Operátor a pronájem

Vložil Fery (bez ověření), 1. Říjen 2021 - 11:53 ::

Na našem domě je již spoustu let na střeše operátor T-mobil, za což platí pronájem dle smlouvy. Nyní jsem se dozvěděl, že toto zařízení dále sdílí (pronajímá) další společnosti, zřejmě O2. Má někdo nějakou zkušenost s tím, jak je právně upraveno podnikání dalšího subjektu na věci pronájmu? Snad je mi rozumět, chci se jen lépe zorientovat, než půjdu jednat s výborem SVJ. Dík za každé info, Fery

  • závist je sviňa
  • blb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Hubert (bez ověření), 3. Říjen 2021 - 0:09

Vcelku nastrel dobry, ale

1.) Sdileji se pouze frekvence a to jeste jen mimo Prahu, tzn zarizeni je stale v majetku T-Mobile

2.) je to velmi prijemy prijem v radech statisicu a i vice, nekde jsou ceny stanovene podle poctu prvku v zavislosti na potu mistni populace.

No muzete zkusit aktualizovat cenu, take je mozne ze Vam ji snizi a skoci po tom jiny blizky dum. Pokud uz mate pro operatora zavedenu optiku pro vysilac, da se predpokladat, ze s Vami jeste nejakou dobu pocita.

PS … slmouvu jste asi predpokladam nevidel, pokud mate takoveto uderne poznamky, ale jste jsem zatim nevidel aktivistu, ktery by vyhnal operatora ze strechy.

Vložil Hubert (bez ověření), 5. Říjen 2021 - 21:52

A jeste si predstavte, ze tam funguje cca 143 virtualnich operatoru

Vložil Justitianus, 1. Říjen 2021 - 15:32

Fery, Váš dotaz je boužel neurčitý. Nenapsal jste to nejdůležitější – co je obsahem smlouvy. Ani zda se skutečně jedná o pronájem části stavby, nebo jde o pacht. To je zásadní rozdíl.

Odpovím tedy pouze obecně ohledně nájmu části věci (nájem plochy na střeše budovy).

Podle § 2213 platí, že nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.
Podle § 2215 platí, že souhlasí-li pronajímatel, může nájemce zřídit třetí osobě k věci užívací právo; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo k věci bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu.
Podle § 2232 platí, že porušuje-li [nájemce] zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou újmu [pronajímateli], má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

Z uvedeného plyne jak je možno postupovat vůči nájemci, který hrubě porušil povinnosti plynoucí z nájmu. Okamžitá výpověď (nebo i pouhá hrozba okamžité výpovědi) může být použita jako nátlak ke sjednání nové smlouvy, která bude pro pronajímatele finančně výhodnější.


Upozorňuji na povinnost pronajímatele podle § 2291 vyzvat před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav; neučiní-li [pronajímatel] tak, k výpovědi se nepřihlíží.

Ustanovení § 2291 je speciálním ustanovením o nájmu bytu, k tomu viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 26 Cdo 4249/2016. Není však vyloučeno, že stejné hledisko by soud uplatnil i v případě výpovědi z nájmu jiné věci nežli bytu.

Justitianus

Vložil F (bez ověření), 1. Říjen 2021 - 19:30

Děkuji za informaci, zřejmě by se jednalo o § 2215. Jednalo se o pronájem části střechy (kdysi jsem ve výboru působil). Ale nejdříve musím zjistit jak je sepsaná smlouva, případně další informace, jak je z pohledu pronájmu chápáno např. sdílení technologií. Dík Fery

Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Říjen 2021 - 12:12

o čem chcete jednat s výborem? o co vám jde?

Vložil F (bez ověření), 1. Říjen 2021 - 19:19

S výborem bych chtěl probrat uzavřenou smlouvu s T-mobilem, v podstatě se jedná o to, že nájemce zřejmě pronajímá své zařízení další právn. osobě, aniž by toto projednal s pronajímatelem, jak píše výše Justinianus. Lidově řečeno, na střeše nám podniká další operátor a vlastník z toho nic nemá. Možná, že je vše jinak, ale v zájmu rychlého a smysluplného jednání se zástupci výboru chci být připraven. Pokud je to tak, jak si myslím, měla by toto být zajímavá informace i pro jiná SVJ. K prověření stavu mě vedly mimo jiné i informace o sdílení technologií dvěma operátory, kteří tím získávají výhodu oproti třetímu. Tak trochu mě napadlo, že ta výhoda je vlastné také v tom, že za pronájem nám stále platí jen jeden, ale ve skutečnosti nám na střeše podnikají 2. Justinianovi díky za info, projdu si to v občanovi, Fery

Vložil radka2222 (bez ověření), 2. Říjen 2021 - 12:18

takže vy pronajímáte plochu, a vám vadí, že umístěné zařízení ZŘEJMĚ pronajímá O2 (ono je to trochu jinak, nepronajímá anténu ale umožňuje využití signálu). takže nemáte co řešit. plochu, kterou má pronajatu od vás, nikomu dále nepodnajímá.

informace o sdílení technologií dvěma operátory, kteří tím získávají výhodu oproti třetímu – celkem běžná praxe, nic proti ničemu.

ta výhoda je vlastné také v tom, že za pronájem nám stále platí jen jeden, ale ve skutečnosti nám na střeše podnikají 2 – nikdo vám nepodniká na střeše. JEDEN subjekt má pronajatou plochu a na té má umístěno SVÉ zařízení. komu umožní využít ono zařízení, je jeho věc. vy O2 neposkytujete vůbec nic, tak nechápu, co byste po nich chtěli. až tam bude mít anténu i O2, tak můžete chtít nájem po O2.

Vložil Zdeno (bez ověření), 1. Říjen 2021 - 22:13

Trochu mě tato snaha „překvapuje“, ale tak zkuste co uznáte za vhodné… Jen upozorním na to, že v tomto případě nejde o „pronájem“ či „podnájem“ další právnické osobě, proto ani není důvod něco projednávat s pronajímatelem / SVJ.

Lidově řečeno, na střeše vám nepodniká další operátor. Anténa dále patří jen T-mobilu, který ji provozuje, udržuje a odpovídá za ni. Nikdo z O2 k anténě fyzicky (nikdy) nepůjde.

To, že na celém území T-Mobile sdílí technologickou základnu a svou síť s jiným operátorem (a je fuk kdo to je, i kdyby to sdílel s 10 operátory – to byste pak požadovali 10-ti násobnou částku nájmu?) na předmětu nájmu nic nemění. Že je to technicky možné je jedna věc, ale nehledejte v tom paralely s nájmem „fyzického“ (ne)bytového prostoru. Stále pronajímáte jen jednu plochu pro jednu anténu jedné právnické osobě…

Vložil Podnájemce (bez ověření), 1. Říjen 2021 - 20:01

„projdu si to v občanovi, Fery“

Nic neprocházejte v občanovi, ale podívejte se do nájemní smlouvy, kde je uvedeno, zda nájemce může či nemůže předmět nájmu podnajmout a zda podnájemce může či nemůže předmět podnájmu podpodnajmout.

Vložil Zdeno (bez ověření), 1. Říjen 2021 - 22:19

… zda nájemce může či nemůže předmět nájmu podnajmout a zda podnájemce může či nemůže předmět podnájmu podpodnajmout.

Předmět nájmu bude nějaká plocha na střeše pro anténu / technologii mobilního operátora. Tato plocha ale není dále podnajímána T-mobilem další (právnické) osobě. Plochu stále využívá jen T-Mobile a provozuje tam jen svou anténu…

To, že tuto dokáže sdílet s dalšími operátory, je sice fajn – ale na předmětu nájmu to nemění vůbec nic. K žádnému podnájmu totiž nedochází (O2 ani jiný operátor si tam nedá svou vlastní anténu – jenom „zákazníci“ O2 se technicky můžou připojit na anténu T-mobilu, to je tak celé).

Vložil Podnájemce (bez ověření), 2. Říjen 2021 - 10:59

„plocha ale není dále podnajímána“

Potom není co řešit.

Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Říjen 2021 - 12:11

záleží na tom, co je ve smlouvě.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".