opatrovník

Vložil § 165 oz (bez ověření), 17. Listopad 2021 - 23:20 ::

Dobrý večer, měla bych dotaz ohledně jmenování opatrovníka dle § 165 odst.2) (2) Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.

V našem SVJ se výbor neřídí stanovami. Předseda si vyplácí ročně o 22 tis. Kč ročně více, než mu bylo odhlasováno. Nechal vypracovat projektovou dokumentaci za 83 tis. aniž by o tom vlastníkům jen řekl, natož aby vlastníci toto odhlasovali. Je to již 4.dokumentace k zateplení domu, protože se neumí strefit do požadavků dle zákona. Stále tam dává soukromá okna, balkony, dlažby na balkonech, zábradlí, atd. Jedná se o soukromé části domu, dle prohlášení vlastníka, kdy dům byl převeden v r. 2006. Dle zák. 72/1994 Sb. § 2 písm. g) společnými částmi, jsou pouze části určené pro společné užívání, dle § 4 je to vlastník, kdo určí společné a soukromé části v prohlášení. U nás je to tak, že lidé se bojí cokoliv říci, ani neznají svá práva. Nepište mi, že za to si můžeme sami, to vím. Ale jak z toho ven? Co přesně znamená, že soud rozhodne i bez návrhu. Který? Jen když jim doložím, že výbor nejedná v zájmu SVJ? těch nedostatků je samozřejmě více. Máme v předpisu uvedenou jedinou platbu FO a z těchto peněz hradíme vše, co zbyde se dá do dlouhodobých záloh. Nemáme krátkodobé a dlouhodobé zálohy na správu domu, nerozlišujeme vlastní správu domu, která by se měla hradit dle jiného klíče – stejně na jednotku. Výboru skončil mandát 2.12.2020

  • 3 měsíce prodloužení tj. 2.3.2021, nehnuli ani brvou. Jsme bez výboru.
přesto se dál proplácely mzdy. Díky za Vaše názory, jak z toho ven, když všem je to jedno.
  • opatrovník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zájem (bez ověření), 21. Listopad 2021 - 20:34

Psaná teorie je jednoduchá a jednoznačná.

Zájmy SVJ jsou dány zákonem. Zájmy předsedy a jejich soulad se zájmy SVJ je možné posoudit podle jednání předsedy.

Jak postupovat podle zákona, tj. domoci se stavu souladného se zákonem, který zakazuje, aby předseda upřednostňoval své zájmy, je problém, s nímž Vám neporadí ani zdejší odborníci. A to z toho důvodu, že v Česku nelze právo právními prostředky prosadit.

Už se zde řešilo. Zkuste třeba „Je ČR právní stát?“.

Vložil 1 osoba (bez ověření), 18. Listopad 2021 - 15:14

Jmenování opatrovníka právnické osobě podle § 165 odst. 2 o. z. :
https://www.profipravo.cz/index.php…

Společnická žaloba v SVJ:
http://www.portalsvj.cz/…zaloba-v-svj

Vložil polmc (bez ověření), 18. Listopad 2021 - 7:48

Takové osoby, jako jste vy, jsou v každém společenství. Kdyby to bylo možné, sestěhoval bych vás do jednoho domu – společenství, abyste se tam sežrali navzájem.

Vložil Petr, 19. Listopad 2021 - 10:32

„Takové osoby, jako jste vy, jsou v každém společenství. Kdyby to bylo možné, sestěhoval bych vás do jednoho domu – společenství, abyste se tam sežrali navzájem“

Polmc, vy jste ale fakt „zlatej“ člověk. Ještě schází rada, aby předsedu (který má možná PM od stejných ignorantů dění v SVJ jako jste vy) odvolali. Přál bych vám, abyste v SVJ tazatele byl vy. To byste mluvil jinak.

Vložil Justitianus, 19. Listopad 2021 - 11:51

Petře, Vy jste nepoučitelný. Jediné dvě rady, které je možno těmto nespokojencům dát, jsou:

  1. Rada pro všechny: Zvolte si jiné statutáry.
  2. Rada pro jednotlivce: Pořiďte si vlastní rodinný dům.

Velmi přiléhavě to popsal Nejvyšší soud v nedávném rozsudku 26 Cdo 913/2019 ze dne 27.08.2019 (http://kraken.slv.cz/26Cdo913/2019):

„… případná pochybení orgánů společenství při hospodaření s majetkem mohou mít význam např. při rozhodování o personálním obsazení těchto orgánů (…)“.

Seznamte se s rozsudkem Městského soudu v Praze 81 Cm 234/2013 ze dne 11.05.2018. Před­seda výboru nechal opravit lodžie za částku 583252 Kč bez souhlasu shromáždění. Bylo mu vyčítáno, že oprava nebyla schválená, nebyla nutná, a navíc byla předražená. SVJ jej zažalovalo. Chcete znát závěr soudu?

„Na základě uvedených zjištění dospěl soud k závěru, že žalovaný jednal v rámci prevence, aby předešel vzniku větších škod. Cena za provedené práce se blížila ceně uvedené znalcem za totožný rozsah prací. Tedy, pokud předmětné lodžie vyžadovaly opravy, nemohlo dojít ke škodě na straně žalobce.
I když žalovaný pochybil, pokud jeho jednání ve zjištěném rozsahu nebylo projednáno a odsouhlaseno shromážděním vlastníků, nelze jeho jednání hodnotit jako jednání, jímž by byla žalobci způsobena skutečná škoda.
Soud proto žalobu zamítl jako nedůvodnou.

Zdroj: http://www.svj-radim.eu/…_2013_74.pdf

Justitianus

Vložil Počtář (bez ověření), 19. Listopad 2021 - 11:53

„Pořiďte si vlastní rodinný dům.“ (Vložil Justitianus, 19. Listopad 2021 – 11:46)

Pane Justitiane,

napište, kolik osob bydlí v bytech v domech spravovaném SVJ. Odhadněte, kolik z nich je nespokojených. To jsou ti, kterým adresujete svou radu, kterou jsem shora citoval. Stačí přibližný odhad.

Potom napište, kolik je k disposici rodinných domů, a kolik v nich může bydlet osob. I zde stačí přibližný odhad.

Potom zhodnoťte proveditelnost Vaší rady, kterou jsem shora citoval.

Vložil Justitianus, 20. Listopad 2021 - 7:32

Pane Počtáři (bez ověření), rád Vám dodám údaje, které ode mne požadujete. Bude Vás to stát 1200 Kč, platba předem na účet. Pošlete mi soukromou zprávu s objednávkou.


Mimochodem, vůbec jste nepochopil co jsem napsal. Uvedl jsem pořiďte si vlastní rodinný dům“. Pořízení nemovitosti je možné nejen derivativně (nabytím od vlastníka), ale samozřejmě i originárně (např. novou výstavbou, nebo stavební úpravou jiné stavby). Vaše otázka „kolik je k disposici rodinných domů“ je tedy naprosto zbytečná. Počet RD není konečný. Just saying.

Justitianus

Poznámka: V posledních 10 letech se dokončovalo každoročně 15000 až 20000 nových rodinných domů. Počet nově dokončovaných bytů v bytových domech byl ve stejném období nižší: ročně přibylo 10000 až 15000 bytů. Viz https://www.statistikaamy.cz/…v-roce-2019/.

Vložil Počtář (bez ověření), 19. Listopad 2021 - 12:33

Úvaha se zjednoduší, pokud předpokládáme, že v rodinném domě může bydlet 2× více osob než v bytě.

Potom je potřeba poloviční počet rodinných domů v porovnání s počtem nespokojených vlastníků bytů.

Takže zbývá odhadnout počet nespokojených vlastníků bytů. Takovýto odhad by pan Justitianus pro nás mohl provést.

Vložil polmc (bez ověření), 19. Listopad 2021 - 12:08

Vy jste taky nic nepochopil. V svj můžete být nespokojen, ale nejlépe pouze do výše svého podílu. Pokud jste nespokojen ještě víc, tak vám je to stejně k ničemu, protože s tím neumíte zacházet. Vy neumíte zacházet ani s nepokojeností, která odpovídá výši vašeho podílu.

Vložil Rada (bez ověření), 19. Listopad 2021 - 10:51

„Ještě schází rada, aby předsedu (který má možná PM od stejných ignorantů dění v SVJ jako jste vy) odvolali.“ (Vložil Petr, 19. Listopad 2021 – 10:32)

Zmíněnou radu poskytl pan Justitianus níže.

Vložil Justitianus, 18. Listopad 2021 - 9:17

Vážený/á „§ 165 oz (bez ověření)“, váš úvodní dotaz obsahuje naivní nesmysly a zjevně nepravdivá tvrzení.

☀ Předseda SVJ si nevyplácí odměnu! Předsedovi SVJ vyplácí odměnu právnická osoba SVJ. Závist je nepěkná vlastnost. Proč nenabídnete shromáždění, že tu funkci budete dělat Vy za částku o 22000 Kč nižší?

☀ Jestliže předseda SVJ dostává od SVJ odměnu, zcela určitě k tomu SVJ hradí další částky, které jsou s tím spojeny (zejména sociální a zdravotní daň zvaná „pojištění“ a záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti sražená zaměstnavatelem). Jestliže nevíte jak se liší tzv. „čistá“ mzda, „hrubá“ mzda a „mzdové náklady zaměstnavatele“, nechte si to vysvětlit od účetní(ho). S tím souvisí i otázka zda jste tenkrát na shromáždění odsouhlasili některou z těchto tří částek, nebo ještě něco úplně jiného.

☀ Jestliže předseda SVJ provádí něco s čím nesouhlasíte, jediné jednoduché a rychlé řešení je zvolit statutárem jinou osobu. K tomu ovšem nepotřebujete vědět vůbec nic o opatrovníkovi právnické osoby!!! Zjevně nevíte ani přibližně co chcete.

☀ Neexistují žádné „soukromé“ části domu, a neexistuje ani žádné tajemné „UFO“ či „FO“ (Flying Object?). Nevíte o čem píšete. Držte se dál od jakýchkoliv pokusů o soudní spor, nebo přijdete o peníze.

☀ Pokud jde o balkony: balkon je pouze prázdný prostor plný vzduchu, stejně jako místnost, lodžie, terasa, kóje, garážové stání. Přečtěte si co je v prohlášení uvedeno o stavebních konstrukcích (zábradlí balkonu, dlažba balkonu, hydroizolační vrstva balkonu, oplechování balkonu, atd.) Pokud o tom v prohlášení není nic uvedeno, pak tyto části stavby jsou společné. Vám patří jen ten vzduch.

Zdarma poradil: Justitianus

Vložil § 165 oz (bez ověření), 18. Listopad 2021 - 16:18

Vy jste vedle jak ta jedle, zkuste si vypočítat odměna 3 000,– a k tomu 33,8 % za odvody SVJ a neurážejte, když něčemu nerozumíte. Myslíte, že Vám vyjde 5 800,– Kč ? Vy se musíte vyjadřovat ke všemu, ale uniká Vám význam slov. Přemýšlíte než napíšete takový nesmyl o prázdném prostoru? Koupil byste si prázdný prostor za miliony? Nemáte náhodou Vy prázdný prostor v hlavě? Zkuste si přečíst zák. č.72/1994 Sb. § 2 písm. g) a § 4. Tyto § se nedají jinak vysvětlovat, než jsou napsány, společné prostory jsou ty, které umožňují společné užívání. Já nikomu neumožňuji, aby se na náš balkon chodil opalovat! Vy nejspíš ano. NS, NSS, ÚS to jen potvrzuje. Proto byly od r. 2014 uvedeny v NV společné prostory jinak a nedopadají na prodeje bytů provedených před r. 2014. Chce to pochopit psaný text obou právních předpisů, nic víc.

Vložil Pavel, 18. Listopad 2021 - 19:01

§ 165 oz,

u odměny ve výši 3 000 Kč je odvod za SVJ ve výši 9%. Plus 4,5% se bere z odměny statutára. Celkem 13,5%.

Netuším, co znamená odvod 33,8%. Pokud skutečně odvádíte 33,8%, tak vyměňte účetní/ho, ušetříte.

Hezký den!

Pavel

Vložil Vymezil (bez ověření), 18. Listopad 2021 - 17:57

„Proto byly od r. 2014 uvedeny v NV společné prostory jinak a nedopadají na prodeje bytů provedených před r. 2014“

Vymezení společných částí domu se nezměnilo.

Změnilo se pouze to, že od r. 2014 je podíl na společných částech domu součástí jednotky, zatímco dříve podíl na společných částech domu součástí jednotky nebyl a musel se uvádět a převádět zvlášť. Jedná se o formální změnu (snad mírné zjednodušení), která nemá žádné praktické důsledky.

Už se zde řešilo.

Vložil Rozpor zájmů (bez ověření), 18. Listopad 2021 - 0:02

Za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby. (§ 21 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád)

Vložil § 165 oz (bez ověření), 18. Listopad 2021 - 16:02

Děkuji, podívám se na to.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".