odpovědnost při požáru

Vložil Vendula Bradáčová (bez ověření), 25. Květen 2016 - 17:31 ::

Má správce objektu SVJ, který je zároveň jeho členem, odpovědnost za nedodržení požárních norem a předpisů? Např. označení únikových cest, pater, zajištění průchodnosti únikové cesty, funkčnost hydrantů a hasicích přístrojů. Pokud ano, co mu hrozí v případě nezajištění těchto norem?

  • správce

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jan77 (bez ověření), 26. Květen 2016 - 17:54

Píšete „správce objektu SVJ, který je zároveň jeho členem“.

Asi bych to oddělil – taková osoba má dle mého názoru povinnosti smluvního správce a dále povinnosti spoluvlastníka nemovitosti.

V roli správce má odpovědnost vůči SVJ podle smlouvy se SVJ ve věcech , ke kterým se zavázal.

V roli spoluvlastníka pak má zodpovědnost v rozsahu jako kterýkoli jiný člen SVJ.

Otázkou je, komu budou hasiči udělovat pokuty a nakazovat nápravná opatření. Z doslechu i ze zdějších diskuzí se zdá, že to bude SVJ (neřeším, co je 100% dle práva…)

Vložil JaVa, 26. Květen 2016 - 16:55

Nemá!SVJ a jeho statutární orgán se nezbaví odpovědnosti za nedodržování požárních norem a předpisů(označení únikových cest,pater,za­jištění průchodnosti únikové cesty,funkčnosti hydrantů a hasících přístrojů) tím,že si na správu domu sjedná externího správce.Zodpovědnou osobou za správu domu a pozemku je vždy SVJ.JaVa

Vložil asi tak (bez ověření), 25. Květen 2016 - 17:34

„Má správce objektu SVJ, který je zároveň jeho členem“… Co to má znamenat, co vlastně chtěl autor sdělit? Žádám o vysvětlení uvedené části věty.

Vložil Vendula Bradáčová (bez ověření), 26. Květen 2016 - 8:36

Vlastník jedné z bytových jednotek a zároveň správce domu. Ještě něco nesrozumiteného?

Vložil . (bez ověření), 26. Květen 2016 - 10:11

To je nepochopitelné, co u vás vyvádíte. Už je tady uvedeno, že správcem domu je svj, ne vlastník jednotky. Je na tom něco nesrozumitelného?

Vložil Vendula Bradáčová (bez ověření), 26. Květen 2016 - 10:56

Slovo odborníka. Díky za pobavení. Napadlo vás, že SVJ může být složeno z vlastníků? Obrátím se na někoho myslícího. Děkuji za vaše příspěvky.

Vložil . (bez ověření), 26. Květen 2016 - 17:02

Ne, to je váš výmysl. SVJ je právnícká osoba, podlle NOZ založená za účelem správy domu. SVJ není plný pytel vlastníků, ani není složeno z vlastníků.Chtělo by to myslet, madam.

Vložil JaVa, 26. Květen 2016 - 10:08

Správcem je ze zákona vždy SVJ.Zde se jedná nejspíš o právnickou nebo fyzickou osobu,která je na základě příkazní smlouvy pověřena k výkonu některých činností spojených se správou domu a pozemku.JaVa

Vložil Sedma (bez ověření), 26. Květen 2016 - 10:58

JaVa: „Správcem je ze zákona vždy SVJ.“

Není to pravda, nejde o správce, nýbrž o osobu odpovědnou za správu domu a pozemku. Vyplývá to z § 1190 NOZ. V SVJ je touto osobou osoba odpovědná za správu domu a pouze v případě nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

Dále platí podle § 1400 NOZ „(1) Každý, komu je svěřena správa majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného (dále jen „beneficient“), je správcem cizího majetku.“

a podle § 1208 g/h NOZ může shromáždění vlastníků určit osobu, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku.

Z obou citovaných ustanovení vyplývá, že v případě, že shromáždění vlastníků určí osobu, která bude zajišťovat správu domu a pozemku, půjde o správce.

Vložil provlada, 26. Květen 2016 - 14:08

V úvodním dotazu je uvedeno SVJ a jeho člen – s velkou pravděpodobností tam tedy SVJ vzniklo a tedy je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku – SPRÁVCEM.

I když shromáždění vlastníků určí osobu zajišťující NĚKTERÉ činnosti správy, nezbaví se SVJ zastoupené statutárním orgánem (předseda, nebo výbor) své odpovědnosti.

Úvodní dotaz je skutečně zmatený. Správcem je SVJ, které pochopitelně nemůže být svým členem. Pokud jde o člena statutárního orgánu, je zodpovědný. Pokud o domovníka, či osobu zajišťující některé činnosti správy, pak odpovídá pouze za plnění své smlouvy.

Odpovědnost členů statutárního orgánu hledejte v NOZ §151…

V.Procházka

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".