Odměny výboru - zákon x shromáždění

Vložil Evík, 23. Duben 2014 - 14:00 ::

Shromáždění odhlasovala odměnu 2000,–Kč čistého pro každého člena 3 člennému výboru. Dle mých výpočtu pak měsíční náklady na tyto odměny včetně zákonných odvodů jsou 11.680,– Kč (ZP,SP,záloha na daň). Ze zákona jsem povinna na tyto odměny přispívat podle vlastnického podílu. Vypočetla jsem si, že můj zákonný podíl na tomto příspěvku na správu je 490,–Kč. V předpisu záloh na služby a na příspěvky na správu domu a pozemku, mně však výbor stanovil, že můj příspěvek na jejich odměny je pouze 294,2,–Kč. Reklamovala jsem tento předpis s tím, že je v něm chyba. Reklamace nebyla vyřízena, jen mi bylo e-mailem sděleno, že aby výbor ušetřil, tak část odměn si vyplácí na dohodu o provedení práce. Výbor tedy neodvádí z odměn SP a asi ani ZP. Bližší informace kolik je odváděno na zákonných odvodech, mně nebylo sděleno. Oznámila jsem výboru, že tuto položku pro její nezákonnost odmítám platit. Je můj postup správný, a nebo jsem povinna platit vše co shromáždění odhlasuje a následně výbor (asi záměrně upraví), neboť pokud by vlastníkům sdělil na kolik je pak zvýšení odměn výboru ve skutečnosti vyjde, zřejmě by odhlasováno na shromáždění nebylo. Díky Evík

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ludmila, 24. Duben 2014 - 13:06

  Domnívám se, že část vašeho problému vyřešil NOZ – na odměně výboru se podílejí vlastníci jednotek stejným dílem (schválená roční odměna : počet jednotek). Vyplacená odměna podléhá dani z příjmu člena výboru a opravdu vás nemusí zajímat, zda jí člen výboru odvede (to mu v případě nepodání přiznání „spočítá“ FÚ) – nechte to na FÚ.

  Vložil bblondyna, 24. Duben 2014 - 12:39

  Pode mě u vás bude souběžně existovat smlouva o výkonu funkce a DPP.

  Vložil igorhnizdo, 24. Duben 2014 - 8:41

  Jistě máte odhlasovanou výši příspěvku na správu domu a pozemku za m2. Tuto platbu jste povinna hradit ze zákona. Pokud nehradíte jste neplatič. (Pozor na pokutu 100 Kč za každý den prodlení a na penále 1 promile z dlužné částky za den). Pokud shromáždění odhlasovalo výši odměn výbor, to je taky v pořádku. Platí se z vybraných peněz na správu domu a pozemku. Pokud výbor krátí daně, neplatí sociální a zdravotní pojištění, to s příspěvkem na správu domu a pozemku nemá nic společného. Můžete splnit svoji vlasteneckou povinnost a oznámit to patřičným úřadům, nic víc nic míň.

  Vložil Evík, 24. Duben 2014 - 9:45

  A jsme u problému číslo 2, jsem z výboru, kde působím zvyklá na jiný způsob předpisu záloh na služby a na příspěvky na správu domu a pozemku. Jsem zvyklá na to, že v předpisu záloh na služby a na příspěvek na správu domu a pozemku, jsou všechny platby položkově rozepsané a u každé je napsán i způsob rozúčtování (na osobu, BJ, či vlastnickým podílem). U služeb je to jasné nemá cenu zde rozbírat. U položek, které v rozpise patří mezi příspěvky na správu domu a pozemku (tedy i slavné odměny výboru), je pak uveden podíl dle vlastnického podílu (vypočtena %částka mého podílu na příspěvku). Každý měsíc je na tuto položku pak vybírána krátkodobá záloha, která je pak na konci účetního období zúčtována (přeplatek se vrací vlastníkovi, nedoplatek se vlastníkovy předepíše k úhradě). Takže Igorehnizdo, na takový předpis jsem zvyklá ze svého SVJ, kde působím ve výboru a takový předpis záloh také požaduji i po výboru, v SVJ, kde jsem tedy asi dlužníkem jak píšete. Píšete:“ Pokud shromáždění odhlasovalo výši odměn výbor, to je taky v pořádku. Platí se z vybraných peněz na správu domu a pozemku.“

  Takže Igorehnizdo s tím jednoznačně souhlasím, ale příspěvky na správu domu a pozemku jsou a nebo mají být vybírány prostřednictvím krátkodobých a dlouhodobých záloh. Odměna výboru má být vybírána formou krátkodobé zálohy, která mně pak má být vyúčtována. Mám za to, že když je na rozpise záloh stanovena chybně, má výbor smůlu, nejsem povinna takovou zálohu platit.

  Evík neplatič a nebo prudič.

  Vložil lake, 24. Duben 2014 - 10:43

  Evíku, pletete se ohledně příspěvků a záloh.

  Není pravda, že by Vaší povinností vlastníka bylo pouze hradit zálohy. Vlastník jednotky má samozřejmě základní povinnost – přispívat na správu domu. Viz § 15 odst. 1 ZoVB.

  Není pravdou, že by tak měl činit jedině prostřednictvím záloh! Je naopak zcela běžné, že SVJ(2000) jej požádá o úhradu příspěvku buď jednorázově, nebo pravidelně – měsíčně. Příspěvek není záloha. Přečtěte si ZoVB, tam to najdete. Také NOZ se zmiňuje o příspěvcích, nikoliv však o zálohách na správu domu.

  Ve Vašem rozpisu máte jednoznačně uvedeno, že platba 294.20 Kč měsíčně je Váš příspěvek na správu, nikoliv záloha na správu. Neplatíte-li oprávněně předepsaný příspěvek na správu domu, jste neplatič.

  lake

  Vložil Evík, 24. Duben 2014 - 13:20

  „Neplatíte-li oprávněně předepsaný příspěvek na správu domu, jste neplatič.“

  Ano, chápu, rozdíl mezi příspěvkem a zálohou. Neupírám výboru možnost předepsat jednorázový či opakovaný příspěvek na správu. Mám však za to, že příspěvek stanovený výborem na jeho odměny je „neoprávněný“ neboť je stanoven ve špatné výši (bez SP a ZP ), takže logicky mi z toho vyplývá, že nejsem neplatič. Evík

  Vložil Anonymous..... (bez ověření), 24. Duben 2014 - 12:32

  Evik to má z nějakého družstva. Vydali pro svj vlastní vzorové stanovy dle NOZ a tam je uvedeno, že příspěvky se předepisují zálohově, poté se vyúčtují a přeplatky se nevrací. I takové ptákoviny existují.

  Vložil Anonymous.. (bez ověření), 24. Duben 2014 - 8:12

  Evíku, nepostupujete správně. Problematice evidentně nerozumíte. Pokud jste odhlasovali „odměny“, tak odměnou je i DPP (§138 ZP). Vypočetla jste, že příspěvek na odměny má být 490 Kč a když vám sdělili, že je to pouze 294,20 Kč, tak se vám to nelíbí? Pozoruhodná reakce, snad se to dá léčit.

  Pokud výbor neodvádí z odměn za DPP SP a ZP tak postupuje podle práva, co se vám na tom nelíbí? Dokážete pochopit, že se tím šetří peníze členů SVJ?

  Vložil lake, 24. Duben 2014 - 10:03

  Evík v úvodním dotazu píše: „Shromáždění odhlasovala odměnu 2000,– Kč čistého pro každého člena 3 člennému výboru.“

  Je tedy naprosto jednoznačně řečeno, že se jedná o odměnu za výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby. Schválená výše „čisté“ odměny je 2000 Kč měsíčně na osobu. Tato částka se nijak netýká DPP či DPČ. Jiný výklad by byl překrucováním přijatého usnesení.

  SVJ však porušuje přijaté usnesení, když členům výboru zřejmě vyplácí odměnu v jiné (nižžší) částce. Tím vzniká SVJ dluh vůči členům výboru, protože mají bezpochyby nárok na odměnu ve schválené výši. Že přijali od SVJ pouze částečné plnění nemá na jejich nárok žádný vliv. Mohou se svých práv domáhat samozřejmě i dodatečně v promlčecí době. SVJ bude pak povinno splnit co bylo odhlasováno na shromáždění a odměnu jim doplatit.

  Pokud SVJ nešvindluje v účetnictví, pak průběžně účtuje o závazku vůči členům výboru, který vznikl tím, že společenství jim nevyplácí sjednanou měsíční odměnu, na kterou mají nárok, ale pouze její část. SVJ je tedy jejich dlužníkem.

  Zcela jinou věcí je, že SVJ zajišťuje některé své činnosti pomocí pracovních smluv (DPČ či DPP). To je celkem běžné a žádný finanční úřad proti tomu nemůže nic namítat. Jde ovšem o zcela jiný právní vztah (závislá činnost a odměna ze závislé činnosti). U člena statutárního orgánu je možný souběh obou druhů činností. Je ale vyloučeno, aby obsah závislé činnosti byl shodný s obsahem činnosti člena statutárního orgánu.
  -----------------------------------------------------------------------

  Zajímavé na věci je, že v SVJ(2012) podle NOZ je třeba na obě odměny pohlížet odlišně a také se o nich odlišně účtuje:

  • Náklady na odměny funkcionářům patří do „vlastní správní činnosti“ právnické osoby a rozvrhnou se na každou jednotku stejně, shodnou částkou (§ 1180 odst. 2 NOZ).
  • Náklady na odměny z DPP a DPČ mohou podle obsahu činnosti spadat pod „nevlastní správní činnost“, tedy pod správu cizího majetku. Tyto částky se tedy rozvrhnou na vlastníky podle spoluvlastnických podílů (§ 1180 odst. 1 NOZ).

  Z toho hlediska je zcela správné, že Evik se zajímá o náklady SVJ a o důvod těchto nákladů. Na druhou stranu – všichni víme proč výbor provádí to, co provádí. Chytrému napověz …

  lake

  Vložil Evík, 24. Duben 2014 - 10:14

  Děkuji lakemu za vyčerpávající odpověď lake píše: „SVJ však porušuje přijaté usnesení, když členům výboru zřejmě vyplácí odměnu v jiné (nižší) částce. Tím vzniká SVJ dluh vůči členům výboru, protože mají bezpochyby nárok na odměnu ve schválené výši.“ Ne výbor si vyplácí částku 2.000,–Kč čistého na svůj účet. Výbor usnesení do puntíku plní. Kdo by odmítl 2.000,–Kč na svém účtu? Problém je v tom, že SVJ neodvádí ZP ani SP ve správné výši z takto schválených a vyplacených odměn. Pokud by odváděl správně všechny zákonem dané odvody, tak by výše měsíčních nákladů pro celé SVJ byla v úplně jiné výši než o které SVJ v současné době účtuje. Ano „všichni“ víme proč to výbor provádí. Otázka zní jsem neplatič když tuto částku v předpisu záloh na služby a na správu domu a pozemku odmítám platit? Evík neplatič.

  Vložil Marcela Dvořáková, 23. Duben 2014 - 21:05

  Dobrý den všem, odměna výboru – vždy se z ní platí ZP a zálohová daň (v některých případech i SP – nad 2.500 kč/měsíc). Co dělá výbor máme napsáno ve Stanovách. Toto samozřejmě nevylučuje to, že člen výboru může mít na sebe ještě DPP, ale na jinou činnost, než která mu plyne z funkce člena výboru. Takže pokud bude v zápise ze schůze, že člen výboru bude za 2.000 Kč/měsíčně třeba otírat parapety na DPP, je to v pořádku, ale osobně bych nešla do toho, že něco je schváleno jako odměna výboru a pak je to vypláceno jako DPP. Stačí jeden naštvaný vlastník, který dá podnět zdravotní pojišťovně...­.......

  Vložil Evík, 24. Duben 2014 - 8:04

  Děkuji za Váš názor. Jsem stejného názoru, zápis ze shromáždění je psaný jasně a srozumitelně cituji „Zvýšení odměn výboru SVJ – Výbor,předseda, místopředseda, člen – bylo odsouhlaseno zvýšení měsíčních odměn na 2.000,–Kč čistého.“ Myslím, si že každé ZP je jasné, že pokud z této odměny statutára nedostává své je zde obcházený zákon. Bohužel vzhledem k tomu, že odhlasovány byly „čisté odměny“ tzn., že příslušný člen výboru dostává na svůj účet částku 2.000,–Kč je třeba z této odměny odvést i SP. Výbor tak nečiní, takže já na jeho odměny již několik měsíců nepřispívám, neboť jsem výbor písemně upozornila na to, že výše mého příspěvku na jejich odměny není stanovena v souladu se zákonem a takto stanovený příspěvek odmítám platit. Na možnost, že celou věc nahlásím ZP a PSSZ jsem je také upozornila. „Ano já jsem ten „naštvaný“ vlastník, který se rozhodl výboru jen škodit.“ Zatím jsem se práskačem ještě nestala, ale jediný výsledek mého osvětového tažení je, že výbor se mnou přestal komunikovat a je celkem v klidu protože ostatním vlastníkům to prostě nevadí. Má otázka, ale zní: může mě výbor soudně, jednostranným zápočtem k mému přeplatku, či jinak donutit nezákonně stanovený příspěvek na jejich odměny platit a nebo to, že tuto částku neplatím je správný postup? Jsem neplatič a dlužník, když výbor obchází zákon?

  Vložil Anonymous.. (bez ověření), 24. Duben 2014 - 8:24

  Evíku, píšete, že byly odsouhlaseny ODMĚNY. Nikoliv pouze odměny za výkon funkce. Vzhledem k tomu, že do odměn se počítají i DPP (viz § 138 ZP), tak je vše v pořádku. Také se mi zdá, že je vše srozumitelné a jasné, tedy pro toho, kdo tomu rozumí a není prudič.

  Vložil Anonymous.. (bez ověření), 24. Duben 2014 - 8:15

  Evíku, pokud něco neplatíte, jste neplatič, to je snad jasné.

  Vložil Evík, 24. Duben 2014 - 8:35

  Nemyslím, si že jsem až tak mimo a nerozumím dané problematice. Odměna za výkon funkce statutára, je zcela něco jiného než odměna za práci vykonávaná za úplatu na DPP. Jsem členem výboru v jiném SVJ, kde toto rozlišujeme a odvádíme veškeré zákonem stanovené odvody z odhlasovaných a vyplacených odměn. DPP máme také, ale ne na odměny výboru. Naopak, abychom nemuseli z odměn odvádět SP, tak jsem odměny statutárnímu orgánu navrhli na shromáždění snížit. Tomu říkám šetření.
  Ano chápu, že se šetří peníze, ale je rozdíl mezi „šetřením“ a záměrným obcházením zákona. No ono obecně v ČR, je obcházení zákona a hledání všelijakých kliček už snad národní tradicí. Jestli se to dá léčit? Nevím, jsme na to tak nějak zvyklí, a když s tím někdo nesouhlasí, tak je asi hodně divný a podezřelý. To však ještě neznamená, že se přidám k něčemu s čím nesouhlasím. Klidně se smířím s tím, že jsem neplatič. K zaplacení takto stanoveného příspěvku mě bude muset někdo donutit. Jo je to daň za to, že člověk není stádní.A nebo, že je prudič a škodič dobré práci výboru.

  Vložil Anonymous.. (bez ověření), 24. Duben 2014 - 9:01

  Evíku, pokuste se zamyslet nad mou informací:

  Evíku, píšete, že byly odsouhlaseny ODMĚNY. Nikoliv pouze odměny za výkon funkce. Vzhledem k tomu, že do odměn se počítají i DPP (viz § 138 ZP), tak je vše v pořádku.

  Když by byly odsouhlaseny odměny za výkon funkce, bylo by to něco jiného. Ale byly odsouhlaseny pouze ODMĚNY, které v sobě mohou zahrnovat i odměny za DPP. Je na tom něco nejasného, nesrozumitelného, nepochopitelného?

  Vložil Evík, 24. Duben 2014 - 9:59

  Slovíčkaření. Obcházení zákona nic jiného. Je třeba výbor, který si zdvojnásobil, odměny pochválit, jak to dobře vymyslel. Možná by stálo za to mu ještě trochu přidat když vlastně ušetřil SVJ peníze. :-).Věřím, že to bude na programu dalšího shromáždění. :-) Chápu to dobře a proto nezaplatím a budu tím prudičem a neplatičem. Evík

  Vložil tristone, 24. Duben 2014 - 10:09

  Co vyšilujete, výbor si nic nezdvojnásobil, kde jste to vzala? Dostali 2.000 čistého a SVJ zaplatilo celkem míň. Tečka.

  Ano, kdyby se chovali jako hajzlové, tak si to možná můžou nechat proplatit podruhé, ale udělali to? Nic takového neříkáte.

  Vložil Evík, 24. Duben 2014 - 10:18

  No v mém příspěvku není napsáno, že bývalý výbor měl schválenou odměnu 1.000,–Kč (hrubého), a odváděl všechny zákonné odvody (vzhledem k výši tedy jen ZP a zálohu na daň). Takže nový výbor rozhodně prostředky SVJ „ušetřil“, když si odměny zdvojnásobil, a ještě neplatí odvody dle zákona. Já nevyšiluji, já jen tupě nechci jít s davem. Evík

  Vložil tristone, 24. Duben 2014 - 10:46

  Shromáždění navýšení schválilo, takže výbor to nedělá o své vůli. Nic nezdvojnásobili, to udělalo Shromáždění, když schválilo částku a to, že jde o hodnotu v čistém. Výbor to mohl navrhnout, ale rozhodnutí nebylo na nich.

  Takže ty 2.000 čistého jsou schválené zřejmě korektně a máte povinnost na ně přispívat. Tím, že si je výbor vyplácí přes DPP a ne jako odměny statutára vám už peníze reálně šetří a odpovědnost je na nich. Já skutečně nevidím důvod, proč by Vás to mělo trápit.

  Vložil vari, 24. Duben 2014 - 12:56

  Výbor si přece nemůže rozhodnout vyplatit odměnu „formou DPP“. Pokud uzavřeli nějakou DPP, musí ji zpřístupnit vlastníkům a musí z ní být patrné o jakou provedenou práci se jedná. Trápit by ji to mělo především proto, že až FÚ, sociálka a zdravotní pojišťovny obcházení zákona zjistí (zejména bude-li ta DPP tak blbě formulovaná, že se její předmět bude krýt obsahově s výkonem funkce statutára), budou to chtít doplatit i s příslušným penále.

  Vložil tristone, 24. Duben 2014 - 13:26

  To máte pravdu, proto jsem taky řikal, že jde potenciálně o obejití usnesení.

  Na druhou stranu podle NOZ jsou statutáři plně odpovědní za způsobené škody. A v tomhle případě je ten úmysl dost zřejmý nato, aby penále šlo za nimi.

  Vložil Evík, 24. Duben 2014 - 8:04

  Děkuji za Váš názor. Jsem stejného názoru, zápis ze shromáždění je psaný jasně a srozumitelně cituji „Zvýšení odměn výboru SVJ – Výbor,předseda, místopředseda, člen – bylo odsouhlaseno zvýšení měsíčních odměn na 2.000,–Kč čistého.“ Myslím, si že každé ZP je jasné, že pokud z této odměny statutára nedostává své je zde obcházený zákon. Bohužel vzhledem k tomu, že odhlasovány byly „čisté odměny“ tzn., že příslušný člen výboru dostává na svůj účet částku 2.000,–Kč je třeba z této odměny odvést i SP. Výbor tak nečiní, takže já na jeho odměny již několik měsíců nepřispívám, neboť jsem výbor písemně upozornila na to, že výše mého příspěvku na jejich odměny není stanovena v souladu se zákonem a takto stanovený příspěvek odmítám platit. Na možnost, že celou věc nahlásím ZP a PSSZ jsem je také upozornila. „Ano já jsem ten „naštvaný“ vlastník, který se rozhodl výboru jen škodit.“ Zatím jsem se práskačem ještě nestala, ale jediný výsledek mého osvětového tažení je, že výbor se mnou přestal komunikovat a je celkem v klidu protože ostatním vlastníkům to prostě nevadí. Má otázka, ale zní: může mě výbor soudně, jednostranným zápočtem k mému přeplatku, či jinak donutit nezákonně stanovený příspěvek na jejich odměny platit a nebo to, že tuto částku neplatím je správný postup? Jsem neplatič a dlužník, když výbor obchází zákon?

  Vložil Anna Klapalová (bez ověření), 24. Duben 2014 - 19:51

  Navržené odměny jsou strašně vysoké a za co? Odměny – lidová tvořivost. Zajímalo by mě zda je odměna podle počtu bytu v domě, kolik je za byt, příp. za osobu, nebo za m2. Obešla jsem několik domu SVJ a každý má schválené jiné peníze. Jsou domy, kde jsou převážně senioři a mají třeba důchod 8000 Kč, platí do fondu oprav 1500 – 2000 Kč po revitalizaci, dále platí za byt. Co těmto lidem zbývá? Opravdu se nám to nelíbí. Anna Klapalová

  Vložil tristone, 24. Duben 2014 - 8:37

  Výbor zákon neporušuje a podle mého ani neobchází. Možná obchází usnesení Shromáždění, ale jen možná. Formu té odměny v usnesení, zdá se, nemáte.

  Pokud SVJ nevyplatí odměny statutárům, tak nemá povinnost odvádět SP. Vykáže zaměstnance na DPP a zcela podle zákona odvede daň a ZP.

  Podle toho, co popisujete SVJ nic neporučuje. Navenek jsou jeho kroky v pořádku. A státní orgány nezajímají vnitřní poměry SVJ, tj. co se schvalilo na Shromáždění a co výbor dělá. Jediný problém by byl, kdyby na DPP vykazovali činnost, kterou mají v náplni práce statutárního orgánu.

  Výbor Vám šetří peníze a to poměrně slušné. Protože opravdové doměny v čistém za 2.000 překročí hrubou částku 2.499 a v tu chvíli už nejen že se platí daň, ZP a SP, ale ještě se platí ZP a SP zaměstnavatele, což je dalších cca 30%.

  Vložil vari, 24. Duben 2014 - 10:20

  Naopak, výbor zákon jednoznačně obchází tím, že odměny maskuje za DPP. U nás jsme to také zvažovali, úspora by byla značná, ale já nehodlám riskovat potíže se zákonem. Od účetní vím, že to tak dělá hodně SVJ, ale je třeba vymyslet nějakou fiktivní činnost, která se napíše do DPP a nespadá pod funkci ve výboru (např. zmiňované čištění parapetů, výměna žárovek apod.). Jenže úřady mohou posoudit, zda to není účelové obcházení zákona (což v konkrétním případě bude dost jednoduché, se zmiňovaným zápisem ze shromáždění).

  Editace: Píšete „Formu té odměny v usnesení, zdá se, nemáte.“ – to je právě ten nesmysl, odměna je odměna a DPP (konkrétní práce za konkrétní činnost) je něco jiného.

  Vložil Evík, 24. Duben 2014 - 10:21

  Děkuji vari. I já jsem v SVJ kde působím ve výboru zvažovovala jak se se změnou zákona vypořádat, a výsledek byl snížení odměn, abychom nemuseli platit SP. Každý to šetření holt vidí jinak. Díky Evík

  Vložil en (bez ověření), 23. Duben 2014 - 20:41

  Ze zákona jste povinna platit pouze příspěvek, jeden příspěvek, na správu domu (správně uvádíte, dle spoluvlastnického podílu). Tak jaképak příspěvky?

  Vložil § (bez ověření), 23. Duben 2014 - 16:51

  Co vás vede k tomu domnívat se, že DPP je nezákonná?

  Vložil Evík, 23. Duben 2014 - 18:59

  „Co vás vede k tomu domnívat se, že DPP je nezákonná?“ Nerozumím vašemu dotazu.Zjevně jste mě vůbec nepochopil.Ne­zákonně je stavena výše mého příspěvku na správu domu a pozemku (odměna výboru).O DPP není v mém příspěvku vůbec nic. Evík

  Vložil ten, co umí číst (bez ověření), 23. Duben 2014 - 19:21

  Evíku, asi máte slabou paměť. Napsala jste „část odměn si vyplácí na dohodu o provedení práce.“ To je ta DPP.

  Vložil Evík, 23. Duben 2014 - 20:12

  Výkon funkce nelze provádět na DPP jde zjevně o obcházení zákona. Evik se slabou paměti.

  Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 23. Duben 2014 - 20:24

  Porovnejte si stanovy (co je náplní práce výboru) s uzavřenou DPP a pak teprve dělejte závěry o obcházení zákona.

  Vložil Evík, 23. Duben 2014 - 20:49

  Takže to co je v usnesení shromáždění neni směrodatny? Shromáždění odhlasovalo odměnu výboru.O DPP není v zápise ani slovo . Výbor mně neposkytne k náhlednuti žádný doklad natož pak DPP, kterou obešel zakon. Ma poslední žádost o poskytnuti zápisu ze shromáždění také vyšla na prázdno. Prostě čím méně informací vlastník má tím lépe pro výbor a tím větší odměny.

  Vložil Evík2 (bez ověření), 23. Duben 2014 - 20:58

  Nedejte se, trvejte na svém, musí Vám umožnit vše doložit. Pokud ne, navrhněte odvolání výboráků.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".