Odměny šlenům výboru a KK

Vložil Ing. Dohnalová Oľga (bez ověření), 14. Září 2021 - 9:37 ::

Prosím o Váš názor. SV na shromáždění schlálilo příspěvek na odměny členům výboru ve výši 90,– Kč za bytovou jednotku/měsíc. Příjem příspěvku je účtován ve prospěch účtu správní činnost – fond odměn a platby jsou zúčtovány v rámci ročního vyúčtování záloh služeb (ne „fond oprav“). Měsíční odměna jednotlivých členů výboru SV je prováděna na základě „hlasování“ členů výboru k práci každého člena výboru za dané období, takže každý měsíc jiná částka, která je správcem nemovitosti, který vede účetnictví SV řádně zdaněna (u členů výboru u jejichž odměna se zdaňuje) a jsou odvedeny i veškeré příspěvky sociálního a zdravotního pojištění (v případech, kdy to zákon vyžaduje). Dotaz. Má člen SV právo na informaci jaká výše odměny a konkrétně komu byla za příslušný rok vyplacena? Není to v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů? Nikdy jsme částku inkasovaných příspěvku 64.800,– Kč/rok za 60 bytových jednotek a 5-ti členném mýboru za rok nepřekročili. Děkuji všem za Váš názor, zkušenosti a odpověď. Dohnalová

  • GDPR
  • odměna člena výboru

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 14. Září 2021 - 22:12

Olgo,

u nás máme schválenu jednu částku pro výbor a druhou částku pro KK. Je to v souladu s NOZ. Nicméně pokud by nějakého člena SVJ zajímalo kolik bere kterýkoliv člen výboru či KK, tak na to má jako člen SVJ právo podle NOZ.

Toto právo je nad právem na ochranu osobních údajů podle GDPR.

U Vás je průměrná výše odměny člena výboru za jeden měsíc 1 080 Kč. Za těchto podmínek platíte sociální daň pouze z neznalosti. Nejen, že potom bude odměna pro člena výboru nižší, ale sociální daň bude odvádět i SVJ.

Větší obavu než, že se tazatel bude domáhat výše odměn jednotlivých členů výboru, bych měl z toho, že se tento tazatel seznámí s Vaší účetní závěrkou, která není vedena podle předpisů.

Ve výkazu zisku a ztráty uvádíte v rubrice Spotřebované nákupy a nakupované služby částku 98 tis. Kč a v rubrice Osobní náklady částku 0 Kč.

Při odměnách 65 tis. Kč je velmi nepravděpodobné, že by SVJ o 60 jednotkách mělo všechny ostatní náklady ve výši 33 tis. Kč za rok.

Asi Váš smluvní správce všechny ostatní náklady mastí do „fondů“.

Svědčí o tom i to, že Váš smluvní správce se pyšní na svých stránkách tím, jak vede „fondy oprav“, jak zapisuje SVJ do „obchodního“ rejstříku, že si plete nájemníky s podnájemníky atd. Mimochodem, proč účetně neodepisujete Váš nebytový prostor, který SVJ údajně vlastní?

Hezký den!

Pavel

Vložil Justitianus, 14. Září 2021 - 19:56

Olgo, vlastník jednotky má zákonné právo nahlížet do smluv sjednaných ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich opisy, výpisy a kopie.

Na tom nemůže nic změnit ani ochrana osobních údajů. Kdo přijal funkci ve výboru, je si vědom toho, že SVJ je povinno předkládat doklady k nahlédnutí kterémukoliv členovi SVJ kdykoliv o to požádá. Pokud se to statutárovi nelíbí, neměl lézt do výboru.

Dokladem SVJ je i dokument který obsahuje rozdělení odměn mezi členy výboru. SVJ ten doklad musí mít, když podle něj vyplácí různé odměny a odvádí zdravotní a sociální „pojištění“ a strhává daň z příjmu. (Nejspíš je to rozdělení uvedeno v zápisu z jednání výboru.)

Justitianus

Vložil Oana (bez ověření), 14. Září 2021 - 11:08

„Příjem příspěvku je účtován ve prospěch účtu správní činnost – fond odměn a platby jsou zúčtovány v rámci ročního vyúčtování záloh služeb (ne „fond oprav“).“ (Ing. Dohnalová Oľga (bez ověření), 14. Září 2021 – 9:37)

Odměna členům statutárního orgánu nepatří do služeb.

Už se zde řešilo.

Vložil Jan77 (bez ověření), 14. Září 2021 - 11:01

Berme to logicky: v zákoně se píše "§ 1208 Do působnosti shromáždění patří

  • ) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn"

Tedy se předpokládá obecně, že shromáždění jednotlivé odměny zná.

Vložil . (bez ověření), 14. Září 2021 - 12:27

To, co píšete nemusí být pravda. Může se schvalovat celková částka,ne částka pro každého člena výboru.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".