Odkup společných prostor

Vložil Věra Hejlíková, 13. Červenec 2016 - 15:35 ::

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem a prosím moc o radu. Bydlím v domě o 8. bytových jednotkách. Nyní se na nás- ostatní majitele bytů obrátil nově přistěhovaný soused, že by měl zájem o odkup společných prostor, které sousedí z jeho bytem, jedná se o půdu nad jeho bytem. Víceméně nevyužívaný prostor.Tento soused si chce v tomto prostoru vybudovat další obytnou místnost.Nikdo z nás nebyl proti, ale nyní si soused uvědomil( respektive jsem mu to řekla), že pod střechou bývá v letním počasí horko a že si chce vybudovat klimatizaci, nebudu mluvit o tom, že mi to připadá nekorektní, že nám to měl říci hned. Jedná se totiž o dřevostavbu, kde by se do střechy nemělo vrtat a když tak jenom za určitých podmínek. Mám obavy, že povolím něco nad čím nebudu mít kontrolu, jak si mám já samotná žena( absolutně se nevyznám ve stavebnictví) se dvěma syny kontrolovat jeho stavební úpravy- prosím poradíte mi něco ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil MMM (bez ověření), 18. Červenec 2016 - 9:21

  Jenom pozor na to, že z Vaší poznámky „Nikdo z nás nebyl proti“ se dá usuzovat, že jste mu tento plán předběžně odsouhlasili. Stavebník teď nejspíš připravuje smlouvu o výstavbě, stavební projekt, podklady pro stavební řízení a další náležitosti – ty mu připravují profesionálové: advokát, projektant, stavební firma, statik etc., jistě nikoli zdarma. Pokud smlouvu o výstavbě posléze odmítnete podepsat s tím, že jste se rozmysleli jinak, dá se očekávat, že po Vás bude vyžadovat – oprávněně náhradu za zmařené náklady vzniklé kvůli „odstoupení od smlouvy na poslední chvíli“.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 15. Červenec 2016 - 17:34

  kterou musí podepsat všichni vlastníci a SÚ by ji měl vyžadovat než stavbu povolí. Tam budete řešit všechny technické i finanční záležitosti. Protože nejste technicky zdatná je třeba aby si vlastníci objednali statika a projektanta, který posoudí jaké zásahy je třeba udělat. Nenechávejte výběr na žadateli. Výsledek by mohl ovlivnit ve svůj prospěch. Můžete si uzavřít předběžnou smlouvu o výstavbě, kde si vymíníte, že investor uhradí Vámi objednaný posudek (budete tedy potřebovat předběžný odhad ceny posudku) i když po nálezu nemusí všichni vlastníci s výstavbou souhlasit a tato investice tak bude zmařena. Vlastní smlouvu by měl vypracovat ten, kdo podobné smlouvy vystavuje. Jinak hrozí, že uděláte chybu, kterou Vám ostatní vlastníci nejen vyčtou, ale mohou požadovat finanční náhradu po Vás. Určitě bych se nestavěl do role předsedy SVJ, ale jen a pouze jednoho z vlastníků a nechal všechny spolurozhodovat o všem včetně textu smlouvy. Myslet musíte na všechno. Třeba i na budoucí opravu střechy a přístup k ní.

  Vložil lokaj (bez ověření), 15. Červenec 2016 - 12:51

  Má nějaká jednotka zástavní právo od banky? Bude potřeba souhlas banky pokud se bude měnit podíl.

  Vložil §§§ (bez ověření), 13. Červenec 2016 - 18:25

  Paní Hejlíková, vy nejste kompetentní nikomu povolovat budování ani odkup čehokoliv a to ani na nevyužívané půdě. Ta půda je samostatná jednotka ve vašem vlastníctví? Zcela jistě není, tak jak byste mohla vy něco takového povolovat? Kdo to je nově přistěhovaný soused, takový vlastnický vztah jako nově přistěhovaný soused vůbec neexistuje. Obavy mějte a nic nepovolujte, nejste k tomu kompetnentí ani pokud jste předsedkyní svj. Jskékoliv stavební úpravy jsou v kometenci staveb. úřad, vy nejste kontrolor,který by měl kontrolovat, jak někdo cokoliv staví nebo přestavuje. Od toho je stavební dozor. Pokud jste předsedkyní svj tak vůbec nezvládáte svoji pozici, co tam vůbec ještě děláte?

  Vložil Věra Hejlíková, 14. Červenec 2016 - 6:37

  Dobrý den, děkuji velice za odpověd. Nejsem předsedkyní to je právě,onen dotyčný nově přistěhovaný soused( tedy nový majitel bytu ), který se až nebývale podezřelou ochotou ujal této funkce.

  Vložil Evžen (bez ověření), 14. Červenec 2016 - 9:39

  Pro realizaci přeměny půdního prostoru na obytnou místnost je potřeba smlouva o výstavbě, ve které si vlastníci ujednají náležitosti uvedené v § 1170 NOZ.

  Kromě toho si vlastníci ve smouvě o výstavbě ujednají změny velikosti spoluvlastnických podílů v důsledku změny podlahové plochy jednotky jejím rozšířením o obytnou místnost vzniklou z půdního prostoru viz § 1172 odst.2

  „(2) Má-li vzniknout nová jednotka nebo má-li být dosavadní jednotka změněna nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou v domě, kde jsou jednotky již vymezeny, ujednají strany ve smlouvě i změny velikosti spoluvlastnických podílů po vzniku nové jednotky nebo změně dosavadní jednotky a jejich převody tak, aby odpovídaly nově určeným velikostem spoluvlastnických podílů.“

  Ujednání“, o kterém se hovoří v uvedených paragrafech znamená, že se smlouvou o výstavbě, která umožní provést popsanou změnu, musí souhlasit všichni vlastníci. Bez Vašeho souhlasu se smlouvou o výstavbě nemůže soused přestavbu uskutečnit.

  Vložil §§§ (bez ověření), 14. Červenec 2016 - 7:17

  Tak mu to nedovolte, zaražte to včas, informujte ostatní vlastníky. Svévolně si nemůže přivlastňovat a přestavovat společné prosotory. Sice možná nebudete moc populární, ale proč si nechat od nějakého přidrzlého souseda dělat na hlavu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".