Odběr elektřiny ve společných prostorách

Vložil Mgr.Konvalinková Petra (bez ověření), 1. Prosinec 2020 - 16:54 ::

Dobrý den, jsem jedním z vlastníků v SVJ s 23 byty. Vedle vstupních dveří máme umístěny el. zásuvky. Tyto zásuvky využívají 3 rodiny ( kamarádi předsedy SVJ) k čerpání energie pro soukromé účely – filtr do bazénu, čerpadlo – zahrádky, nabíjení bateriií v autech, vysávání automobilů, opravy apod. Předseda odmítá umístit elektroměr, natož zapisovat stav el. Nabíjení baterií za 72 hodin vyčíslil na 19,– Kč a sdělil mi, že se mi za nároky na úhradu všichni vysmějí. Jak mám postupovat kromě návrhu na odvolání předsedy SVJ? Rovněž odmítnul svolat schůzi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Tomol (bez ověření), 3. Prosinec 2020 - 13:49

  nejjednodušší řešení je dohoda, což asi nejde. Možná vám někdo doporučí obrátit se na právníka.. to by bez pochyby šlo, nějaká předžalobní výzva, popř. žaloba, no bude vás to stát nejmíň 6tis, ale ono se to stejně nejspíš nevyřeší hned takže počítejte mnohem víc. Pokud není pro ty zásuvky opravdu jiné využití, tak do nich nakydejte vosk tavnou pistolí. Vidlice tam pak nepůjde zasunout a bez rozebrání budou nepoužitelné. Je to poměrně „bezpečné“, tedy raději počkejte až ten vosk vytuhne. Jako zní to blbě, ale faktem je, že dohoda občas selhává a právní cesta je drahá a zdlouhavá záležitost s nejistým výsledkem (sice spor vyhrajete, ale času a peněz vás to bude stát kopu).

  Vložil Petr, 2. Prosinec 2020 - 8:09

  „zásuvky využívají 3 rodiny (kamarádi předsedy SVJ) k čerpání energie pro soukromé účely – filtr do bazénu, čerpadlo – zahrádky, nabíjení baterií v autech, vysávání automobilů, opravy“

  Je to bohužel tak, že pro začátek nezbývá nic jiného než se snažit přesvědčit ostatní vlastníky aby požadovali zrušení zásuvek. Když odečteme předsedu a ty co zásuvku využívají, tak to je s vámi 19:4. Rozhodně rozumnější a schůdnější než návrh na „odvolání předsedy“, zvláště když body programu schůze stanoví většinou předseda. Tam by to stačilo snažit se protlačit přes „různé“. Také to je schůdnější a lacinější, než instalace elektroměru k zásuvkám. Ty 4 rodiny mají svůj bazén a zahrádku ?

  Vložil Mgr.Konvalinková Petra (bez ověření), 2. Prosinec 2020 - 16:12

  Dobrý den, děkuji za odpověď. Bohužel, během posledních tří let tyto 4 rodiny (s předsedou) stále více „obhospodařují“ společný pozemek, kam si umístily bazén bez jakéhokoliv oznámení ostatním, napouštějí vodu z hydrantu v domě a ze zmíněné zásuvky na domě si natáhly kabel na sousední pozemek (zapůjčený na domluvu s majitelem, nájem neplatí), který využívají jako osobní hřiště a zahrádky.Předseda o spotřebě elektřiny a vody pro bazén a zahrádky odmítá poskytnout jakékoliv bližší informace, řekl nám, abychom se o to nestarali.Elek­troměr v domě máme. Jako vlastník nemohu navrhnout odvolání předsedy?

  Vložil Petr, 2. Prosinec 2020 - 17:13

  „během posledních tří let tyto 4 rodiny (s předsedou) stále více obhospodařují společný pozemek, kam si umístily bazén bez jakéhokoliv oznámení ostatním, napouštějí vodu z hydrantu v domě a ze zmíněné zásuvky na domě si natáhly kabel na sousední pozemek (zapůjčený na domluvu s majitelem, nájem neplatí), který využívají jako osobní hřiště a zahrádky. Předseda o spotřebě elektřiny a vody pro bazén a zahrádky odmítá poskytnout jakékoliv bližší informace, řekl nám, abychom se o to nestarali“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Paná Mgr., s vámi to je těžké. Ze stanov nebo NOZ jste si přečetla pouze „Odvolání předsedy“ a opakujete to do omrzení. Jako Mgr. jste to nastudovala špatně, předsedu nemůžete odvolat, předsedu jste nevolili. Volili jste celý výbor.

  Rada: domluvte se s těmi, kterým se nelíbí (viz „předseda nám řekl“) „… abychom se o to nestarali“.

  Vložil Mgr.Konvalinková Petra (bez ověření), 5. Prosinec 2020 - 16:26

  Dobrý den pane Petře, výbor bohužel nemáme, nejsou lidi… Ani předsedu SVJ nechtěl nikdo jiný dělat, tak se nabídnul ten současný a bohužel většina hlasovala pro.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 5. Prosinec 2020 - 17:11

  „tak se nabídnul ten současný a bohužel většina hlasovala pro.“

  A proč jste to tedy nevzala Vy,Vás nechteli?

  Vložil Justitianus, 2. Prosinec 2020 - 20:06

  Pan Petr i Čtenář se mýlí v jedné věci. Ten, koho by tazatelka chtěla odvolat, není předseda výboru. Je to předseda SVJ. Tazatelka to přece napsala v úvodním dotazu.

  Předsedu SVJ volí i odvolává shromáždění. Žádný výbor v domě tazatelky tedy neexistuje.

  Justitianus

  Vložil Čtenář (bez ověření), 2. Prosinec 2020 - 18:12

  Ale prosím vás, tak si místo slova předseda dosaďte slova člen výboru a přestaňte ventilovat mindrák z toho, že má někdo před jménem titul.

  Jinak celý výbor se běžně nevolí, snad při mimořádných situacích, nebo při vzniku SVJ. Běžně se volí, odvolávájí jednotliví členové výboru.

  Postup odvolání předsedy zde: https://www.magazinvybor.cz/…sedu-vyboru/

  Vložil Mgr.Konvalinková Petra (bez ověření), 5. Prosinec 2020 - 16:28

  Děkuji za radu, uvidíme, jak uspějeme.

  Vložil Justitianus, 5. Prosinec 2020 - 16:45

  Paní Petro, rada Čtenářova je pro Vás nepoužitelná. Vy nemáte žádný výbor, takže není možné odvolat člena výboru.

  A předsedu SVJ také nemůžete odvolat: šlo by o neúčinné a zmatečné usnesení, kterým by se předseda SVJ vůbec neměl řídit! Předseda má – jako řádný hospodář – zákonem uložené povinnosti. Nemůže tedy ponechat SVJ bez statutárního orgánu. Bude tedy nesmyslné usnesení ignorovat a bude dál vykonávat funkci předsedy.

  To je jediné řešení souladné se zákonem. Kdybych byl předsedou SVJ, udělal bych to naprosto stejně.

  Justitianus

  Vložil Anynomous (bez ověření), 6. Prosinec 2020 - 12:31

  Při shromážděním nařízeném ukončení činnosti (vyhazovu, odvolání) člena voleného orgánu je lhostejné, zda jde o individuální nebo kolektivní orgán právnické osoby, postup je stejný.

  § 1208 Zákon č. 89/2012 Sb.
  Do působnosti shromáždění patří
  b) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn

  Mnoho statutárů se tituluje jako Předseda SVJ (individuální orgán právnické osoby), i když jsou jen předsedy výborů (tj. pouze jedním ze členů výboru kolektivního statutárního orgánu)

  Zákon č. 89/2012 Sb.
  § 152
  (1) Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní).
  § 1205
  Orgány společenství vlastníků
  (1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Zřídí-li stanovy další orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu.

  Nový předseda SVJ by se měl zvolit bez zbytečného odkladu (nebrat si příklad z prezidenta ČR a jeho pojetí slov „bez zbytečného odkladu“).

  Elektřina a voda ze zásuvky a hydrantu v domě:
  Doporučuji jednání předsedy a spol. nafotit, natočit, popř. zajistit svědky.
  Máte právo na předložení spotřeby společné el. a vody. Poté je nutné požadovat po původci nadměrné spotřeby náhradu škod (je lhostejno zda jde o „řadového“ vlastníka, či předsedu).

  Stejný případ v opačném gardu: http://www.portalsvj.cz/…nych-prostor

  Vložil Justitianus, 6. Prosinec 2020 - 14:45

  Anynomous, jste zmaten, nerozumíte základním věcem a nejste schopen porozumět jednoduchému textu v českém jazyce.

  Je zásadní rozdíl mezi předsedou SVJ a předsedou výboru SVJ. Je zřejmé, že Vám to není jasné. V SVJ tazatelky mají předsedu SVJ. Jednočlenný statutární orgán.

  Právě z toho důvodu jsem napsal (a Vy jste nepochopil), že odvolání předsedy SVJ je zmatečné a neúčinné rozhodnutí. Předseda SVJ bude takové rozhodnutí rozumně ignorovat a má k tomu dobrý důvod: ukládá mu to § 159 zákona č. 89/2012 Sb.. A vysvětlil jsem proč (ani to jste nepochopil). Právnická osoba se nemůže zbavit svého statutárního orgánu. Účinky odvolání předsedy SVJ nastanou až v okamžiku kdy se funkce ujme nově zvolený předseda SVJ.

  Takže tanečky s „odvoláním“ předsedy SVJ jsou úplně zbytečné. Ale to je těžké hlupákům vysvětlovat …

  Tak šup, šup, znovu si přečtěte Odvolání předsedy 10.

  Justitianus

  Vložil Fantazie 37 (bez ověření), 6. Prosinec 2020 - 16:31

  „Účinky odvolání předsedy SVJ nastanou až v okamžiku kdy se funkce ujme nově zvolený předseda SVJ.“

  Další Justitianova fantazie. Veřejný rejstřík odvolaného předsedu vymaže ihned, nebude na nic čekat.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 6. Prosinec 2020 - 16:25

  Je zásadní rozdíl mezi předsedou SVJ a předsedou výboru SVJ.

  • A o čem jiném je má věta „Mnoho statutárů se tituluje jako Předseda SVJ…“?

  Je zřejmé, že Vám to není jasné. V SVJ tazatelky mají předsedu SVJ. Jednočlenný statutární orgán.

  • Citujte, kde píšu opak. Navíc to tazatelka již sama sdělila.

  Napsal jste „A předsedu SVJ také nemůžete odvolat…“ a až následně jako reakci doplnil „Účinky odvolání předsedy SVJ nastanou až v okamžiku kdy se funkce ujme nově zvolený předseda SVJ.“, což není nic jiného, než má věta: „Nový předseda SVJ by se měl zvolit bez zbytečného odkladu…“!

  Takže tanečky s „odvoláním“ předsedy SVJ jsou úplně zbytečné…“ má být co? Jak můžou zvolit nového, pokud starého neodvolají, nebo sám neodstoupí?

  Zase jen trolíte a matete. Nazdar.

  Vložil Justitianus, 7. Prosinec 2020 - 12:46
  • Anynomous napsal: „Jak můžou zvolit nového, pokud starého neodvolají, nebo sám neodstoupí?“

  Takže opět ukazujete že ničemu nerozumíte a nejste schopen ani logicky myslet.

  Funkční období dosavadního předsedy SVJ končí přece AUTOMATICKY v okamžiku kdy se ujme funkce nověš zvolený předseda SVJ. Dosavadní předseda nemusí odstupovat, a samozřejmě vůbec nemusí být odvolán, Vy popleto. Neexistuje žádný celostátně účinný právní předpis, který by stanovil takovou blbost jakou jste napsal Vy.

  Pokud by sám odstoupil, pak bude vykonávat funkci ještě další dva měsíce (§ 160 zákna č. 89/2012 Sb.).

  Pokud jde o Vámi zmíněné „odvolání“: Je to nebetyčná pitomost. Odvolání předsedy SVJ před volbou nového předsedy SVJ je nejen zbytečné, ale i nebezpečné: pokud by nový předseda nebyl následně zvolen, máte tu rázem SVJ bez statutárního orgánu, neschopné jednat – a to je stav, který je jak proti zájmům SVJ, tak i proti zájmům všech vlastníků jednotek.

  Ovšem místní blbečci toto nedovedou pochopit, i když se to zde vysvětlovalo za posledních 13 let asi desetkrát.

  Justitianus

  Vložil Nechápavý (bez ověření), 7. Prosinec 2020 - 13:08

  § 1208 Do působnosti shromáždění patří

  1. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn
  Vložil Justitianus, 7. Prosinec 2020 - 14:09

  Pane Nechápavý, opravdu nechápete. Jestliže Vám zákon umožňuje něco činit, neznamená to ještě že to bezhlavě učiníte (bez ohledu na následky a bez ohledu na zmatek, který tím způsobíte). Jestliže jste na křižovatce s předností v jízdě a z vedlejší silnice Vám tam vjel tank, vjedete přímo pod něj, protože zákon o silničním provozu Vám to umožňuje? Zkuste zapojit rozum průměrného člověka, máte-li jej (§ 4 zákona č. 89/2012 Sb.).

  Je-li statutárním orgánem výbor, pak je bez problémů možné odvolat jednotlivého člena výboru. Schopnost právnické osoby SVJ právně jednat tím není nijak narušena. Možné scénáře:

  1. výbor pracuje dál s nižším počtem členů, nebo
  2. členové výboru kooptují náhradního člena podle § 246 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., nebo
  3. výbor svolá ve vhodném čase shromáždění a vyhlásí doplňovací volby.

  Je-li však statutárním orgánem předseda SVJ, pak jeho odvolání blbečky-vlastníky má závažné následky:

  • SVJ okamžitě ztratí možnost právně jednat vůči členům SVJ;
  • SVJ okamžitě ztratí možnost právně jednat vůči třetím osobám, vůči vůči smluvnímu správci, dodavatelům, státním institucím, soudům, rejstříku, atd.;
  • veškeré činnosti SVJ jsou ochromeny a blokovány pro neexistenci statutárního orgánu;
  • není zde nikdo, kdo by mohl přímo svolat shromáždění a vyhlásit volbu nového předsedy (shromáždění musí za této situace svolat vlastníci jednotek s alespoň jednou čtvrtinou hlasů).

  Možná že patříte k těm blbečkům, kteří by jako první krok odvolávali předsedu SVJ. Možná spolu s nimi považujete tuto možnost za skvělou a normální. Já nikoliv.

  Jestliže máte v autoservisu přichystaná nová a vyvážená kola se zimními pneumatikami, nezačnete přece tím, že odmontujete disky s letními pneumatikami a auto postavíte na špalky. Jak si potom dojetete do servisu pro ta nová kola? Aha? Na to jste nepomyslel.

  Justitianus

  Vložil Předsedu SVJ můžete odvolat (bez ověření), 5. Prosinec 2020 - 21:49

  „předsedu SVJ také nemůžete odvolat“

  Jedná se o další Justitianovu nepodloženou fantazii. Předsedu SVJ můžete odvolat.

  Jiná otázka je, zda takový poustup je v daném případě vhodný. Jakým způsobem rozúčtováváte společnou elektřinu?

  Vložil Nechápavý (bez ověření), 5. Prosinec 2020 - 21:35

  Pointa vtipu?

  Vložil JaVa, 2. Prosinec 2020 - 16:48

  Jako vlastník jednotky v domě můžete navrhovat, co chcete. Ovšem prosadit to, můžete pouze v případě, že budete mít k dispozici dostatečný počet hlasů(dle kvót ve stanovách), pro schválení Vašeho návrhu. Přeji hezký večer. JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".