Ochrana osobních údajů

Vložil Váš Ochránce Osobních Údajů (bez ověření), 27. Duben 2011 - 15:49 ::

Vážení diskutéři,

zákon jasně zakazuje zveřejňování osobních údajů bez souhlasu „subjektu údajů“, doporučuji nastudovat.

Dovození některých diskutérů, že osobní údaje je možné neomezeně zveřejňovat bez souhlasu „subjektu údajů“, jsou-li pravdivé, je tak v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů v účinném znění.

Žádné výjimky pro společenství vlastníků či jiné spolky zákon neobsahuje.

Váš Ochránce Osobních Údajů

  • ochrana osobních údajů
  • právo na informace

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil LukášP (bez ověření), 28. Duben 2011 - 7:49

Další trumpeta co si nastudoval jeden odstavec v zákoně a snaží se ho používat absolutně na všechny případy! Pane ochránce možná máte pravdu akorát v tom, že osobní údaje nemůžete šířit neomezeně bez souhlasu „subjektů údajů“. Tzn. že pokud výbor zveřejní na nástěnce v supermarketu, že dlužíte na úhradách 100 tis. Kč, tak to asi bude problém. Když tohle bude jeden bod na shromáždění, že dlužíte na úhradách 100 tis. Kč a jak se to bude dál řešit, tak to problém rozhodně nebude a narazíte asi vy!

Vložil Lhotová Alice (bez ověření), 30. Říjen 2012 - 17:34

Na schromáždění svj atp. s tím souhlasím, ale zveřejňování dluhu s jménem, nebo č.j. na veřejné nástěnce vidím já ze své strany jako provokaci.Nehledě na to,že jinak nemám žádný problém ať se kdokoliv z svj informuje na družstvo,kde mu podrobné info rádi sdělí! I já bych to tak udělala.Na veřejné nástěnce jsem se ocitla kuli nezaplacenemu jednomu nájmu, kde si každý neoprávněný člověk mohl přečíst mé udaje!

Vložil lake, 28. Duben 2011 - 8:02

Nejvyšší soud nenamítá nic proti zveřejnění neplatičů nájemného v tisku. Považuje to za „běžnou formu veřejné kritiky“. Musí ovšem jít o pravdivou informaci.
Viz http://www.portalsvj.cz/…-rozuctovani#…

lake

Vložil LukášP (bez ověření), 28. Duben 2011 - 8:13

Tak to už je dost drsný. Osobně zastávám názor, že by se informace o neplatičích měly zveřejňovat pouze v rácmi společenství, tzn. na shromáždění (povinně), max. na nástěnkách u vchodu. Dát to do tisku je už docela extrém.

Vložil lolek (bez ověření), 5. Květen 2011 - 8:10

Ne dost: „správnější“ by bylo – zasílat insolvenci do NRKI nebo pro ten účel nově vybudovaného registru. Neplatit nebo neplatit včas je zcela stejná lumpárna, která vedla k zakládání takovýchto registrů…

Vložil lake, 27. Duben 2011 - 16:15

Jejda, pane Ochránce, vždyť Vy o tom víte prd!
Přečtěte si nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 357/96 a IV. ÚS 154/97.
Též nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 4/04.
Přečtěte si stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů z roku 2009: http://www.uoou.cz/…o_2009_5.pdf
Úřad připouští kolizi práva na informace s právem na ochranu osobních údajů, přičemž přiznává, že právo na ochranu osobních údajů NEMÁ přednost.

Já Vám to ocituji přímo ze stanoviska ÚOOÚ:
„… Uvedené by mohlo vést k závěru, že zákon o ochraně osobních údajů se tedy v oblasti žurnalistiky uplatní jako v případě jakéhokoliv jiného zpracování osobních údajů, tedy že je nezbytné vyžadovat plnění (a sankcionovat neplnění) všech zde uvedených povinností. Avšak tento přístup naráží na principy výkladu ústavních norem definované Ústavním soudem, podle kterého nelze žádnému ze základních práv přiznat vyšší důležitost. Ústavní soud konkrétně judikoval, že základní právo podle čl. 17 Listiny je zásadně rovno základnímu právu upravenému v čl. 10 Listiny.“

ÚOOÚ zatroubil na ústup. Asi Vám to zapomněli říct, že?

lake

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".