obecné dotazy k fungování výboru

Vložil Anonymous, 4. Květen 2008 - 20:00 ::

Dobrý den, prosím o odpověď na těchto pár otázek:

1. smí výbor SVJ změnit správce bez souhlasu shromáždění vlastníků? Výbor argumentoval, že starý správce špatně fungoval a nechtěl vykonávat všechny činnosti, které mu náleží. Navíc bez souhlasu vlastníků pobírá nový správce vyšší odměnu bez projednání či schválení vlastníky na shromáždění. 2.SVJ chce provést revitalizaci panelového domu. Výbor údajně provedl výběrové řízení 4 dodavatelů, avšak nesdělil vlastníkům všechny podrobnosti řízení (objem prací, termíny, cenu prací atd.), ale na dalším shromáždění již chce prezentovat jen jimi vybraného investora. Je to v souladu se stanovami či zákonem? 3.Panelový dům se skladádá z 95% vlastníků bytových jednotek a 5% nájemců původního vlastníka – bytového družstva. Schválení revitalizace je podmíněno 75% vlastníků. Spadají do tohoto procenta i nájemci pod bytovým družstvem? A kdo je zastupuje při jednání? 4. Pokud se shromáždění usnese potřebnou většinou o čerpání úvěru, je nějak limitována jeho výše? Jsou někteří nájemci, kteří vědí, že zatížení úvěrem nebudou moci splácet, pokud bude toto zatížení příliš velké. 5. Jelikož každý vlastník ručí za závazky SVJ – kupř. při vzetí úvěru, co se stane v případě, kdyby některé bytové jednotky svůj podíl úvěru nebyly schopny či ochotny splácet. Nebo co když dojde k úmrtí některých vlastníků. Je nějaká ochrana ostatních? Děkuji za Vaši ochotu při odpovědích.

Pavel Lattner

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

    Vložil Nezmar, 5. Květen 2008 - 10:59

    Dobrý den, já bych to viděl takto. Hodně záleží na Vašich konkrétních stanovách. Ad 1), dle stanov našeho SVJ to možné není a Výbor musí mít souhls shromáždění Ad 2), opět neznám Vaše stanovy, ale obecně se asi dá říci i to, že co výboru dovolíte, to si dovolí výbor. Já bych s takovýmto jednáním určitě spokojen nebyl. Navíc každý vlastník má mít právo přístupu k informacím, tedy požadujte po Výboru doklady, které se ve VŘ sešly, způsob jejich vyhodnocování, kritéria atd (uvidíte, co mají, znám případy, kdy výbor nemá nic a vybírá na základě známosti). Na vše musí být ale podklady. Ad 3), do procenta spadají všichni, je to 75% všech, tedy nájemce zastupuje družstvo, nájemci nemají hlasovací právo, nejsou vlastníky, tedy ani členy SVJ. Ad 4),tady asi myslíte vlastníky a ne nájemce, nájemci se díky úvěru zvedne nájem.. Úvěr je vždy problém. Nevím, jak znalé/odborné lidi ve výboru máte, ale nechte si jako shromáždění předložit co nejpodrobnější podklady ohledně úvěru, skutečných nákladů atd… Ad 5)Bude se to řešit jao dluh vlastníka vůči SVJ, dle zákona či stanov může SVJ jednotku „zastavit“…

    Volby prohlížení komentářů

    Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".