obecné dotazy k fungování výboru

Vložil Anonymous, 4. Květen 2008 - 20:00 ::

Dobrý den, prosím o odpověď na těchto pár otázek:

1. smí výbor SVJ změnit správce bez souhlasu shromáždění vlastníků? Výbor argumentoval, že starý správce špatně fungoval a nechtěl vykonávat všechny činnosti, které mu náleží. Navíc bez souhlasu vlastníků pobírá nový správce vyšší odměnu bez projednání či schválení vlastníky na shromáždění. 2.SVJ chce provést revitalizaci panelového domu. Výbor údajně provedl výběrové řízení 4 dodavatelů, avšak nesdělil vlastníkům všechny podrobnosti řízení (objem prací, termíny, cenu prací atd.), ale na dalším shromáždění již chce prezentovat jen jimi vybraného investora. Je to v souladu se stanovami či zákonem? 3.Panelový dům se skladádá z 95% vlastníků bytových jednotek a 5% nájemců původního vlastníka – bytového družstva. Schválení revitalizace je podmíněno 75% vlastníků. Spadají do tohoto procenta i nájemci pod bytovým družstvem? A kdo je zastupuje při jednání? 4. Pokud se shromáždění usnese potřebnou většinou o čerpání úvěru, je nějak limitována jeho výše? Jsou někteří nájemci, kteří vědí, že zatížení úvěrem nebudou moci splácet, pokud bude toto zatížení příliš velké. 5. Jelikož každý vlastník ručí za závazky SVJ – kupř. při vzetí úvěru, co se stane v případě, kdyby některé bytové jednotky svůj podíl úvěru nebyly schopny či ochotny splácet. Nebo co když dojde k úmrtí některých vlastníků. Je nějaká ochrana ostatních? Děkuji za Vaši ochotu při odpovědích.

Pavel Lattner

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.