NOZ x ZoVB

Vložil Pigeon (bez ověření), 10. Únor 2014 - 18:50 ::

Dobrý den,

omlouvám se za ten dotaz (byť jsem pečlivě pročetl zdejší diskuse): Je už jasné, zda se „dřívější“ SVJ musí řídit ZoVB nebo NOZ?

Překvapuje mě, že ZoVB eventualita vůbec vznikla. Že by tady existovaly dva typy SVJ – jedno by volilo výbor většinou všech podílů, druhé třeba jen prostou většinou?

http://www.ceskatelevize.cz/…vaci-kvorum/

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ko (bez ověření), 19. Únor 2014 - 10:20

  Prase napsalo:

  „Že by tady existovaly dva typy SVJ“

  Odpověď naleznete v rejstříku SVJ. Podívejte se, kolik typů SVJ je v něm zapsáno.

  Obdobně lze zjistit, kolik typů jednotek je zapsáno v katastru.

  Vložil lake, 19. Únor 2014 - 11:47

  Pane ko,
  v jednom rejstříku mohou být zapsány osoby s odlišnou právní formou. A v rámci jedné právní formy je třeba rozlišit různé typy. Je možno to zjistit jednoduše četbou právních předpisů. Se zápisem jednotek do katastru to přímo nesouvisí.

  Například rejstřík spolků: V tomto rejstříku jsou zapsány spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů, pobočné spolky a pobočné organizace odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a další organizace, o kterých to stanoví zákon.

  V obchodním rejstříku jsou zapsány obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby, které jsou podnikateli a mají bydliště v České republice, fyzické osoby – občané jiného členského státu EU, které podnikají na území České republiky, a další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zákon č .304/2013 nebo jiný zákon.

  Zapsaná družstva v obchodním rejstříku jsou dokonce tří typů:

  • družstva vzniklá do 31.12.2013 podle dosavadní právní úpravy (zrušeného Obchodního zákoníku), která se jím řídí i nadále ve svých vnitřních právních poměrech;
  • družstva vzniklá do 31.12.2013 podle dosavadní právní úpravy (zrušeného Obchodního zákoníku), která se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a informaci o tom zapsala do rejstříku;
  • družstva vzniklá od 1.1.2014 podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

  V rejstříku SVJ jsou zapsány také tři typy SVJ:

  • společenstvi vlastníků vzniklá do 31.12.2013 podle dosavadní právní úpravy (zrušeného zákona č 72/1994 Sb. ve znění zákona č. 103/2000 Sb.), která se jím řídí i nadále ve svých vnitřních poměrech;
  • společenství vzniklá od 1.1.2014 podle zákona č. 89/2012 Sb. s jednotkani podle zákona č. 72/1994 Sb.;
  • společenství vzniklá od 1.1.2014 podle zákona č. 89/2012 Sb. s jednotkani podle zákona č. 89/2012 Sb..

  Takže není žádných pochyb o tom, že v jednom rejstříku může být zapsáno více typů právnické osoby. SVJ(2000) rozeznáte od SVJ(2012) velmi snadno: podle data vzniku.

  lake

  Vložil Karel5 (bez ověření), 19. Únor 2014 - 11:52

  Váš názor je možná správný, nevím; ale určitě takovýto stav věci je ničemný.

  Vložil Karel IV. (bez ověření), 19. Únor 2014 - 12:19

  Od toho je IČO, aby se dalo lehce vyhledat. A to je dobré, a vůbec né ničemné. Víte, co je IČO?

  Vložil levape, 19. Únor 2014 - 20:07

  Žádné IČO neexistuje, asi máte na mysli IČ, tedy identifikační čís­lo.

  Vložil Jan II (bez ověření), 11. Únor 2014 - 2:15

  pro informace v právních záležitostech je tam uvedena jedna pravda. Nadále se bude hlasovat podle toho co máte ve stanovách uvedeno a nikdo Vás nemůže donutit tento stav nedobrovolně měnit.

  Vložil Pigeon (bez ověření), 11. Únor 2014 - 8:41

  § 1206 odst. 2. Pokud ovšem NOZ nestanovuje v určitých případech jinak. Například o úvěru mohl dle vzorových stanov rozhodnout výbor. Teď musí shromáždění, byť je to ve stanovách jinak.

  Vložil správce předseda (bez ověření), 10. Únor 2014 - 19:22

  Lake mě asi sprdne, ale nevadí. Já tomu rozumím takto. Právní poměry vzniklé dle ZoVB, budou platit beze změny. Do konce roku 2016 se nic neděje. Můžete používat současné stanovy, s výjimkou donucujicich, (povinných) ustanovení. Musíte změnit stanovy SVJ. Kvóra a orgány si urcite dle NOZ. Žádná křeč se nekoná.

  Vložil real (bez ověření), 16. Únor 2014 - 21:47

  Taky nic, co by se mělo dít. Nebo snad pošta doručí dopis s nejakým barevným pruhem a v něm bude napsáno. Rozhodnutím nevím koho, možná soudu se vaše svj k 1,1,2017 ruší. Tečka. Nic takového pošta nedoručí. Ať chcete nebo nechcete musíte snad změnit stanovy. Nemusíme, není důvod.

  Vložil Pigeon (bez ověření), 11. Únor 2014 - 8:52

  Taky tomu tak rozumím. Čili to, co nový zákon předepisuje, samozřejmě platí od začátku roku, a do tří let se v tom smyslu musí upravit stanovy. Než se tak stane, budou některá ustanovení stanov neplatná.

  Nechce se mi věřit, že by zákonodárce chtěl, aby pro SVJ existovala dvojí pravidla, stará a nová. Proč taky?

  Vložil lake, 11. Únor 2014 - 16:41

  Pigeon napsal: „Nechce se mi věřit, že by zákonodárce chtěl, aby pro SVJ existovala dvojí pravidla, stará a nová. “

  Pigeone, jste velmi naivní. Zákonodárce nic nechtěl. Zákonodárce prostě na stávající SVJ úplně zapomněl, jako by neexistovaly. Takže dnes samozřejmě existují dvojí pravidla a dva druhy SVJ: SVJ(2000) podle ZoVB a SVJ(2012) podle NOZ. Pročpak Vás to překvapuje?

  Zatím právníci a odborníci v tomto státě ztratili rok a půl kamuflováním a zalháváním pravdy: že na stávající SVJ úplně zapomněl jak profesor Eliáš, tak i všichni recenzenti, účastníci připomínkových řízení, parlament i se Senátem.

  Až si to ta parta konečně uvědomí za přizná nahlas, jistě navrhnou novelu NOZ. Do té doby se stávající SVJ řídí svými stanovami a zákonem o vlastnictví bytů. Nic s tím nenaděláte.

  Pozitivní je to, že již dnes si mohou stávající SVJ měnit stanovy a odklonit se od ZoVB. Nemají ale povinnost postavit se do pozoru a začít opisovat ustanovení o bytovém vlastnictví v NOZ. Ty se jich netýkají.

  lake

  Vložil klidná voda (bez ověření), 16. Únor 2014 - 20:27

  K vaší odpovědi: Do té doby se stávající SVJ řídí svými stanovami a zákonem o vlastnictví by­tů.

  Naše společenství se také nebude řídit NOZ-bytové spoluvlastnictví. Naše společenství vzniklo ze zákona již v roce 2000 a dodnes nemáme žádný výbor ani schválené stanovy. My novelu-2000 neuznáváme.

  My jdeme ale ještě dál než vy, naše společenství se totiž vůbec neřídí ani zák. 72/1994 Sb. V domě máme družstevní samosprávu a řídíme se stanovami družstva a smlouvou, kterou jsme s družstvem uzavřeli. Hlasujeme podle osob.

  Pro nás neexistuje ani NOZ-bytové spoluvlastnictví, ani pro nás neexistuje zák. 72/1994 Sb. Rejstřík Krajského soudu neuznáváme. Každý máme s družstvem uzavřenou smlouvu a tu nějaký NOZ nemůže zrušit, když se to nepovedlo ani novele-2000.

  Vložil Pavel, 16. Únor 2014 - 23:34

  Klidná vodo,

  píšete, že Vaše SVJ vzniklo již v roce 2000.

  Potom u Vás platí vzorové stanovy.

  Nepochybuji o tom, že můžete existovat aniž byste naplnili povinnosti podle ZoVB. Několik takových SVJ znám. Je to ale protiprávní stav. Pokud nebude problém, asi se na tento stav ani nepřijde.

  Pokud bude problém, tak existují na Váš případ i sankce. Zejména za nevedení účetnictví. Sankce hrozí od FÚ. Nevedení účetnictví je také možno posoudit jako trestný čin.

  Neřeknu, pokud byste o povinnosti naplnit ZoVB nevěděli, ale pokud to víte a ignorujete, je to nezodpovědné.

  Ale každý svého štěstí strůjcem.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil real (bez ověření), 16. Únor 2014 - 21:58

  Tak to si umím představit. Napsal jste to hezky a hlavně pravdivě. Ano družstva si to umí zařídit, na to msjí specialisty. Musíte být klidná voda, jinak byste to neustál. Váš postoj je mi sympatický, tohle neumím.

  Vložil Pigeon (bez ověření), 16. Únor 2014 - 19:42

  Nějaké argumenty?

  Vložil lake, 16. Únor 2014 - 22:14

  Ale no tak! Pigeone, já přece nemusím prokazovat neexistenci právní úpravy. Že se na SVJ(2000)zapomnělo připustil i profesor Karel Eliáš, hlavní tvůrce NOZ: http://www.portalsvj.cz/…i-prof-elias.

  Domníváte se něco jiného? Prokažte to tedy. Jste to Vy, kdo je povinen prokazovat opak, chcete-li vyvrátit mé tvrzení. Uveďte ve kterých konkrétních ustanoveních upravuje NOZ právnické osoby SVJ(2000), které jsou (jak známo) právně upraveny zákonem č. 72/1994 Sb. ve znění zákona č. 103/2000 s následujícími novelami.

  Nenašel jste nic? Najděte tedy v NOZ alespoň přechodové ustanovení pro SVJ(2000), to by stačilo.

  lake

  Vložil Vagin (bez ověření), 17. Únor 2014 - 11:05

  jste to vy (to malé „v“ mi, prosím, neopravujte, je to správně), kdo tady něco tvrdí o zapomenutí. Tak chutě do toho!

  Vložil adík (bez ověření), 10. Únor 2014 - 20:58

  S výjimkou donucujicich, (povinných) ustanovení. A to jsou které.

  Vložil Votočka, 11. Únor 2014 - 12:26

  Já tedy rozhbodně vlastní hlavou, tzn. že pokud mi SVJ šlape, tak jsou všechny zákony a paragrafy naprd. No a když k tomu přidám ten bordel v nejvyšších patrech a svojí praxi, tak mi vyjdew, že do 31/12/2016 je daleko. Kolik do té doby bude novel NOZu? Jak budou znít? Co přinesou?

  Pro mě se ve stávajících a fungujících SVJ nepohne ani čárka. To je dle mého nejlepší recept.

  A pro některé čtenáře – dle NOZ (paragrafy někdo rád doplní i s komentářem)pla­tí, že mám konat s rozumem průměrného člověka, smlouvy se mají dodržovat, co si smluvně dojednám (nemusí to vždy být písemně) tak také platí, i když některé ustanovení je nebo bude v rozporu s NOZ a nemá se zneužívat majoritní ani minoritní pozice nebo je dokonce zneužívat atd.

  Votočka

  Vložil Pigeon (bez ověření), 11. Únor 2014 - 13:15

  Zejména pro soudní jednání.

  Vložil Votočka, 11. Únor 2014 - 14:46

  Kolik jste jich absolvoval?+

  A kdybyste jen tušil, jak vznikal ZOVB a proč. To by byl teprve ten správný tanec.

  Votočka

  Vložil Pigeon (bez ověření), 16. Únor 2014 - 19:41
  Vložil správce předseda (bez ověření), 11. Únor 2014 - 12:39

  Já věděl, že mě nezklames. Inu, stejná krevní skupina. Tak se měj, skorosousede.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".