Nový zákon o VTZ - plyn

Vložil Petr Šťastný (bez ověření), 21. Září 2022 - 9:16 ::

Dobrý den, prosím vás o informaci, jaké jsou nyní (od 1.7.2022) požadavky pro obsluhu plynových zařízení pro vytápění bytového domu 2 kotli o jmenovitých výkonech do 50kW. Jde mi především o požadavky na školení, dokumentaci, revize, kontroly apod.

Děkuji.

S pozdravem, Petr Šťastný

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 25. Září 2022 - 16:44

  tak aby byly od sebe stavebně odděleny není to považováno za kotelnu a k provozu je třeba výchozí revizní zpráva na přívodní plynoinstalaci a každé tři roky provozní revize na tuto instalaci. Pro vlastní kotle není požadováno nic (mají od prodejce prohlášení o shodě nebo atest), ale je poviností provozovatele je udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, takže je třeba na nich provádět servis, nikoliv revize. Bude se jednat o kondenzační kotle takže vývod spalin nepodléhá předpisům o komínech i když kominíci aby si vydělali budou tvrdit opak. Montážní firma Vám však potvrdí, že se o komínové těleso nejedná. Kotle může provozovat prodejcem nebo instalační firmou poučená osoba. Toto ovšem platí za splnění obou výše uvedených podmínek. Jakmile překročíte 50 kW instalovaného výkonu v jednom společném prostoru už je to kotelna s daleko přísnějšími podmínkami. provozu.

  Vložil Kominík. (bez ověření), 25. Září 2022 - 17:27

  Pane,

  doporučuji Vám účinnou vyhlášku č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, po jejímž přečtení svůj názor změníte.

  Vložil Justitianus, 25. Září 2022 - 18:22

  Kominík zde napsal nesmysl. Vyhláška č. 34/2016 Sb. neobsahuje nic k věci. Kominík ji asi ani nečetl.

  Spalinová cesta je defiována jinde, v zákoně č. 133/1985 o požární ochraně:

  § 43 Spalinová cesta

  (1) Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona. 

  (2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

  Z uvedeného plyne, že odvod spalin z kondenzačního kotle je nepochybně spalinovou cestou. Musí tedy odpovídat obecným požadavkům na spalinovou cestu. Vztahují se na něj předpisy o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

  Justitianus

  Vložil ? (bez ověření), 25. Září 2022 - 17:06

  „Bude se jednat o kondenzační kotle takže vývod spalin nepodléhá předpisům o komínech“ (Vložil Pavel II (bez ověření), 25. Září 2022 – 16:44)

  Tohle jste vyčetl kde?

  Vložil AnonymousQ (bez ověření), 21. Září 2022 - 9:30

  Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů:

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-250

  Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti:

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-191

  T e c h n i c k á i n s p e k c e Č e s k é r e p u b l i k y Pověřená organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.

  https://www.ticr.eu/…ova-vtz-tmp/

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".