Vložil Justitianus, 25. Září 2022 - 18:22

Kominík zde napsal nesmysl. Vyhláška č. 34/2016 Sb. neobsahuje nic k věci. Kominík ji asi ani nečetl.

Spalinová cesta je defiována jinde, v zákoně č. 133/1985 o požární ochraně:

§ 43 Spalinová cesta

(1) Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona. 

(2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

Z uvedeného plyne, že odvod spalin z kondenzačního kotle je nepochybně spalinovou cestou. Musí tedy odpovídat obecným požadavkům na spalinovou cestu. Vztahují se na něj předpisy o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.