Novela NOZ a ZOK

Vložil Pavel, 29. Prosinec 2016 - 23:25 ::

V částce 185 Sb.z. rozeslané 30.12.2016 jsou uvedeny mj. novela ZOK a novela NOZ.

Zákon č. 458/2016 Sb. novela ZOK se týká a.s. Ale skončilo vnější připomínkové řízení k další novele a tak v roce 2017 by do poslanecké sněmovny měla být předložena velká novela ZOK, mj. i o BD.

Zákon č. 460/2016 Sb. novela NOZ je pro oblast bydlení zajímavější. I když je celá novela zaměřena hlavně na svěřenské fondy, tak za zmínku stojí např.:

a)§ 441 plné moci

b)§ 1124 předkupní právo

c)§ 2254 jistota

d)stará SVJ nemusí měnit název podle § 1200/2/a NOZ. Jednak tento samotný fakt je potěšující a jednak je to další důkaz o tom, že i na stará SVJ se vztahují ustanovení o bytovém spoluvlastnictví, jak ostatně již dlouho uvádí literatura a judikatura.

V roce 2017 má být připravena velká novela NOZ i o bytovém spoluvlastnictví.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil TN (bez ověření), 29. Prosinec 2016 - 23:37

  Místo aby poslanci vyřešili důležité věci a chyby v NOZ, tak se zabývají kravinama (viz mnohahodinové diskuse na výborech), jako snížení kauce. Nevím v praxi o případech, kdyby nějaký nájemník dal kauci ve výši 6-ti měsíčního nájmu, v praxi se dává 1 či maximálně 2 nájmy. Se 3 nájmy jsem se nesetkal. Je to o poptávce a nabídce. Pokud pronajímatel požadoval v inzerátu 6-ti měsíční kauci, tak prostě nenašel žádného nájemníka. Naopak u luxusních bytů si dokážu představit, že nájemník 6-ti měsíční kauci akceptuje a splní svou úlohu. Tudíž nechápu, proč se zase stát snaží lézt do vztahů, které normálně fungují, jelikož v daném případě funguje trh dobře i bez otravování ze strany státu.

  Vložil Pavel, 29. Prosinec 2016 - 23:56

  TN,

  poslanci řeší to, co zvládnou. Rozhodnout se, zda bude číslo 6 nebo 3, to zvládne i český poslanec se svým IQ.

  V různých komentářích různí vykladači NOZ píší, že první zásadou soukromého práva je zásada autonomie vůle. Nu a pak se podrobně upravují názvy SVJ a BD, aby té autonomie vůle nebylo zase tolik. Autoři asi nevěděli, že nepíší teoretickou práci, ale píší zákony, které dopadnou na stovky tisíc existujících právnických osob.

  Naopak je asi autonomie vůle reprezentována absencí definic. Takže se např. v § 1177 ukládá povinnost tomu, kdo bude mít v bytě domácnost, aniž by se definovalo, co je to domácnost. Asi se nechává na vůli každého, aby svobodně posoudil, zda má v bytě domácnost či nikoliv.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil AsiTak, 30. Prosinec 2016 - 2:18

  Taková defnnice by nestačila?
  Sbírka zákonů ČR 235/2004 Sb.
  § 80 odst. f)
  …společně hospodařící domácností se pro účely tohoto zákona rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

  Vložil abc (bez ověření), 3. Leden 2017 - 7:58

  Osoby, které spolu dejme tomu trvale žijí (i když co to je, jak dlouho mají spolu žít a dokonce trvale?) nemusí společně uhrazovat náklady na své potřeby. Takových lidí je dnes spousta. Co je společná domácnost, společně hospodařící domácnost, co to je trvale spolu žijí? není právně definované, proč se tím vůbec zabýváte.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 3. Leden 2017 - 7:03

  Myslím, že ani takováto definice by nebyla jednoznačná. Co to znamená „trvale spolu žijí“? Týden? Měsíc? Rok? Bez přerušení? Co když on je námořník? Vezměme si případ pana Ratha a jeho dvou žen. Se kterou z těch žen trvale žije? S oběma? Je členem jedné nebo dvou domácností?

  Co to znamená „společně uhrazují“? Musí mít společný bankovní účet? Vždy dohromady dojdou na pokladnu? Nebo stačí, že za „domácnost“ přijde jedna platba?

  Čím přesněji bude pojem domácnost definován, tím složitější to bude definice, až se to stane zcela nepochopitelným právním pojmem. Aby to bylo opravdu jednoznačné a přitom to postihovalo všechny možné varianty domácností v současnosti i v budoucnosti (aby se neustále nemuselo novelizovat), tak to považuji za nemožné.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 2. Leden 2017 - 19:06

  To je ale definice společně hospodařící domácnosti. I když jsem se setkal s tím, že takto se definovala domácnost. Např. pokud v rodinném domě žijí dvě rodiny, ale každá si hradí své náklady atd., tak jsou to 2 domácnosti, pokud by vše hradili společně, šlo by o jednu domácnost.

  Vložil tep (bez ověření), 3. Leden 2017 - 8:35

  V dnešní době rodin valem ubývá, přibývají samoživitelky a jejich „přátelé“ mívají trvalé bydliště většinou u jednoho ze svých rodičů. Pak se v tom vyznejte, kdo má kde domácnost! V bytových domech bude nutné do veřejí vchodových dveří zabudovat zařízení, která budou evidovat počty osob vcházejících a vycházejících přes tyto veřeje a hlásit to na centrálu domu. Náměry budou sloužit pro rozpočítávání nákladů na osvětlení chodeb a na opravy podlahových krytin na chodbách, na úklid a na jiné vymoženosti. Centrální procesor vyhodnotí, zda osoby procházely veřejemi v denních či nočních hodinách, zda při rozsvíceném světle na chodbě šly společně, případně zda se couraly samostatně. Ještě přesnější bude, až každá osoba bude mít v sobě voperovaný čip a zařízení bude sledovat pohyb osob po společných prostorách domu. Už jen čekám, kdo a za kolik začne vyrábět zařízení pro evidenci pohybu osob v bytových domech a kdy stát nařídí, že tato zařízení budou povinná (obvyklý trest za neinstalování něčeho povinného bývá 1 milion Kč, aby se to dobře počítalo).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".