nové vodoměry

Vložil Eva F. (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 9:10 ::

Začetla jsem se do příspěvků o povinnosti měnit (nebo kontrolovat) vodoměry. Navrhnu tedy výměnu vodoměrů (nebo spíše oznámím). V jednom SVJ máme měněné před 6 lety, v jednom za dobu 12 let se určitě neměnily (před tím nevím). Poradíte , jaký typ? Jestli nějaký ten Maddalena, který se neustále inzeruje v časopise Praktický rádce pro SVJ, nebo nějaký jiný… Podotýkám že jde o vodoměry do bytů, sloužící k rozúčtování studené vody na základě faktur z hlavního vodoměru.

  • vodoměry

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Eva F. (bez ověření), 14. Prosinec 2016 - 12:46

Děkuji všem za příspěvky…přesto si neodpustím otázku: co se stane, když vodoměry ve stanovené lhůtě nevyměníme. Kdo to může zjistit, pokud nikdo „nenapadne“ vyučtování. Nejsme součástí žádného družstva(tedy nespravuje nás družstvo , nemáme žádného externího správce…) Když se mezi sebou dohodneme, že to ještě tak ponecháme, protože máme pocit, že měření funguje zatím celkem spolehlivě.

Vložil asi tak (bez ověření), 14. Prosinec 2016 - 14:46

No nestane se vůbec nic, co by se mělo stát. Riskujete ovšem, že když z nějakého důvodu vznikne soudní spor ohledně nákladů na vodu, a to zda z nějakého dovodu nevznikne vědět nemůžete, tak společenství ten spor u soudu prohraje.

Vložil Bvp (bez ověření), 14. Prosinec 2016 - 14:12

Vážená paní. Když vemu, že potřebujete pouze 6 kusů vodoměru na studenou vodu, tak se bavíme o ceně od cca 500 kč/kus na 5 let. Stojí Vám vůbec za ty peníze riskovat, že po tom někdo „půjde“ ? Pouze pro ten pocit, že se Vám zdá, že měření funguje celkem spolehlivě?

BVP

Vložil VN (bez ověření), 14. Prosinec 2016 - 13:19

zde popsal , co říkají zákony a má pravdu. Jeden zákon dokonce říká , že pokud výměnu neprovedete v termínu , hrozí vám za to sankce až do výše milionu korun. Nicméně o tom , že by chodili po SVJ nějací kontroloři , kteří by zjišťovali , kdy proběhla poslední výměna vodoměrů jsem nikdy neslyšel. Jestli vyměnit/nevyměnit v termínu je otázka , kterou si musíte zodpovědět sama. Pokud jste malým subjektem , sousedy znáte a dokážete za ně dát ruku do ohně , pak možná nevyměnit. Ale vzhledem k mým zkušenostem za většinu dát ruku do ohně nedokážu. Představte si situaci , kdy se s jedním vlastníkem pohádáte a on po vás půjde. A přivolá kontrolu , která konstatuje , že SVJ zanedbalo svoji povinnost a za toto mu udělí pokutu 100.000 Kč. Půjdete za sousedy a řeknete jim , že jste dostali pokutu a že se na ni musíte složit. Troufnu si tvrdit , že vás všichni pošlou do háje a zůstanete v tom sama.

Vložil Eva F. (bez ověření), 14. Prosinec 2016 - 13:34

Je to tak, že se dobře známe, na všem se vždy dobře domluvíme atd atd. Navíc vím s jistotou, že všichni jsou šťastní, že to někdo je ochoten dělat a ještě k jejich spokojenosti, Může mi někdo z vás navrhnout, že by bylo třeba lepší se nechat spravovat nějakou firmou,když neznám všechny potřebné zákony, ale o tom taky dost pochybuji. Od byt.družstva jsme kdysi odešli právě proto, že pro nás nedělali spoustu věcí, co měli, např. některé důležité revize. Ale pravda je, že i když zrovna v této chvíli „mohu dát za sousedy ruku do ohně“, nemusí to tak být za nějaký čas. Ve vlastním zájmu se snažím dělat, co je v souladu se zákonem, i když sem tam s určitým zpožděním,proto navštěvuji tyto stránky.

Vložil JaVa, 14. Prosinec 2016 - 13:06

Vy jste opravdu členka výboru vašeho SVJ,nebo dokonce jeho předseda? Zřejmě Vám nic neříkají zákony,kterými jste se přijetím této funkce povinna řídit.

z.č. 89/2012 Sb., § 4

(1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

§ 155

(1) Byl-li členem voleného orgánu povolán ten, kdo k tomu není podle zákona způsobilý, hledí se na jeho povolání do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen voleného orgánu po svém povolání do funkce zákonnou způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce zaniká; zánik funkce právnické osobě oznámí bez zbytečného odkladu.

§ 159

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

JaVa

Vložil Eva F. (bez ověření), 14. Prosinec 2016 - 13:16

Já jsem přece neřekla že jim to navrhnu; už to, že se o to zajímám, snad znamená, že se chystám změnu vodoměrů uskutečnit. Jen se připravuji na toto jednání, abych jim vysvětlila, co „hrozí“ v případě , že to budeme ignorovat.

Vložil Pavel II (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 18:35

ať už Enbra, Kaden, Maddalena nebo i jiné značky jsou zhruba stejných kvalit a podobné i cenou. Vyberte si tu, která je Vám nejbližší nebo co Vám dodá servis, který bude u Vás výměnu provádět. Osobně mám zkušenost s Enbra a Kaden a žádný problém.

Vložil janica, 13. Prosinec 2016 - 16:04

Než navrhnete nebo oznámíte výměnu vodoměrů, která je stejně nutná podle legislativy, měli byste mít pořádné informace a CN. Také je nutné znát délku vodoměru pro výměnu a montáž. Zjistili jsme, že vybrané vodoměry se vyrábějí v délce 130 mm a ne v 80 mm. Tak se řešilo, zda provést úpravu rozvodů nebo hledat jiný typ s potřebnou délkou. Na výběr se má dát jen, zda s dálkovým odečtem nebo běžným. Jsem pro dálkový odečet, nemusí se chodit do bytu, je odečteno v jeden den a rozdíl mezi údaji na patním a celkovou spotřebou by neměl být velký. Výměna vodoměrů, výběr typu a jeho financování by se mělo řešit na shromáždění, které končí usnesením.

Vložil VN (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 13:37

Každopádně nakupujte od takového dodavatele , který vám poskytne záruku 5 let. Jinak hrozí , že se vám po dvou letech rozsypou . Dálkové odečty…to je otázka… U nás, když jsme je neměli to fungovalo tak , že jsme zjišťovali hodnoty od některých jedinců ještě v dubnu. Takže nám to dost ulehčilo práci.

Vložil asi tak (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 14:52

To, že jste odečty dělali až v dubnu není problém vodoměrů, ale nesmyslně nastavených pravidel ve vašem domě.

Vložil VN (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 15:09

dostali až v dubnu není o špatně nastavených pravidlech v našem domě , ale o problémových , nespolupracujících a nekomunikujících vlastnících…

Vložil kok (bez ověření), 14. Prosinec 2016 - 8:02

U nas vsichni vedi, ze pro odecet stavu jsou dva pokusy. Pokud jsou oba bezuspesne, pouzije se spotreba z minuleho roku + 25%. A funguje to. kok.

Vložil VN (bez ověření), 14. Prosinec 2016 - 10:12

která toto připouští by nebyl ?

Vložil jztehj (bez ověření), 14. Prosinec 2016 - 6:03

Proto mějte radiové

Vložil Zdeněk II (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 13:33

Podle mého názoru zde bylo to hlavní a podstatné již uvedeno, tudíž bych si ani nelámal hlavu s tím, zda pořídit vodoměry s dálkovým odečtem nebo bez něj, zda mokroběžné nebo suchoběžné, podstatné budou náklady, které bude nezbytné na jejich výměnu za úředně ověřené vynaložit. Jestliže tazatelka sdělila, že rozdíl mezi spotřebou registrovanou fakturačním vodoměrem na patě domu a součtem spotřeb registrovaných na všech vodoměrech SV v jednotkách je minimální, pak bych patrně řešil kterýkoli typ vodoměrů, které jsou v nižší cenové hladině, protože chovají-li se vlastníci jednotek korektně, nepotřebuji jim navyšovat plánované výdaje o zbytečně drahá měřidla, zvláště, když se pravidleně při odečtech spotřeb kotrolují. Tím samozřejmě nemyslím odečty hlášené u dveří jednotky, ale fyzicky odečtené z registračních počítadel na vodoměrech. Nezaznělo zde však to podstatné, čí tyto vodoměry instalované v jednotkách jsou. Velmi pravděpodobně budou jednotlivých vlastníků jednotek a v takovém případě bych byl opatrný, abych na jejich výměnu použil finanční prostředky, které k takovému účelu ze strany SVJ není možno použít. Pokud by tato poměrová měřidla byla v prohlášení vlastníka identifikovaná jako např. společné technické zařízení domu, bylo by to něco jiného. Skutečnost, že je zde doporučen postup, jak nejsnadněji problém neověřených poměrových měřidel vyřešit, ještě neznamená, že odpovídá právním normám, které by mělo SVJ respektovat.

Zdeněk II

Vložil jkqwldjk (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 10:09

Zkuste vodoměry Techem s radiovým odečtem.

Vložil BVP (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 9:50

Dobrý den,

konkrétni typ Vám neřeknu, ale každopádně doporučuji s dálkovým odečtem. Bohužel jsou různé vodoměry, co se týče přesnosti a taky ceny. Vodoměry se musí dle zákona měnit nebo kalibrovat každých 5 let! Když jsou „prošlé“, tak lze napadnout vyúčtovaní za spotřebu vody.

BVP

Vložil Eva F. (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 10:12

K čemu je dobrý dálkový odpočet? Je nás 6 bytů, nemám problém to „oběhnout“

Vložil JaVa, 13. Prosinec 2016 - 10:34

Vy zřejmě poptáváte pouze vodoměry na SV.Topení a ohřev teplé vody má každá bytová jednotka svoje?Vodoměry s dálkovým odečtem jsou sice dražší,ale také komfortnější, jak pro majitele jednotek ,tak i pro odečítajícího­.Dálkový odečet je vhodnější i pro jakoukoliv namátkovou kontrolu a odečet v případě změny vlastníka jednotky v průběhu roku. Také si provedete odečty v případě větší nesrovnalosti v celkovém součtu všech podružných bytových vodoměrů,aniž by jste dopředu musela upozornit vlastníka jednotky na umožnění přístupu do bytu a on měl čas sundat magnety, nebo jiná zařízení ovlivňující přesné měření spotřeby SV.Na trhu existuje poměrně dost výrobců a distributorů bytových vodoměrů s rozdílnou kvalitou ovlivnitelnosti a přesnosti.Záleží pouze na Vás,jaké požadavky si zadáte a jak blízko od vašeho domova má firma servis.Namátkou :http://www.metra-su.cz/…

Vložil Eva F. (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 10:48

Ano, jde pouze o studenou vodu. Ani se nám příliš neliší součet jednotlivých spotřeb od hlavního vodoměru. O povinnosti každých 5 (nebo 6 ?) let měnit nebo kalibrovat vodoměr jsem nevěděla, ale jednomu vlastníkovi se letos ukázala spotřeba o 1/3 nižší než v minulých letech, je zřejmé, že alespoň tento jeden ukazuje špatně. Takže i kdybych o této povinnosti nevěděla, stejně bychom museli měnit všechny, aby byly stejné podmínky.

Vložil JaVa, 13. Prosinec 2016 - 11:48

Od 1.1.2012 je lhůta pro výměnu(kalibra­ci)bytových vodoměrů na TUV i SV sjednocena na 5 let. Viz:http://www.tzb-info.cz/…hvaleni-typu

1.3.9.e) 5 roků- vodoměry na studenou a teplou
vodu, používané k rozúčtování
nákladů konečným spotřebitelům.

JaVa

Vložil BVP (bez ověření), 13. Prosinec 2016 - 10:30

U nás je 22 bytů.Kdysi odečty probíhali tak, že došel domovník na odečty. Stál u vstupních dveří a ptal se na stav vodoměru. A každý mu nahlásil co chtěl. Po ročním vyúčtovaní nám chybělo 200 m3 studené vody. Která se musela rozpočítat na jednotlivé bj. Já jsem měl spotřebu dle mého vodoměru 80 m3 a k tomu mi připočítali dalších 20 m3 ze strát.TUV jsem měl 40 m3, tak mi připočítali dalších 10 m3. Ve výsledku to dělalo za rok v mém případě cca 3600 Kč za stráty.

Nemusíte montovat vodoměry s dálkovým odečtem, je to na Vás.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".