Nové povinnosti=měsíční odečty tepla a vody

Vložil oskar (bez ověření), 24. Květen 2022 - 9:46 ::

Od 1.1.2023 musí uživatelé dostávat měsíční reporty o spotřebách
Dle návrhu změny zákona č. 6/2013 Sb. bude povinnost předávat měsíční spotřeby od 1.1.2023. Povinnost platí pro domy, které již k tomuto datu budou vybaveny dálkovými odečty.

„Pro domy, kde v době po 1.1.2023 ještě nebudou přístroje dálkově odečitatelné (s možností odečtu minimálně ke každému konci měsíce), není ani povinnost předávat od 1.1.2023 měsíční informace o spotřebě. Jakmile bude třeba přístroje vyměnit, tj. z důvodu jejich životnosti u RTN, nebo z důvodu prošlého cejchu (měřiče tepla, vodoměry TV), je již třeba je nahradit dálkově odečitatelnými. Pak od data jejich montáže platí povinnost předávat měsíční informace o spotřebě,“ vysvětluje Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista Česká republika.

Povinnost předávat měsíční informace o spotřebě tepla a vody je jednoznačně na straně poskytovatele služeb. Tím je myšleno SVJ. Není nutné je předávat v tištěné podobě, pokud o to příjemce služeb (konečný uživatel) výslovně nepožádá. Je možné je zpřístupnit elektronicky například přes webový portál a uživatele o tom informovat.

„Pro jistotu ještě uvádím, že vycházím z návrhu zákona, který dosud neprošel legislativním procesem, pouze připomínkovým řízením,“ upozorňuje Jarmila Trčková ze společnosti ista Česká republika. Podle rychlosti schvalovacího procesu lze odhadovat přijetí zákona v průběhu prvního pololetí roku 2022.

  • EED

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil pepoš (bez ověření), 28. Květen 2022 - 18:02

Tato úprava je k ničemu, nepomůže mi.

Vložil Hledal zákonodárcův dobrý úmysl (bez ověření), 26. Květen 2022 - 7:22

Měsíční poskytování informací o spotřebě tepla by snad pro vlastníka jednotky mělo přínos, pokud by vlastník jednotky obdržel „náměry“ všech jednotek. Mohl by tak včas zachytit větrače, kteří spotřebu v domě navyšují a tím zvyšují náklady všem, a rovněž šetřiče, kteří rovněž zvyšují náklady všem a navíc snižují tepelnou pohodu v sousedních bytech.

Problém je v tom, že zákonodárce jednak nepožaduje, aby byly poskytovány „náměry“ všech jednotek, informace pouize o vlastní jednotce vlastníkovi jednotky ve shora uvedeném ohledu nepomůže, a dále, zákonodárce požaduje předávání „spotřeby tepla“, tj. údaje upraveného tak, aby byl uvnitř limitů, zatímco pro uvedený účel jsou vypovídající neupravené hrubé „náměry“, které uvnitř limitů být nemusí.

Deklarovaný zákonodárcův dobrý úmysl tak nenacházím.

Vložil Jan77 (bez ověření), 26. Květen 2022 - 10:08

Mohl byste uvést , z čeho plyne vámi uvedené: „tj. údaje upraveného tak, aby byl uvnitř limitů“ ?

Vložil Pavel, 26. Květen 2022 - 9:39

Zákonodárcův dobrý úmysl je oxymoron.

Hezký den!

Pavel

Vložil P_V (bez ověření), 26. Květen 2022 - 9:31

Nedokážu si představit, jak by se v měsíčním nebo kratším režimu mohly poskytovat náměry srovnané do 80–200% limitů, když ty limity budou známy až na konci roku. Vlastně ani nevím co se má poskytovat, protože jediný zákonný výpočetní postup, nařízený vyhláškou 269/2015, je na kratší období nepoužitelný a jiný není.

Vložil Justitianus, 26. Květen 2022 - 9:50

Pokud je k dispozici údaj o nákladech za dané období a k tomu náměry indikátorů/ka­lorimetrů/vodo­měrů na počátku a na konci období, pak samozřejmě není naprosto žádný problém rozúčtovat a vyčíslit náklady za toto období. Včetně korekcí podle limitů.

I kdyby se jednalo o období jednoho měsíce, jednoho týdne, nebo jednoho dne.

Postup podle vyhlášky č. 269/2015 je univerzální a použitelný pro jakékoli zúčtovací období. (Just saying. Netvrdím že to snad má nějaký rozumný smysl. Tvrdím jen že je to možné rozúčtovat a sdělit každému příjemci služby jeho individuální údaj.)

Justitianus

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 27. Květen 2022 - 10:55

Pan Ju..... píše: Pokud je k dispozici údaj o nákladech za dané období a k tomu náměry indikátorů/ka­lorimetrů/vodo­měrů na počátku a na konci období, pak samozřejmě není naprosto žádný problém rozúčtovat a vyčíslit náklady za toto období. Včetně korekcí podle limitů. I kdyby se jednalo o období jednoho měsíce, jednoho týdne, nebo jednoho dne.

/ V nedávné diskusi jsem žádala o vysvětlení, proč v zúčtovacím období za r.2021, kdy došlo od listopadu ke zdražení od Tepláren, proč se nemůže provést výpočet nákladů za úsek/období/ před zdražením a výpočet za úsek/období/ po zdražení. Tyto dva výpočty by se sečetly a výsledek nákladů by byl použit k výpočtu za celé zúčtovací období. Všechny údaje k těmto výpočtům jsme znali. Odpověď od pana Ju… byla: vy blbko, anarchistko atd., když tomu nerozumíte, tak Vám není pomoci/

Tak jak to heleJu..... tedy je?!

Vložil Sára S. (bez ověření), 29. Květen 2022 - 12:53

Nebyl problém v tom, že jste chtěla změnit způsob výpočtu „zpětně“? Změnu si musíte schválit pro následující zúčtovací období. Vy jste skutečně měli ze všech jednotek provedené odečty ke dni změny ceny?

Vložil Maja. (bez ověření), 27. Květen 2022 - 11:39

Spousta lidí si plete moci vs. muset.

Chápete? Ne? No tak polopaticky:

Jistě že se může. Ale proč by to někdo dělal, když nemusí? Anebo vy se sprchujete každé 3 hodiny? Můžete.

Vložil Logik (bez ověření), 26. Květen 2022 - 10:09

„Postup podle vyhlášky č. 269/2015 je univerzální a použitelný pro jakékoli zúčtovací období.“ (Vložil Justitianus, 26. Květen 2022 – 9:50)

Postup podle vyhlášky včetně korekcí podle limitů je jistě použitelný pro jakékoli období. V tom problém není.

Problém je v tom, že moudrý zákonodárce požaduje splnění limitů (pouze) pro celé, nedělené účetní období, nikoliv pro období jiná (kratší než účetní období). Limity se tak aplikují až na náměr za celé účetní období, tj. na součet měsíčních náměrů. Takto to zákonodárce výslovně požaduje.

(Jinak je to s koeficienty, tam je lhostejné, zda se nejprve aplikují na měsíční náměry a měsíční náměry násobené koeficienty se pak sečtou, a nebo se nejprve sečtou nekorigované měsíční náměry a součet se potom násobí koeficienty.)

Vložil Justitianus, 26. Květen 2022 - 10:57

Logiku, pletete si účetní období se zúčtovacím obdobím. To jsou samozřejmě odlišné pojmy. Pojem „účetní období“ není zmíněn ani v zákoně č. 67/2013 Sb., ani v prováděcí vyhlášce č. 269/2015, ani v návrhu novely zákona.

Mimochodem, nejen že v textu návrhu novely není použit pojem „účetní období“, ale není tam použit ani pojem „zúčtovací období“. Novela zavádí zcela nový pojem: „období, za které se informace o zjištěné spotřebě tepla příjemci služeb poskytuje“. Takže toto období zaručeně nemá žádnou spojitost se zúčtovacím obdobím podle § 2 písm. c zákona č. 67/2013 Sb.. Používá se pouze pro účely poskytování informací o spotřebě.

Vycházíte z nepravdivých tvrzení, proto jsou Vaše závěry chybné.

Justitianus

Vložil Nechápavý (bez ověření), 26. Květen 2022 - 12:30

Tak nám to vysvětlete, pane Justitiane:

účetní období je …, dnešní dne 26.02.2022 patří do účetního období …,
zúčtovací obdbobí je …, dnešní dne 26.02.2022 patří do zúčtovacího obdbobí …,
období, za které se informace o zjištěné spotřebě tepla příjemci služeb poskytuje, je …, dnešní dne 26.02.2022 patří do období, za které se informace o zjištěné spotřebě tepla příjemci služeb poskytuje, … .

Zatím jste nám pouze vysvětlil, že diskutér nade mnou vychází z nepravdivých tvrzení.

Vložil Justitianus, 26. Květen 2022 - 17:30

Pane Nechápavý, Váš dotaz je za hranicí srozumitelnosti, ale pokusím se.

  • Nevíte co je zúčtovací období a účetní období, a chcete abych Vám vysvětlil tyto dva pojmy.

Buď jste líný vyhledat si definice na webu, nebo jste troll. Rád Vám ty definice objasním, až mi pošlete 1000 Kč na mé bankovní konto. Ozvěte se soukromou zprávou, sdělím Vám číslo konta. Ale předpokládám, že jako typický troll se mi neozvete.

  • Dále se ptáte na definici pojmu „období, za které se informace o zjištěné spotřebě tepla příjemci služeb poskytuje“.

Definici najdete v § 8a odst. 1 návrhu novely zákona č. 67/2013 Sb.. Právě o tomto návrhu zde celou dobu diskutujeme. Neráčil jste si povšimnout? Nebo jste zase líný si to přečíst sám?

Jen blb nebo troll se snaží diskutovat o navržené novele, aniž se seznámil s jejím zněním. Číst snad umíte.

Justitianus

Vložil Pavel, 26. Květen 2022 - 9:44

P_V,

nedomnívám se že novela zákona přikáže poskytovat náměry srovnané do 80–200% limitů.

Představa eurohujerů asi je, že měsíčně konečný příjemce dostane spotřebu TUV v porovnání s jiným časovým úsekem.

Stejně tak měsíčně dostane počet dílků indikujících spotřebu tepla v porovnání s jiným časovým úsekem.

Že by si člověk dokázal oba údaje zjistit sám, to je mimo rámec chápání předkladatelů novely ZoSl.

Hezký den!

Pavel

Vložil P_V (bez ověření), 26. Květen 2022 - 15:15

Novela 67/2013 požaduje dávat informace o zjištěné spotřebě tepla. A to je podle §2/h rozdíl náměrů upravený „za použití korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou a které se používají při rozúčtování.“ Podstatné je to „výpočtových metod … které se používají při rozúčtování“. Výpočtová metoda která se používá při rozúčtování, je stanovená vyhláškou 269/2015, nikoli novelou 67/2013… a jsme u toho, musíme použít hodnoty za zúčtovací období, které před jeho koncem nikdo nezná.

Vložil Justitianus, 26. Květen 2022 - 18:47
  • P_V napsal: „… musíme použít hodnoty za zúčtovací období, které před jeho koncem nikdo nezná“.

No a? Ono je totiž známou skutečností, že náklad za zúčtovací období (nebo za jakékoli jiné období) nikdo nezná před koncem tohoto období. Nemusíte být Albert Einstein, abyste dospěl k takovému triviálnímu závěru.

Právě proto je v § 8a novely zákona uvedeno, že informace se poskytuje příjemcům služeb nejpozději „do 25 pracovních dnů od konce období, za které se tato informace poskytuje“.

Navrhovatel novely zákona předpokládá, že poskytovatel služby bude mít po skončení období k dispozici měsíční fakturaci od dodavatele tepelné energie, nebo alespoň měsíční informaci o nákladech na tepelnou energii. Informaci o náměrech bude mít také, z dálkových odečtů. Nic mu tedy nebude bránit v rozdělení nákladů mezi příjemce služby za použití korekcí a výpočtových metod.

Pokud ovšem informace o nákladech nebude k dispozici, pak se žádné měsíční informování příjemců služeb nekoná. Hloupý předkladatel novely netuší, že podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. se zásadně rozúčtují vždy náklady v Kč. Nikoliv jakési dílky, nikoliv spotřeba ve fyzikálních jednotkách.

Justitianus

Vložil Nechápavý (bez ověření), 27. Květen 2022 - 9:10

„poskytovatel služby bude mít po skončení období k dispozici měsíční fakturaci od dodavatele tepelné energie, nebo alespoň měsíční informaci o nákladech na tepelnou energii.“ (Vložil Justitianus, 26. Květen 2022 – 18:47)

Který dodavatel tepelné energie fakturuje měsíčně, nebo poskytuje měsíční informaci o nákladech na tepelnou energii? Pokud míníte měsíční zálohy, potom ano, informace o měsíčních zálohách dostupná je.

Vložil Důvtip (bez ověření), 26. Květen 2022 - 15:34

Ono nazývat spotřebou tepla něco, co se spotřebou tepla mnoho společného nemá, svědčí o důvtipu zákonodárce.

Osvětlím Vám materii:

Číslo → koeficienty → výpočtová metoda → spotřeba tepla.

Vložil Důvtip (bez ověření), 26. Květen 2022 - 15:35

Je to skoro jako vytvořit něco z ničeho. Na začátku jsou nesmyslná čísla bez významu, následují nesmyslné multiplikativní koeficienty a potom nesmyslná a navíc tajná výpočtová metoda.

Výstupem je spotřeba tepla.

Moudrý zákonodárce jistě ví, že z libolného čísla vynásobením vhodným koeficientem dostanu libovolné jiné číslo. Je úplně jedno, kolik takových koeficientů použiji. Stačí jeden.

Kolik poslanců má znalosti z matematiky a fyziky aspoň na úrovni maturity?

Vložil Pavel, 24. Květen 2022 - 12:08

Oskare,

o této nesmyslné povinnosti zde píšu již od roku 2019. Stačí dát do vyhledávače EED.

Novela zákona č.67/2013 Sb. se bude projednávat u poslanců od 31.5.2022.

Projednání ST 119/0 bude jen v jednom čtení.

Protože se jedná o pouhé tupé přenesení povinnosti z Bruselu do podmínek tuzemské gubernie, tak ani nebyla provedena RIA. Pouze se oproti Směrnici EU přitvrdilo. Zajímavé je si přečíst vypořádání připomínek, jsou to lháři.

Hezký den!

Pavel

Vložil ik (bez ověření), 25. Květen 2022 - 20:23

Považuji měsíční „hlášení“ kolik jsem protopila taky za pitomost. Když už měl někdo zájem tohle zavádět, tak mohl uzákonit, že bude zasílán odečet informativní po ukončení topné sezony v květnu. Tak by majitel bytu věděl, kolik cca protopil. A pak až odečet k 31.12. za celou topnou sezonu. A ještě mě napadá, kdo ty zasílané měsíční odečty zaplatí. Protože my v našem domě o 18 bytech a 2 nebytovkách zaplatíme za roční odečet dle fakturace cca 7500 Kč. Takže tohle měsíční odečítání bude charita nebo za to bude dodavatel tepla chtít něco zaplatit?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".