Nově budou dotace nejen pro domácnosti, ale také pro majitele bytových domů

Vložil Anonymous, 12. Říjen 2021 - 9:20 ::

Co přesně znamená „Nově budou dotace nejen pro domácnosti, ale také pro majitele bytových domů.“ v článku „Nová zelená úsporám se spouští. Žádat mohou i bytové domy jako celek“ na idnes?

  • Nová zelená úsporám

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 13. Říjen 2021 - 5:09

Účast SVJ jako žadatele v programu „Nová zelená úsporám“ pro rok 2021 je vyloučena také s ohledem na znění ustanovení 2.3 „Závazných pokynů“, cituji:

2.3 Obecné podmínky pro stanovení a poskytování podpory

(…)
i) Podpora může být žadateli poskytnuta pouze v případě, že (…) žadatel má právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno (…).

Potvrzuje se, že ouředníci netuší že SVJ je něco jiného než bytové družstvo a že SVJ nemá právo nakládat s cizí nemovitostí. Nebo vyloučili SVJ z řad žadatelů schválně?

Justitianus

Vložil Justitianus, 13. Říjen 2021 - 5:01

Nezabývejte se nesmysly které napsali novináři. Přečtěte si raději „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy BYTOVÉ DOMY Platné od 21. 9. 2021“. Najdete tam jiné nesmysly, které napsali ouředníci placení z našich daní.

V těchto „Závazných pokynech“ zjistíte, že autoři jsou parta totálních idiotů. Chyba je už v tom, že v kapitole „Oprávnění žadatelé a příjemci podpory“ je sice uveden seznam přípustných žadatelů, ale o příjemcích podpory se tam nedozvíte nic – pojem „příjemce podpory“ není v textu obsažen nikde, ani ve vysvětlení použitých pojmů v kapitole 12. Kdo tedy může být příjemcem? Může to být osoba odlišná od žadatele?

Určitě vás k tomu napadne: Mohlo by být žadatelem naše SVJ, a příjemcem podpory všichni vlastníci jednotek? To je ovšem podle textu „Závazných Pokynů“ nemožné. SVJ nesmí být ani žadatelem! Cituji:

2.1 Oprávnění žadatelé a příjemci podpory

a) Žadatelem o podporu může být pouze:
 – vlastník stávajícího bytového domu,
 – stavebník nového bytového domu,
 – společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu,
 – pověřený vlastník jednotky,
 – nabyvatel nové bytové jednotky (v postavení žadatele muže být také zájemce o koupi nové bytové jednotky, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),
 – osoba, které svědčí právo stavby

b) Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy či stavby, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj. od podání žádosti až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „rozhodnutí“). Výjimky z tohoto ustanovení jsou umožněny pouze v případech uvedených v kapitole 10.

Už jen z této jedné ukázky je vidět totální neznalost autorů. SVJ je sice uvedeno mezi oprávněnými žadateli, ale zároveň je jisté že oprávněným žadatelem nemůže nikdy být – nesplní totiž podmínku vlastnictví budovy či stavby, jak je uvedena ve druhém odstavci pod písmenem b).

Pokud ouředníci na ministerstvu nevědí, že SVJ není vlastníkem domu, pak jsou to idioti.

Justitianus

Vložil Pavel, 12. Říjen 2021 - 17:52

Opakuje se situace z roku 2009. Tehdy byla stanovena ve směrnici podmínka, že žadatel o Zelenou úsporám musí být poplatníkem daně z nemovitostí, což většina SVJ není:

http://www.portalsvj.cz/…lena-usporam

Podařilo se mi při osobním jednání přesvědčit ředitele SFŽP, že je to nesmysl. Dodržel slovo a směrnici dokázal změnit:

http://www.portalsvj.cz/…lena-usporam#…

Kvalita úředníků se tedy nezměnila.

Asi nezbývá, než aby zase někdo provedl osvětu na příslušných místech.

Hezký den!

Pavel

Vložil radka2222 (bez ověření), 12. Říjen 2021 - 17:52

tak jsem se už dlouho nezasmála :-) ouředníci placení z našich daní – z vašich daní by nepřežil ani jediný úředník, to vy bez daní ostatních byste scípl hlady.

Vložil Pověřený vlastník jednotky (bez ověření), 12. Říjen 2021 - 17:11

Kdo je pověřený vlastník jednotky?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".