nouzový telefon do výtahu

Vložil jéňa (bez ověření), 22. Říjen 2018 - 10:36 ::

Dobrý den, máme výtah napojen na pevnou linku a výtah nemá instalovanou GSM bránu. Výtahaři tvrdí, že musí být GSM brána. Opravdu musí být výtah vybaven GSM bránou nebo stačí pevná linka. Nutno dodat, že pevná linka je poskytnuta t-mobilem a je dělána přes internet. Tzn, že v případě výpadku el. proudu přestane fungovat i pevná linka. A který zákon či vyhláška toto upravuje děkuji Policar

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 664d73 Michal Černý (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 22:29

  Nejvíce společenství je v Praze dle seznamu SVJ. Ale co my ostatní?

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 13. Prosinec 2018 - 7:31

  Provozní prohlídky výtahu mají údajně obsahovat i vizuální kontrolu výtahových částí ve strojovně. To u většiny panelových domů vybavených od samého počátku výtahem by představovalo každých 14 dnů přistavovat žebřík k průlezu poklopem do horního střešního domečku, ve kterém je strojovna. Tj. manipulace s těžkým žebříkem, relativně nebezečný výstup po žebříku, jeho odklízení na zavěšovací místo. Byl by někdo ochoten se o svou praxi v této věci podělit, jak a za kolik máte činnost tzv. dozorce výtahu u těchto případů zajištěnu ?

  Vložil VÝTAHY SERVER -..., 19. Listopad 2018 - 16:39

  Podle nařízení vlády 27/2003 Sb. musí být nové výtahy vybaveny obousměrnou hlasovou komunikací mezi kabinou a servisním centrem. Podle harmonizované evropské normy ČSN EN 81–80 Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob má být riziko chybějící komunikace při snižování rizik provozovaných výtahů odstraněno.

  ČSN EN 81–28 Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob, jsou stanoveny požadavky na službu zajišťující vyprošťování osob při jejich uvěznění v kabině výtahu. Popsaný systém nouzové signalizace má zajistit nejenom obousměrnou hlasovou komunikaci, ale i přenos dat umožňující zabezpečit tyto požadavky:

  1. Automatickou kontrolu funkce zařízení nouzové signalizace minimálně jednou za tři dny.
  2. Optickou indikaci v kabině, že požadavek na vyproštění byl v servisním centru přijat (např. pro hluchoněmé).
  3. Možnost, aby servisní posádka odeslala prostřednictvím prostředků nouzové signalizace výtahu do centra vyprošťovací služby potvrzení o vyproštění.
  4. Preventivní automatickou kontrolu stavu záložního zdroje.
  5. Vybavení alarmu servisními pracovníky při jejich uvěznění v prohlubni či v prostoru nad nejvyšší stanicí výtahu.
  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 20. Listopad 2018 - 4:27

  ad 3. Může provozovatel servisní posádce zapůjčit svůj mob.telefon (některého obyvatele, či náhodného kolemjdoucího), aby prostřednictvím svých úst (servisní posádky) odeslala potvrzení o vyproštění ? To zejména i v situaci, kdy např. SIM či celá technologie přísluného GSM operátora, na níž je „ALARM“ postaven, nebude z nějakého důvodu funkční ? ad. 5. Může vybavení alarmu servisními pracovníky … znamenat, že tito před svým uvězněním požádají, aby někdo (nikoliv hluchý a němý) dohlédl na jejich případné uvězňování a byl schopen přivolat další pomoc ?

  Vložil anonymouk (bez ověření), 22. Říjen 2018 - 17:59

  máme výtah napojen na pevnou linku a výtah nemá instalovanou GSM bránu.
  To jako výtah tahá za sebou drát, tu linku?

  Vložil kukbobo (bez ověření), 6. Leden 2020 - 12:06

  Drát-linku tahá výtah(kabina) vždy. GSM brána je umístěna ve strojovně a komunikátor v kabině je připojen vodiči ve vlečném kabelu.

  Vložil P_V (bez ověření), 22. Říjen 2018 - 11:51

  Co se stane, když někdo pojede výtahem, a vypadne v domě elektřina. Dovolá se dotyčný o pomoc?

  Vložil policar (bez ověření), 22. Říjen 2018 - 14:17

  v případě výpadku proudu, máme pomocný dieselagregát, který okamžitě naběhne. je pravidelně revidován a zkoušen

  Vložil . (bez ověření), 22. Říjen 2018 - 12:50

  U všech normálně fugujích výtahů při výpadku ekektřiny výtah sjede do nejblížšího patra a dveře se otevřou.

  Vložil P_V (bez ověření), 22. Říjen 2018 - 13:04

  Ne, to se stane jen u výtahu vybaveného záložním trakčním zdrojem. Povinnost takového zdroje je jen u evakuačních výtahů.

  Vložil . (bez ověření), 22. Říjen 2018 - 13:17

  My evakuační výtah nemáme a uvedené zabezpečení máme. Asi to bude individuální. Tazatel by měl vypátrat u nich v domě, jak to mají zabezpečné.

  Vložil kukbobo, 6. Leden 2020 - 13:07

  Máte asi pouze „nouzový sjezd do nejbližší stanice“. Výtah při výpadku proudu sjede do nejbližší horní, nebo spodní stanice na základě vyhodnocení převahy kabiny a protiváhy.(buď nahoru,nebo dolu). Pohon výtahu je řízený přes frekvenční měnič a připojen pomocí náhradního zdroje (většinou baterií). Sjede do nejbližší stanice a zůstane stát s otevřenými dveřmi. Ale toto řešení není běžné u všech výtahů a je při rekonstrukci za nemalý příplatek.

  Vložil P_V (bez ověření), 22. Říjen 2018 - 14:25

  Tazatel pátrat nemusí. Nouzový komunikátor je zařízení pro záchranu, když selže všechno. Může selhat i ten záložní pohon. Komunikátor by měl být co nejspolehlivější. To při závislosti na síťovém napájení splněno není.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".