Nošení roušky ve společných prostorách paneláku

Vložil Ohrožený druh (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 11:01 ::

Vážení, jak jistě všichni víte, od 10.září tohoto roku platí nařízení Ministerstva zdravotnictví o povinnosti nošení roušky ve všech vnitřních prostorách. Platí to i v paneláku? A co dělat, když předseda SVJ na moje upozornění nereaguje a není schopen od září, tuto povinnost ani vyvěsit na nástěnce a vstupních dveřích do domu? Děkuji všem za případné odpovědi. Penzista

 • Koronavir

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 28. Říjen 2020 - 13:24

Toto už se zde řešilo, i s právním rozborem textu nařízení ministra zdravotnictví. Stačilo zadat „rouška v domě“ a stisknout „Hledat“. Nemusel jste dávat zbytečný dotaz.

Mimořádné opatření MZ č. MZDR 15757/2020–33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020 neukládá občanovi povinnost mít roušku uvnitř budovy, která je místem bydliště tohoto občana.

Správně to napsala radka2222. Podrobné zdůvodnění si přečtěte zde: http://www.portalsvj.cz/…ach-panelaku#….

Justitianus

Vložil Tázal (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 16:35

Pane Justitiane,

dnes je 28.10.2020 a Vámi citované mimořádné opatření MZ z 09.09.2020 je překonané. Seznamte se, prosím, s aktuálními opatřeními MZ.

Vložil Justitianus, 28. Říjen 2020 - 21:15

Pane Tázale, máte samozřejmě pravdu. Ovšem všechna následující mimořádná opatření MZ obsahují totožný text ohledně výjimek z povinnosti mít roušku. Proto jsem tazatele odkázal na dřívější příspěvek, kde toto bylo vyřešeno pro MZDR 15757/2020–33/MIN/KAN. Pro pořádek to tedy napíšu znovu, pro celé časové období od 9. září do dnešního dne.

Mimořádné opatření MZ č. MZDR 15757/2020–33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020 neukládá občanovi povinnost mít roušku uvnitř budovy, která je místem bydliště tohoto občana.
Mimořádné opatření MZ č. MZDR 15757/2020–34/MIN/KAN ze dne 16. září 2020 neukládá občanovi povinnost mít roušku uvnitř budovy, která je místem bydliště tohoto občana.
Mimořádné opatření MZ č. MZDR 15757/2020–35/MIN/KAN ze dne 17. září 2020 neukládá občanovi povinnost mít roušku uvnitř budovy, která je místem bydliště tohoto občana.
Mimořádné opatření MZ č. MZDR 15757/2020–36/MIN/KAN ze dne 12. října 2020 neukládá občanovi povinnost mít roušku uvnitř budovy, která je místem bydliště tohoto občana.
Mimořádné opatření MZ č. MZDR 15757/2020–37/MIN/KAN ze dne 19. října 2020 neukládá občanovi povinnost mít roušku uvnitř budovy, která je místem bydliště tohoto občana.

Justitianus

Vložil Tázal (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 21:46

Pane Justitiane,

pokud píšete

„Mimořádné opatření MZ č. MZDR 15757/2020–33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020 neukládá občanovi povinnost mít roušku uvnitř budovy, která je místem bydliště tohoto občana.
Mimořádné opatření MZ č. MZDR 15757/2020–34/MIN/KAN ze dne 16. září 2020 neukládá občanovi povinnost mít roušku uvnitř budovy, která je místem bydliště tohoto občana.
Mimořádné opatření MZ č. MZDR 15757/2020–35/MIN/KAN ze dne 17. září 2020 neukládá občanovi povinnost mít roušku uvnitř budovy, která je místem bydliště tohoto občana.
Mimořádné opatření MZ č. MZDR 15757/2020–36/MIN/KAN ze dne 12. října 2020 neukládá občanovi povinnost mít roušku uvnitř budovy, která je místem bydliště tohoto občana.
Mimořádné opatření MZ č. MZDR 15757/2020–37/MIN/KAN ze dne 19. října 2020 neukládá občanovi povinnost mít roušku uvnitř budovy, která je místem bydliště tohoto občana.“

máte samozřejmě pravdu. Přesto by vhodnější bylo napsat, že citovaná mimořádná opatření s výjimkou posledního již nejsou účinná, než že něco neukládají.

Formálně vzato máte samozřejmě pravdu, protože neúčinný právní předpis neukládá povinnosti žádné, tj. ani Vámi zmíněnou povinnost.

Vložil ... (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 17:19
 • Mimořádné opatření MZ č. MZDR 15757/2020–33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020

  nahrazeno

 • MZDR 15757/2020–34/MIN/KAN 16.9.2020

  nahrazeno

 • MZDR 15757/2020–35/MIN/KAN 17.9.2020

  nahrazeno

 • MZDR 15757/2020–36/MIN/KAN 12.10.2020

  nahrazeno

 • MZDR 15757/2020–37/MIN/KAN 19.10.2020
Vložil radka2222 (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 11:50

přesným výkladem opatření nemusí v paneláku roušku nosit ti, co tam mají bydliště. kdokoliv cizí musí. ovšem pokud ke třem známým R přidáme čtvrté, ROZUM, tak z hlediska elementární slušnosti a ohleduplnosti by ji měli v domě nosit ve veřejných prostorách všichni. ovšem nelze to nařídit jako povinnost ani předsedou, ani kýmkoliv jiným. my máme na nástěnce doporučení nosit roušku, a zatím s tím problém nikdo neměl.

Vložil Anynomous (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 17:57

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)

Vnitřní prostory staveb (bytový dům) jsou sklepy, chodby, sušárny, prádelny, výtahy, schodiště, bytové jednotky atd.

Má snad někdo bydliště nebo místo ubytování ve sklepě, na chodbě, v sušárně, prádelně, ve výtahu či na schodišti atd.?

Z logiky věci je zde bydlištěm jasně míněn byt, nikoliv celý bytový dům.

Vložil Justitianus, 29. Říjen 2020 - 10:48

Anynomous, nesnažte se zapojovat do diskuse dospělých, jestliže o předmětu diskuse nic nevíte. K pojmu „bydliště“:

 • Bydlištěm fyzické osoby se rozumí obec, resp. městský obvod, v němž tato osoba bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat. Bydlištěm je zejména místo, kde má fyzická osoba svůj byt, rodinu, popř. kde pracuje, jestliže tam také bydlí.
  (zdroj citace: usnesení Nejvyššího soudu 30 Cdo 444/2004)
 • K výkladu tohoto pojmu Nejvyšší soud uvedl již v usnesení ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. 11 Td 26/2011 (jeho závěry byly dále aplikovány v rozhodnutích Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Td 42/2011, 7 Td 54/2013 a 7 Td 57/2014), že za bydliště odsouzeného je ve smyslu ustanovení § 364 odst. 1 tr. ř. třeba považovat obec, resp. městský obvod, kde tato osoba bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat.
  (zdroj citace: usnesení Nejvyššího soudu 7 Td 17/2017–6)
 • Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.
  (zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 2 odst. 2)

Ze všech uvedených citací vyplývá jednoznačně, že pojem „bydliště“ je odlišný od pojmu „byt“. Nazdar.

Justitianus

Vložil Anynomous (bez ověření), 29. Říjen 2020 - 16:12

Diskuze k příspěvku pana Penzisty probíhala vzhledem k pandemické situaci a strachu nejen seniorů o své zdraví díky odkazu na slova mluvčí MZ dobře.

Potom se ale objevil komentář Nošení roušky ve společných prostorách 6 , v němž jakýsi Justitianus (Morpheus s červenou pilulkou) odkazuje na svůj právní rozbor, jež nahrává neandrtálcům, kteří se svěšenýma rukama kašlou ve společných prostorech domu. Bez roušky, vždyť ji přece mít nemusí, psal to nějaký Justitianus na internetu.

Ohledně čínského viru byste měl, Justitianusi, držet hubu a krok. A ne dávat návody (právní rozbory), sabotující snahu pandemii zvládnout.

Vložil Justitianus, 29. Říjen 2020 - 18:29

Anynomous, jste směšně popleten. Předmětem diskuse je něco jiného: Otázka byla zda existuje nějaké vymahatelné nařízení, které by ukládalo povinnost nosit roušku uvnitř domu. Takové nařízení však nebylo nikdy vydáno. O tom je zdejší diskuse.

Základní otázka, kterou si jako domácí úkol vyřešte, je tato:
„Kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy?“

 • Byl to náčelník-generál Prymula, (tehdy ještě ministr zdravotnictví) který vydal zvrácený rozkaz, že v bydlišti (uvnitř CELÉ budovy) není nošení roušek povinné. A pak tento svůj výrok ještě čtyřikrát zopakoval ve čtyřech dalších mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví.

Za to přece nemůže Justitianus!

 • Byl to náčelník-generál Prymula, který vydal zvrácený rozkaz, že v CELÉ budově ubytovacího zařízení (hotel, hotel garni, motel, botel, penzion, resort, depandance, kemp (tábořiště), chatová osada, turistická ubytovna) není nošení roušek povinné. A pak tento svůj výrok ještě čtyřikrát zopakoval ve čtyřech dalších mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví.

Za to přece nemůže Justitianus!

Nemohu opravdu za to, že náčelník-generál Prymula nerozezná bydliště od bytu. Nemohu za to, že Prymula nerozezná ubytovací zařízení od hotelového pokoje (ten je pouze ubytovací jednotkou podle ČSN EN ISO 18513, to jest místnost uvnitř budovy ubytovacího zařízení). Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nelze vyložit jinak, než v souladu s obecnými výkladovými pravidly a za použití obecně známých pojmů a jejich definic.

Justitianus

Vložil JaVa, 29. Říjen 2020 - 18:29

Ke škodě nás všech a to že ty naše „moudré hlavy“ neumí něco dotáhnout do konce, je známo všem jen ne jim. Proto si dovoluji si upozornit, že v té době byl ještě ministrem zdravotnictví Adam Vojtěch a nikoliv pan plk. Prymula.

Přeji hezký večer. JaVa

Vložil Tázal (bez ověření), 29. Říjen 2020 - 13:36

Pane Justitine,

uvádějte v komunikaci se státní mocí svoje bydliště jako obec, resp. městský obvod, kde tato osoba bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat, jak tady doporučujete, a potom napište, jak jste dopadl.

Vložil radka2222 (bez ověření), 29. Říjen 2020 - 16:28

zrovna nedávno byl oznámen rozsudek, který by vám to mohl osvětlit. zkusím ho převyprávět, mě velmi pobavil i potěšil. chlapec cca 34 let žil toulavým životem, a vyhovovalo mu to. ovšem už nebyl spokojen, když mu úp odmítlo vyplácet dávky s odůvodněním, že neuvedl bydliště, místo kde se zdržuje, a úřední pobyt měl na úřadě. takže úp nemohl „zkontrolovat“ situaci žadatele. soud úp poučil, že když uvedl, že jeho bydlištěm je celý vesmír, protože se cítí doma všude, že místo kde se zdržuje je parcela (bez budovy s če či čp), splnil vše, neb bydlištěm nemusí být budova, ale místo, kde má v úmyslu se zdržovat. a úp měl jít obhlédnout parcelu. tudíž to nemohlo být důvodem odejmutí dávek. ALE – soud konstatoval, že když zdravý mladý muž vyznává život tuláka, je to jeho problém, a stát mu tuto zálibu financovat nebude. takže i uvedení bydliště – vesmír, soud akceptoval :-) chlapec dostal 6000 jednorázový příspěvek, neb vyhořel (respektivě jeho stan či co to měl) a dál ať buď maká, nebo žere kořínky:-)

Vložil Štefanie (bez ověření), 29. Říjen 2020 - 19:40

„uvedení bydliště – vesmír, soud akceptoval“

Nemáte při ruce spisovou značku? Ne že by mě zrovna zajímalo bydliště Vesmír, ale spíš bydliště v obytném voze/maringotce, na lodi, ve stanu, v jeskyni ad.

Vložil radka2222 (bez ověření), 30. Říjen 2020 - 13:05

2 Ads 258/2018

přečetla jsem si ho až teď, info předtím bylo z novin :-)

Vložil Justitianus, 29. Říjen 2020 - 14:24

Pane Tázale, jste totálně zmaten. Pletete navzájem tři různé pojmy:
bydliště – trvalý pobyt – doručovací adresa.
Udělejte si v tom jasno. Soudy v tom jasno mají, já rovněž.

Justitianus

Vložil Krupp, 29. Říjen 2020 - 11:28

Justiniane, jste opravdu takový psychopat, že nedokážete napsat příspěvek bez toho, že byste dotyčného urazil? I když Anonymous napsal nesmysly, nemusíte ho urážet. A děláte to pořád. Je mi z vašeho způsobu odpovědí na zvracení. Zamyslete se nad sebou, vyhledejte specialistu a jděte se léčit. Jirka

Vložil Tázal (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 21:49

„Má snad někdo bydliště nebo místo ubytování ve sklepě, na chodbě, v sušárně, prádelně, ve výtahu či na schodišti atd.?“

Ano, v našem paneláku přebývalo několik osob v uvedených prostorách (s výjimkou schodiště). Do kočárkárny si dali gauč a další nábytek ad.

Vložil radka2222 (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 18:06

je míněno, může rozhodnout jedině soud. bohužel je napsáno bydliště, což je dům. takže je to pak jen o slušnosti. a ta asi mnohde chybí.

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 11:59

https://www.novinky.cz/…aku-40335837#…

Vložil Čtenář (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 12:16

Upozornění/žádost na nošení roušek v domě samozřejmě můžete na nástěnku umístit sám. Požehnání k tomu od jakéhosi údržbáře (předsedy) nepotřebujete Vy, ani nikdo další.

Oprava odkazu pro Člen SVJ: https://www.novinky.cz/…aku-40335837

Vložil radka2222 (bez ověření), 28. Říjen 2020 - 12:19

je problém v tom, že gábina ani tvůrci opatření neví, co to je bydliště. pokud bydlím v paneláku v bytě č. 2 na ulici Nová 5, je mým bydlištěm dům Nová 5 :-( pokud nejsou schopni do opatření jasně napsat povinnost nosit roušky všude pod střechou, kde je možnost se setkat s lidmi mimo společnou domácnost, nemůžou to ani vymáhat :-(

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".