NEZÁVISLÝ ARBITR - VYÚČTOVÁNÍ TEPLA

Vložil Š.Z. (bez ověření), 23. Srpen 2011 - 20:58 ::

Máte prosím zkušenosti s arbitrem ? Nemám možnost se domluvit s firmou EGÚ Praha na reklamaci. např. mi napsali i toto – cituji – vy vlastně nic nereklamujete,jen se Vám nelíbí částka ve vyúčtování…otřes jednání, došlo to na hranu urážek, takže se odmítám s pánem dohadovat a radši zaplatím odborníka. děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ZovB: Náš správce je otrokář (bez ověření), 24. Srpen 2011 - 6:16

  Vajádření k příspěvku:

  „Vložil Š.Z. (bez ověření), 23. Srpen 2011 – 21:58 :: Vytápění“

  Vážený pane Š.Z.,

  jako vlastník jednotky jste byl konfrontován s drzým přístupem zaměstnanců firmy, která se vůči Vám – de facto – staví do role vlastníka a Vás staví do role nevolníka.

  Dle mého názoru se mylně domníváte, že může existovat „arbitr“, který za Vás takový problém může vyřešit.

  Takový „arbitr“ neexistuje. Existují pseudo – advokáti, kteří z Vás „vytáhnou peníze“ na zakladě nevymahatelného příslibu, že Váš eventuální spor vyřeší tak, že budete úspěšný.


  Drzosti tohoto světa se postavíte tak, že budete schopen uchopit svoje vlastnická práva, což předpokládá, že budete nad tímto právem mocný (budete svoje právo schopen před soudy v ČR obhájit).


  Alternativou bude, že uhradíte vše, co Vám kdokoliv (správce, podsprávce, domovník, výbor, člen výboru, uličník)

  PŘEDEPÍŠE.


  Pokud by jste vlastnil byty v řádech, mohl by jste zaangažovat schopného advokáta – pokud vůbec takový existuje, který by se o Váš majetek doživotně staral.


  Vlastníce pouze jeden byt, bez schopnosti toto vlastnictví uhájit, jste vydán napospas.


  V Praze, dne 24.8.2011 ZovB

  Vložil lake, 24. Srpen 2011 - 4:54

  Pane Š.Z.,

  Arbitr je osoba nebo instituce, která působí jako rozhodčí určitého sporu. Arbitr bývá vybrán stranami sporu, nebo je kompetence arbitra pro určitou oblast daná zákonem. Například vzájemné spory mezi dodavatelem a odběratelem tepelné energie řeší Energetický regulační úřad.

  Vy nejspíše nejste s firmou EGÚ ve sporu, neboť k ní nemáte žádný právní vztah: neuzavřeli jste žádnou smlouvu, ohledně jejíhož plnění by takový spor mohl vzniknout.

  Pokud jde o reklamaci vyúčtování, tu je v první řadě třeba prokazatelně podat (nejlépe písemně), a to osobě, která Vám poskytuje příslušnou službu (odběratel), nebo tomu, kdo je odběratelem zplnomocněn přijímat a řešit reklamace. Kdo je takovou zplnomocněnou osobou by Vám měl sdělit přímo odběratel.

  Nikdo Vám nebrání, abyste využil radu či expertní posudek odborníka, nicméně nenazývejte jej „arbitrem“. Arbitrem by se stal pouze za předpokladu, že dojde k dohodě Vás a odběratele o tom, že rozhodnutí ve věci svěřují obě strany do rukou tohoto arbitra.

  lake

  Vložil rivr, 24. Srpen 2011 - 2:27
  cit.(): „…Nemám možnost se domluvit s firmou EGÚ Praha…“
  • podejte reklamaci prokazatelně – písemně (k SVJ !!)
  • po podání reklamace se zaměřte na §19/3 zák.634/1992 příp. zák.64/1986
  • komunikujte s „kompetentními“ a „odpovědnými“ → Výborem SVJ (POUZE)
  • striktně žádejte aby RTN odpovídalo Vyhlášce 372 (§7/2)
   • sežeňte si zápisy ze Shromáždění, Stanovy SVJ (u VýboruSVJ nebo v OR)
    Jsou důležité pro jisté posouzení správnosti aplikace §4/4 Vyhlášky 372
   • žádejte předložení smliuvy se Správcem (zjevně SVJ s EGÚ Praha)
  • správním orgánem je ČOI – bohužel podle očekávání nefunguje.
   Dle mých informací to má nadále řešit SEI (a to údajně platí poslední 4-měsíce)
  • pokud se nedomluvíte – soud

  rivr

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".