Neschválení účetní závěrky

Vložil Bc. David Javůrek, 10. Duben 2018 - 20:53 ::

Dobrý den, dlouho jsem pročítal fórum k mému problému, a jsem čím dál víc zmaten s tím, jakou roli hraje schválení nebo neschválení ÚZ. Ale k věci. Jako statutární orgán SVJ jsem svolal shromáždění kde měla být schválena účetní závěrka SVJ za rok 2017. Bohužel shromáždění nebylo usnášeníschopné a ÚZ se tudíž neschválila. Co mám teď dělat? Je nutné zkoušet další pokusy o svolání shromáždění aby byla třeba na čtvrtý pokus schválena? Bojím se, že tímto postupem spíše vlastníky odradím a už nic neschválíme. Vím, že je nutno ÚZ zveřejnit ve sbírce listin do 30 dnů od schválení shromážděním, avšak nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byla shromážděním schválena. V našem malém SVJ se koná shromáždění vždy jednou do roka v březnu. Zatím přemýšlím o tom, že bych ÚZ zveřejnil bez schválení, a příští rok při schvalování ÚZ za rok 2018 bych nechal dodatečně schválit i tuto za rok 2017. Ale co když nastane situace, že opět nebudeme usnášeníschopný, a to samé další rok? Má neschválená účetní závěrka na chod SVJ nějaký dopad nebo možné následky? A pokud žádný dopad není, je možné se už k jednou neschválené ÚZ nevracet? Prostě tuto situaci jaká teď nastala brát za konečnou a už o ní příští rok nehlasovat? Nemůže to pak někdo z vlastníků napadnout? Jo pro info SVJ nemá žádné příjmy. Moc Vám děkuji za rady.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil okolojdouci (bez ověření), 12. Duben 2018 - 11:15

  Nevím, ale podle mě si děláte zbytečně starosti. Na internetu a ve veřejném rejstříku jsem viděl zápisy ze shromáždění vlastníků, které nebylo usnášeníshopné a přesto byla účetní uzávěrka schválena. A také zde na portalsvj několikrát padlo, že usnesení neusnášeníshopného shromáždění vlastníků jsou platná, pokud je někdo do 3 měsíců nenapadne u soudu.

  Vložil jvh (bez ověření), 12. Duben 2018 - 21:26

  Z vlastní zkušenosti u soudu: Shromáždění, které není usnášeníschopné může přijmout usnesení které platí, protože nejsou důležitá. Co je důležité o tom rozhodne soud. Takže i když to napadnete v zákonné lhůtě, tak soud rozhodne, zda je to důležité či ne. Již se tak stalo. JVH

  Vložil Jan236 (bez ověření), 13. Duben 2018 - 11:02

  Abych řekl pravdu věřím Vám, že tohle je v tomhle banánystánu možné. Pokud mluvíte z vlastní zkušenosti mužete zde uveřejnit anonymizovaný rozsudek nebo jeho spisovou značku a název soudu, ať se mi ostatní poučíme. Děkuji

  Vložil ik (bez ověření), 11. Duben 2018 - 9:54

  Nevím zda máte ve stanovách hlasování „per rollam“. Jestli ano, tak zkuste se pokusit schválit závěrku tímto způsobem. Zřejmě ve Vašem případě je problém se v potřebném počtu na shromáždění sejít. My, od té doby co se mění původní vlastníci, a byty začínají sloužit k pronájmu, se pomalu k tomuto stavu také blížíme.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 11. Duben 2018 - 9:14

  Jsou v zákonu sankce? Máte sankce ve stanovách? Napadl to někdo? Napadnout lze cokoliv.

  Vložil Bc. David Javůrek, 11. Duben 2018 - 9:38

  Co já vím, možné sankce jsou ze zákona jen pokud se ÚZ nezveřejní ve sbírce listin. Ve stanovách nic takového nemáme.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 10. Duben 2018 - 21:23

  Máme povinnost zasílat závěrku KS tak ji splňte. Schvalování je další věc. Pokud by shromáždění závěrku odmítlo schválit je tu jistý problém ovšem v SVJ. Pokud ovšem není usnášeníschopné a pozvánky byly řádně a včas rozeslány Tak lze tuto věc konstatovat v zápise a tím to skončilo. Bylo by bezva, kdyby neschválení závěrky napadl u soudu nějaký vlastník, zejména ten co se předmětného shromáždění nezúčastnil.

  Vložil OooO (bez ověření), 11. Duben 2018 - 10:27

  Treba ten, co neobdrzel pozvanku, o shromazdeni se nedozvedel, ze?

  Vložil Bc. David Javůrek, 11. Duben 2018 - 9:43

  Děkuji. Přesně takhle si to představuji, jen jsem nevěděl, zdali je to možné. Ještě prosím o radu, jak by jste to do zápisu zformuloval? Díky.

  Vložil KL (bez ověření), 11. Duben 2018 - 12:19

  Na začátek malá vsuvka, příjmy určitě máte… příspěvek na správu domu a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu (služby).

  Do zápisu bych to v případě našeho SVJ formuloval takto:

  Shromáždění bylo svoláno pozvánkou ze dne xxxxx, vyvěšenou na informační desce domu dne xxxxx (ve stanovách máme, že shromáždění je svoláno vyvěšením pozvánky). Dle připojené prezenční listiny bylo k okamžiku zahájené shromáždění přítomnost xxxxx vlastníků s hlasovacím podílem xxxx hlasů tj. xxxx %.

  Shromáždění je tudíž neusnášeníschopné. Předsedající v xxxxx hod. z tohoto důvodu shromáždění ukončil.

  Vložil Bc. David Javůrek, 11. Duben 2018 - 19:58

  Tak celkově zápis vím. Na shromáždění se probírala řada důležitých věcí o kterých v zápise musím napsat přesto, že se o nich nehlasovalo. Jde mi jen o to, jak napsat tento konkrétní bod. Zatím mám:

  BOD2 – Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2017.

  Současně s pozvánkou každý vlastník obdržel inventuru účtů domu 2017. Většina účetních položek byla již vysvětlena v pozvánce. Na shromáždění pak byly upřesněny tyto účty:

  .....

  Hlasování č. 3 – Vzhledem k tomu, že shromáždění není usnášeníschopné, se v tomto bodě nehlasovalo.

  Ještě bych tam rád nějak zakomponoval to, že se už nebudeme k tomuto bodu nikdy vracet (a co nám to umožňuje) a ÚZ bude zveřejněna bez schválení.

  Vložil KL (bez ověření), 11. Duben 2018 - 20:59

  Domnívám se, že pokud není shromáždění usnášeníschopné nemá význam vůbec pokračovat v jednání.

  Pokud chci členy jen seznámit s čímkoliv nepotřebuji k tomu shromáždění, shromáždění má význam pokud schvaluje, rozhoduje…

  Takže osobně bych v případě neusnášeníschop­nosti v jednání nepokračoval a buď svolal nové nebo přešel na per rollam…

  Vložil Jan77 (bez ověření), 12. Duben 2018 - 18:37

  Pane/paní KL na programu shromáždění nejsou pouze usnesení. Jsou tam poskytovány další témata – a zejména – je také vedena diskuze na ně. Pro ty vlastníky , kteří přišli, to přínos má, a může mít tak smysl ve schůzi pokračovat.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 12. Duben 2018 - 12:26

  Možnost schválit nebo neschválit účetní závěrku byste měli brát jako právo, ne jako povinnost.

  Už jsem vysvětlovala vícekrát, že tuto možnosti dostali vlastníci, když se o jejich majetek začali starat cizí lidé. Nemají ji jenom SVJ, ale hlavně a.s., s.r.o., družstva apod., kde se cizí lidé starají o mnohonásobně větší majetky vlastníků (akcionářů, družstevníků apod.). Nikde ale neexistuje taková lhostejnost k informacím podávaným účetní závěrkou, jako v SVJ. Že tomu nikdo nerozumí? Má přece pusu, může se zeptat.

  Místo abyste se dohadovali, jestli jsou nebo nejsou za neschválení nějaké postihy, byste měli trvat na tom, že chcete účetní závěrku pořádně vysvětlit a zaměřit se hlavně na pohledávky a závazky. Pohledávky představují vaše peníze, za závazky ručíte.

  Informace, kolik bylo k 31. 12. na běžném účtu SVJ, která se na shromážděních často vyzdvihuje, je srozumitelná každému, ale zrovna ta nevypovídá o finanční situaci SVJ skoro nic, pokud se nevysvětlí, komu ty statisíce patří. SVJ mohlo na Silvestra 2017 mít na BÚ třeba milión a být přitom klidně před krachem.

  Právě kvůli v zájmu o vysvětlení údajů účetní závěrky máme ve stanovách, že se na schvalování účetní závěrky možnost per rollam nevztahuje.

  Jak vyřešit neusnášeníschop­nost, neumím poradit, nemám s tím zkušenosti, ještě se nám to nestalo. Na programu je vždy něco, co zajímá většinu členů SVJ. Kdo se nemůže zúčastnit, i kdyby chtěl, dodá sousedům nebo rodinným příslušníkům plné moci pro účast i pro hlasování o bodech programu. Mínusovači, máte prostor, tak hurá do práce!

  Vložil gr36h (bez ověření), 12. Duben 2018 - 14:45

  svj mělo na silvestra 2017 na účtu milion korun. Prvního ledna 2018 krachlo, protože ten milion si na účet uschoval Franta Vopákla, přítel předsedy. To je tak obvyklé, že Franta Vopálka posílá miliony na účet svj a vlastníci to nevědí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".