Neoznámená změna ceníku, je tím SVJ vázáno?

Vložil Zdeno (bez ověření), 28. Únor 2023 - 8:24 ::

SVJ má uzavřenou smlouvu o provádění servisu s dodavatelem na údržbu a opravu technologického zařízení v domě („…s přihlédnutím k ustanovením § 2586 a násl. zákona 89/2012) – relativně novou, ze začátku roku 2022. Součástí smlouvy jsou i jednotkové ceny servisních úkonů, pod kterými je ovšem poznámka "ceny se řídí aktuálním ceníkem“. Ovšem tento není nikde veřejně k dispozici (na stránkách dodavatele).

Před pár dny došlo k poruše, byl volán servis kvůli opravě. Pak dorazila faktura – s (pro naše SVJ) vyššíma částkami, proto SVJ fakturu reklamovalo. Jako odpověď na tuto „reklamaci“ nám poslali link na nový cenník z jejich stránek (ovšem „neveřejný“, bez znalosti konkrétního linku na ceník se k němu dostat nedá) a info „…jsme byli vzhledem k cenové situaci na trhu nuceni zvýšit ceník jednotkových cen…“.

Může si dodavatel / servisní firma takto jednostranně změnit ceník prací a bez toho, aby nový ceník jakkoliv oznámil nám, tak si podle něj účtovat servisní zásahy? Nebo může SVJ trvat na původních cenách, které jsou ve smlouvě, protože nebylo nijak informováno o změně ceníku? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 28. Únor 2023 - 11:34

  Zhotovitel je povinen tvrdit a prokazovat, že nový ceník vstoupil v platnost před objednáním servisního zásahu. Pokud je tomu tak, pak ceny se řídí novým ceníkem.

  Justitianus

  Vložil Zdeno (bez ověření), 1. Březen 2023 - 9:09

  Zhotovitel samozřejmě tvrdí, že nový ceník vydal před objednáním zásahu (ovšem o vydání nového ceníku zákazníky neinformoval, prý proto, že „jich má mnoho“ a kapacitně by to nezvládl…). V ceníku, který (pak) poslal, je uvedeno, že platí od 10/2022. Ovšem jak ho nahráli přes redakční systém na web, který to hází do podsložek rok/měsíc, tak tam bylo 2023/02 …

  Jak by to tedy měl (věrohodně) prokázat, že vydal nový ceník a ten byl platný před objednávkou? Díky.

  Vložil Justitianus, 1. Březen 2023 - 10:01
  • Jak by to tedy měl (věrohodně) prokázat, že vydal nový ceník a ten byl platný před objednávkou?

  Nebuďte směšný. To je pouze jeho věc jak to prokáže.

  Vy jste si ve smlouvě nevymínili, že by vás druhá strana měla informovat o aktualizaci svého ceníku. Takže dodavatel neměl povinnost vás informovat. Ani jste si před objednáním díla neověřili co obsahuje „aktuální ceník“. O co vám tedy jde? Na lidskou naivitu/hloupost neexistuje žádná rada.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".