Neověřené vodoměry

Vložil Anonymous, 27. Leden 2021 - 15:38 ::

Naše SVJ používá k rozúčtování náměry neověřených vodoměrů (vodoměrů s prošlým ověřením). Je nějaká instituce, která na věc dohlédne a uvede stav do souladu se zákonem, kterým je buď rozúčtování jinak než podle vodoměrů, nebo rozúčtování podle ověřených vodoměrů? Bez pořádné pokuty se SVJ nevzpamatuje.

(Vodu neplatím, soudy vyhrávám, neboť soudy opakovaně určují, že vyúčtování vody není řádné a tím ani splatné. To ale není můj cíl, můj cíle je dodržovat zákon.)

  • vodoměry

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil p.n. (bez ověření), 28. Leden 2021 - 0:28

V návaznosti na Vaše vyjádření: Vodu neplatím, soudy vyhrávám, neboť soudy opakovaně určují, že vyúčtování vody není řádné a tím ani splatné.

Prosím o odkaz na judikát, kdy došlo k Vaší výhře u soudu. Osobní data apod. můžete samozřejmě skrýt, jedná se mi o znění rozsudku. Děkuji.

Vložil Wendy (bez ověření), 27. Leden 2021 - 16:38

Pokutuje Český metrologický institut.

Pokutu zaplatí SVJ (pan Justitianus Vám vysvětlí, z jakých prostředků). Otázkou je, jak pokutu vymoci na statutárním orgánu. To zde zatím nikdo nenapsal.

Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Leden 2021 - 16:55

napsal.

Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 - 16:29

To se tedy divím, že vyhráváte soudy. SVJ má asi neschopného právníka; máte štěstí.

Vím minimálně o pěti judikátech (od Městského osudu až po Ústavní soud), kdy soudy dospěly jednotně k závěru, že rozúčtovat poodle neověřených vodoměrů je přípustné.

Podle Vašeho popisu jste neplatič. SVJ samozřejmě může dostat pokutu, ale to je zcela jiná právní skutečnost, která nijak nesouvisí s rozúčtováním služeb v domě, ani s Vaší povinností hradit náklady na služby. Pan Tomas 22 by Vám to vysvětlil, má s tím čerstvou zkušenost …

Justitianus

Vložil Wendy (bez ověření), 27. Leden 2021 - 16:34

„rozúčtovat poodle neověřených vodoměrů je přípustné.“ (Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 – 16:29)

Proč tedy zákonodárce požaduje ověřování vodoměrů?

Vložil Justitianus, 27. Leden 2021 - 17:42

Wendy, na to se zeptejte zákonodárce.

Odchýlení od zákonem uložené povinnosti nezpůsobuje samo od sebe neplatnost právního jednání. To by musel zákon o metrologii být doplněn o výslovný zákaz smluvní odchylky. Šlo by o tzv. kogentní ustanovení:

Tam, kde není výslovný zákonný zákaz, je ujednání odchylky od zákona přípustné, ledaže se tím poruší dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Zákonný zákaz je formulován buď výslovně slovy „zakazuje se“, nebo výslovným stanovením důsledku odklonu od kogentního ustanovení poukazem na neplatnost ujednání nebo stanovením, že se k závadnému ujednání nepřihlíží.

Citováno z důvodové zprávy k zákonu č. 89/2012 Sb., str. 32, první odstavec

Osobně se domnívám, že použití neověřených měřidel v závazkových vztazích je porušením veřejného pořádku, a proto je za toto porušení zákona stanovena pokuta. Ale stále zde chybí nějaké kogentní ustanovení, které by určilo, že k takto získaným náměrům vodoměrů se při rozúčtování nepřihlíží. Protože zákon nic takového neobsahuje, k těmto náměrům se přihlíží. Konstatovaly to soudy všech stupňů ve dvou kauzách, o kterých vím.

  • rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 20 C 152/2010–71
  • rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 19 Co 216/2011–94
  • usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4203/2011
  • rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 25.4.2017 sp. zn. 6C 256/2016–181
  • rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19.10.2017 sp. zn. 17 Co 231/2017–226
  • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2018 sp. zn. 26 Cdo 356/2018–266
  • rozsudek Městského soudu ze dne 11.4.2019 sp. zn. 17 Co 231/2017–300
  • usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.1.2020 sp. zn. 26 Cdo 3090/2019–326
  • usnesení Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. IV. ÚS 1252/20

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".