Některé možné sankce pro SVJ od FÚ

Vložil Pavel, 1. Říjen 2017 - 16:49 ::

Dnes tu byl publikován zavádějící příspěvek:

http://www.portalsvj.cz/…t-zaslana-fu#…

"FÚ to nezajímá

Vložil TN. (bez ověření), 1. Říjen 2017 – 15:31

Pokutu uloží FÚ za co? Za „špatně“ vedené účetnictví? Co to je? SVJ si sežene soudního znalce, který sepíše posudek, že účetnictví je vedeno dobře a v souladu se zákonem. Nikdy žádný FÚ žádnému SVJ pokutu za „špatně“ vedené účetnictví neuložil. Dokonce ani nikdy žádný rejstříkový soud nikdy neuložil pokutu SVJ za vadně sestavenou účetní závěrku, která neobsahuje vše, co dle zákona a vyhlášky obsahovat má."

Doporučuji se tímto příspěvkem neřídit.

Uvedu několik možných sankcí od FÚ.

1)daň ze závislé činnosti

Opakovaně tu byly publikovány „návody“ jak ušetřit tuto daň tím, že členové volených orgánů budou platit nižší příspěvek na správu a tím budou fakticky odměněni za výkon funkce. „Ušetří“ se tak na zdravotním a možná i sociálním

2)daň z příjmů SVJ

SVJ může dosáhnout daňového zisku a pokud neodvede daň, má problém

3)nezveřejnění účetní závěrky

nejen soud ale i FÚ může uložit sankci za neuveřejnění ÚZ

4)špatně vedení účetnictví či vůbec nevedené účetnictví

opakovaně zde bylo publikováno, že SVJ vůbec nevede účetnictví nebo ho vede špatně. Může být sporné jak má správné účetnictví vypadat, ale pracovníci FÚ by to řešili ve své pracovní době bez nějakých sankcí, pokud soudní při prohrají. Členové výboru by to řešili po své pracovní době s hmotnou odpovědností za prohraný spor.

Pravda je, že sám zatím neznám rozsudek, který by řešil spor o účetnictví mezi SVJ a FÚ. Ale to neznamená, že bych měl do budoucna jistotu, že se tak nestane. A za mnou je § 159 NOZ.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil takylaik, 8. Červenec 2018 - 21:27

  „3)nezveřejnění účetní závěrky nejen soud ale i FÚ může uložit sankci za neuveřejnění ÚZ“

  • tedy může,

  ale zpravidla neuloží. Finanční úřad to vůbec nezaujímá a v rejstříku jsou desítky společenství, které nikdy nezveřejnili závěrku, a to mají dokonce ve statutárním orgánu členy s titulem Ing., což jim tedy nebrání v uvedeném konání.

  Vložil TN. (bez ověření), 2. Říjen 2017 - 11:42

  Já jsem snad psal, že mají účetní vést účetnictví špatně? Píšu, že bych rád viděl rozhodnutí FÚ, nebo rozsudek, kde se řeší správnost vedení účetnictví, poctivý a věrný obraz, když sami úřednice toto rozhodnout nemohou, SVJ si zajistý znalecký posudek a FÚ soud projede.

  Vložil radka222222 (bez ověření), 2. Říjen 2017 - 12:09

  rozsudek asi nenajdete, protože pokuty jsou dávány za tak evidentní porušení ZoÚ, že průměrně inteligentní běloch zaplatí a nevydává další prachy svj na předem prohrané soudy. A nějak nerozumím tomu, že samY úřednice toto rozhodnout nemohou.. Co jako? Že není správně vedeno účetnictví? Že nejsou závěrky ve VR? Nebo co? Já za víc než čtvrtstoletí praxe ještě neviděla, aby rozhodnutí FÚ o pokutě za účetnictví někdo zpochybňoval znaleckým posudkem… A to ani když se dovolávali k soudu. Vždy jde o přiměřenost, prekluze, společenskou nebezpečnost apod., ale o to, že účetnictví je neprůkazné, nesprávné apod. pře nikdy nebyla.

  Vložil TN. (bez ověření), 2. Říjen 2017 - 15:02

  něm, že to je účetní závěrka. Přesto nikdo pokutu nikdy nedostane, ani soud takový subjekt nezvyzve k opravě, resp. založení správné ÚZ. Mám potvrzeno osobní zkušeností, kdy jsem nejprve vyzval statutára k opravě, pak dal podnět soudu a od něj přišla odpověď, že nemám právní zájem, ačkoli jsem doložil členství v SVJ. Radko, chcete mi říct, že stačí, aby účetní založila do sbírky listin canc papíru s tabulkou obsahující nějaká čísla, canc papíru nazvanou Příloha avšak neobsahující náležitosti, které obsahovat má, a všechno je pořádku?

  Jaký smysl tedy má zakládání ÚZ do sbírky, když nezaložení ÚZ bude pokutováno, a založení tří canců s nadpisem ROZVAHA, VÝKAZ a PŘÍLOHA, už pokutováno není, protože na tom cancu je přece napsáno ROZVAHA, VÝKAZ a PŘÍLOHA a tím je tedy povinnost splněna?

  Protože ti úředníci tomu nerozumí a kontrolují obsah jen formálně (tj. přečtou nadpis listiny a tím to pro ně hasne).

  Zdá se vám toto https://or.justice.cz/…is-sl-detail?… (SBD Sever) nebo toto https://or.justice.cz/…is-sl-detail?… (SBD Krušnohor) nebo toto https://or.justice.cz/…is-sl-detail?… (SBD Pokrok) nebo toto https://or.justice.cz/…is-sl-detail?… (SBD Družba) v pořádku?

  Vložil Veřejná moc (bez ověření), 8. Červenec 2018 - 21:46

  „nezaložení ÚZ bude pokutováno, a založení tří canců s nadpisem ROZVAHA, VÝKAZ a PŘÍLOHA, už pokutováno není“

  To je princip výkonu veřejné moci. Zvyknete si. Zaručeně.

  Vložil Nula (bez ověření), 2. Říjen 2017 - 19:27

  „nezaložení ÚZ bude pokutováno, a založení tří canců s nadpisem ROZVAHA, VÝKAZ a PŘÍLOHA, už pokutováno není, protože na tom cancu je přece napsáno ROZVAHA, VÝKAZ a PŘÍLOHA a tím je tedy povinnost splněna?“

  Toto je standardní úřední postup. Za nepodání nebo opožděné daňového přiznání je pokut. Za podání vadného daňového přiznání (třeba nevyplněného), ale v termínu, pokuta není, úřad vyzve k nápravě. Potvrdí Vám Radka.

  Vložil Náprava (bez ověření), 9. Červenec 2018 - 12:07

  „Za podání vadného daňového přiznání (třeba nevyplněného), ale v termínu, pokuta není, úřad vyzve k nápravě.“

  Jak z nevyplněného formuláře orgán pozná, koho vyzve k nápravě?

  Vložil Nejsem Radka (bez ověření), 9. Červenec 2018 - 12:03

  „Za podání vadného daňového přiznání (třeba nevyplněného), ale v termínu, pokuta není, úřad vyzve k nápravě.“

  Doporučuje se podávat poštou, získáte tak doklad o podání s odesílatelem, adresátem a datem podání. A o ten jde. Podatelna by Vám podání prázdného papíru nemusela potvrdit – i když by měla bez řeší přijmout cokoliv.

  Vložil z (bez ověření), 2. Říjen 2017 - 20:02

  To, že těm cancům nikdo nerozumí není podstatné. Smyslem je, aby úředníci měli náplň práce, aby se nedejbože nezjistilo, že jsou na svých dobře placených místech zbyteční. To by teprve byla tragedie. Ty cancy, kterým nikdo nerozumí jsou proti tomu naprostá prkotina.

  Vložil JaVa, 2. Říjen 2017 - 16:19

  S tím,že do sbírky listin lze opravdu založit jakýkoliv „canc papíru“ a prohlásit o něm,že je to účetní závěrka,s Vámi naprosto souhlasím.Mohu to taky doložit:

  https://or.justice.cz/…is-sl-detail?…

  Právnická osoba SVJ(zapsána do RS až v r.2015),které tato závěrka patří,nikdy žádný úvěr,o kterém se v příloze zmiňuje její předseda,neměla a nemá a přesto, dle svého předsedy, čerpá, nevím ani od koho, dotace na úhradu úroků ve výši 43 820 Kč.

  Tak vypadá externí správa SVJ a vedení účetnictví,včetně závěrky,když to dělá původní vlastník budovy = SBD. Co na to zdejší účetnické kapacity.Jak může mít jedna právnická osoba (SBD) dluhy u banky a druhá právnická osoba(SVJ) čerpat na její splátky úvěru nějaké dotace,zřejmě od státu.Nejedná se, v tomto konkrétním případě,ze strany SBD, o daňový podvod?

  Děkuji předem za fundované objasnění,jak je to vůbec možné?

  JaVa

  Vložil Pavel II (bez ověření), 2. Říjen 2017 - 23:32

  ale nezkoumá její pravdivost. M.j. nám např. původní správce účtoval za veřejné osvětlení v ulici (protože developer nebyl schopen jej předat městu). Teprve až jsem ho vypověděl a účetnictví i správu domu jsme vzali do vlastních rukou nikdo nás už neokrádal a naši vlastníci platí zhruba polovinu toho co sousední identický dům, kde byli líní a zůstali u původního správce.

  Vložil VN (bez ověření), 2. Říjen 2017 - 10:12

  že státní orgány nechávají SVJ/BD poměrně v klidu. Ještě jsem neslyšel o tom , že by někdo dostal nějakou pokutu. V momentě , až začnou do SVJ/BD chodit státní kontroly na všechno možné podobně jako chodí do firem , způsobí to totální revoluci. Skončí 90% výborů/předsta­venstev a jejich místa zaujmou profesionálové , kteří budou postupovat mnohem profesionálněji než dnešní funkcionáři , kteří se tomu věnují po práci jako amatéři. Na druhou stranu je třeba říci , že profesionálové budou chtít dobře zaplatit…

  Vložil Pavel II (bez ověření), 2. Říjen 2017 - 23:22

  Můžete se umínusovat, ale platí co jsem k tomu psal tazateli. Udávat vlastní SVJ je hloupost. Pokutu statutár zaplatí samozřejmě ze společných peněz a udavač se bude muset soudit aby byl zjištěn ten kdo chybu zavinil a zaplatil si důsledky svého konání, což v našem soudnictví ne vždy dopadá podle představ žalujícího, neb provoinstanční soudci nejsou většinou odborníci na bytové právo a často ani vyšší soudy nejsou zárukou odbornosti, jak jsme se tady mnohokrát přesvědčili.

  Vložil *** (bez ověření), 2. Říjen 2017 - 12:05

  Uveďte příklad nějakého profesionála. Já žádného neznám. Jestli myslíte ty vyčůrané správcovské firmy a tetky, co v nich pracují, tak se lze pouze pousmát.

  Vložil TN. (bez ověření), 2. Říjen 2017 - 11:37

  O kterých „profesionálech“ prosím mluvíte? Jsou těmi „profesionály“ SBD, které jsou původci většiny nepravostí uvnitř SVJ a tunelují rozpočty SVJ? Jsou jimi snad developeři, kteří sehnali úvěr od banky na výstavbu a než rozprodali byty zvolili se do úlohy správce a plundrovali rozpočty těchto SVJ? KDE profesionála hledat?

  Vložil Jarmila 44 (bez ověření), 3. Říjen 2017 - 17:25

  No SBD „profesionálové“ ani náhodou, a na FÚ jakbysmet, buď má před sebou ÚZ , nebo radu, že mám byt prodat, to je má zkušenost, a soudit se, k tomu už nemám sílu,

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".