Nefunkční kontrolní komise

Vložil J.Dvorak, 14. Červen 2020 - 17:46 ::

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli je nějak napadnutelné, pokud předseda dlouhodobě udržuje a z peněz vlastníků stále platí nefungující členy kontrolní komise. Někteří z nich v domě už ani nebydlí, nicméně jsou stále placeni. Tento stav trvá 2–3 roky. Dle stanov je možnost o tomto hlasovat per rolam v podstatě okamžitě, ale za celou dobu se tak nestalo. I když nějaké per rolam nedávno proběhlo, týkalo se samozřejmě jiných témat. Děkuji. JD PS: Výbor v domě nebyl zřízen.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 15. Červen 2020 - 5:33

  Ještě jedna poznámka: nerozumím proč se (zcela bezmyšlenkovitě) vždy zřizuje kontrolní komise. Přitom by ve většině SVJ stačil jednočlenný orgán – kontrolor.

  Je třeba najít někoho, kdo rozumí věci, a je ochotný průběžně kontrolovat činnost statutárního orgánu. Je směšné zřizovat tříčlenný orgán, a do něj pak dosadit Neználky, kteří nevědí jak kontrolovat a co kontrolovat.

  On si snad někdo myslí, že když posadíte tři lenochy či hlupáky k jednomu stolu (a dáte jim všem odměny za výkon funkce), že tím nějak zázračně vznikne úkaz zvaný „kolektivní inteligence“?

  Justitianus

  Vložil VN (bez ověření), 16. Červen 2020 - 13:42

  Máte velké domy , kde tečou velké peníze. Domy komplikované po technické , ekonomické i právní stránce. Proč nemít v takových domech vícečlenou kontrolní komisi ? Nějakého stavaře-technika, který bude řešit kontrolu oprav, rekonstrukcí apod , druhého ekonoma , který bude dozorovat nad účetnictvím a toky peněz. Jasně, v řadě KK (například u našeho družstva) jsou také takoví neználkové, jak píšete. Ale pokud se povede sestavit kontrolní tým z profíků (nebo alespoň z lidí, kteří problematiku znají) , mohou z toho profitovat úplně všichni…

  Vložil JarekSVJ, 15. Červen 2020 - 9:43

  souhlas

  Vložil Justitianus, 15. Červen 2020 - 5:32
  • Pane JDvorak, ptáte se: „… jestli je nějak napadnutelné, pokud předseda dlouhodobě udržuje a z peněz vlastníků stále platí nefungující členy kontrolní komise. Někteří z nich v domě už ani nebydlí, nicméně jsou stále placeni.“

  Ne, není to nijak napadnutelné.

  Vlastníci domu (a tedy asi i Vy) si odhlasovali stanovy, ve kterých je uvedena kontrolní komise jako orgán SVJ. Shromáždění řádně zvolilo členy KK. Předseda pouze dodržuje stanovy a usnesení shromáždění. Co byste mu chtěl vlastně vyčítat? Co byste chtěl „napadnout“?

  Členství v kontrolní komisi není nijak spojeno s vlastictvím bytu v domě. Takže podrobnosti, které o členech KK uvádíte, jsou bezvýznamné. Členství v KK jim stále trvá a mají tedy samozřejmě nárok na své odměny (které jste jim přece odhlasovali, že ano). Předseda činí dobře, že jim vyplácí to, na co mají právní nárok. Stará se s péčí řádného hospodáře.

  Ten, kdo se nechová racionálně jsou ovce (vlastníci jednotek). Schválili jste si stanovy s kontrolní komisí, která je zjevně nepotřebná a nefunkční. To je váš problém, ne problém předsedy. Máte ve zbytečných funkcích osoby, které už se o dům nezajímají. To je váš problém, vlastníci jednotek. Vy tvoříte nejvyšší orgán SVJ. Předseda nikoho sám „vyhodit“ z komise nemůže!

  • Napsal jste: „Myslím si, že by bylo možné tohle vyřešit už teď pomocí per rolam, které musí být bohužel posvěcené předsedou …“

  V tom se naprosto mýlíte.

  Je zjevné, že neznáte zákon. Neseznámil jste se se zněním § 1207 odst. 1, ani s obsahem § 1210 NOZ. Vlastníci mohou při nečinnosti statutárního orgánu (předsedy) svolat shromáždění sami. Není-li usnášeníschopné, mohou vyhlásit rozhodování per rollam. Předseda jim do toho nemá co mluvit!

  Kdo nezná svá práva, ten o ně přichází, pane Dvořáku. Vigilantibus iura scripta sunt.

  Justitianus

  Vložil poznamka (bez ověření), 14. Červen 2020 - 23:43

  odměna je za funkci a ne za práci ve funkci

  Vložil Anynomous (bez ověření), 15. Červen 2020 - 4:41

  Odměna (pravidelný plat, mzda za práci) je vyplácena za výkon funkce (činnost, práci). Nazdar.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 14. Červen 2020 - 20:20

  Kontrolní komisi volí a odvolává shromáždění, ne předseda. Navrhněte na příští shromáždění bod na zrušení komise.

  Vložil J.Dvorak, 14. Červen 2020 - 22:05

  Děkuju za reakci. Nicméně je možné, že se zase nesejde dostatek vlastníků na shromáždění. Myslím si, že by bylo možné tohle vyřešit už teď pomocí per rolam, které musí být bohužel posvěcené předsedou, ale v případě podpisů pod takovou akci dostatečného množství vlastníků by to s ním mohlo „hnout“. Nicméně šlo mi spíš o to, jestli je na takové jednání předsedy možné použít nějaký paragraf typu mrhání prostředky vlastníků, nečinnost, apod.

  Vložil Pavel, 14. Červen 2020 - 22:45

  Pane Dvořáku,

  jak to líčíte, tak nejlepší cestou je odvolat předsedu a kontrolní komisi a zvolit jiné lidi. Ale to budete muset investovat čas do zajištění plných mocí. Pokud nebudete mít podporu většiny, tak toho moc nezměníte.

  Předseda zřejmě porušuje § 159 NOZ, ale bez žaloby, kdy budete muset Vy přinést důkazní prostředky, by to nešlo. A jak rozhodne soud je ve hvězdách. Podle stávající judikatury Vám moc šancí nedávám.

  Možná někdo jiný zde navrhne „podejte trestní oznámení“. Tam je skoro jisté, že TO bude odloženo.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil 25Malý (bez ověření), 15. Červen 2020 - 14:35

  Pokud se vám nelíbí vaši zastupitelé, musíte dosáhnout jejich odvolání a nahrazení někým lepším. A ten „někdo lepší“ je největším oříškem nápravy neblahého stavu.

  Volby na shromáždění mají několik fází:

  1. Do programu shromáždění vložit bod o volbě. Především musíte po svolavateli chtít tento bod dát na pořad schůze. Nedá-li svolavatel volby na program, musíte získat podporu potřebného množství hlasů a svolat volební shromáždění sami.
  2. Musíte ale současně zajistit potřebné množství hlasů, které staré zástupce odvolá.
  3. Stejně tak musíte mít kvalitní kandidátku členů ochotných funkce přijmout a vykonávat a samosebou s potenciálem, že je členstvo zvolí.

  Tyto fáze musíte mít připraveny dopředu všechny, neboť jedna bez druhé nebude fungovat. V nejhorším případě jedny odvoláte a druzí vám cuknou, nebo nebudou zvoleni a budete bez výboru, bez revizora. Příprava volebního shromáždění v praxi obnáší mnohaměsíční kampaň, vyjednávání o funkcích, o odměnách, o lidech schopných jednat navenek ale především mezi sebou.

  Předvolební kampaň na půdě SVJ je vysoká hra, je to prakticky generálka na volby. Musí být připravená s každým jednotlivcem tak, že zvedání rukou na schůzi bude víceméně formalita s předvídatelným výsledkem.

  Vložil Bedřich2 (bez ověření), 15. Červen 2020 - 17:32

  Napsal jste:

  „Do programu shromáždění vložit bod o volbě. Především musíte po svolavateli chtít tento bod dát na pořad schůze. Nedá-li svolavatel volby na program, musíte získat podporu potřebného množství hlasů a svolat volební shromáždění sami“

  Svolání shromáždění už pravděpodobně proběhne po 1.7.2020. V takovém případě platí NOZ po novele s § 1207 bod 3:

  „(3) Pokud o to před rozesláním pozvánky na shromáždění požádají vlastníci jednotek podle odstavce 1, zařadí statutární orgán na pořad shromáždění jimi určenou záležitost za předpokladu, že k takové záležitosti je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.“

  Jak tomuto ustanovení rozumět?

  Platí pro svolání shromáždění z podnětu vlastníků jednotek nebo i běžného shromáždění svolaného statutárním orgánem?

  § 1207 bod 1 zní:

  „(1) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.“

  „Pokud o to před rozesláním pozvánky na shromáždění požádají vlastníci jednotek“

  znamená, že stačí když požádá jeden vlastník nebo více?

  Vložil Anynomous (bez ověření), 15. Červen 2020 - 6:13

  Jinými slovy (jak zde někdo již napsal): „Co mi mohou udělat, maximálně odvolat.“ Smutné. Nazdar.

  Řešení je kumulace a opakování anonymních TO, apod. Aneb stokrát nic umořilo osla (kastelána z bytovky).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".