Nečinnost SVJ - ohrožení majetku

Vložil Adámková (bez ověření), 3. Srpen 2020 - 10:20 ::

Dobrý den, už 3/4 roku žádám SVJ o opravu kapajiciho kohoutu uzávěru vody v mem bytě. Nemůžeme zavírat vodu a při jakékoli manipulaci s kohoutem kape voda a hrozí vytopeni bytu pod námi. Při této příležitosti jsme zjistili, ze je zarezly hlavní uzávěr vody a tudíž dochází k ohrožení majetku všech nájemníků, protože v případě jakéhokoli problému nebo havárii nepůjde uzavřít vodu a pojišťovna nebude plnit, protože je to chyba našeho kohoutu, SVJ pouze slibuje opravu (všechny kohouty jsou v jejich vlastnictví), ale nikdy k ničemu nedošlo, nikdo nepřišel, ač jsme na ne čekali, teď nereagují, neodepisují. Máme celou dobu vybouranou díru na Wc, zápach ze stoupcek i hluk jde přímo do bytu. Jaké máme možnosti, jak donutit SVJ k činnosti? Dekuji Adámková

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil alenotak (bez ověření), 6. Srpen 2020 - 11:00

  Jste odpovědná! vlastnice svého bytu, nejste za 3/4 roku schopna si zjistit čí je ten kohoutek ve vašem bytě. Předseda měl být činný v tom, že vám měl sdělit, ať si to laskavě opravíte sama. No a takových znalých je většina.

  Vložil katonela (bez ověření), 6. Srpen 2020 - 12:42

  Co náročného na pochopení je ve větách:„je zarezlý hlavní uzávěr vody“ a „v případě jakéhokoliv problému nebo havárie nepůjde uzavřít vodu“ zapšklá osobo?

  Vložil Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. (bez ověření), 4. Srpen 2020 - 7:32

  § 6 písm. d) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím:

  Společnými částmi domu jsou … rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,

  Vložil Justitianus, 4. Srpen 2020 - 7:52

  Pane s hloupým nickem, nepište sem ty zbytečné nesmysly, prosím. Pokoušíte se uvést tazatelku v omyl. Pro vlastnictví bytového uzávěru vody je rozhodující obsah prohlášení (vlastníka budovy) v domě tazatelky.

  Pouze pokud by prohlášení o bytovém uzávěru mlčelo, použil by se obsah nařízení vlády č. 366/2013 Sb..

  Justitianus

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 3. Srpen 2020 - 16:44

  Zřejmě nemáte uzavřenu odpovědnostní pojistku.

  Vložil Justitianus, 3. Srpen 2020 - 12:44

  Paní Adámková, v první řadě je třeba upozornit na Vaše zjevné omyly:

  • Ve vašem domě nejsou „nájemníci“, nýbrž vlastníci jednotek. I Vy tedy spoluvlastníte ten kapající kohout a zarezlý hlavní uzávěr vody.
  • Kohouty nejsou ve vlastnictví SVJ. To je mylný a ničím nepodložený názor.
  • Přečtěte si k tomu prohlášení (vlastníka budovy).

  Z tohoto vysvětlení pak plyne odpověď na Váš dotaz:

  (1) O opravách společných částí domu rozhodují vlastníci jednotek většinou, počítanou podle podílů. Zpravidla se rozhoduje na shromáždění. Předložila jste věc shromáždění k rozhodnutí? S jakým výsledkem?

  (2) O některých opravách a údržbě rozhoduje samo SVJ. To je ovšem pouhý správce a sluha vlastníka domu. Jestliže tento váš sluha neplní své povinnosti, přestože od vlastníků jednotek vybírá příspěvky na správu, pak můžete vykopnout z funkcí členy statutárního orgánu. Vy, vlastníci jednotek jste si je zvolili. Máte tedy co jste chtěli. A máte také možnost to změnit novou volbou. Přesně tak to velmi přiléhavě popsal Nejvyšší soud v nedávném rozsudku 26 Cdo 913/2019 ze dne 27.08.2019 (http://kraken.slv.cz/26Cdo913/2019):

  • „… případná pochybení orgánů společenství při hospodaření s majetkem mohou mít význam např. při rozhodování o personálním obsazení těchto orgánů (…)“

  (3) Svépomoc. Jestliže SVJ ani po oznámení závady a poskytnutí přiměřené lhůty nezajistí nápravu, můžete opravu nechat provést sama a po SVJ pak vymáhat účelně vynaložené náklady na opravu společného majetku k odvrácení hrozící škody.

  (4) Jestliže závadný stav společných částí Vám již způsobuje nějakou újmu (škodu na majetku nebo na zdraví), můžete tuto škodu vyčíslit a vymáhat na SVJ, které je odpovědné za správu domu. Můžete zároveň požadovat, aby SVJ přestalo způsobovat škodu. Počítejte s tím, že budete povinna prokázat škodu a její výši.

  (5) Nebo jsou obyvatelé bytu obtěžováni (např. pachem ze společných částí, nebo vodou vnikající do bytu ze společného rozvodu, nebo plísní způsobenou zvýšenou vlhkostí). V tom případě máte právo požadovat na SVJ, aby obtěžování bylo ukončeno. Je nutné po výzvě poskytnout přiměřenou lhůtu a být připravena prokázat, že skutečně dochází k obtěžování.
  Mezitím můžete stanovit nějakou částku jako kompenzaci za trvající obtěžování (např. 10 Kč denně pro každou osobu užívající byt). Pokud jste v bytě čtyři, pak by se jednalo o částku
  4 × 30 × 10 = 1200 Kč měsíčně.
  O tuto částku můžete snížit Vaše platby příspěvků na správu (vzájemným započtením pohledávek). To bude trvat tak dlouho, dokud SVJ neodstraní závadný stav a nepřestane vás obtěžovat.

  (6) Je možno domáhat se nápravy i soudně, avšak jedině po marném pokusu o nápravu podle bodu (1), (4), nebo (5). Soudní řešení ovšem velmi nedpopručuji, chcete-li se dožít rozsudku. A výsledek je nepředvídatelný.

  Justitianus

  Vložil Pavel II (bez ověření), 3. Srpen 2020 - 15:09

  Bytový uzávěr je zpravidla vlastníka bytu. Je třeba prokazatelně (dopis s doručenkou s uvedením meritu věci na doručence) vyzvat SVJ k zajištění provozuschopnosti hlavního domovního uzávěru s poskytnutím přiměřené lhůty. Po jejím marném uplynutí objednat výměnu u vodáren, které také provedou uzavření uličního uzávěru na odbočce (přípojce) z hlavního řadu. Fakturu pak zašlete prokazatelně SVJ včetně oznámení, že o zaplacenou cenu si snižujete platbu další zálohy. Pak lze přistoupit k výměně bytového uzávěru a opravě kapajícího kohoutku na své náklady.

  Vložil JaVa, 5. Srpen 2020 - 8:19

  Pokud není v PV uvedeno jinak, je bytový uzávěr vody(kohout) společnou částí domu!

  § 6/366/2013 Sb.,

  "Společnými částmi domu jsou dále

  písm.d) rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů;"

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil JarekSVJ, 4. Srpen 2020 - 7:15

  Chce to mrknout se do Prohlášení . Cituji z našeho. První z určení společných částí domu : Společnými částmi domu jsou : . . .¨ rozvody studené vody (napojení na uliční vodovod) Součástí bytu je : . . veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí rozvody vody… kromě stoupacích vedení, včetně uzavíracích ventilů)

  Vložil Upřesňovač (bez ověření), 3. Srpen 2020 - 11:29

  SVJ nevlastní žádné kohouty. Jako nájemníci se obracejte na vlastníka bytu a to není SVJ. Pokud se nevyznáte v základní terminologii, tak není ani použitelná rada pana Zdenka22 abyste šla do výboru a vše akčně řešila.

  Vložil Jak donutit SVJ k činnosti? (bez ověření), 3. Srpen 2020 - 11:22

  „jak donutit SVJ k činnosti?“

  Nijak. V ČR si SVJ může dělat co chce a nemusí se řídit právní úpravou. Moudrý zákonodárce, moudrý soud, prof. Eliáš a JUDr. Brzobohatá tak rozhodli. S panujícím bezprávím nehnete, leda ve Štrasburku, tam se ale nebudou zabývat kohoutem. Takže smůla.

  Kohout opravte na vlastní náklady a výdaj započtěte proti příspěvkům na správu.

  Vložil JarekSVJ, 5. Srpen 2020 - 8:36

  Nečinné SVJ není nic jinačího než vlastníci bez zájmu o svůj majetek.

  Vložil Zdenek 22, 3. Srpen 2020 - 11:19

  Jaké máme možnosti, jak donutit SVJ k činnosti?

  Nejčistší řešení je, nečinné statutární zástupce odvolat a zvolit nové, akční. Případně se této funkce ujmout sám/sama.

  Vložil MartinII, 4. Srpen 2020 - 18:29

  „Dobrý den, už 3/4 roku žádám SVJ o opravu kapajiciho kohoutu uzávěru vody v mem bytě. Nemůžeme zavírat vodu a při jakékoli manipulaci s kohoutem kape voda a hrozí vytopeni bytu pod námi. Při této příležitosti jsme zjistili, ze je zarezly hlavní uzávěr vody a tudíž dochází k ohrožení majetku všech nájemníků, protože v případě jakéhokoli problému nebo havárii nepůjde uzavřít vodu a pojišťovna nebude plnit, protože je to chyba našeho kohoutu“

  Paní A., vy jste si zkomplikovala odpověď, protože v dotazu píšete jednak o vodovodním kohoutku bytu a jednak o uzávěru vody ve sklepě. Kohoutek v bytě je příslušenství bytu opravu si musíte zajistit sama. Uzávěr vody ve sklepě patří do společných prostor a opravu musí zajistit SVJ. Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění, to se ale koná asi jen 1× ročně dle zákona. Pokud kapání vody ve sklepě se vám jeví jako hrozba vytopení sklepa (mně tedy nikoli), oslovte ostatní vlastníky ať také požadují zásah výboru.

  Vložil tomas 22, 4. Srpen 2020 - 19:08

  O vodovodním kohoutku v bytě ale uzávěru vody před vodoměrem předpokládám a v našem sporu soudkyně určila, že ty patří svj

  Vložil anonymouse (bez ověření), 6. Srpen 2020 - 14:05

  „Tomáši“.Přestaňte prášit a dejte sem ten rozsudek a PV, ať se taky zasmějem.Určitě máte v PV napsané,že hlavní uzávěr vody před vodoměrem patří právnické osobě SVJ?

  Vložil SVJ typicky nic nevlastní (bez ověření), 4. Srpen 2020 - 19:13

  „uzávěru vody před vodoměrem předpokládám a v našem sporu soudkyně určila, že ty patří svj“

  To je poněkud nepravděpodobné. SVJ je správce domu, nikoliv vlastník.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".