Neceločíselný počet osob pro rozúčtování služeb?

Vložil Anonymous, 7. Červen 2020 - 14:01 ::

Ve vedlejší diskusi http://www.portalsvj.cz/…020-skutecne se řeší (zatím bez jednoznačného výsledku), zda počet osob pro rozúčtování služeb může být nulový.

Položme si jinou, související otázku, totiž zda počet osob pro rozúčtování služeb může být neceločíselný (třeba 0,5 nebo 2,8 apod.) Na první pohled se zdá, že tomu nic nebrání: Je-li byt užíván půl roku dvěma osobami a půl roku třemi osobami, jeví se, že počet osob pro rozúčtování služeb by měl být 2,5.

Jenže zákon stanoví jinak. Za každou osobu bydlící déle než 2 měsíce v zúčtovacím období počítá jedničku. Takže pokud jsou ony dvě osoby z našeho příkladu jiné než ony tři osoby pro druhý půlrok, je počet osob pro rozúčtování služeb 5.

Pokud se z oněch dvou jedna odstěhovala a dvě nastěhovaly (a jedna byt užívala celoročně), je počet pro rozúčtování služeb roven 4.

A konečně pokud se ke dvěma osobám jedna další přistěhovala, je počet osob pro rozúčtování služeb 3.

Zákonodárce to takto napsal, já jenom uvádím příklady výpočtu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tomas 22, 7. Červen 2020 - 17:10

  I u nás jsou sezónně využívané byty a proto jsme zavedli osobodny. Na ty účtujeme.

  Pokud byste chtěl přesnější vysvětlení jsem vám k dispozici.

  Vložil Osobodny (bez ověření), 7. Červen 2020 - 17:18

  Nejsou osobodny nepřesný údaj? Lepší jsou přece osobominuty či osobosekundy. To máte členy SVJ načipované? Nebo je soustavně šmírujete? Nedovedu si to představit v SVJ s větším počtem bytů.

  Vložil § (bez ověření), 7. Červen 2020 - 17:58

  Vzhledem ke dnešnímu stavu techniky nejsou vyloučeny ani osobomikrosekundy.

  Vložil Počtář (bez ověření), 7. Červen 2020 - 17:13

  Pojem osoboden je srozumitelný.

  Méně srozumitelné je, jak osobodny zjišťujete. Mám za to, že jiná možnost než používat počty nahlášené vlastníkem není.

  Vložil Justitianus, 8. Červen 2020 - 6:30

  Pane Počtáři, podle osobodnů se vždy počítal a vykazoval místní poplatek z ubytovací kapacity, a dále poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Dnes jsou tyto poplatky nahrazeny poplatkem z pobytu podle zákona č. 565/1990 o obcích.

  Je-li v obci zaveden tento poplatek, pak každý poskytovatel krátkodobého ubytování (např. Airbnb, Booking) je povinen vést evidenční knihu, kam zapisuje ubytované osoby (včetně dne zahájení pobytu a dne ukončení pobytu). Viz např. vyhláška hl. m. Prahy https://www.praha.eu/…9_sb_hl.html. A poskytovatel ubytování pak podle této evidence odvádí do pokladny obce poplatek z pobytu.

  Pokud je některý byt v domě používán ode dne 1. 1. 2020 ke krátkodobému ubytování, existuje k tomu přesná evidence v osobodnech (pokud obec zavedla tento poplatek). Může se tedy stát, že počet rozhodných osob pro byt za celé zúčtovací období bude (například) 561/365 = 1.53698630137. Je samozřejmě možno počítat v osobodnech i počty osob v bytech, které se používají k „běžnému“ bydlení, nebo k dlouhodobému ubytování. Zákon to nijak neupravuje.


  Opět zde narážíme na nesmyslnost a nedůslednost zákonodárce, když počty osob podle § 2 písm. g) bod 1. a 2. se určují z počtu osob „u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě/jednotce po dobu delší než 2 měsíce“. Takže kdo v bytě „žije“ a část bytu při tom nabízí ke krátkodobému ubytování, nebude tyto krátkodobě ubytované osoby vůbec zahrnovat do počtu. Žádná z nich nevydrží v bytě po dva měsíce, což je jasné předem. A sčítání kratších pobytů je zákonem zavedeno jen pro případ podle § 2 písm. g) bod 3.

  Takže to bude dál přesně tak, jak popsal poslanec Benda: nahlásí se „… jeden vlastník, který si tam pravidelně každých 14 dní točí sedm až dvanáct návštěvníků“.

  Potvrzuje se, že zákonodárci nejsou osobami s rozumem průměrného člověka.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 7. Červen 2020 - 18:29

  no nabídli jsme možnost těm členům. kteří buď ve svém bytě v létě nejsou, nebo jejich byty jsou v pronájmu nikoli celoročně. Samozřejmě jde o nahlašování, ale já jsem zjistil, že když dáte lidem tuto možnost váží si jí, takže nemám problémy dostat nahlášené osoby. Minimální časovou hranicí je měsíc.

  Samozřejmě se to týká jen tech služeb na které to má vliv, tedy ne svozu odpadu, ne pojištění, ne příspěvkům do FP a ne platbě za správu. (centrální dodávku tepla naštěstí neřešíme)

  pravda ale je, že máme vlastní „program“ takže je k tomu uzpůsoben a stačí na to exel.

  jasně párkrát jsme dostali informace „nepřesné“, ale měli jsme skvělou „domovnici“ takže jsem párkrát upozornil, že možná pozapomněli…

  nemáme nikoho nespokojeného a fungujeme s náklady na správu / byt na 700 Kč/rok, příspěvky do FO 20 Kč/m2.

  Udělali jsme rekonstrukci střechy, vody a elektřiny…řekl bych, že to jde i s nízkými náklady a efektivně.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 8. Červen 2020 - 7:45

  „jasně párkrát jsme dostali informace „nepřesné“, ale měli jsme skvělou „domovnici“ takže jsem párkrát upozornil, že možná pozapomněli…“

  Ta „Keliška“ sedí celý den v kukani a hlídá pohyb osob v domě?Někdo ji za to platí nebo to dělá jako bývalá domovní důvěrnice ze soudružského přesvědčení?U vás v domě to musí fakt klapat.

  Vložil tomas 22, 8. Červen 2020 - 8:16

  jsem dal příklad jak to funguje u nás, už nějakých 15let

  my jsme spokojeni, vám to nevnucuji.

  Pěkný den

  Vložil Anynomous (bez ověření), 7. Červen 2020 - 19:25

  Zde v přítomném čase bojujete (soudíte se) s výborem:

  „Prostě jsme všichni ve vleku pár lidí“ (výbor) „bez jakýchkoli zábran.“
  „takže s výborem nemáme dobré vztahy“
  „Mít za sousedy lidi jimž musím povinně platit levné služby, protože si to odhlasují, nebo proč vlastně, opravdu není terno.“
  „To nám samozřejmě nikdy nezpristupnili.“ (kolik m3 na jednotlivý byt vs. počet osob je spotřeba TUV)

  A nyní píšete o spokojenosti vlastníků s Vaší dlouhodobou („Udělali jsme rekonstrukci střechy, vody a elektřiny“) přítomností ve výboru??? Nazdar.

  Vložil tomas 22, 7. Červen 2020 - 19:31

  já jsem předsedou ale úplně, úplně jiného SVJ, než kde bydlím ;-)

  Vložil Počtář (bez ověření), 7. Červen 2020 - 14:07

  Je to tak.

  Pokud v bytě bude celoročně pobývat deset osob v nájmu, ale každý měsíc jiných, bude počet osob pro rozúčtování služeb 1.

  Naopak, pokud v bytě bude celoročně jenom jedna osoba, ale bude se vždy po 3 měsících střídat s jinými osobami, bude počet osob pro rozúčtování služeb 4.

  Moudrý zákonodárce a Marek Benda tak stanovili.

  (Od 1.7.2020 se na tomto nic nemění.)

  Vložil bendam@psp.cz (bez ověření), 8. Červen 2020 - 5:16

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".