Nebytový prostor se samostatným vchodem

Vložil FP (bez ověření), 7. Říjen 2021 - 7:04 ::

Dobrý den, vlastním nebytový prostor v bytovém domě. Jelikož mám samostatný vchod, platím za úklid společných prostor a energie (výtah, osvětlení). Po zakoupení jsem na tento fakt poukázal, že do společných prostor prakticky nevstupuji, zda bych mohl být od těchto plateb osvobozen. Při navrhovaném hlasování jsem byl ostatními vlastníky bytových jednotek, kteří jsou v převaze, přehlasován s nesouhlasným stanoviskem. Dá se tato věc nějak řešit, když tyto služby a energie nevyužívám?

  • rozúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 10. Říjen 2021 - 5:49

Pokud do těch společných prostor nemáte ani přístup (máte klíč od vchodu?), tak je to nesmysl.

Opravdu máte vstup z ulice a nikdy nevstupujete do spol. prostor?

Vložil CD (bez ověření), 11. Říjen 2021 - 10:00

u nových domů je zcela běžné, že v přízemí jsou obchody, přístupné pouze z ulice.

Vložil Starý dům (bez ověření), 11. Říjen 2021 - 10:43

„u nových domů je zcela běžné, že v přízemí jsou obchody, přístupné pouze z ulice.“

U starých domů také.

Vložil FP (bez ověření), 11. Říjen 2021 - 7:56

Dobrý den, Klíč mi byl předán z důvodu umístění hlavního uzávěru vody, který se nachází ve společné části bytového domu. Ano mám vchod z ulice. (tento dům byl již tak projektován)

Vložil Justitianus, 8. Říjen 2021 - 6:59

Vážený FP, služby spojené s užíváním bytů jsou rozúčtovány na základě rozhodnutí SVJ (zákon č. 67/2013 Sb.). Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění. Takže shromáždění je oprávněno o věci hlasovat, a toto rozhodnutí je pak závazné pro poskytovatele služeb (tím je nejspíše právnická osoba SVJ).

V případě který popisujete jde zjevně o zneužití práva. Je Vám vnucováno placení za služby které nepřijímáte (ani je přijímat nemůžete), jestliže Vám nebyl vydán klíč od hlavních vchodových dveří. Nemůžete se tedy vůbec dostat do společných částí budovy, ani neexistuje důvod abyste tam vstupoval; tedy je vyloučeno aby Vám byla poskytována služba „úklid společných prostor“ či služba „provoz výtahu“.

Podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) platí, že vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.
Podle § 1 odst. 2 občanského zákoníku platí, že zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

Ostatní spoluvlastníci tedy zneužívají mechanismus většinového hlasování k tomu, aby Vám vnutili placení za služby, které Vám nejsou poskytovány a technicky ani poskytovány být nemohou. Rozhodnutí shromáždění je tedy nemravné a protiústavní. V podstatě jde o trestný čin útisku (§ 177 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Proti takovému většinovému rozhodnutí můžete:

  • Oznámit že nemravné rozhodnutí nemá pro Vás právní účinky, neboť se na ně hledí jako by nebylo přijato (§ 245, § 1221). Sdělíte to prokazatelně jak SVJ, tak všem ostatním příjemcům služeb a přestanete hradit zálohy na Vám neposkytované služby. SVJ Vás možná zažaluje jako neplatiče.
  • Nebo obrátit se na soud podle § 1209. Možnost soudního přezkumu podle tohoto ustanovení je ovšem omezena pouze na „důležité záležitosti“ (namátkou viz např. judikát I.ÚS 1573/17 ze dne 24. 7. 2018).

Upozorňuji na to, že české soudy – to je nepřehledná a smradlavá právní žumpa. Může se stát, že soudce dojde k názoru, že pouhé rozúčtování služeb není „důležitou záležitostí“ ve smyslu § 1209. Proto bych spíše doporučil první postup podle § 245 a § 1221. I tak je výsledek případného soudního sporu naprosto nepředvídatelný.

Justitianus

Vložil FP (bez ověření), 11. Říjen 2021 - 7:49

Dobrý den, ve společných prostorách domu se nachází hlavní uzávěry vody ke všem jednotkám. Z tohoto důvodu mi byl vydán klíč, abych byl schopen tento přívod uzavřít, pokud by došlo k havárii. To je možná jediný důvod vstupu do společných prostor.

Vložil Spolubydlící (bez ověření), 7. Říjen 2021 - 7:42

Já zase nebydlím pod střechou, střechu prakticky nevyužívám.

Nedalo by se to nějak řešit, abych byla od platby za opravu střechy osvobozena?

A taky chodím po schodech, takže ani za výtah platit nechci.

Svítím si baterkou, takže ani za osvětlení společných prostor.

Jenže ostatní jsou v převaze a nechtějí za mě platit.

Vložil Pavel II (bez ověření), 7. Říjen 2021 - 18:27

Asi ne, takže dosti přihlouplá reakce.

Vložil CD (bez ověření), 7. Říjen 2021 - 9:34
  • střechu využívá každý. Díky nefunkčnosti střechy a neřešení problému celý dům v budoucnosti spadne…
  • že nevyužíváte výtah..ok , ale využívat jej můžete
  • že si svítíte baterkou … stejně jako v předešlém případu.

Jenže dotyčný výtah ani používat nemůže, ani nemůže si svítit v prostoru, kam nemá přístup. To, že ostatní vlastníci na něm chtějí parazitovat (podnikatel dle některých našich spoluobčanů= milionář) ještě neznamená, že se dotyčný nemůže bránit. Přirovnal bych to k situaci v bytovém domě s podzemní garáží. Proč by vlastníci, kteří garážové stání nemají měli přispívat na spotřebovanou elektřinu, právě v této garážové jednotce ?

Vložil CD (bez ověření), 7. Říjen 2021 - 7:15

tak bych se zkusil ještě jednou rozumně domluvit. Pokud bych se nedomluvil, šel bych za advokátem a řešil to právní cestou. Pokud po vás budou chtít platit za opravu společných částí domu, je to naprosto v pořádku. Abyste se podílel na energii spotřebované ve společných částech a na energii za výtah, by po vás chtít neměli..

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".