Nároky příjemce služeb plynoucí z nesprávného vyúčtování

Vložil Anonymous, 12. Květen 2022 - 20:28 ::

Pokud příjemce služeb neobdrží správné vyúčtování služeb,

 • není povinen platit případný nedoplatek plynoucí z vyúčtování,
 • je oprávněn požadovat pokutu podle § 13,
 • je oprávněn požadovat vrácení uhrazených záloh, pokud zálohy hradil,
 • něco jsem zapomněla?

Jsou tyto nároky příjemce služeb (tj. neplatit, požadovat pokutu a požadovat vrácení uhrazených záloh) na sobě nějak závislé?

Co se např. stane, pokud příjemce služeb nedoplatek (zčásti nebo zcela) uhradí? Může i v takovém případě požadovat pokutu za nesprávné vyúčtování a vrácení uhrazených záloh, nebo úhradou uznal vyúčtování za správné a pokutu ani vrácení uhrazených záloh požadovat nemůže? Scénář může být následující: Příjemce služeb vyúčtování neobdrží vůbec, ale obdrží předžalobní výzvu, která se na vyúčtování odvolává. Na základě předžalobní výzvy uhradí, neboť se nejedná o velkou částku a soudnímu sporu se chce vyhnout. Chce ale požadovat pokutu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Karel z Mostecka (bez ověření), 16. Květen 2022 - 10:06
  • nedoplatek (zčásti nebo zcela) uhradí

  Mám za to, že dle zák. 89/2012 jde o uznání v celém rozsahu

  • i v takovém případě požadovat pokutu za nesprávné vyúčtování

  Mám za to, že bez podání reklamace to nejde. Dle §8/1 máte podat žádost o podklady a když ani ty Vám problémy nevyřeší, obrátíte se na znalce a pak na soud.

  • pokutu ani vrácení uhrazených záloh požadovat nemůže

  Mám za to, že může, ale najít právníka který Vám to prověří tak, abyste uspěla u soudu je nemožné. Jít k soudu bez advokáta je zase „ruská ruleta“ se 3-mi náboji.

  • vyúčtování neobdrží vůbec, ale obdrží předžalobní výzvu, která se na vyúčtování odvolává

  Mám za to, že by příjemce měl (1) prohledat své paměťové buňky aby zjistil, zda má povědomost, že OPRAVDU není pravděpodobné, že by poskytovatel mohl doručení dokázat (2) dojít si na pobočku doručovatele s poštovní licencí – tedy běžně Českou poštu, a nechat si udělat výpis doporučených zásilek na konkrétní jméno+příjmení+a­dresu a zařídit se podle zjištění (tj. zjistíte, že Vám bylo doručováno ale bylo vráceno protože … nebo zjistíte, že doručovatel předal zásilku tomu, kdo vylezl z Vašeho bytu – což je běžné a někdy to předají i tomu, kdo vyleze z bytu vedlejšího. Co by bylo pak.. zkuste promyslet). Udělat se to na poště musí formou „reklamace nedodání zásilky“, jinak pošta požadavek odmítne (3) pokud ani takto nezjistíte, že by byl míč na Vaší straně hřiště, napište doporučeně odesílateli před-žalobní výzvy a v klidu počkejte na výzvu k soudu, kde vše předložíte a budete žádat prokázání, že Vám vyúčtování bylo SKUTEČNĚ doručeno

  • Chce ale požadovat pokutu

  Mám za to, že bez rozhodnutí soudu je obtížné určit a shodnout na porušení právní povinnosti dle §7/2 (ale i jiných) zákona. Soudnímu sporu se víceméně NELZE VYHNOUT.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".