Nařízení vlády 366/2013

Vložil Ká (bez ověření), 13. Duben 2016 - 17:29 ::

Dobrý den,

naši pohlaváři v SVJ navrhují změnit stanovy. Nevím sice proč (předseda mi tvrdí, že se to musí, že mu to řekl smluvní správce a že mu taky už dal jejich Návrh). Zjistili jsme, že to není návrh Změn ale návrh ke schválení stanov zcela nových – vůbec tedy nejde o Změny ve smyslu §3041/2 NOZ.

Jde ale, pro nás, o poněkud nesrozumitelný slepenec textů z před roku 2013 a některých ustanovení vykousnutých z NOZ. např. je v Návrhu doslovné znění §1208 NOZ.

Nebo např. zafixovává pozici externího správce do správních činností a vylučuje možnost SVJ modifikovat či zrušit smlouvy se smluvním správcem (ohledně činností ve smlouvě uvedených) bez většinového souhlasu shromáždění vlastníků (konaného max. 1× ročně).

Co se chci zeptat: ve stanovách je jeden článek Návrhu stanov, který slovo od slova kopíruje 3 články z §10 Nařízení vlády č.366/2013 ale 2 články opomíjí (vůbec je nezmiňuje). Zajímalo by mne jaký má smysl do stanov vkopírovávat ustanovení která NEJSOU ODLIŠNÁ od obecné úpravy ? (obdobných článků je v 15 stránkovém Návrhu asi třetina)
Mně by dalo smysl, kdyby bylo ve stanovách znění ODLIŠNÉ …např. uvedeno, že třeba body §10/1/2 nebo §10/1/3 nebo XY jsou VYLOUČENY prostě proto, že si to chceme v SVJ dělat po svým.

Teď v důsledku mé neznalosti, jen spekuluji:

Pokud nelze vložit do stanov článek ve znění ODLIŠNÉM nebo popírajícím „příslušné znění“ z Nařízení vlády protože „příslušné znění“ je cizím slovem „kogentní“, pak vkopírovávání článků z Nařízení do Stanov nedává smysl resp. je zřejmé že celé Nařízení na naše SVJ (vzniklé v r.2007) takzvaně „dopadá“, je „kogentní“ a i když je nelze měnit, tak jejich okopírování do stanov není „nic proti ničemu“ (proti čemu by se mělo smysl ohrazovat).

Pokud na nás ale v důsledku §3028/1 NOZ toto nařízení „nedopadá“ (jak tady propagoval silný leč ojedinělý hlas), pak právě proto si předkladatel (smluvní správní firma!) vybral jen ty články, které se mu v Nařízení vlády líbily a NEUVEDENÍ konkrétně §10/1/a mu slouží, k již zmíněnému omezení SVJ (výboru) ve právě k němu (správci). Činnosti, které zatím smluvní správce provádí chce samozřejmě provádět i nadále a nechce aby došlo k obdobné situaci jako před lety kdy mu čerstvým výborem byla vypovězena mandátní smlouva.


Pro upřesnění dodávám, že další obsáhlý článek Návrhu vymezuje, jak SVJ (výbor!) smí a může ve vztahu ke „správci“ fungovat a jaké náležitosti musí smlouva mezi SVJ a správcem mít, …že doba výpovědi je nejméně jeden rok, …atd.

Z toho se mně jeví, že pokud správce přestane provádět smluvené činnosti v dostatečné kvalitě nebo je plnit nebude, budou muset být nějakým následným shromážděním nejprve změněny Stanovy (realizace v řádu X-měsíců) a teprve pak případně podaná výpověd začne běžet se lhůtou rok. Takže min. rok a půl má správce na to, aby zmanipuloval členy SVJ, vysvětlil jim že členové výboru jsou blbové a případný výbor (který je ale odpovědný jako „osoba odpovědná za správu domu“ dle NOZ) odstranil tj. nahradil jinými poslušnými členy SVJ, kteří budou zvoleni nově (a jejichž loajalita ke správci bude předem prolustrována).

Bohužel vím, že mne tady asi označíte za „prudiče“ a „smazat“ a „hledejte v googlu“ apod., ale rád bych si přece jen pročetl nějaké rozumné rady, případně obšírnější názory alespoň na to, co jsem výše zvýraznil.

děkuji

  • stanovy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Anna DUMOVÁ (bez ověření), 26. Březen 2019 - 21:29

Dobrý den, jsme spoluvlastnici bytů a měli jsme stanovy,před pár dny nám přišel dopis,že stanovy při zakládání SVBJ se ruší a tak nám poslali příkazní smlouvu o výkonu některých činností správy domu a pozemku.Když jsme byt kupovali v roce 2002 ,bylo kup podmíněn tím ,že správu domu bude provádět město,jinak nám byt neprodají i když jsme v něm bydleli od 1979. v novém rozhodnutí tedy příkazu je pro nás zarážející bod ,který říká že,příkazník je oprávněn zvýšit každoročně odměnu o míru inflace za období předcházejícího roku. Atd..... My nyní platíme 100,– Kč za měsíc ,tak máme velké obavy ,že se může stát,když toto podepíšeme ,tak po nás budou vymáhat třeba 1000,–Kč za měsíc.Je to pro nás stresující protože je nám je 72 let.I když víme,že tato společnost nesnáší staré lidi,ale my jsme poctivě pracovali! Další otázka je ,tady je nový předseda ,který se sem nedávno nastěhoval ,samozřejmě mladý ,ale bohužel my ho neznáme,protože naše SVJ se skládá ze tří vchodů a to ze 60 spolumajite­lů.Kdo ho jmenoval nemáme ani potuchu.Jen teď víme,že nás zastupuje a město dále po nás chce e-mail i tel. Nevíme jak se bránit a co dělat,to se máme zabít.Vždyť toto jednání nemá nic společného se slušným chováním. Děkuji za odpověď.

Vložil Pavel, 14. Duben 2016 - 21:25

Ká,

k rozsahu stanov se zde opakovaně vyjadřuji, např.:

"Pro koho jsou stanovy? Vložil Pavel, 19. Říjen 2015 – 23:05 PELE,

já vycházím z toho, že stanovy jsou určeny pro členy SVJ, družstva, společníky s.r.o., akcionáře atd.. Že se stanovy nepíší pouze proto, že to nějaký zákon vyžaduje.

Uživateli stanov jsou většinou lidé bez právního vzdělání.

Pokud by stanovy byly velmi stručné a řešily by pouze odchylky od dispozitivních ustanovení NOZ a ZOK, tak se domnívám, že by jejich uživatel – neprávník nevěděl, co vlastně v dané organizaci platí.

Třeba u bytového družstva: něco je v obecných ustanoveních NOZ, něco ve speciálních ustanoveních NOZ, něco v obecných ustanoveních ZOK, něco o družstvech v ZOK a něco v ZOK o bytových družstvech.

Díky novému „vrstvení“ je to možná přehledné pro právníky z Plzně, ale troufám si tvrdit, že je to nepřehledné pro běžného uživatele stanov – neprávníka.

Proto jsem pro co nejširší stanovy. On si je často člen SVJ či bytového družstva sice nepřečte, ale já mu dal tu možnost. A domnívat se, že bude svá práva a povinnosti vyzobávat mezi tisíci paragrafů je čirá utopie u většiny členů."

Hezký den!

Pavel

Vložil Ká (bez ověření), 14. Duben 2016 - 19:31

Děkuji za reakce.

Ještě bych se zeptal na toto: ve stanovách se také navrhuje, že bychom měli mít datovou schránku, protože jsme prý právnická osoba. Je to pravda?

Pokud ano, podle jakého zákona?

Pokud ne, jaké bude mít důsledky, když i přesto bude vlastníky schválena do stanov a poté i zařízena. Bude ji nějak používat SVJ, nebo budu muset já jako vlastník?

A dále se navrhuje omezit nahlížení na „bezdotykové“, a navrhuje se, že čas strávený nahlížením bude zpoplatněn (jak SVJ tak správci), protože prý „čas je drahý“. Tomu nerozumím. Myslel jsem, že členové výboru za to mají „odměny“ a správce je nějak placen ze smlouvy mezi SVJ a správcem. Správce již avizoval že bude na SVJ tlačit aby bylo stanoveno minimálně 100Kč/čtvrthodinu nahlížení, ale je to prý podle něj stále ještě podnákladová cena.

co na to říkáte? (začínám si připadat jako nevolník)

Vložil nejsem tupá ovce, 16. Duben 2016 - 9:33

Ano takto se to přesně dělá. Aby vlastník a člen SVJ měl co nejhorší pozici při získávání informací jak odpovědná osoba spravuje cizí majetek.

Poplatek za Vaše právo nahlížet!!! Nejlepší řešení je si potřebné dokumenty nechat okopírovat, popř. sám oskenovat přenosným zařízením. Těžko se důkladně seznámíte s dokumentem o 20–30 stranách za pouhých 15–30 minut. Požadovat po členovi např. ruční opisování dokumentů je evidentním šikanováním. Tuším, že v této otázce již rozhodoval NS i když se jednalo o jiný tip právnické osoby.

Externí správce samozřejmě nechce, aby jste mu koukal pod ruce. Znám z vlastní zkušenosti, když nám byl předložen návrh smlouvy, kde bylo právo nahlížet do dokumentů(včetně účetnictví) SVJ znemožněno. Po mém protestu přímo na SV a následně podané žalobě o které jsem SVJ a navrhovaného správce informoval, okamžitě „byťák“ odstoupili od případné spolupráce. Při další schvalování byla již smlouva upravena v souladu s právy člena SVJ.

Je nutné bojovat a nestrkat hlavu do písku.

Přeji mnoho úspěchů

nejsem tupá ovce

Vložil § (bez ověření), 14. Duben 2016 - 19:53

Společenství nemusí mít datovou schránku. Jen si schvalte zpoplatnění nahlížení. Pro svj to bude příjem a stát potřebuje vybírat daně, tak plňte radostně státní bezednou kasu. Samozřejmě vám to žádný člen platit nebude a váš smluvní rádobysprávce a váš statutární orgán si může dělat co chce, nikdo jej nebude kontrolovat. 100 Kč je málo, dejte víc. Proboha, myslete trochu. Správce namá co na svj tlačit, protože správcem domu je svj,ne nějaký smluvní správce. Nevolníkem si nepřipadejte, nevolníkem už jste.

Vložil janica, 13. Duben 2016 - 19:42

Odpovědná osoba za správu domu je snad SVJ samo. Může být externí správce na základě příkazní smlouvy. Není to mandátní smlouva. Proč byste měli dávat podrobnosti vztahu SVJ k externímu správci do stanov? V kapitole Správa – může být další odstavec týkající externího správce. Příklad: Shromáždění schvaluje změnu nebo ustanovení externího správce, výbor je pověřen, aby uzavřel příkazní smlouvu, kde budou uvedeny činnosti, které bude zajišťovat externí správce, vč. výpovědní lhůty a dalších ustanovení. Většinou je výpovědní lhůta 3–6 měsíců, v případě hrubého porušení (důvody uvedeny jak z jedné tak druhé strany) ihned. Není náhodou váš správce nějaké SBD? Samozřejmě, že můžete vycházet z návrhu správce, ale přečtěte si i jiné, platné a udělejte si je podle vašich podmínek s ohledem na legislativu.

Vložil asi tak (bez ověření), 13. Duben 2016 - 17:56

Dejte si do vyhledávače nařízení vlády 366/2013 a změna stanov podle NOZ a přečtěte si zejména příspěvky přispívatele lake i když budou vymínusované. Jsou tady mínusovači, co toho přispívatele přímo nenávidí, protože vždycky správně pojmenoval jejich tvrzení. Jinak nevím jestli víte, že správcem domu ze zákona je SVJ. Váš rádoby správce si samozřejmě chce nad vámi upevnit moc a bude vás tahat za nos. Je tady na toto téma spousta příspěvku, zkuste si je přečíst. Pokud ale váš názor nesdílí většina členů svj, tak váš boj je marný. Pokud jste ve výboru a máte kolegy se stejným názorem, tak máte šanci. Jenom pro doplnění uvádím, že my nařízení vlády vůbec neakceptujeme. Nevidím důvod, proč bychom tak měli dělat. Jednotky máme vyměřené, máme definované společné části, máme pravidla pro správu domu, máme vlastní stanovy a nijak to nehodláme měnit.

Vložil zděšená (bez ověření), 13. Duben 2016 - 19:50

Naprostý souhlas s ASI TAK. Závidím, že jste v SVJ tak rozumní.

Vložil Kubík (bez ověření), 13. Duben 2016 - 18:40

Asi tak,

Vy jste se snad zbláznil. Z Vašeho příspěvku vyplývá nesmysl, podle kterého ten kdo si dovolil mínusovat nějaký lakeho příspěvek, tak lakeho nenávidí. A tvrdíte, že vždycky správně pojmenoval jejich tvrzení. Jste asi jeden z mála, který ještě nezaznamenal rozhodnutí ÚS, ze kterého vyplývá, že se i stará SVJ řídí podle bytového spoluvlastnictví NOZ. A všechny dosavadní lakeho příspěvky v rozporu s názorem ÚS vycházejí z tvrzení, že se stará SVJ neřídí nadále bytovým spoluvlastnic­tvím NOZ.

Takže byste měl uvést věc na pravou míru a upozornit tazatele, že se má řídit podle Vašeho názoru správnými lakeho příspěvky, ale musí počítat s tím, že to bude v rozporu s usnesením ÚS.

Vložil asi tak (bez ověření), 13. Duben 2016 - 19:12

Kubíku, já to tedy nejsem, jste to vy. Nevykládejte tady nesmysly. Pokud někdo říká, že není respektováno rozhodnutí US, tak jste to vy. My v našich stanovách to, co je NV máme. Máme vyměřené jednotky,… atd. Tak držte zobák a starejte se, abyste to tam měl taky. ROzhodně můžu tazateli doporučit to, aby se neřídil nesmysly, které tady píšete. Z vašich názorů si já rozhodně nesednu na zadek. Jste přesně to, co tady mnohokrát psal lake, troll. Přečtěte si laskavě můj předchozí příspěvek, pokud jste vůbec schopen porozumět textu. Zdravím

Vložil Kubík (bez ověření), 14. Duben 2016 - 18:19

Základní otázkou při změně stanov je, zda respekujete Usnesení IV. ÚS 3108/15, ze kterého vyplývá, že se stará SVJ řídí bytovým spoluvlastnictvím NOZ. Pokud se odvoláváte na lakeho příspěvky, tak nerespektujete ústavní soud, protože lake ve svých příspěvcích vychází na rozdíl od ÚS z názoru, že se stará SVJ bytovým spoluvlastnictvím NOZ neřídí, což je v rozporu s ÚS. To by měl tazatel vědět, pokud se bude podle Vaší rady řídit lakeho příspěvky.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".