Náhradní shromáždění v SVJ jako zdroj tunelování ze strany SBD

Vložil TN. (bez ověření), 10. Říjen 2018 - 10:45 ::

Lobby SBD protlačilo do NOZ náhradní shromáždění: http://www.portalsvj.cz/…nych-nakladu#…

V obecné rovině je asi možné rozumět důvodům (v mnoha SVJ se polovina nesejde, stálo by za to analyzovat, proč, jestli na tom nenesou část viny i správci a statutární orgány). Některá SVJ stojí před likvidací, jsou paralyzována, zejm. v severních Čechách, což ale nemůže být důvodem rozvolňovat vlastnická práva v celé České republice.

Nicméně v této podobě, v jaké bude návrh schválen, tedy bez pojistek proti zneužití, je evidentní, že náhradní schůze budou různými správcovskými šmejdy zneužívány k rozkrádání rozpočtů SVJ a to je také hlavní záměr této novely.

Aby náhradní shromáždění nemohlo být zneužito, musela by se současně novelizovat úprava SVJ v NOZ v tomto smyslu:

  1. povinnost doručit pozvánku 15 předem jakýmkoli způsobem – proti podpisu, poštou (samozřejmě se uplatní fikce doručení, aby se kverulantům zabránilo blokovat shromáždění) – pokud statutární orgán nedoloží doručení pozvánky každému vlastníkovi, nebylo by možné náhradní shromáždění provést
  2. povinnost doručit relevantní podklady ke schůzi 15 dní předem (jakýmkoli způsobem, postačí zveřejnění na webu, nebo emailem); relevantním podkladem se rozumí dokument, který se má schvalovat, tj. např. příkazní smlouva se správcem, stanovy, účetní závěrka, podmínky úvěru, projekt opravy atd.
  3. povinnost doručit do 30 dnů zápis ze shromáždění, resp. obsah přijatého usnesení, resp. znění schváleného dokumentu (jakýmkoli způsobem, postačí zveřejnění na webu, nebo emailem, uveřejnění ve Sbírce listin rejstříku)

Při nesplnění bodů 1 a 2 by mohl každý vlastník (nejen přehlasovaný) podat žalobu o neplatnost usnesení, při nesplnění bodu 3 by usnesení na vlastníka vůbec nedopadalo, dokud by mu ho SVJ nedoručilo.

Samozřejmě i tak by docházelo k podvodům – pozoruji, že mnoho podvodných správců 12 měsíců utajuje, že se konala schůze, a teprve po uplynutí prekluzivní lhůty, která je 12 měsíců, vyjdou na světlo boží se schválenými stanovami apod. Nicméně je třeba pokusům o podvod předcházet a do NOZ zakotvit pojistky proti nepřátelům vlastnického hnutí.

  • Novela NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil TN. (bez ověření), 10. Říjen 2018 - 20:04

Není to sci-fi. Mnoho SBD má na domech třeba ještě 30 %. Bude tedy stačit některé vlastníky nepozvat a většinový vlastník na náhradní schůzi odhlasuje, co potřebuje. Pak bude rok čekat, a teprve po roce usnesení zveřejní. ⇒ Nebude žádná obrana.

Vložil Kyril (bez ověření), 10. Říjen 2018 - 18:22

„po uplynutí prekluzivní lhůty, která je 12 měsíců“

O jakou jde lhůtu? Rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek je možné napadnout ve lhůtě 3 měsíců.

Vložil TN. (bez ověření), 10. Říjen 2018 - 20:02

§ 259 jeden rok (prot případy, kdy se o schůzi neozvíte, resp. nedozvíte o přijatých usneseních), rovněž se novelizuje § 1209, kam se § 259 překlopí

Vložil Purple (bez ověření), 10. Říjen 2018 - 11:22

Ó Bože, do čeho jsi to dal duši…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".