Nahlížení do podkladů k účetnictví

Vložil no name, 14. Březen 2022 - 15:59 ::

Byl jsem dnes osobně na firmě, která našemu SVJ dělá předsedu a účetnictví.

Mají tam nějaká COVIDová opatření, takže už lidi nechodí do kanceláře nahoru, ale stojí v předsíni dole. Tam se se mnou potkal náš profi-předseda a účetní.

Požádal jsem je o náhled do podkladů k účetnictví. Ženská donesla nějaké vytištěné papíry, ale odmítla mi je dát do ruky, než zaplatím xy korun za tisk. Mám to natočené na videu.

Jak bych měl nyní postupovat? Mají u mne už nejeden vroubek z předchozích let, zaplatil jsem za „špatná“ vyúčtování nemálo peněz (protože jsem si to neuměl zkontrolovat :). Takže bych se do nich chtěl pustit v rámci zákona pokud možno zostra…

  • nahlížení do dokumentů

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Poznamka (bez ověření), 16. Březen 2022 - 0:13

V éře působení úspěšných hacrů papírový nosič by neměl být používán pro importovaná data ale nosič pro zápis elektronického záznamu (disk). Je opakovatelně použitelný a není zápisem záznamu opotřebován. Teměř každá banka, pojišťovna má importovací aplikační funkci pro výběr dat pro klienta. Při výběru zpracovatele účetnictví existenci importu prověřujeme a požadujeme. Import může udělat každý sám a bude stát „zadarmo“,nebudeme-li považovat data za tajná (jsou-li OK není co tajit, jsou-li chybná není proč tajit). Je lepší ponechat na rozhodnutí tazatele aby specifikoval sám výběrová kritéria pro „nahlížení“ než analyzovat jeho nepřesně formulované požadavky na výběr.

Vložil Justitianus, 15. Březen 2022 - 2:17

Zde se naprázdno mudruje a kladou se zbytečné doplňující otázky tazateli. Faktickou poznámku k věci měl jedině Petr: „Pravidla pro nahlížení (např. úhrada kopírování) můžete mít ve stanovách nebo zápisech.“

Ještě to tedy upřesním.

Právo vlastníka jednotky na bezplatné nahlížení a bezplatné kopírování dokumentů a podkladů není uvedeno v žádném celostátně účinném právním předpisu. Takže takové právo neexistuje. To by mohlo být uvedeno jedině ve stanovách SVJ. Protože ono není obvyklé ani očekávatelné, že službu či zboží dostane příjemce zadarmo. Zadarmo ani kuře nehrabe. Pokud si chci něco odnést ze samoobsluhy, musím to napřed zaplatit u pokladny, že ano.

Jestliže stanovy mlčí o uplatnění práva nahlížet, pak za nahlížení se platí, a to cena obyklá. Cena za vyhledání a pořízení papírové kopie by mohla odpovídat těm 6 Kč za stranu. Například v copycentru si účtují 2 až 3 Kč za čb stránku (pouze kopie bez vyhledávání dokumentu). Katastrální úřad si za neověřenou kopii řekne 20 Kč za stránku včetně vyhledaní v archivu katastru.

  • Tazatel napsal: „Já se chci dovolat spravedlnosti …“.

To chápeme. Ale každý si tu spravedlnost představuje jinak. Krajně nespravedlivé by například bylo předpokládat, že je možné libovolně úkolovat cizí zaměstnance a dostávat od nich nějakou službu bez placení.

Justitianus

Vložil no name, 15. Březen 2022 - 10:31

V obchodě mi nechají si zboží prohlédnout, ošahat a přečíst etiketu. Pokud si ho potom chci odnést domů, samozřejmě zaplatím.

V mém případě jsem přišel na správní firmu v úředních hodinách a bylo mi účtováno za prohlédnutí si salda k mé jednotce. To je v pořádku?

Asi tedy, jestli to chápu správně, záleží na tom co máme ve stanovách? Univerzální právní předpis tedy není?

Vložil ? (bez ověření), 16. Březen 2022 - 9:58

Však už jsem vám dole napsal, že jste nepožádal v požadavku správně, co vlastně chcete (nahlížet na to a ono). Na to jste nereagoval, proč asi?

Jestli jste požádal, tak sem nakopírujte tu písemnou žádost, pak lze posoudit, zda vaše žaloba uspěje.

Vložil Člen (bez ověření), 16. Březen 2022 - 10:08

„lze posoudit, zda vaše žaloba uspěje“ (Vložil ? (bez ověření), 16. Březen 2022 – 9:58)

Můžu sem také nakopírovat několik svých žalob a požádat o posouzení, zda žaloby uspějí? (Patně máte odlišnou zkušenost, ale soudy v ČR rozhodují nepředvídatelně, nejednotně a nikoli v souladu s psaným právem.)

Vložil ? (bez ověření), 16. Březen 2022 - 19:07

Můžete.

Myslím, že je ale na 99% je jisté, že tazatel poněkud zpackal požadavek a profesionální správce si ho vychutnal. Oni totiž na to berou lekce nejen u právníků SMBD.

Vložil Člen (bez ověření), 15. Březen 2022 - 14:22

Pan no name pravdu dí.

V knihkupectví mě nechají knížku ošahat a přečíst, v trafice mě nechají přečíst noviny. Pokud si knížku nebo noviny chci odnést domů, samozřejmě zaplatím.

Vložil Justitianus, 15. Březen 2022 - 11:24

Pane no name, rozepíšu Vám to podrobně. Není to žádná raketová věda. A je to sedm variant.

(1) Jestliže správní firma veřejně přislíbila, že umožní nahlížení a kopírování zdarma každému, pak jste oprávněn nahlížet bezplatně. V opačném případě takový nárok nemáte.

(2) Jestliže Vám zaměstnanec správní firmy nabídl v konkrétním případě nahlížení a kopírování zdarma, pak jste oprávněn nahlížet bezplatně. V opačném případě takový nárok nemáte.

(3) Jestliže máte sjednanou smlouvu se správní firmou o bezplatném nahlížení, pak jste oprávněn nahlížet bezplatně. V opačném případě takový nárok nemáte.

(4) Jestliže SVJ má sjednanou smlouvu se správní firmou o bezplatném nahlížení pro své členy, pak jste oprávněn nahlížet bezplatně. (Správní firma pak náklad přeúčtuje vašemu společenství.) V opačném případě takový nárok nemáte.

(5) Jestliže máte sjednanou dvoustrannou smlouvu se SVJ o bezplatném nahlížení pro Vaši osobu, pak jste oprávněn nahlížet, avšak správní firmě budete povinen uhradit požadovaný poplatek. Máte právo pak vymáhat tuto částku na SVJ.

(6) Jestliže stanovy SVJ přiznávají členům právo na bezplatné nahlížení, pak jste oprávněn nahlížet, avšak správní firmě budete povinen uhradit požadovaný poplatek. Máte právo pak vymáhat tuto částku na SVJ.

(7) Jestliže máte v ruce vykonatelný rozsudek o tom že SVJ je povinno zajistit Vám bezplatné nahlížení, pak jste oprávněn nahlížet, avšak správní firmě budete povinen uhradit požadovaný poplatek. Máte právo pak vymáhat tuto částku na SVJ.

Justitianus

Vložil Plašan (bez ověření), 15. Březen 2022 - 5:06
Právo vlastníka jednotky na bezplatné nahlížení a bezplatné kopírování dokumentů a podkladů není uvedeno v žádném celostátně účinném právním předpisu. Takže takové právo neexistuje.
§1179 NOZ!

Podle mne je pouze účelové zdůrazňovat, že právo MUSÍ existovat BEZPLATNě. To jste si vymyslel, že? To by totiž i ostatní §§ šly vykládat tímto extrémistickým způsobem. Proč by třeba nemohl být ve stanovách zpoplatněno doručení dle §7/1 zák. 67/2013. Proč nezpoplatnit žádost dle §8/1 téhož zákona? Je to někde zakázané. Podle mne není. Takže hurá na zpoplatňování, že.

Srovnávání nahlížení na podklady se samoobsluhou je DEMAGOGIE nechutná jak zkvašený mlíko.

Vložil Justitianus, 15. Březen 2022 - 8:45

Plašane, plácáte zde nesmysly. Možná Vy jste zvyklý krást v samoobsluze, ale my ostatní to vidíme jinak.

Například ústavní zákony České republiky garantují každému právo na to, aby jeho případ byl posouzen nezávislým soudem. Ale pokud chcete podat žalobu, musíte být zastoupen advokátem (a platíte), a musíte uhradit soudní poplatek (tedy platíte). Musel byste tvrdit a prokazovat naprostou nemajetnost, aby to stát platil za Vás.

Doručení podle § 7 zákona č. 67/2013 Sb. samozřejmě může být zpoplatněno. Proč by nemohlo? Záleží na obsahu stanov. Možná se běžně doručuje vhozením do poštovní schránky v domě. Pokud vlastník požaduje doručování extra na jinou adresu dopisem s doručenkou, ať si to zaplatí!!! Může to být zpoplatněno stejně, jako je zpoplatněno odečítání indikátorů, a stejně tak jako bude nepochybně zpoplatněno i poskytování informací podle § 8a zákona č. 67/2013 Sb., i doručování těchto informací v listinné podobě.

Nahlížení podle § 8 odst. 1 samozřejmě je zpoplatněno, pokud stanovy SVJ neobsahují osvobození od povinnosti uhradit náklady s tím spojené.

Plašane, připomínáte mi jisté etnikum, jehož opálený příslušník byl přistižen v samoobsluze při krádeži lahve rumu, a hlasitě k tomu křičel: „Dyškryminácia! Toto je dyškryminácia, veď ja mám doma štyri hladné deti!“

Máte asi silně vyvinuté asociální cítění, stejně jako někteří příslušníci toho etnika.

Justitianus

Vložil Plašan (bez ověření), 15. Březen 2022 - 12:40

Protože se mi jeví, že umíte i něco víc než jen urážet a slinit, tak Vám sdělím Vámi netušené: já nekradu – alespoň jsem nebyl souzen ani odsouzen, ale chápu že kradete-li Vy a neříkám že to tak je, vidíte okolo sebe hlavně zřejmě zloděje flašek rumu. :)

Není ale jisté jaké „etnikum“ myslíte. Mohli být to být cikáni, jenže ti z ČR záhadně zmizeli po r. 1990. Takže které „etnikum“ uveďte laskavě na plná svá ústa. Věřím že se nemáte důvod bát, protože zde na PortalSVJ Vás, za to nikdo najisto nevymaže.


Mně se prostě pane J. jen jeví (jevilo?), že doručení vyúčtování nelze zpoplatnit.

Nicméně, se na základě Vámi popsané možnosti zpoplatňování nechám vyškolit:
myslíte, že dle Vašeho expertního pohledu je možné do stanov zanést i zpoplatnění doručení námitek dle §8/1 poskytovateli (protože logicky, jde o úkon který jde někomu k tíži) jen pro některé stěžovatele a případně i jiné úkony SVJ vůči příjemci služeb?

A v jaké výši? (mohou to být pouze náklady na doručení nebo náklady schválené prostou většinou vlastníků na shromáždění)

Vložil Člen (bez ověření), 15. Březen 2022 - 12:48

A v jaké výši? (Vložil Plašan (bez ověření), 15. Březen 2022 – 12:40)

A o tom to je. Advokát za méně než 3000 Kč/hod. nepracuje. (Pokud ano, prosím o doporučení.) Takže výše musí především odpovídat nákladům.

Vložil Člen (bez ověření), 15. Březen 2022 - 9:38

„pokud chcete podat žalobu, musíte být zastoupen advokátem“ (Vložil Justitianus, 15. Březen 2022 – 8:45)

Své osobní nepodložené názory prosím náležitě označujte. Někdo by se podle nich mohl řídit.

Vložil 147 (bez ověření), 14. Březen 2022 - 17:34

Nepíšete, zda chcete kontrolovat účetnictví nebo kontrolovat vyúčtování nebo zda jen chcete prudit. Nejdříve napište co vlastně chcete.

Vložil no name, 14. Březen 2022 - 18:17

v první řadě chci vidět své saldo.

Vložil 147 (bez ověření), 15. Březen 2022 - 8:55

Čo také si predstavujete pod hentým pojmom saldo?

Vložil ? (bez ověření), 14. Březen 2022 - 18:17

Píše: “Nahlížení do podkladů k účetnictví“ tak asi chtěl nahlédnout účetní knihy, nemyslíte?

Anebo si nešikovně řekl o to, že chce kopie, to je taky možnost.

Vložil Petr, 14. Březen 2022 - 19:53

Pravidla pro nahlížení (např. úhrada kopírování) můžete mít ve stanovách nebo zápisech.

Nevíme zda vám jde o nesrovnalosti za služby nebo za příspěvky správy domu.

Zkuste také hledat zde v diskusi. Pokud jde o NOZ, tak jeho ustanovení pro „nahlížení“ považuji za „ohebná“.

Vložil no name, 14. Březen 2022 - 20:59

Evidentně jsem nepoložil otázku správně.

Chci vidět podklady, na základě kterých byla vypracována předchozí (a bude to letošní) vyúčtování služeb. Konkrétně se slečnou účetní jsme se nedostali přes ukázání salda, ale chtěl bych toho vidět víc.

Účetní mi saldo nechce ukázat, pouze prodat. To považuji za nemorální a řekl bych i nezákonné?

Já se chci dovolat spravedlnosti, ale nevím jak (a komu) napsat žádost/stížnost. Jaká je pro mne nejlepší strategie?

Vložil * (bez ověření), 14. Březen 2022 - 23:43

Náklady na jednotlivé služby by měly být uvedené ve vyúčtování, např.společné osvětelní 18569 Kč,nebo náklady výtahy 120 658 Kč, atd. Co ten náklad představuje, co je jeho obsahem, z čeho vzniknul, to by vám měli ukázat, na to by měly existovat podklady.

Vložil ? (bez ověření), 14. Březen 2022 - 22:50

Nakopirujte sem onen požadavek, kterým jste požádal o to inkriminované nahlížení.

V tom je asi ten problém.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".