může SVJ vlastnit bytovou jednotku

Vložil jfkv, 26. Květen 2016 - 12:09 ::

Dobrý den, potřebuju poradit, zda může SVJ vlastnit bytovou jednotku v domě (SVJ by bylo zapsané jako vlastník v katastru nemovitostí). Máme panelový dům ve spoluvlastnictví, spravuje jej sdružení spoluvlastníků. V době kdy jsme dům od města kupovali nechtěli dva tehdejší nájemníci svůj podíl koupit, ale město prodalo dům jen jako celek. Dnes tedy velikost podílů v sobě zahrnují nejen podíl odpovídající velikosti původně obývaného bytu,ale i příslušný podíl z dalších dvou bytů. Tyto společně vlastněné byty se pronajímají. Teď se uvažuje o zpracování prohlášení vlastníka (dle staršího názvosloví) a změně způsobu vlastnictví. Řešíme problém, jak naložit s těmi pronajímanými byty. Nejvíc by se nám líbilo, kdy se jejich vlastníkem stalo SVJ a nájem by byl příjmem tzv. fondu oprav. Je takový záměr v souladu s platnou legislativou? Děkuju za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Castell, 27. Květen 2016 - 13:20

  za určitých podmínek, pro které SVJ vzniklo. Nesmí na ní vydělat však ani cent. Tento a mnoho jiných případů znám.

  Vložil osma, 27. Květen 2016 - 7:33

  jfkv,

  píšete, že dosud v katastru podíly neprodaných bytů jsou zahrnuty ve velikostech podílů ostatních vlastníků. To znamená, že jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků. Proč je tedy chcete převést do vlastnictví právnické osoby SVJ? Nechte to, jak to je, byty dále pronajímejte a příjmy rozdělte mezi vlastníky dle spoluvlastnických podílů.

  Vložil Anonymousis (bez ověření), 26. Květen 2016 - 20:02

  Pokud ji budete pronajímat zadarmiko…

  Vložil mirča (bez ověření), 26. Květen 2016 - 13:46

  Udělejte z těchto bytů prohlášením vlastníka „společné prostory“, tedy ve vlastnictví ne SVJ, ale všech vlastníků. Pak je budou pronajímat vlastníci a nikoliv SVJ. Vlastníci dají SVJ mandátní smlouvou právo pronajímat a zisk bude rozdělen mezi vlastníky podle podílů anebo se všichni dohodnou např. o vložení do FO.

  Vložil Ludmila, 26. Květen 2016 - 18:13

  Jak můžete udělat z bytu společné prostory – k jakému účelu? Co projektová dokumentace, stavební povolení a kolaudace?

  Vložil Ludmila, 26. Květen 2016 - 13:33

  V prohlášení a ve Stanovách máte určitě napsáno, že SV nemůže podnikat. Vymezte jednotky a dohodněte se, kdo bude jednotku vlastnit – jednotlivec, nebo několik spoluvlastníků? Součástí Prohlášení je také v tom případě vypořádání mezi spoluvlastníky. Spoluvlastníci jednotky musí určit jednoho, který bude ostatní spoluvlastníky jednotky zastupovat, tak jako např. u jednotek v SJM. Jednotka, jako každá jiná jednotka v domě bude zapsána Katastru a uvedeny u ní vlastníci jednotky a jejich podíly na jednotce. Součet podílů jednotlivých vlastníků jednotky pak musí činit podíl vycházející z podl.plochy jednotky vůči všem podl.plochám jednotek v domě.

  Vložil Topol (bez ověření), 26. Květen 2016 - 13:02

  Bohužel nemůže vlastnit. Mohlo by pouze třeba nebytovou jednotku kterou bude používat jako kancelář SVJ. Odkud jste?

  Vložil levape, 26. Květen 2016 - 19:49

  Určitě může vlastnit. Znám řadu SVJ, které si zakoupily BJ hned při privatizaci a dokonce s přednostním právem !!!! A tuto pronajímají.

  Vložil Kubík (bez ověření), 26. Květen 2016 - 20:32

  Pane levape,

  po učinnosti NOZ už SVJ nabývat bytovou jednotku za účelem pronájmu nemůže, protože podle § 1195 může SVJ nabývat majetek, ale nakládat s ním může pouze pro účely správy domu a pozemku. Pronájem za účelem dosažení zisku nelze považovat za nakládání s majetkem za účelem správy domu a pozemku v souladu s § 1195 odst. 1 NOZ.

  Podle ZoVB SVJ pronajímat bytovou jednotku mohlo. To bude případ, o kterém jste se zmínil. Otázkou je, jak by mělo takové SVJ podle nové právní úpravy postupovat, když vlastní bytovou jednotku, kterou nelze vyžít pro správu domu a pozemku? Jednou z možností je bytovou jednotku prodat.

  Druhá možnost je ponechat si takovou jednotku, ale nevyužívat ji, což by ale nebylo ekonomicky smysluplné a bylo by to pravděpodobně v rozporu s péčí řádného hospodáře.

  Ještě se nabízí třetí možnost, dovodit výkladem, že pokud NOZ v přechodných ustanoveních neupravuje tento případ, mělo by mít SVJ i nadále možnost v minulosti takto po právu nabyty majetek nadále pronajímat. Tato možnost se ovšem jeví v rozporu s příliš striktním výkladem nové právní úpravy.

  Vložil ivanq, 26. Květen 2016 - 18:08

  Tento problém se zde diskutoval již dřív. Pokaždé se došlo k závěru, že SVJ vlastnit bytovou jednotku nemůže.

  To mě ale nemůže uspokojit. Podívejte se na § 1206, odst. 1, druhá část druhé věty: „…je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.

  To znamená, že SVJ nemůže vlastnit jednotku, ale když ji vlastní, tak se k jeho hlasu nepřihlíží?

  Asi si dojedu do Plzně pro diplom. Nebo mi to někdo vysvětlí?

  Vložil kok (bez ověření), 31. Květen 2016 - 12:33

  máte i jiné jednotky než bytové, naše SVJ vlastní sklepy, které používá jako archiv na materiály SVJ – když dáte na katastr čestné prohlášení že je potřebujete na správu domu, tak to katastr zapíše.

  Vložil Rychlostudent (bez ověření), 31. Květen 2016 - 10:54

  „Asi si dojedu do Plzně pro diplom.“

  Napište zde, jak jste uspěl. Psal jsem tam, že se chci přihlásit na rychlostudium práva, ani neodpověděli…

  Vložil . (bez ověření), 31. Květen 2016 - 11:11

  Podal jste špatnou přihlášku. Musíte se přihlásit na doktorát, tam je úspěch zaručený.

  Vložil ivanq, 30. Květen 2016 - 10:38

  Můžete nám, prosím, prozradit komu odvádějí nájemné zmínění dva nájemníci? Mám totiž dojem, že dotaz nepochází z reálného světa, ale že je uměle vymyšlený.

  Ivanq.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 26. Květen 2016 - 19:47

  SVJ vlastnit jednotku může, pokud s ní třeba nepodniká, ale má ji pro účely správy. Ale může vlastnit více jednotek? Třeba více než 50%? To by pak vlastnilo samo sebe :-)

  Vložil ivanq, 30. Květen 2016 - 11:37

  Dotaz je čistě teoretický, ale zajímavý. Jeho zodpovězení by mohlo napomoci pochopit, jak to s tím SVJ (sluhou) doopravdy je. Teoreticky si můžeme představit ještě bláznivější nápad, např. že většina vlastníků zemřela a před smrtí odkázala svoje jednotky společenství.

  Nechali jsme tedy vzniknout společenství, které je vlastníkem většiny jednotek v domě. V čem je problém? V rozhodování (hlasování) ne, protože podle § 1206 se k hlasu společenství nepřihlíží. O jednotkách, která jsou ve vlastnictví společenství, budou tedy rozhodovat zbývající vlastníci.

  Jednotky ve vlastnictví SVJ budou mít pro zbývající vlastníky status společných částí. Akorát mi není jasné, jak se to zapíše do veřejného seznamu (vklad do registru). Zbývající vlastníci budou moci tyto jednotky pronajímat nebo prodávat. Výtěžek nebude příjmem SVJ (§ 16 odst. 2 NV č. 366/2013). Výtěžek bude daněn a vlastníci si ho budou rozdělovat mezi sebe.

  A teď ještě bláznivější nápad. Všichni vlastníci zemřeli, až na jednoho. A ten všechno zdědil. Společenství vlastníků se tím nezruší, protože není splněna podmínka, že zaniklo vlastnické právo ke všem jednotkám (§ 1215).

  Z dědice se rázem stane developer, který začne prodávat jednotky svého SVJ. Tržby samozřejmě zdaní. A hle, místo bláznivého nápadu tu máme reálnou skutečnost.

  Bez záruky Ivanq.

  Vložil Osvětlovač (bez ověření), 30. Květen 2016 - 14:07

  „většina vlastníků zemřela a před smrtí odkázala svoje jednotky společenství.“

  Nic nebrání tomu, aby společenství vlastníků vlastnilo všechny jednotky v domě.

  Kdo bude potom rozhodovat?

  Vložil ivanq, 30. Květen 2016 - 18:21

  Osvětlovači, díky za otázku. Když všichni vlastníci zemřou a nebudou dědicové, potom si myslím, že začne působit § 1215: „Společenství vlastníků se zrušuje dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám“.

  Nějak mi to ale nehraje. Vždyť jeden vlastník, SVJ, zůstane a zdědí všechny jednotky.

  Vážený Osvětlovači, mám dojem, že jsme objevili logický paradox bytového spoluvlastnictví. Nebo něco tak tajemného, jako je v matematice axiom, že dvě rovnoběžky se protínají v nekonečnu. Tady už pomůže jenom KANCL.

  Bez záruky Ivanq.

  Vložil Osvětlovač (bez ověření), 31. Květen 2016 - 7:52

  Pane Ivanq,

  lituji, že patrně trochu zklamu Vaše objevitelské nadšení. Tento paradox, kdy společnost vlastní sama sebe (ať už přímo, nebo přes jiné společnosti), je v právu znám dávno (a nejen v právu, viz Kurt Gödel a jeho věta o úplnosti).

  Mám nicméně za to, že § 1215 se nepoužije, neboť vlastnické právo k jednotkám nezanikne (ať už SVJ jednotky zdědí, jsou mu darovány, vydraží je ad.). § 1215 řeší situaci, kdy se vlastnické právo k jednotkám změní na (spolu)vlastnické právo k domu.

  Vložil ivanq, 31. Květen 2016 - 19:09

  Pane Osvětlovači,

  přesvědčil jsem se, že tento paradox Kurta Gödela skutečně existuje. Vygoogloval jsem povídání o jednom takovém s.r.o. a o jednom takovém SVJ. Nebylo to ale přesně to, co mám na mysli. Asi proto mi to hlava pořád nebere. Jestliže všichni členové SVJ odkáží své jednotky svému SVJ a potom všichni zemřou, tak zemřou všichni vlastníci jednotek a mezi nimi i předseda výboru, i všichni ostatní statutáři, i všichni členové shromáždění. A SVJ se bude vznášet na vodách bytového spoluvlastnictví jako Bludný Holanďan. Nebude v něm živá duše, ale ono přesto bude vlastnit všechny jednotky.

  Jediné co mě uklidňuje, je Kurt Gödel. Jeho věta o úplnosti jasně říká, že ve všech logických soustavách budou vždy některé problémy neřešitelné. Zařadím tedy tento problém mezi sedm problémů tisíciletí a mám vystaráno.

  Teď přemýšlím. Je to nadsázka? Je to legrace? Nebo je to pravda?

  Bez záruky Ivanq.

  Vložil §§§ (bez ověření), 30. Květen 2016 - 14:22

  Nepustili vás náhodou z Bohnic?

  Vložil Psychiatrie (bez ověření), 30. Květen 2016 - 20:16

  Tak to teda pardón!

  My ho nepustili, on nám zdrhnul! Ale že ho najdeme zde nás opravdu nenapadlo!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".