Majitel bytu v OV žádá náhradu škody na SVJ

Vložil Adam (bez ověření), 14. Listopad 2011 - 16:37 ::

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak se řeší případy, kdy vlastník bytu v OV žádá o náhradu škody způsobené stavebně-technickým stavem budovy (plíseň na zdi, nábytku, podlaze). Případně kdo posoudí výši náhrady a včasnost ohlášení vlastníkem(za­nedbání a zhoršení stavu).

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Lada............. (bez ověření), 3. Říjen 2014 - 18:08

  Minulý rok jsme měli podobný problém, ale špatnou pojistku, majitel bytu neměl pojištění žádné, nesl náklady na odstranění škody sám. Uzavřeli jsme novou smlouvu http://www.koop.cz/…toveho-domu/ – ROZKLIKNĚTE NA TÉTO STRÁNCE – DALŠÍ INFORMACE O POJIŠTĚNÍ – A ČTĚTE – POJIŠTĚNÍ – KOMFORT – je zde řešeno i zatečení atmosférických srážek. Pojištěná je celá stavba, včetně vlastníků bytových jednotek, kteří jsou v den pojistné události zapsáni v katastru nemovitostí, jako vlastníci bytové jednotky- resp. bytu.

  Vložil TomasP, 3. Říjen 2014 - 12:37

  Dobrý den, potřeboval bych radu ohledně uplatnění škody od SVJ. Před několika týdny během vytrvalého deště došlo k promočení stropu bytu. Byla poškozena malba bytu a elektronika. SVJ uplatnovalo náhradu škody u své pojištovny, ale ta odmítla uhradit škodní událost a to z důvodu, že se jednalo o skrytou závadu na střeše panelového domu. Je možno v tomto případě, požadovat náhradu po SVJ? Děkuji za odpověď TomášP.

  Vložil ; (bez ověření), 3. Říjen 2014 - 14:26

  Ale, ale, SVJ není vlastníkem střechy. Otevřte si katastr, podívejte se kdo je zapsaný jako vlastník vašeho bytu a od toho vyžadujete náhradu škody. Překvapivě možná zjistíte, že jste to vy sám. Za stav domu odpovídají vlastníci, milý pane. SVJ nemá žádnou svoji pojišťovnu. Pokud svj něco pojistilo, tak váš, ne svůj majetek. To je překvapení, že.

  Vložil TomasP, 3. Říjen 2014 - 15:58

  No tak jedná se o poslední patro panelového domu.Vlastníkem jsem já sám a SVJ je pojištěno, to nevím kde jste na to přišel.

  Vložil ; (bez ověření), 3. Říjen 2014 - 17:33

  Jestli reagujete na můj příspěvěk, tak je zcela lhostejné, o které patro panelového domu se jedná. O tom, že svj je pojištěno v mém předchozím příspěvku nepadlo ani slovo. Váš problém je v tom, že ani nevíte co vlastníte. Pak logicky nemůžete vědět, co má být pojištěno.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 3. Říjen 2014 - 13:31

  Zřejmě je SVJ špatně pojištěno, protože nám pojišťovna tyto škodní události plní.

  Vložil Kryštof (bez ověření), 3. Říjen 2014 - 14:41

  Pane Dudkku,

  jak funguje Vaše pojištění? Dojde ke škodní údálosti, kdy je poškozen majetek ve vlastniství vlastníků jednotek. Pojišťovna plní komu? Předpokládám, že vlastníkům jednotek, jejichž majetek byl poškozen a je kryt pojistnou ochranou. Jinak mi to nedává smysl. Nebo snad někomu jinému?

  Vložil Dudekk (bez ověření), 3. Říjen 2014 - 19:01

  My jsme si s pojištění docela „vyhráli“, neplatíme pár korun, ale zase jsme dobře pojištěni. Pochopitelně, že pojišťovna plní vlastníkovi z pojištění SVJ.

  Vložil TomasP, 3. Říjen 2014 - 14:09

  A je možné to proti SVJ nějak vymáhat, má mít SVJ na takové případy nějakou rezervu či tak něco? :-)

  Vložil lake, 3. Říjen 2014 - 14:26

  Pane Tomasi, jste úplně popleten. Škoda Vám sice vznikla, ale jde o působení srážkové vody. Neexistuje nikdo, na kom byste mohl vymáhat náhradu této škody. Nesete tedy veškerou škodu sám. Nemáte pojistku na byt a jeho vybavení, takže se nedivte.

  Zřejmě ještě žijete v socialismu. Soudím tak z toho, že byste byl rád, aby SVJ mělo nějakou „rezervu“, ze které bude rozdávat dárečky těm, kdo si neváží svého majetku a nepojistili si byty. Takže odpovědnost žádná, jen natáhnout ruku – a společenství, zaplať!!!

  lake

  Vložil lake, 16. Listopad 2011 - 9:22

  Pane Adame,

  plíseň na zdi, nábytku, podlaze může nebo nemusí být způsobena "stavebně technickým stavem budovy". Může být způsobena nevhodným chováním obyvatel bytu (nevytápění a/nebo nevětrání při vysoké vlhkosti vzduchu), nebo vyšší mocí (např. dlouhodbý "úkap" vody z rozvodu v bytě nebo z radiátoru). Klíčové je tedy zjistit důvod závadného stavu. Až bude zjištěna příčina, je teprve možno určit zda existuje odpovědnost konkrétní osoby. A teprve bude-li taková osoba nalezena a neuplatní se liberační důvody, bude možno začít hovořit o náhradě škody.

  Při úvaze o výši škody je třeba uplatnit ustanovení § 415 ObčZ: "Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí."
  Jestliže vlastník bytu nechal dojít situaci tak daleko bez pokusu o odstranění závady, má minimálně podíl na vzniklé škodě.

  Společenství by bylo pasivně legitimováno k náhradě škody pouze v případě, kdy jako správce budovy mělo uloženo provést nějaká opatření, avšak neučinilo tak a škoda tedy vznikla v příčinné souvislosti s tímto nekonáním. Dále v případě, kdy SVJ je provozovatelem určitého zařízení, na němž došlo k poruše z jakékoliv příčiny (např. domovní rozvod topení). Většinou však je provozovatelem technických zařízení vlastník domu.

  lake

  Vložil Adam2 (bez ověření), 16. Listopad 2011 - 7:37

  Dobrý den, děkuji za komentáře. Přesto může nastat případ, kdy je vina na společných částech domu – sáknou odpady, vodovodní stoupačky, případně špadné zemní odizolování domu. A touto cestou navlhá zeď. Posouzení znalcem odhalí příčinu, ale neřeší následné kroky(opravu, fin. vyrovnání, ..).

  Vložil ZoVB: plíseň a "zateplení" (bez ověření), 15. Listopad 2011 - 12:12

  Vjádření k příspěvku:

  „Vložil Adam (bez ověření), 14. Listopad 2011 – 16:37 :: Ostatní“

  Vážený pane Adame,

  plísně v bytech v ČR vznikají ná základě toho, že jsou činěny (iracionální) pokusy, „hermeticky uzavřít dům (budovu)“.

  Uzavřít tak, aby se v budově (bytech) kumulovala „vlhkost“,

  která vzniká pouhým užíváním bytu

  (zalévání květin v bytě, vydechování (ve spánku), sprchování (kapky, které ze stěn vany neodtečou – vypaří se -, chod „myčky“, „pračky“), vaření – třeba brambor --, ty „bramboro“).


  blbeček pochopí, pane Adame, že „teplo“ neuniká skrz zdi (srovnej si se zateplením),

  ale musí uniknout „řádným větráním“,

  aby se „vlhkost dostala ven“,

  aby byt „neplesňivěl“.


  Pane Adame, na tvoji obranu musím postavit tu

  argumentaci, že dokonce v „rodiných domech“, u nás v Praze, existují tak popletení vlastníci, že uvažují „o zateplení“.


  Bez provize, zateplení,

  Adame


  ZoVB

  V Praze, dne 15.11.2011

  Vložil Xylofon (bez ověření), 15. Listopad 2011 - 9:09

  Komentář pana šrut (bez ověření) je spíše hoden Blesku a podobných serverů nevalné kvality čtenářů.

  Na soud se nyní ani jedna strana obracet nemusí, stačí si svou myšlenku ověřit posouzením znalcem. Pokud chce stěžovatel prosadit své tvrzení, musí si v první řadě tohoto znalce stěžovatel zaplatit sám. Teprve na základě „objektivního“ znaleckého posudku lze pokračovat v případné při.

  A mimochodem, poznámka pro uřvané rádobysoudiče, existuje i řešení, ve které soud nefiguruje ani trošičku a které bych případně jako finální instanci řešení navrhoval.

  X.

  Vložil šrut (bez ověření), 14. Listopad 2011 - 17:21

  Jo, lidi jsou vychcánkové. Do domu investovat nechtějí, na schůzi nepřijdou, takže se nic schválit nemůže a pak si vymýšlí hovadiny, že chtějí nějaké náhrady. Jo takových je a ne jenom u vás.

  Vložil Anonymousss (bez ověření), 14. Listopad 2011 - 17:09

  Z jakého zákona uvedené vyplývá? Plíseň na zdi, nábytku a podlaze si totiž dotyčný mohl způsobit sám nesprávným užíváním bytu. Doporučte mu, aby se obrátil na soud. Ten je kompetentní rozhodnout, zda mu nějaká náhrada náleží

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".