Lži šířené sdružením ARTAV V.

Vložil Justitianus, 19. Únor 2024 - 9:02 ::


Opět nesprávná odpověď na stránce sdružení ARTAV: ÚHRADA KALORIMETRŮ ze dne 11.12.2023.

Text otázky:
Dobrý den, bytový dům, kde pro rozůčtování tepla používáme u většiny bytů EITN a pro 6 bytů v nástavbách jsou osazeny kalorimetry. Obě zařízení mají rozdílnou kalibraci (EITN 10let, kalorimetry 4 roky). Minulou výměnu jsme po odhlasování financovali pro všechny jednotky z peněz SVJ.
Kdo zaplatí výměnu kalorimetrů po 4 letech? Jednotliví vlastníci nebo opět ze společných peněz? Upravuje to nějaký právní předpis?
V Prohlášení vlastníka není přímo uvedené, že kalorimetr patří k bytové jednotce. Zákon 406/2000 určuje SVJ povinnost osadit měřícím zařízením, v nařízení vlády 366/2013 je uvedeno, že celá otopná soustava včetně zařízení sloužícího k rozpočítání tepla patří mezi společné části domu. Komu tedy měřící zaření patří, respektive, kdo financuje jeho výměnu, opravu, provoz. Děkuji
Odpověď ARTAVu na otázku:
Podle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, §6, písm. e/ patří ke společným částem domu celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení.
Měřiče tepla jsou zařízením sloužícím k rozúčtování nákladů na topení a náklady na jejich metrologické ověření, vč. souvisejících nákladů na demontáž a montáž, bude tedy hradit SVJ.


☀ Tato odpověď z ARTAVu je nesprávná a nerozumná.

☀ Nesprávná je proto, že zmiňuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb.. Toto nařízení nemůže autoritativně určovat které části a zařízení domu jsou společná. To je závazně určeno pouze obsahem prohlášení. V tomto příadě prohlášení o kalorimetrech mlčí, takže bezpečně víme, že nejsou ve vlastnictví vlastníků jednotek, ani nejsou společným technickým zařízením domu. Zbývá jediná možnost: Kalorimetry jsou ve vlastnictví toho, kdo si je pořídil vlastním nákladem. SVJ si kalorimetry pořídilo pro sebe do svého vlastnictví — jsou tedy hmotným majetkem právnické osoby SVJ.

☀ Kalorimetry bude tedy hradit SVJ, ale ze zcela jiného důvodu, než uvedl „odborník“ z ARTAVu.

V dotazu chybí informace o tom proč v šesti bytech v podkroví jsou nainstalovány drahé kalorimetry, které je nutné nákladně demontovat a kalibrovat každé 4 roky. Kdyby v podkroví byly indikátory (stejně jako v ostatních bytech v domě), pak by tyto náklady odpadly: EITN čili indikátory jsou levné, nepodléhají žádné kalibraci, a jejich životnost je 10 let.

Jisté je, že šest bytů v nástavbě tvoří samostatnou zúčtovací jednotku, ve které musí být odděleně prováděno každoroční rozúčtování nákladů. Důvod tak komplikovaného řešení ovšem neznáme.Justirtianus

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.