Lze z bytového domu s SVJ "vyhodit" trvalá bydliště předešlých obyvatel?

Vložil IK (bez ověření), 28. Březen 2023 - 19:55 ::

Dobrý večer,

zeptám se ještě na jednu věc. Jsme noví majitelé a nově založené SVJ ve starém bytovém domě, kerý dříve vlastnila firma na levné sociální bydlení pro lidi na dávkách. Slavnostně jsme si zřídili nástěnku dole u vstupu, abychom mohli komunikovat o postupných rekonstrukcích v jednotlivých jednotkách, no a od té doby se divíme… Pošťačka chudák ani neutáhne množství lístečků ze soudních obsílek, které nám na nástěnku špendlí skoro denně. Něco je ze soudu, něco rovnou z exekutorskýho úřadu, vše jde na stále se opakující jména lidí, kteří tu už dávno nežijí, popř. jsou to lístečky bez jmen. Museli jsme pro pošťačku přikoupit balení špendlíků, protože jedno nestačilo. Lze nějak někde zjistit, kdo všechno tu s námi „papírově přebýbá“ a teoreticky i vyřídit zrušení bydliště těchto lidí? Děkuji za rady!

 • trvalý pobyt

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil IK (bez ověření), 6. Září 2023 - 11:58

Dobrý den, tak píšu slíbený report, jak jsem pořídila!

Při přepisu svého bydliště jsem se na úřadě rovnou domluvila, kdo má z českých občanů na adrese trvalé bydliště. Zkontrolovali si na rejstříku, že jsem člen statutárního orgánu a jména mi ústně řekli. Majitelé jednotek pak úřadu dodali doklady, že tyto osoby již v bytech nebydlí a že došlo ke změně vlastnictví. Bydliště jim bylo zrušeno a zde problém vyřešen.

Pak jsem šla na cizineckou, kde se se mnou nejdřív nechtěli bavit. Byla jsem nekompromisní s tím, že pokud nebudou spolupracovat, budu to řešit výš, jelikož jsem vázaná k tomu, že funkci budu VYKONÁVAT a tak mi nic jiného nezbývá. To zafungovalo a našemu SVJ pak přišel oficiální výpis všech přihlášených cizinců. Nyní tedy zbývá s ostatními majiteli ověřit, že nikdo z tohoto seznamu není u někoho opravdu ubytován a pak necháme za poplatek zrušit bydliště všem těmto osobám. Je to mimochodem VELICE dlouhý seznam.

A pak bude.. problem solved! : )) Moc děkuji všem za rady!

Vložil Justitianus, 6. Září 2023 - 12:40

Neexistuje nic co by se nazývalo „trvalé bydliště“. Neexistuje přepis bydliště.

Neexistuje nic co by se nazývalo „trvalé bydliště“. Neexistuje přepis bydliště.

Neexistuje nic co by se nazývalo „trvalé bydliště“. Neexistuje přepis bydliště.


Justitianus

Vložil Krupp, 6. Září 2023 - 13:29

Proboha vy chytráku. Tak paní neví, že se tento termín před nějakou dobou upravil, no a co. Přesto tomu trvalé bydliště i tak většinou říkáme a víme o čem je řeč. A zřejmě ani na rejstříku jim tento pojem nevadil. Jenom vy ze sebe musíte dělat génia, což se vám moc nedaří. Co napsat k tomu něco smysluplného.
Můj názor je, neřešit to, protože je to údaj k ničemu. Teď dosáhne opravu, ale za nějakou dobu tam stejně budou nesmysly.

Vložil IK (bez ověření), 27. Září 2023 - 10:39

Dobrý den, já to vím, dokonce se jedná i o můj obor, ale prostě to říkám takto a neřeším :-) Je to takový zajetý výraz a každý ví, o co go, tak co řešit. Vždyť o nic nejde!

Vložil Justitianus, 6. Září 2023 - 16:21

Kruppe, žvaníte zbytečně. Ten termín je „trvalý pobyt“ a neupravil se od šedesátých let 20. století. Centrální celostátní evidence trvalého pobytu byla zahájena v roce 1980, tedy před 43 lety.

Trvalý pobyt má vliv na pasivní a aktivní volební právo. Při zrušení údaje o místu trvalého pobytu občan ztrácí právo volit ve volebním obvodu. Podle trvalého pobytu se řídí příslušnost soudu. Podle trvalého pobytu se řídí spádový obvod školy pro účely školní docházky dítěte. Státní občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost mít občanský průkaz. V občanském průkazu se uvede adresa místa trvalého pobytu. Občanský průkaz vydává pověřený úřad, v jehož správním obvodu má žadatel místo trvalého pobytu, nebo pověřený úřad, v jehož správním obvodu měl žadatel naposledy místo trvalého pobytu, nemá-li žadatel místo trvalého pobytu. Platnost občanského průkazu skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky. Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu

Justitianus

Vložil Krupp, 6. Září 2023 - 16:57

Děkuji, že jste si dal práci s vyhledáním. Je mi to ale úplně jedno. Jestli paní IK napíše trvalý pobyt, nebo trvalé bydliště, budu vědět, o čem píše.

Vložil člen (bez ověření), 31. Březen 2023 - 11:14

O seznam TP v bytovém domě musí žádat SVJ, tedy zástupce právnické osoby tak, jak má uvedeno v rejstříku pro (kdo smí činit právní jednání – předseda nebo ještě s dalším členem výboru).

Plnou moc by asi chtěli ověřenou, nevím jistě, zda by stačil přípis datovkou.

Ten výpis z ohlašovny není zdarma, ale za poplatek (20 nebo 50 za A4, už nevím)

Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 6. Září 2023 - 16:02

„O seznam TP v bytovém domě musí žádat SVJ“ (Vložil člen (bez ověření), 31. Březen 2023 – 11:14)

O jaké obci píšete? V Brně seznam TP obdrží každý jednotlivý vlastník jednotky.

Vložil franos, 29. Březen 2023 - 9:30

Dobrý den, pro začátek přimějte poštu, ať doručuje, jak má. Označtě si poštovní schránky jmény tak, aby bylo jasné, že kdo tam není, toho dopis MUSÍ pošta vrátit jako nedoručitelný, a ne věšet lístek na nástěnku, natož ho házet do cizí schránky. Lidé někdy nechtějí mít na schránce jména a pošťáci jsou na adresáty „hodní“, ale obojí je špatně. Zadruhé si vyžádejte od nejbližší ohlašovny, kdo všechno má na vaší adrese trvalé bydliště (§ 10 odst. 8 Zákona č. 258/2010 Sb. o evidenci obyvatel). Žádá samozřejmě vlastník (nemovitosti, tedy kterékoliv jednotky), ne SVJ. Trvalý pobyt nerozlišuje jednotlivé jednotky, jen adresní místo (obec, katastr, popisné číslo, ulice, orientační číslo). Pokud byste např. byli panelák s několika vchody, bylo by to několik různých č.or. a možná i č.p., a tedy několik různých adres. A nakonec požádejte o zrušení trvalého pobytu těch osob (§ 12 téhož zákona).

Vložil člen (bez ověření), 31. Březen 2023 - 10:58

Frantos: Omyl, ohlašovna nevydá vlastníku jednotky výpis, pouze vedení SVJ podle zápisu v rejstříku (tedy musí být často dva zástupci)! Ověřte si fakta.

Druhá věc je, kdo může žádat zrušení pobytu (cena 100,– za osobu), zda i jiná osoba než ta, která udělila souhlas s přihlášením. Odhlášená osoba skončí s TP na MÚ.

Jo a pokud je to neobčan ČR, je nutno odhlašovat u cizinecké policie stejným postupem, za stejných 100 Kč. Odhlášená osoba cizince skončí s TP na Cizinecké policii.

Vložil Justitianus, 31. Březen 2023 - 12:17
 • člen (bez ověření): „… ohlašovna nevydá vlastníku jednotky výpis, pouze vedení SVJ podle zápisu v rejstříku (tedy musí být často dva zástupci)! Ověřte si fakta.“

Podle § 10 odst. 8 zákona č. platí, že ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu; sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

SVJ není vlastníkem objektu! Proto nemá na tyto informace žádný nárok podle zákona č. 258/2010 Sb..


Může však získat seznam některých trvale hlášených osob (poplatníků), a to „oklikou“ přes jiný zákon: Jestliže SVJ je za poplatníky plátcem obecního poplatku podle zákona č. 565/1990 S­b., o místních poplatcích. V tomto případě má SVJ na takový seznam právní nárok.

Jiná věc je, že zákon č. 258/2010 Sb. je nesmyslný a celá koncepce „trvalého pobytu“ je absurdní. Nedá se nijak rozlišit konkrétní byt v bytovém domě. Ouředníci tedy porušují zákon různými způsoby, aby vlk zůstal hladový a koza při tom chcípla.

Justitianus

Vložil člen (bez ověření), 31. Březen 2023 - 12:49

Svj jedná za vlastníky a je to asi jediná cesta jak se k písemnému výpisu TP dostat, že o něj požádá Svj. Vyzkoušeno. Ostatně zavolejte si na ohlašovnu, otázka 2 minut.

Ale pozor, ve výpisu nebudou cizinci, ti jsou zaevidovaní v ohlašovně cizinecké policie, takže je nutno žádat i tam (pokud je důvod se domnívat, že tam má pobyt evidován cizinec).

Indicií může být Ares. Zadat adresu a vyjedou všechny osvč a firmy tam sídlící.

Vložil § (bez ověření), 1. Duben 2023 - 8:25

Člene, svj nikdy nejedná za vlastníky, vlastníci jednají sami za sebe. Pokud chce vlastník, aby za něj v svj někdo jednal, tak tomu někomu musí dát plnou moc. SVJ plnou moc dát nemůžete. Plkáte tady nesmysly. SVJ za nikoho nejedná, za svj jedná jeho stat. orgán.

Vložil Evženie (bez ověření), 1. Duben 2023 - 13:24

„svj nikdy nejedná za vlastníky“ (Vložil § (bez ověření), 1. Duben 2023 – 8:25)

Ze zákona plyne něco poněkud jiného.

Vložil § (bez ověření), 1. Duben 2023 - 16:28

Evženie, dejte sem odkaz na ten zákon, který říká, že svj jedná za vlastníky. Vy ten zákon nemáte, akorát kecáte nesmysly.

Vložil § (bez ověření), 1. Duben 2023 - 14:01

Když ze zákona plyne něco jiného, tak ten zákon cituje. Napište, kdy svj jedná za vlastníky. Sem s tím, jsem na to zvědavý.

Vložil Justitianus, 1. Duben 2023 - 4:35
 • člen (bez ověření): „Svj jedná za vlastníky …“

Nežvaňte tady nesmysly, popleto. V této věci nemá SVJ zákonné oprávnění. Nemá tedy žádné právo jednat za vlastníky.


Zákon č. 133/2000 Sb. upravuje záležitost čistě veřejnoprávní – vedení evidence obyvatel, což je podle § 2 zákona výkonem veřejné správy. Stát je oprávněn činit pouze to, co mu zákon výslovně povoluje. Oprávněnou osobou k získání informací o osobách s trvalým pobytem v objektu je pouze vlastník objektu. Nikoliv SVJ, které v domě nic nevlastní.

Stejné je to při přihlašování osob k trvalému pobytu podle § 10 odst. 6 písm c) a a při zrušení trvalého pobytu podle § 12 odst. 2. Platí, že osobou oprávněnou udělit souhlas (případně požádat o zrušení) je pouze

 • vlastník bytu,
 • vlastník domu,
 • osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat byt/dům nebo jeho vymezenou část, nebo
 • osoba starší 18 let, svéprávná, která je provozovatelem ubytovacího zařízení

Právnická osoba SVJ zpravidla nespadá do žádné z těchto kategorií.

Justitianus

Vložil Jarda1975 (bez ověření), 9. Srpen 2023 - 14:03

Skutečnost, že objekt nemá zapsaného vlastníka, jsou jim totiž všichni vlastníci, je v případě informace z evidence obyvatel v pravomoci Svj, která tyto vlastníky zastupuje vizte 1194 a 1196 OZ. Pověřený statutar pošle zadost a dostane seznam.

Vložil @ (bez ověření), 31. Březen 2023 - 12:52

Ohlašovna cizinecké policie poskytne seznam cizinců? Komu? Podle jakého zákona?

Jakou má adresu?

Vložil člen (bez ověření), 31. Březen 2023 - 16:35

Zeptej se na krajském ředitelství. Vše mají popsané na webu. Cizince nutno odhlásit přes PČR, tečka. Cena je též 100,–

Píšu z praxe a ne teorie.

Vložil Milan54, 29. Březen 2023 - 15:40

Dobrý den, je mi Vás upřímně líto. Toto jsem řešil v našem SVJ taktéž. Vymahači,dopi­sy,exekuce. Jako pověřený člen výboru SVJ, jsem s výpisem z SVJ-výbor a pověřením, došel na registr obyvatel a nechal jsem si vytisknout všechny nahlášené osoby. Dělali problémi ale nakonec mi to sdělili.No a následovala žádost o ukončení pobytu osob tam již nebydlících – opětovně opruz a dohad. Trvalo to cca 4 měsíce ale povedlo se tyto osoby odhlásit. A co se týče pošty a jiných osob? Dali jsme na vstupní dveře, že uvedené firmy a osoby – jmenovitě, zde již nemají trvalé bydliště a ani se zde nenachází. A byl pokoj od pošty i od věřitelů. Je to sice trochu na hraně zákona ale toto bylo vyvěšeno v domě mimo veřejný prostor – u schránek. Hodně odvahy a ať Vám to dobře dopadne.

Vložil IK (bez ověření), 29. Březen 2023 - 20:04

Moc děkuji za sympatizující komentář! Jsem ráda, že se vám to podařilo vyřešit. Zdá se to jako prkotina, ale opravdu to dokáže neskutečně vytáčet. Víme, co byl tento dům zač dříve, ale teď je to domov mnoha rodin a na byznys na hraně zákona už vzpomínat nechceme, chceme to tu dát do kupy a udělat z toho důstojný dům. Stačilo, že my, první kupující, jsme tu ještě nějaký čas ko-existovali s nájemníky, dokud se postupně nerozprodalo všechno. A to byl očistec – feťáci ve sklepech, moč, výkaly, krádeže, poškozování majetku, policie za dveřmi se zatýkačkama, opravdu lahůdka. Hledání těchto minulých osob zašlo dál, než jsem tu vypsala, exekutoři například dohledali kontaktní údaje na lidi z domu (minimálně já jako podnikající předsedkyně jsem dle jména snadno dohledatelná) a volají s X trapnými výmluvami, že jsou kurýři a zda nemohu dát kontakt na osobu XY, že se jim nedaří doručit důležitou zásilku. Volají brzy ráno, po večerech, o víkendech, hnus. Chci se toho už zbavit. Zkusím navrhované postupy a snad se zadaří. Ještě jednou díky a ať se ve vašem domě dějou už jen hezké věci!

Vložil IK (bez ověření), 29. Březen 2023 - 11:14

Dobrý den, děkuji za odpověď. Na poště jsem se stavila, abych se zeptala na situaci, kdy na nástěnku dávají i lístečky bez jmen, tedy není ani možné zjistit, komu to jde. Vysvětlili, že tam je nějaký problém se zákonem, že když „odtržený lísteček“ nemá adresáta, tak to tam dávají bez toho. Už si to přesně nepamatuju, jak to bylo. Prý zadá lokální pošťačce požadavek, ať tam ty bezejmenné nedává, ale děje se to nadále. Jinak nejedná se o dopisy, ale právě lístečky, že nějaký doporučený dopis na poště čeká, a jelikož tito lidé už samozřejmě nejsou ani na schránkách, tak se ten lísteček dává na nástěnku. Jinak jsme malý dům s jedním vchodem a pár jednotkami, tedy trvalá bydliště jsou na stejnou adresu a liší se jen číslo jednotky. Chápu to správně, že mi jako jednomu z vlastníků vydají seznam všech osob v celém domě? Chtěla jsem si hlavně ověřit naši jednotku, ale klidně to zajistím pro celý dům a rovnou vyjednáme zrušení pobytů těch, co už někam zmizeli.

Vložil franos, 29. Březen 2023 - 12:24

Dobrý den, k trvalému pobytu se nelze přihlásit „do dané bytové jednotky“, ale jen do (celého) domu na dané adrese. Přiznávám, že procesní detaily, jak přesně se žádá podle § 10 odst. 8 „Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu…“ neznám, to vám sdělí příslušný obecní/městský… úřad. Možná musí žádat nadpoloviční většina vlastníků, možná lze jednoho z vás zmocnit, možná i nevlastníka (např. předsedu SVJ), možná musí být na plné moci ověřené podpisy… Pokud vás není mnoho, určitě to nějak půjde (a bude to stát za námahu). Ještě mě napadá: Přestože údaj o trvalém pobytu v Registru obyvatel neobsahuje údaj o čísle jednotky (takže neumí říct „kdo je přihlášen v mém bytě“), tak při přihlašování se dokládá oprávnění užívat konkrétní jednotku (např. nájemní smlouvou). Je možné, že tento údaj daná ohlašovna nějak eviduje/archivuje, i když ho do registru obyvatel nezadává. Spíš ale ne. Takže se i já víc dozvím, až to půjdete zkusit.

Vložil IK (bez ověření), 29. Březen 2023 - 12:54

Aha, bajo, v předešlém nájmu jsem si vlastně též zřizovala trvalé bydliště na adresu, nikoliv jednotku. Člověk to dělá pomalu jednou za život, už jsem to zapomněla. Trošku mi z toho vychází úleva, že nikdo z nových vlastníků nebude mít případné potíže s exekucemi kvůli předešlým nájemníkům, protože dlužník je zapsán na celou adresu a tím pádem nemohou vyžadovat vstupy do našich bytů, ani odsud vynášet cizí předměty. Budu teď dodělávat účetnictví a daně na staré adrese a pak si měním své trvalé bydliště právě na novou adresu. Až to budu vyřizovat, rovnou se na toto vše poptám. Na katastru jsem vlastník, na rejstříku předseda, neměl by být problém zkusit to vyřešit „na místě“. Téma ukládám, abych pak nezapomněla napsat report, jak se zadařilo. Počítám, že do léta to všechno vyřídím, záleží, jak se bude dařit stěhování do nového „domů“.

Vložil Justitianus, 30. Březen 2023 - 10:29

Neexistuje nic co by se nazývalo „trvalé bydliště“.

Neexistuje nic co by se nazývalo „trvalé bydliště“.

Neexistuje nic co by se nazývalo „trvalé bydliště“Místo trvalého pobytu osoby nemá nic společného s jejím bydlištěm.

Místo trvalého pobytu osoby nemá nic společného s jejím bydlištěm.

Místo trvalého pobytu osoby nemá nic společného s jejím bydlištěm.


Justitianus

Vložil Vlastník objektu (bez ověření), 29. Březen 2023 - 11:04

„vyžádejte od nejbližší ohlašovny, kdo všechno má na vaší adrese trvalé bydliště (§ 10 odst. 8 Zákona č. 258/2010 Sb. o evidenci obyvatel). Žádá samozřejmě vlastník (nemovitosti, tedy kterékoliv jednotky)“ (Vložil franos, 29. Březen 2023 – 9:30)

Uvedené ustanovení jasně uvádí vlastník objektu. Vlastník jednotky vlastníkem objektu není.

Vložil franos, 29. Březen 2023 - 12:14

Dobrý den, uvedené ustanovení moc jasné není, protože „co je objekt?“. UFO je taky objekt. Z formulace § 10 odst. 6 bych si ale troufal dovodit, že je to dům nebo byt. Protože při přihlašování uvádím údaje o „vlastníku objektu“ (a k tomu své oprávnění užívat byt na dané adrese) – a určitě přitom neuvádím všechny vlastníky ostatních bytů „v objektu“, že…

Vložil Justitianus, 1. Duben 2023 - 1:42
 • Franos: „… uvedené ustanovení moc jasné není, protože co je objekt? (…) Z formulace § 10 odst. 6 bych si ale troufal dovodit, že je to dům nebo byt. “

Mýlíte se. Definici „objektu“ máte přímo v zákoně č. 133/2000 Sb. v aktuálním znění. Stačí si ji přečíst.

Podle § 10 platí, že objektem je budova, která (a) je podle zvláštního právního předpisu (326/2000 Sb.) označena číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a (b) která je určena pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Objektem tedy nikdy NENÍ ani jednotka, ani byt, Franosi.

 • Franos: „Protože při přihlašování uvádím údaje o „vlastníku objektu“ (…) – a určitě přitom neuvádím všechny vlastníky ostatních bytů „v objektu“, že…“

Franosi, podle zákona máte uloženu právě tuto povinnost: do přihlašovacího lístku uvést VŠECHNY spoluvlastníky objektu, u každého z nich jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby, nebo název a sídlo u právnické osoby. Zákon je ovšemže nesmyslný a tato povinost je nevymahatelná. Nemusíte tam uvést vůbec nic!

Platí totiž, že úřad není oprávněn požadovat ty údaje, které si může zjistit/ověřit sám ouředník pomocí dálkového přístupu k údajům katastru a ostatních státem vedených registrů.

Justitianus

Vložil IK (bez ověření), 29. Březen 2023 - 11:22

No právě, a teď babo raď, jak se to řeší u objektů s x vlastníky. Každý vlastníme jednotku, dohromady podílově celý objekt. Nikdo však není nadřazený. Mám zodpovědnost jako předseda za SVJ, ale to je pouze právnický kabát pro podílové vlastnictví. Teoreticky ani na správce objektu se obrátit nemohu. Jedině, aby každá jednotka došla na úřad a vyžádala si pobyty…?

Vložil asi tak (bez ověření), 29. Březen 2023 - 11:39

Pokud pronajímáte byt a byt jste pronajala např. Janu Vonáskovi, tak tento člověk má právo zřídit si v domě trvalý pobyt bez vašeho souhlasu. Když se odstěhuje, měl by si změnit trvalý pobyt na jinou adresu. On to samozřejmě neudělá. Vy jako majitelka bytu se můžete pokusit trvalý pobyt Vonáska v domě zrušit. Zda se vám to podaří, to já netuším. Zkuste to.

Vložil Anonymous Qwerty (bez ověření), 28. Březen 2023 - 23:03
Vložil IK (bez ověření), 29. Březen 2023 - 11:20

V článku však není uvedeno, jak nejdříve získat seznam lidí, kteří na adrese přebývají. Tady celá cesta začíná. Dále není definováno, kdo je „pověřená“ osoba. Mohu to být já, jako předsedkyně SVJ? Něco mi říká, že tak jednoduché to nebude. Spravuju pouze společné části, nejsem však vlastník objektu. To jsme my všichni.

Vložil člen (bez ověření), 1. Duben 2023 - 10:42

Pověřeno je představenstvo SVJ, platí, co máte uvedeno o písemném jednání v Rejstříku v kolonce “ Způsob jednání: “

Buď můžete písemně jednat sama anebo vás musí být víc (a pak ten další musí jít s vámi nebo vám dát plnou moc).

Ale to by vám na ohlašovně sdělili do 30 sekund, jak máte postupovat, abyste se k výpisu dostala.

Já jsem se výslovně zeptal, zda si tam SVJ chodí a prý ano, je to běžné.

Ostatně, máte povinnost vést seznam osob dle §1178, k tomu se ten výpis hodí.

Vložil Justitianus, 1. Duben 2023 - 15:38

Zase kecáte. Neznáte zákon.

Je úplně jedno jak jednají osoby za SVJ. Tím se neohánějte: Jestliže SVJ požaduje (formálně bezchybným způsobem) to, na co nemá nárok, tak to prostě NEDOSTANE. I kdyby donesli podpisy všech statutárů s úředním ověřením.

Víme, že ze zákona č. 133/2000 Sb. neplyne žádné oprávnění pro SVJ strkat nos do seznamu trvale hlášených osob. Opak nejste schopen prokázat.

Takové oprávnění neplyne ani z definice omezené právní způsobilosti SVJ podle občanského zákoníku; tato způsobilost je omezena na „správu domu a pozemku“. Při tom platí, že do takto úzce vymezené právní způsobilosti nespadá zjišťování osob trvale hlášených na adrese domu. Důkaz:

133/2000 Sb.
TRVALÝ POBYT OBČANŮ
§ 10

(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu (…) ani k vlastníkovi nemovitosti.

Z uvedeného plyne, že trvalý pobyt na adrese domu nemá nic společného se správou domu a pozemku. SVJ tedy nemá nárok na seznam osob s trvalým pobytem v domě. Nesmí tyto osoby zjišťovat. Nesmí vůbec takový seznam mít či vést – porušilo by tím zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.


 • člen (bez ověření): „Ostatně, máte povinnost vést seznam osob dle §1178, k tomu se ten výpis hodí.“

Vámi zmíněný „seznam podle § 1178“ – to je něco zcela jiného. Vy popleto. Tento seznam obsahuje pouze vlastníky jednotek a osoby, kterým vlastník přenechal byt k užívání.

 • Seznam vlastníků jednotek je v katastru; je veřejně přístupný a je vždy aktuální. SVJ ten seznam vůbec vést nemusí. S trvalým pobytem v domě to nemá naprosto žádnou spojitost.
 • Seznam osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, obsahuje pouze toto: seznam osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání (na základě nájemní smlouvy, dohody o výměnku, nebo na základě jiného ujednání). S trvalým pobytem v domě to nemá naprosto žádnou spojitost.

Justitianus

Vložil Sez (bez ověření), 1. Duben 2023 - 19:38

„Seznam vlastníků jednotek je v katastru; je veřejně přístupný a je vždy aktuální.“ (Vložil Justitianus, 1. Duben 2023 – 15:38)

„Seznam vlastníků jednotek je v katastru“ – Ano.

„je veřejně přístupný“ – Ano.

„je vždy aktuální“ – Ne.

Vložil * (bez ověření), 28. Březen 2023 - 22:25

Pokud jste svj, tak nemůžete dělat rekonstrukci v jednotlivých jednotkách. SVJ spravuje pouze společné části domu. Co se týče oznámení soudu a exekutorského úřadu lidem, kteří v domě nebydlí, tak tím se domnívám zabývat vůbec nemusíte. Můžete je zkusit odhlásit na místním úřadě, radnici. Zda se vám to povede, to nelze předvídat. Závisí od toho, jak zrovna bude naladěný úředník. Nám např. odmítli sdělit, i to, kdo má v domě trvalý pobyt, tak jsme se tím přestali vzrušovat. Ale možná dnes už je to jinak. Taky se nám objevuje pošta pro lidi, o kterých jsme vůbec nikdy nic neslyšeli, natož aby v domě bydlelí.

Vložil člen (bez ověření), 1. Duben 2023 - 10:23

Nezměnilo se nic. Snažím se popsat, že to sděluje ohlašovna výpisem, na základě majitele celé nemovitosti (v našem případě statutárů SVJ) za poplatek za každou stranu A4.

Pokud je v rejstříku v kolonce jednání uvedeno např.:

Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda společně s dalším členem výboru, v době nepřítomnosti předsedy podepisují za společenství dva členové výboru.

tak to musí být splněno, neb o výpis TP se žádá písemně i když tam dojdete osobně. O nějakém ladění úředníka nemůže být řeč :-)

Odhlášení TP je možné ve správním řízení, za poplatek 100/osoba.

Asi myslíte praktiku, kdy se zeptáte úŘedníka na osobu X a on vám řekne, zda tam je či není zapsaná. Jo to je pak asi na jeho libovůli. Tu povinnost nemá. Ale je to praktické, abyste neodhlašovali za 100,– někoho, kdo už se přehlásil sám. Protože nejdříve se musí zaplatit poplatek, a až poté začnou řízení :-) A to odhlašování ve správním řízení trvá minimálně dva měsíce.

Vložil Ohlásil (bez ověření), 1. Duben 2023 - 13:33

to sděluje ohlašovna výpisem, na základě majitele celé nemovitosti (v našem případě statutárů SVJ)“ (Vložil člen (bez ověření), 1. Duben 2023 – 10:23)

Pokud to znamená trvalý pobyt: Která ohlašovna postupuje takto protiprávně?

Vložil IK (bez ověření), 29. Březen 2023 - 11:17

Špatně jste mě pochopil. Řešíme, jak se zbavit otravné pošty a exekutorů, kteří na naší adrese hledají lidi, kteří už tu nejsou. Nějaké řešení to mít musí. Jsme tu majitelé už pár let a množství lístečků se nezmenšuje, takže to nemá konce a vyřešit to chceme.

Vložil člen (bez ověření), 1. Duben 2023 - 10:30
 1. zjistit na ohlašovně, jestli osoba XY je tam zapsaná (viz můj předchozí příspěvek, buď placeným výpisem, anebo dotazem, pokud uředník bude spolupracovat (nemusí)
 2. zahájit správní řízení o odhlášení, je k tomu lejstro, za každou osobu zaplatíte 100 Kč A pokud nemáte žádné doklady o tom, že se osoba odstěhovala, tak musí proběhnout svědectví na úřadě od někoho, kdo tam naopak bydlí a má trvalý pobyt zapsán, tuším že to řízení trvá 60 dní
 3. až dojde k vymazání pobytů, počítejte tak 3 měsíce pokud budete šikovní, Můžete datovou schránku zadarmo obeslat exekutory a informovat je, aby si aktualizovali adresu… od té chvíle oni určitě nebudou žádné lístečky zasílat ( proč by plýtvali penězi )

Řešení přes poštu, že budete poště vysvětlovat, aby zásilky vracela s tím, že adresát se odstěhoval, považuji za méně spolehlivé.

Vložil Řešil (bez ověření), 28. Březen 2023 - 20:07

Stačí poslat na soud (obecně: odesilateli dopisu) sdělení, že daná osoba se na dané adrese již nezdržuje.

Soud se s tím vypořádá, má k tomu řadu nástrojů (zjistí jejich současný pobyt, vyšle soudního doručovatele, začne jim doručovat vývěskou, zruší jim trvalý pobyt, začne jim doručovat do ohlašovny pobytu, ustanoví jim opatrovníka ad.) a některé z nich zvolí. Bez Vašeho podnětu to ale neudělá, neboť o situaci neví.

Vložil IK (bez ověření), 29. Březen 2023 - 11:18

Problémem jsou však i bezejmenné lístečky, které mohou chodit x lidem. Na poště mi slíbili vyřešení situace, ale (samozřejmě) se nic neděje.

Vložil Skartovač (bez ověření), 1. Duben 2023 - 20:41

Pod nástěnku dejte krabici a lístečky hažte tam. O tomtéž informujte pošťačku. Aby viděla, že její snaha je marná a skončí akorát v popelnici. Nehledě k tomu, že nesmí na nástěnku nic věšet z nedoručené pošty. Protože jednak „poštovní řád“ a pak GDPR. Tohle si dnes už nelajzne ani naše pošťačka, která tu zná kde koho.Všechno posílá zpět a není-li znám odesílatel, tak to pošle do poštovní úložny. Pokud vám volají exekutoři, tak si je postupně dávejte do blokovaných. Ono je to brzo přejde. Pokud by se na scéně objevila celá obálka, tak přeškrtněte adresáta, udělejte od něho šipku směrem k odesílateli. Pak na volné místo obálky napište ZPĚT! Adresát neznámý (odstěhoval se, zemřel). A vhoďte to do nejbližší poštovní schránky. Pošta to vrátí adresátovi. Rada naší pošťačky, jak se zbavit nevyžádané pošty typu darujte, přispějte, zaplaťe, nezávazně vyzkoušejte vzorek… To jsem udělal i mým sousedům, s kterými jsem byl domluven, co nechcou, aby mi vhodili do schránky a já se už postarám. Rada pošťačky funguje na 100% a je klid.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".