Lze vyúčtování služeb (rozúčtování služeb) vyhotovit svépomocí?

Vložil PN24.1. (bez ověření), 24. Leden 2020 - 13:43 ::

Dobrý den,

Správcovskou firmou nám stále nebylo dodáno vyúčtování služeb za dvě poslední účetní období. Stále slibují… Každopádně lze navázat na poslední stavy, poslední vyúčtování služeb (rozúčtování).

V účetním smyslu /technicky/ by jít mělo. Mám k dispozici faktury za dané účetní období, výpisy z účtu atd.

Klíč k rozúčtování celkových nákladů jsou metry čtvereční bytu (podíl) pro rozpočítání nákladu služeb: úklid, elektřina, odvoz odpadu.

Vodné a stočné dle náměrů na bytových vodoměrech x cena za 1 m3 vody v daném období. Celkový náměr u všech podružných vodoměrů a stavy na hlavním vodoměru znám také. Rozdíl v náměrech mezi hlavním vodoměrem a součtem podružných vodoměrů se do nákladu k rozúčtování v našem případě nezahrnuje/ne­zahrnoval v minulosti.

Správa je placena na každý byt ve stejné výši.

Tedy lze vyúčtování služeb (rozúčtování služeb) pro ex nájemnici vyhotovit svépomocí?

Neporuším tím nějaký zákon?

Děkuji za odpovědi. Přeji hezký den.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 25. Leden 2020 - 9:29

  Nerozumím zcela – vy řešíte vytvoření vyúčtování ve vztahu k vašemu nájemci? Anebo ve vašem domě se nedělá vyúčtování vůbec ?

  Vložil PN (bez ověření), 25. Leden 2020 - 10:07

  Děkuji za odpověď.

  Řeším jestli mnou vytvořené vyúčtování služeb pro ex nájemnici, které vytvořím sám a předám jí ho bude platné a jestli tím není porušen nějaký zákon. Jestli třeba v nějakém zákoně není např. stanoveno, že ho musí vytvářet jen správce domu apod. Správce totiž vyúčtování za minulá období zatím nevytvořil a stále se na něco vymlouvá, slibuje a oddaluje. Ale ex nájemnice má na vyúčtování služeb nárok, může proti mně uplatnit zákonné sankce pokud budu dále otálet. Tzn. pokud zákon nebrání rád bych jí ho předal, mám podklady a klíč k vytvoření vyúčtování služeb.

  Tedy brání nějaký zákon k předání vyúčtování služeb pokud ho vytvořím sám a nejsem správce domu?

  Vložil Jan77 (bez ověření), 25. Leden 2020 - 13:09

  Zákon nezakazuje vyhotovit vyúčtování svépomocí. Můžete to udělat.

  Měla byste být schopna doložit náklady (viz § 8 zákona o službách).

  Nicméně … pokud máte v domě centrální dodávku tepla a/nebo teplé vody, tak rozúčtování „na koleně“ prostě neuděláte, protože je to značně složité a výsledek závisí na náměrech ve všech bytech.

  Jak popisujete vodné/stočné, je pochybný postup. Ten „rozdíl“ se přece musí zaplatit také. Rozumně se to dělá tak, že se vezme faktura vody za dům a tento náklad se rozdělí poměrně mezi spotřebitele podle náměrů podružných vodoměrů. Cena za m3 a ten „rozdíl“ tak vůbec ve výpočtu nefiguruje.

  Vložil PN (bez ověření), 25. Leden 2020 - 14:59

  Děkuji za reakci. K vodnému a stočnému. Je výhodné – pohodlné pro správce rozdíly ve spotřebě vody mezi hlavním vodoměrem a bytovými vodoměry jen rozpočítat mezi vlastníky v rámci ročního vyúčtování. Pro vlastníky bytů je ovšem takový postup většinou (rozdíl nad limitní hodnoty rozdílů průtoku Q) nevýhodný. O tolik nevýhodnější o kolik jsou větší rozdíly mezi náměry hlavního vodoměru a součty podružných vodoměrů. Nad 4 % rozdílu v průtoku (hl. vodoměru) lze reklamovat u dodavatele vody. Tzn. u nás schváleno do 5 % rozdílu lze odečíst z dlouhodobých záloh, protože jsme si to odsouhlasili. Nad 5 % rozdílu by měl řešit správce domu v reklamačním řízení u dodavatele vody. Průběžně sleduje náměry mezi hl.vodoměrem a bytovými součty (dálkově odečitatelný systém). Pokud se objeví rozdíl na limit…nejdříve vyzkouší kolik vytočí na odbočce a porovnává s tím co měřil hlavní vodoměr. Pak se rozhodne Ekonomicky už se v našich podmínkách vyplatí reklamační řízení nad 5 %, viz. ceny za měření u ČMI a další náklady v rámci našeho domu. Náklady reklamace nám po úspěšné reklamaci vrátí dodavatel vody. V domě již v minulosti řešeno, dodavatel vody vracel rozdíl. Sledovat, kontrolovat a řešit výše uvedené rozdíly v náměrech hlavního vodoměru vs. bytové součty vodoměrů /máme dálkový odečet/ by měl správce. Ale záleží na podmínkách, jak si který dům nastaví…

  Vložil n (bez ověření), 25. Leden 2020 - 10:49

  Člověče, s vámi je fakt legrace. Máte nějakou písemnou smlouvu se svým nájemníkem? Tak se do ní podívejte. Pokud v ní máte, že nájemník má platit pouze nájem, není tam ani slovo o službách, tak mu žádné služby nebudete vyúčtovávat. Pokud tam máte, že platí zálohy za služby, tak mu je musíte vyúčtovat a to vy sám, žádný bůhvíjaký, nějaký bůhví čí správce.

  Vložil Noja (bez ověření), 24. Leden 2020 - 14:43

  Pro „Vložil . (bez ověření), 24. Leden 2020 – 14:01“

  dotaz zněl:

  Tedy lze vyúčtování služeb (rozúčtování služeb) pro ex nájemnici vyhotovit svépomocí?

  Neporuším tím nějaký zákon?

  Takže tazatel se neptá, jestli má vyúčtování služeb vyhotovit správcovská firma pro jeho ex nájemnici. Ale jestli, když ho vyhotoví on sám, neporuší zákon. Rozumíte otázce pane nebo paní „Vložil . (bez ověření), 24. Leden 2020 – 14:01“ ?

  Vložil . (bez ověření), 24. Leden 2020 - 14:01

  Vy máte v bytě nájemnici? Pokud ano, tak s ní patrně máte smlovu. Kdo by tedy měl vyúčtovávat služby vaší nájemnici, když ne vy. Rozhodně ne nějaká správcovská firma. Ta má povinnost vyúčtovat služby pouze vlastníkovi bytu, tedy vám i když v bytě nebydlíte. Tak co vlastně řešíte?

  Vložil PN (bez ověření), 24. Leden 2020 - 14:35

  Děkuji za odpověd „přímo“ k podstatě otázky…

  cituji: „Správcovskou firmou nám stále nebylo dodáno vyúčtování služeb za dvě poslední účetní období. Stále slibují…“

  Tzn., že správce domu /výbor SVJ, pověřený vlastník, externí správce domu apod./ vyhotovuje v normálním případě vlastníkům bytů vyúčtování služeb. Pokud jen slibuje a nevyhotoví jej ,jedna z možností je, si v.s. vyhotovit sám, když mám podklady. Proto, aby mne ex nájemnice nežalovala za nedodání si ho chci vyhotovit sám. Přijde mi to jednodužší a rychlejší postup /tedy pokud neodporuje zákonu/ než se soudit se správcem domu a vystavovat se riziku žaloby od ex nájemnice.

  Pochopil jste podstatu dotazu? Znáte na dotaz odpověd?

  Vložil Vlastnik * (bez ověření), 24. Leden 2020 - 17:29

  Vyúčtujte ex nájemnici to co spotřebovala. Vyúčtování vyhotovujete vy.

  Vaše ex nájemnice má právo požádat písemně o podklady, pokud tak neučinila, tak nevím, co zatím řešíte.

  Vložil PN777, 24. Leden 2020 - 18:30

  Ale Vy jen zkráceně popisujete postup, který je už detailněji popsán v dotazu.

  Co se řeší je přeci v dotazu:

  „Neporuším tím nějaký zákon?“

  Vložil Dvořák (bez ověření), 25. Leden 2020 - 14:21

  Ne, žádný zákon neporušíte. A dokonce bych odhadnul, že Vám správce žádné vyúčtování pro Vaši nájemnici neudělá. V lepším případě ho udělá pouze Vám. A na Vás je udělat vyúčtování své nájemnici.

  Vložil PN (bez ověření), 25. Leden 2020 - 14:36

  Děkuji. Ano, ale nikde jsme nepsal, že by ho měli dělat přímo pro ex nájemnici. Oni ho by ho měli udělal pro mne jako vlastníka. Ale neudělali a pravděpodobně ještě dlouho neudělají. To, že ho musím vyhotovit nájemnici vím, ale nevěděl jsem jestli prostě „nějaký“ zákon neporuším, v ČR je spousta nesmyslně omezujících paragrafů…Ale děkuji.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".