Legálnost vyplácení odměn, případné vrácení odměn výboru SVJ

Vložil polhqnd, 25. Listopad 2016 - 18:08 ::

V našem SVJ nastala situace, kdy si členové výboru v minulosti vyplatili odměny za období 2014 a 2015 na základě dohody o provedení práce, které sepsali sami mezi sebou jako členové výboru a zaměstnanci. Problém ale je, že toto nebylo odsouhlaseno shromážděním vlastníku na žádném shromáždění (přesněji to není uvedeno v žádném dochovaném zápisu ze shromáždění). Nicméně tato částka je zahrnuta jako Příspěvek na správu v měsíčních předpisech, které podepsali všichni nájemníci (ať už se jedná orok 2014, 2015 i 2016), tudíž o tom každý ví. Dřívější vedení, tehdy ještě BD tento příspěvek dostávalo, po změně na SVJ a zvolení nového výboru se v tom tak nějak pokračovalo i když stanovy byly samozřejmě jiné. Na posledním shromáždění se tento bod řešil stím, že je možno to odsouhlasit zpětně a všechno bude urovnáno (tím by to asi skončilo), ale zatím k tomu nedošlo a není jisté, že dojde. Dotazy tedy zní:

 1. Bylo vyplácení těchto odměn na základě výše uvedených skutečností v pořádku anebo se to musí urovnat zpětným odsouhlasením?
 2. Může SVJ v případě neodsouhlasení vymáhat vrácení těchto odměn zpět? Případně jakou šanci by měli členové výboru, kdyby se tomuto chtěli bránit?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ber_Neber (bez ověření), 27. Listopad 2016 - 19:30

  Tazatel polhqnd se dotkl závažné otázky, která je bohužel skutečností nejednoho SVJ:

  Jde o to, že vznikem právnické osoby SVJ tak, jak ji umožnil náš právní systém, nedošlo k celostnímu překlopení v hlavách lidí z členů BD na vlastníky SVJ.

  Bez blikajících kontrolek přechodných ustanovení dodnes nejednou přetrvává praxe z doby BD – zvláště tam, kde personální obsazení statutárního orgánu a volených orgánů zůstalo beze změn.

  Bude jen smutné, budou-li soudy zavaleny žalobami majícími své kořeny v těchto často neuvědomovaných nelegálnostech…

  Je-li dnes cca 60.000 SVJ, jak udávají někteří – je přece nereálné počítat s tím, že učení padají z nebe sami od sebe – a že tedy máme v zemi cca 180.000 osvícených statutářů a podobný počet členů kontrolních komisí, všichni s vysokým právním vědomím – a k tomu, prosím, ještě stejný počet stejně kvalifikovaných náhradníků.

  Vložil ... (bez ověření), 25. Listopad 2016 - 19:44

  Nenapsal jste, co je v těch dohodách, co členové výboru dělali, za co tu odměnu dostali. DPP běžně shromáždění neschvaluje, ale u vás je to třeba jinak, to víte vy, já ne. Pokud kdokoliv jakoukoliv práci pro společenství udělá, má nárok na odměnu, nikdo nemá povinost robotovat zdarma, aby ostatní bydleli jako lordi. Váš zaměstanavatel taky nepožaduje, abyste mu vrátil mzdu za říjen. Dali jste jim odměnu za práci ve statutárním orgánu? Nedali? Řešení je pak jednoduché, dělejte si to zdarma sám. Všichni vám budou tleskat.

  Vložil polhqnd, 25. Listopad 2016 - 19:50

  Asi jsme se špatně pochopili, já se neptám ze strany člena SVJ, ale ze strany člena statutárního orgánu. Jde o to, že u nás jsou lidi, kteří si myslí, že revize, odečty, uzávěrky a ostatní věci se dělají samy a statutární orgán si neoprávněně vyplatil odměny. Jde mi o to, jestli s tím má někdo reálnou zkušenost.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 27. Listopad 2016 - 17:04

  Náš tříčlenný výbor měl schválenu odměnu 5000kč/rok/celkem. Pak se to někomu nezdálo tak jsem dal funkci k dispozici a když vlastníci zjistili, že nežertuji a výbor se rozpadl začali jsme licitovat kdo to vezme a za kolik. Zastavili jsme se na 15 tis. pro jednoho pověřeného vlastníka čistá ruka. Vlastníci dostali možnost si vybrat jestli k tomu chtějí platit sociální, zdravotní a mzdovou daň navíc nebo schválí fiktivní práci na dohodu. Vše šlo jako po másle.

  Vložil JaVa, 26. Listopad 2016 - 9:14

  Zatím jste nám zde napsal/a, že členové vašeho statutárního orgánu dělají pro vaše SVJ revize,nevím sice jaké ,ale dá se předpokládat,že máte ve svém výboru revizní techniky elektro-dle (vyhl.č.50/1978 Sb. § 9),plynu-vyhl.č.18/1979 Sb.,§ 8,požárního preventistu,který ma kvalifikaci na kontrolu objektu dle v.č. 246/2001 Sb…atd. Také máte zřejmě ve svém středu kvalifikovaného účetního,který vám vede účetnictví, včetně účetní závěrky. Vašemu SVJ tedy nic nechybí,správu včetně účetnictví si děláte sami,všechny povinné revize a kontroly také,tak je s podivem,že si nedokážete přiklepnout mimořádné odměny ,které si zcela jistě plně zasloužíte.

  Je ovšem docela možné, že jsem Vás „špatně pochopil“ a na všechny tyto práce máte sjednány firmy.V tom případě mi není jasné(chybí informace o rozsahu prací nad rámec povinnosti statutára), proč by Vám měly být vypláceny mimořádné finanční odměny.Před přijetím funkcí ve statutárním orgánu vašeho SVJ,jste si zcela jistě domluvili částky,za které jste ochotni to dělat. JaVa

  Vložil ... (bez ověření), 25. Listopad 2016 - 19:58

  U nás je to to stejné, nejste sami. U nás si taky lidi myslí, že se to dělá všechno samo. Pokud máte DPP na práce, které nejsou v náplní práce člena výboru, tak to neřešte. Odečty tam nejsou, pokud je děláte, máte nárok na odměnu, účetní závěrky nejsou náplní vaší práce, máte povinnost pouze zajistit aby byly hotové, ne je dělat. Máte povinost zajistit revize, ne je vykonávat,nevím tedy o ce se zde jedná. Pokud používáte svůj počítač, tiskárnu, skener, telefon, tak máte nárok na náhradu, atd. Akorát si pohlídejte, co je a co není naplní práce stat. orgánu. Za práci ve výboru máte nárok na klasickou odměnu se všemi odvody,kterou schvaluje shromáždění, na ostatní práce, pokud je děláte můžete mít klasickou DPP. Tu shromáždění neschvaluje, pokud to nemáte ve stanovách.

  Vložil Vlastiks, 26. Listopad 2016 - 8:06

  Pokud používáte svůj počítač, tiskárnu, skener, telefon, tak NEMÁTE nárok na finanční náhradu, … neboť k používání Vašeho PC, ..... při činnosti statutára jste se rozhodl dobrovolně, neboť tím šetříte čas, či z jiných osobních důvodů.

  Vlastnictví techniky není nezbytnou podmínkou pro činnost statutára, tato funkce byla vykonávána i v minulosti bez této techniky.

  Případnou potřebu je však možno zajistit externě, za úplatu, pomocí smlouvy. Pokud se Vám to vyplatí, je cestou též možnost pořízení techniky do společenství nákupem.

  Vložil ... (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 17:15

  v 21. století zpátky na stromy.

  Vložil Vlastiks, 26. Listopad 2016 - 22:33

  … a s čím konkrétně máte problém ?

  Co Vám chybí ke štěstí v 21. století ?

  … je přece demokracie, tak výběr závisí jen na Vás !

  A nebo je to jinak ?

  Buďte konkrétní, co se Vám příčí ?

  Z Vašeho „pšouku“ jsem to nezjistil.

  Vložil anon. (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 22:48

  Ale mladíku, předpokládám, že jste mladík. My nemáme demokracii, my si na ní jenom hrajeme. My máme pouze bordel. To ale pochopíte až později.

  Vložil Vlastiks, 26. Listopad 2016 - 22:53

  … já chápu.

  A mladík už nejsem, takže dalšího vývoje se naštěstí už nedočkám.

  ":?{*)))

  P.S. Přeji hezký večer.

  Vložil miriii (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 14:26

  Tady už chybí jen dodat,že pokud by takto myslel každý, že žvejkáme mamuty a taháme ženské za vlasy do jeskyně.Dříve také nabyli auta, jezdilo se volským potahen..... Jak dlouho jste v důchodu, že takový nesmysl vůbec můžete napsat?

  Vložil Vlastiks, 26. Listopad 2016 - 22:36

  Buďte konkrétní, co se Vám příčí ?

  Z Vašeho „pšouku“ jsem to nezjistil.

  Správně patří auta nebyla, vraťte školné.

  Překlepy neřeším, chybovati je lidské.

  Vložil Otto (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 15:01

  Nechápete, že musíte u FÚ obhájit, co si může SVJ zahrnout do daňově uznatelných nákladů. Náklady na PC, telefon, skener, tiskárnu vám FÚ uzná, pokud budou ve vlastnictví SVJ. Pokud budou ve vlastnictví člena výboru, tak náklady na ně vám FÚ neuzná.

  Vložil JaVa, 26. Listopad 2016 - 15:48

  Velmi správně pane Otto.Jedná se náklady na vlastní správní činnost dle § 17 z.č.366/2013 Sb.,JaVa

  Vložil FÚ (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 15:22

  Otto zjevně netušíte, co píšete. Nepište o daních, když jim nerozumíte. Příspěvky na správu nejsou předmětem daně, takže „nedaňové“ náklady nevadí.

  Vložil Otto (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 15:49

  FÚ,

  takové náhrady tj. nedaňové neprokázané náklady SVJ nejde pokrýt příspěvky na správu, protože jde ve skutečnosti o nějaké dary poskytnuté společenstvím členům výboru. Protože SVJ vybralo na jejich úhradu příspěvky od vlastníků, nejde o příspěvky na správu a takové příspěvky předmětem daně jsou.

  Vložil Vlastiks, 26. Listopad 2016 - 16:25

  Činnost statutárů je činností dobrovolnou, a za jejich aktivitu si zaslouží odměnu na niž je pamatováno částkou pravidelných měsíčních plateb.

  Je evidentní, že zvýšenou aktivitu některého z členů Výboru a jeho podíl na zvýšení efektivity činnosti Výboru (použitím vlastního „zařízení“), je vhodné po zásluze odměnit, což by měli pochopit další členové Výboru, a po zásluze jej odměnit přidělením vyšší části z roční odměny.

  Howgh

  Vložil Petr87, 27. Listopad 2016 - 9:32

  Statutár dostává odměnu za svou činnost. Tedy za úkony, které vlastními silami provede a za převzetí odpovědnosti, která je s tím spojená.

  Tyto úkony zcela jistě nezahrnují papír, barvu do tiskárny, toner, notebook nebo dokonce poštovné.

  Je možné například na shromáždění odsouhlasit, že na tyto náklady bude stanovena členovi výboru paušální náhrada. Tyto náhrady se samozřejmě dají přesně vypočítat a zákony naší země na to pamatují. Náhrady za použití vlastního majetku se, narozdíl od odměn, nezdaňují ani se z nich neodvádějí zákonné odvody.

  Druhou variantou je samozřejmě vše – notebook, tiskárnu, stůl, židli, papíry, náplně do tiskárny, případně scanner apod. koupit do vlastnictví SVJ. To se možná vyplatí u velkých SVJ, ale zcela jistě ne u SVJ s 15 byty.

  Vložil Vlastiks, 27. Listopad 2016 - 10:04

  … Tyto náhrady se samozřejmě NEDAJÍ přesně vypočítat, a v tom je to „jádro pudla“.

  Rád bych viděl ten výpočet, a pak srovnání s možností zajištění nákupem služby jiným způsobem.

  … nějaký doložitelný odhad je asi možný.

  ale dnes v naší rozvinuté demokracii lze vše zajistit nákupem služby, přístup k internetu, tisk i scanování Vám rádi zajistí, a ani uplatnit doklad v účetnictví nebude problémem.

  Např. kopírování, tisk, scanování v Brně http://www.copycentrum.cz/…ovani-a-tisk

  Vložil Vlastiks, 26. Listopad 2016 - 15:34

  To by si mohli statutáři „časem“ do nákladů přihazovat cokoli, tak jak se u nás projevila snaha proplácet náklady dle čestného prohlášení. Taky by mohli zapojit své bližní, tak jak to dělají europoslanci, a jiní, nebo proplácet občerstvení při jednání Výboru.

  A jak chcete ten příspěvek na PC, scaner, tiskárnu, internet, telef.hovory, a j. v soukromém vlastnictví vlastně stanovit? Jako procento nákupní ceny ? To by se to „doma“ vybavovalo (nákup se slevou)!!!

  Vložil Vlastiks, 26. Listopad 2016 - 15:21

  Vážení blábolilové. Pokud nic nevíte o účetnictví tak mlčte. Pokud si představujete financování (u Vás) tak jak naznačujete, pak Bůh či Aláh Vám pomáhej.

  Vložil abc (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 11:30

  Bóže, to je zase blábol.

  Vložil Vlastiks, 26. Listopad 2016 - 12:17

  Není-li co říct, lépe mlčet.

  Jinak: Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

  Vložil cv (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 15:00

  Vlastiks, tím příslovím byste se měl řídit, skutečně. Nechápu, proč jste na internetu, ten dřív také nebyl.

  Vložil Vlastiks, 26. Listopad 2016 - 22:47

  Hluboce se mýlíte, internet a elektronická komunikace je moje láska.

  Naopak nenacházím pochopení u členů Výboru a jejich spolulicitátorů, díky nimž bylo zamítnuto používání elektronické komunikace v novém návrhu Stanov, včetně poskytování informací o hospodaření na webu.

  Přitom ale Výbor schválil zakoupení náplně pro soukromou tiskárnu jednoho ze svých členů.

  … a včil mudruj !

  Vložil polan52, 26. Listopad 2016 - 14:50

  Tak proč se tím neřídíte? abc a ostatní mají pravdu. Doplním, že podle vás nemají statutáři nárok ani na hovorné, protože mobily taky nebyly. Laciné chlebíčky v kantýně SVJ, to byste toleroval?

  Vložil Vlastiks, 26. Listopad 2016 - 23:04

  ":?{*)))

  … stejně jako náhrady, které nelze jednoznačně prokázat.

  Vložil polhqnd, 26. Listopad 2016 - 9:34

  Možná jsem to napsal trochu zmateně, tak to zkusím upřesnit. Nejedná se o žádné mimořádné odměny (každý byt platí dle měsíčního rozpisu 100 korun na Správu družstva a tuto částku jsme si na základě DPP vyplatili). Neděláme revize fyzicky sami, ale zajišťujeme ať všechny jsou v pořádku, děláme odečty vody, řešíme havárie (tím že na to někoho zajistíme) a další různé věci. Účetnictví nám dělá další firma, které se za to platí. Teď jsem vlastně uvědomil, že firma, která nám vede účetnictví, neměla tuto platbu taky řádně odsouhlasenou jako odměny členové výboru, ale tohle nikomu nevadí. Zařízení jako počítač a telefon používáme svoje, to nám tak nějak nevadí. V podstatě jsme SVJ nevytvořili za rok žádné režijní náklady, protože veškeré telefony a poštovné a jiné „takové maličkosti“ jsme platili z těch peněz, které jsme si vyplatili. Nicméně aspoň jsem si uvědomil, že to bude věc spíše osobní, protože ať vedení účetnictví, tak správa domu bylo odsouhlaseno stejně, ale problém mají někteří lidé pouze s vyplacením peněz za správu domu. Proto by mne zajímalo, jestli s tím nemá někdo reálné zkušenosti. Jinak je mi jasné, že je to o lidech, normálně smýšlející člověk by to uvedl formálně do pořádku a ukončil by to.

  Vložil anon. (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 11:37

  „V podstatě jsme SVJ nevytvořili za rok žádné režijní náklady, protože veškeré telefony a poštovné a jiné „takové maličkosti“ jsme platili z těch peněz, které jsme si vyplatili.“ To je stejné, jako kdybyste svému zaměstnavateli za svoji mzdu např. kupovali kancelářský nábytek, nebo nějaký stroj, nebo cokoliv jiného, třeba firemní automobi.

  Vložil JaVa, 26. Listopad 2016 - 10:03

  Předpokládám,že se ve vašem případě jedná o SVJ.Tak proč platíte nějaké částky na Správu družstva?

  1)Pokud má vaše SVJ uzavřenu příkazní smlouvu s externím správcem,tak by měl ty měsíční platby(100 kč.- na bytovou jednotku) obdržet za správu domu a pozemku on a ne výbor SVJ.Samozřejmě nevíme, co v této smlouvě stojí.

  2)Vaše účetní firma, má s SVJ zcela jistě také řádnou smlouvu na předem určenou částku.

  3)Tyto smlouvy, včetně výše finančních částek schválilo shromáždění vlastníků.

  4)Shromáždění vlastníků také schválilo měsíční(roční) odměnu členům statutárního orgánu SVJ za výkon funkce a tu si také může výbor vyplatit.Pokud některý z členů výboru vykonává ještě mimo svoji funkci také některé práce(nemohou to být činnosti ,které jsou náplní člena výboru SVJ) na DDP,tak i jemu náleží za ni náleží dohodnutá mzda.

  5)Jak dlouho jste členem výboru SVJ?

  JaVa

  Vložil polhqnd, 26. Listopad 2016 - 10:27

  Samozřejmě se jedná o SVJ, mám zažité pořád družstvo, protože před třemi lety se to BD změnilo na SVJ. Jde o to, že v bývalém bytovém družstvu byly tyto všechny ošetřeny v pořádku, při změně na SVJ se na to formálně pozapomnělo a z toho vzniká problém.

  ad1) v měsíčních rozpisech jsou platby dvě, jedna za správu domu pro extérní společnost a druhá za správu domu (míněno pro členy výboru)

  ad2) extérní firma tu smlouvu v pořádku taky nemá, jelikož to není v žádném zápise shromáždění (tato skutečnost nikomu nevadí)

  ad3) jak jsem psal výše, není to uvedeno v žádném zápise (samozřejmě naše chyba jako výboru, že jsme si to nepohlídali)

  ad4) ta odměna je zmíněná stokoruna za každý byt měsíčně pro výbor

  ad5) 3 roky

  Vložil JaVa, 26. Listopad 2016 - 10:57

  Z toho, co jste zde uvedl,vyplývá,že vašemu SVJ dělá externího správce i účetnictví jedna firma.Pokud si provedení a termíny všech revizí zajišťuje výbor,co vám pak za vaše peníze dělá ten váš„externí správce“? Nejspíše to bude BD,které dům vlastnilo před vznikem SVJ.Ta odměna v ad4) je souhlasná s tou druhou pro výbory v ad1) nebo jsou ty odměny dvakrát?To,že i 3 roky po vzniku vašeho SVJ máte ve vašem SVJ, s prominutím takový „bordel“ o něčem svědčí.Zkusil jste si někdy pročíst § 159 z.č. 89/2012 Sb., a pak i všechny zákony související s SVJ?Kdo svolává a řídí shromáždění vlastníků ve vašem SVJ?Kdo dělá z těchto shromáždění zápisy?Kolik je členů ve vašem SVJ a jaká je průměrná účast na schůzích. JaVa

  Vložil polhqnd, 26. Listopad 2016 - 11:09

  Že v tom máme bordel to vím. Řešíme jak z toho ven. Vy už se dostáváte někam jinam. Historie toho, jak to všechno bylo a proč je zdlouhavá, proto jsem se ptal někoho na reálnou zkušenost. Zatím jsem tady ale nikam nedostal.

  Vložil Orel (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 14:42

  První problém spočívá v tom, že pokud jde o odměny výboru za výkon jejich funkce, tak to správně nemělo proběhnout pře DPP, ale jako odměny za výkon funkce členů statutárního orgánu. Rozdíl je v tom, že z DPP se zpravidla nemusí odvádět zdrav. a sociál. pojištění, z odměn členům výboru se pojištění odvádí. Přes DPP byste mohli řešit odměny za práce, které jste případně vykonávali nad rámec výkonu funkce statutárního orgánu. Takže záleží na tom, co jste uvedli v DPP za konkrétní práce. Mohlo by to vadit pojištovnám či FÚ, pokud na to nepřijdou, nic se neděje (i v jiných SVJ vyplácejí místo odměn za výkon funkce DPP a asi jim to prochází), pokud by na to přišli, hrozí doplatky vč. sankčních postihů. Odměny za výkon funkce jste měli správně nechat schválit na shromáždění, na druhé straně jste ale ušetřili náklady za pojištění, čímž ušetřili i vlastníci na príspěvcích za správu.

  Pokud by neschválené odměny chtěli po členech výboru vlastníci vrátit, tak můžete argumentovat tím, že vrátíte, ale jen rozdíl mezi odměnanami, které jste obdrželi a odměnami obvyklými, které se jinde za práci členů výborů vyplácejí. Nebo můžete odmítnout cokoliv vrátit, pak by to po vás museli vymáhat soudně. Není jisté, jak by rozhodl soud, ale možná, že by přijal argument o porovnání vašich odměn z odměnami obvyklými.

  Nyní byste měli navrhnou odměny, za které jste ochotni práci členů výboru vykonávat, a předložit je ke schválení shromáždění, abyste měli do budoucna postup v souladu se stanovami a zákonem. Pokud chcete mít správný postup i s předpisy o pojištění a zákonem o daní z příjmů, tak výkon funkce člena výboru neřešte pře DPP, ale jako odměny za výkon funkce statutárních orgánů, i když to bude znamenat celkově vyšší náklady na odměny (i zdrav. a sociál. pojištění) a tedy i vyšší příspěvky na správu vlastníků. DPP můžete uzavřít také, ale uvést do nich činnosti, které jsou rozdílné od výkonu funkce člena výboru. Pokud by vám shromáždění nechtělo vámi navržené odměny schválit, můžete zvážit ukončení výkonu členů výboru a navrhnout vlastníkům, ať si tedy seženou nové členy výboru za nižší odměny.

  Vložil Poděkování - Orel (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 15:03

  Děkuji. Konečně něco k věci.

  Vložil JaVa, 26. Listopad 2016 - 13:26

  Na vaše hospodaření s cizím majetkem, existuje jediná rada.Zvolte si do výboru lidi ,kteří se v problematice SVJ orientují nebo si zaplaťte firmu,která se tím živí.Je ovšem dost velký problém, někoho takového najít.Možná by stačilo pročíst si zdejší příspěvky lidí ,kteří podobnou zkušenost již mají za sebou,jako např.pan „Wervolf“.Zkuste si najít něco z jeho příspěvku a hlavně rad,kterých se mu na tomto webu dostalo.Nebo oslovte někoho z tohoto portálu osobně a on Vám třeba poskytne návod, jak z toho ven mimo tento web. Z Vašich dotazů je totiž zřejmé,že Vy o tom nevíte vůbec nic a přesto jste přijal tuto velmi zodpovědnou a hlavně nevděčnou funkci.JaVa

  Vložil polhqnd, 26. Listopad 2016 - 14:17

  Tuto funkci jsem vzal proto, aby se dotáhl přechod na SVJ, nikdo se k tomu totiž neměl, ale BD už nechtěli. Nikdo to nechce dělat a nikomu to nechtějí dát. Máte nějaké jiné řešení? Já a kolegové s tím velice rádi skončíme a pokud se lidi neumodří, odstoupíme z funkcí. Ale ať jsme blázni nebo ne, chceme to ukončit v rámci dobrých mravů a slušně. Primárně se chceme nějak domluvit, řešení právní cestou jsou na poslední místě. Zákony se samozřejmě ohánět můžeme, ale na shromáždění má stejně vyšší vážnost tvrzení „jedna paní povídala“.

  Vložil asi tak (bez ověření), 26. Listopad 2016 - 17:12

  Žádný přechod z BD na SVJ se nekoná. BD je BD a SVJ je SVJ. Navzájem nemají vůbec nic společného. Ale tohle jste napsal hezky: Zákony se samozřejmě ohánět můžeme, ale na shromáždění má stejně vyšší vážnost tvrzení „jedna paní povídala“. Jak pravdivé. Abyste prosadil zákon a „jedna paní povídala“ poslal do kanálu,protože tam patří, musíte být velice silná osobnost.

  Vložil VN (bez ověření), 27. Listopad 2016 - 13:39

  je víceméně o slovíčkaření. Přechod z BD na SVJ se realizuje tam , kde dochází k převedení vlastnictví bytu na osoby , které mají k bytu členský podíl…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".