Lake dotaz - SVJ(ZoVB) a SVJ(NOZ)

Vložil MartinII, 4. Červen 2014 - 9:39 ::

pane Lake, do jaké kategorie patří byt, který má na CUZK.CZ uvedeno: „Typ jednotky: jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů“

Jedna z diskutujících v jiném vlákně vznesla dotaz, co je SVJ(2012). Po zadání řetězce „SVJ(2012)“ vyběhne háfo vláken. Nenašel jsem ale v tom množství vlákno s názorem p.Lake na cca 4 typy SVJ.

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 4. Červen 2014 - 10:22

  Nevím, proč jsem byl vyvolán právě já, ale pokusím se odpovědět.

  První „společenství vlastníků jednotek“ bylo bez právní subjektivity, prostě skupina vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb..

  Pokud se bavíme o právnických osobách, rozlišení SVJ na dva odlišné typy plyne přímo z právní úpravy, podle kterého tyto právnické osoby vznikaly a vznikají. Používám od roku 2012 ve svých textech označení SVJ(2000) a SVJ(2012).

  SVJ vzniklá ze zákona a podle zákona č. 72/1994 Sb. v době od 1.7.2000 do 31.12.2013 nazývám SVJ(2000). Je to proto, že toto SVJ jako právnická osoba bylo do českého právního řádu zavedeno novelou ZoVB č. 103/2000 Sb. ze dne 25.04.2000.

  SVJ založená a vzniklá podle zákona č. 89/2012 Sb. v době od 1.1.2014 nazývám SVJ(2012). Je to proto, že toto SVJ jako právnická osoba bylo do českého právního řádu zavedeno zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

  Že oba typy SVJ mají zásadní odlišnosti a řídí se poněkud odlišnou právní úpravou je dávno známo všem, snad kromě publikujících českých právníků s akademickými tituly, novinářů a staré Blažkové. Společné mají snad pouze to, že:

  • oba druhy SVJ jsou právnické osoby,
  • oba druhy jsou (velmi nevhodně) v právních předpisech pojmenovány shodně,
  • oba druhy SVJ se zapisují do jediného rejstříku,
  • oba druhy SVJ existují v domech (ovšem rozdělených odlišným způsobem na odlišné jednotky).

  Stejně tak důsledně je nutno rozlišovat pojmy jednotka(1994) a jednotka(2012). Případně prohlášení(1994) a prohlášení(2012).

  lake

  Vložil MartinII, 4. Červen 2014 - 11:33

  Pane Lake, vyvolal jsem Vás proto, že jste publikoval, co jsem nemohl najít po zadání řetězce SVJ(2000) či SVJ(2012) zde v diskusi. Spíše vyběhlo háfo vláken, mezi kterými bylo možná dále uvedené vlákno

  Do které kategorie tedy patří byty, které mají v cuzk.cz „Typ jednotky: jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů“

  http://www.portalsvj.cz/…ri-druhy-svj

  Tři druhy SVJ

  Vložil lake, 4. Září 2013 – 3:46 :: Návrhy na změnu zákona Po nabytí účinnosti NOZ nastane zajímavý právní stav. Budou nadále existovat SVJ(2000), o kterých NOZ mlčí. Dále budou vznikat nová SVJ(2012), která se budou ve všech věcech řídit podle ustanovení NOZ o bytovém vlastnictví. Budou vznikat i SVJ třetí skupiny, o kterých NOZ také mlčí. O tom jsme zatím nepsali. Jde o případy, kdy v domě vznikly nebo vzniknou jednotky(1994) podle ZoVB a vlastníci budou zakládat právnickou osobu SVJ po nabytí účinnosti NOZ a zrušení ZoVB. Připravil jsem tabulku s přehledem právních předpisů, podle kterých se budou tyto právnické osoby řídit po nabytí účinnosti NOZ.

  Přehled právních vztahů Vlastníci navzájem Vlastníci a SVJ SVJ navenek od 01.01.2014

  Dům bez vzniku SVJ NOZ §3028.3, ZoVB* NOZ §3028.3, ZoVB* správce dle NOZ s jednotkami(1994)

  SVJ(2000) NOZ §3028.3, ZoVB*, stanovy NOZ §3028.3, ZoVB*, stanovy NOZ s jednotkami(1994)

  SVJ(2012) NOZ přiměřeně (???) NOZ přiměřeně (???) NOZ s jednotkami(1994)

  Dům bez vzniku SVJ NOZ NOZ správce podle NOZ s jednotkami(2012)

  SVJ(2012) NOZ NOZ NOZ s jednotkami(2012)

  (*) Poznámka: použijí se pouze ta ustanovení ZoVB, která upravovala práva a povinnosti vlastníků jednotek a členů společenství vlastníků jednotek, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ nebo se od nich členové neodchýlili ve stanovách. Z tabulky je zřejmé, že právní jistota dnes panuje pouze pokud vzniknou jednotky i SVJ „na zelené louce“, to jest čistě podle NOZ. Pouze tento případ NOZ zná a upravuje jej podrobně v části o bytovém vlastnictví. Současná SVJ se musejí spokojit pouze s přechodovým ustanovením NOZ § 3028 odst. 3 Nic jiného jim NOZ nenabízí. Právní vztahy „dovnitř“ se tedy budou i dále řídit dosavadní právní úpravou (i když skupina zombie-právníků tvrdí dnes opak v rozporu s platnou právní úpravou). Totéž platí pro vztahy mezi vlastníky jednotek navzájem i v domech, které jsou rozděleny na jednotky(1994), avšak SVJ nevzniklo. Právně komplikovanější bude případ, kdy dům byl rozdělen na jednotky(1994) a vlastníci chtějí založit SVJ dne 01.01.2014 či později. Jde o případ, který NOZ nezná a neupravuje. Chybí jednoznačná přechodová ustanovení. Postup plně podle NOZ není možný, protože ustanovení o bytovém vlastnictví se vztahují výhradně na domy s jednotkami(2012). NOZ vůbec nezná „společné části domu“, které nejsou jednotkami. Pro nově vznikající právnickou osobu SVJ(2012) se tedy nejspíše použijí kogentní ustanovení NOZ o bytovém vlastnictví přiměřeně – to jest pokud nejsou v rozporu s odlišnou definicí jednotky(1994). Vlastníci budou tedy při přijetí stanov nuceni upravit rozsah svých práv a povinností podle NOZ. Nedostatky NOZ by měly být odstraněny novelizací – doplněním chybějících přechodových ustanovení. lake

  Přidat komentář

  § 1160 Vložil Společná část (bez ověření), 4. Září 2013 – 10:41 Lake: „NOZ vůbec nezná „společné části domu“, které nejsou jednotkami.“ ObčZ: § 1160 odpovědět | hodnocení –3

  Tři druhy SVJ 3 Vložil lake, 4. Září 2013 – 11:40 SVJ(2000) vznikla podle zákona č. 72/1994 a řídí se jím (a stanovami) v právních vztazích, vzniklých před účinností NOZ. Viz NOZ § 3028 odst. 3. To platí plně ve věcech práv a povinností členů vůči SVJ(2000). Vztahy tohoto SVJ navenek (tedy k nečlenům), vzniklé po datu účinnosti NOZ, se samozřejmě budou řídit podle NOZ. To je naprosto triviální právní skutečnost. lake odpovědět | hodnocení 0

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".