kritérium pro rozpočítávání nákladů na členy SVJ (výtah, odpadky, úklid, el.energie spol. prostor)?

Vložil Josef Taptuch (bez ověření), 9. Únor 2011 - 18:29 ::

naše správní firma používá pro rozpočet nákladů na členy SVJ rigidně coby kritérium podlahovou plochu. Není to logické a často nespravedlivé. Optimální je počet osob žijících v bytě. Jak to změnit? Správní firma argumentuje nějakou vyhláškou a tvrdí, že na změnu může přistoupit jen když všichni budou pro změnu, což je v reálu těžké dosáhnout. Děkuji za odpověď. Josef Taptuch, Praha

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Účtařka s praxí (bez ověření), 10. Únor 2011 - 20:26

  Pokud je Vámi uváděné náklady položkami správy domu, pak se rozúčtovávají v poměru spoluvlastnických podílů, nehodnou-li se všichni jinak. (To předpokládám, o službách nic nepíšete, správní firma tak má pravdu.)

  Pokud jsou Vámi uváděné náklad službami zajišťovanými společenstvím, pak se rozúčtovávají v poměru spoluvlastnických podílů, nerozhodnou-li vlastníci s 3/4 vlastnickým podílem jinak. (Toto nebude Váš případ, neboť o službách nic nepíšete. Co není službou, je nákladem na správu domu.)

  Vložil lake, 10. Únor 2011 - 23:23

  Paní Účtařka napsala: "Co není službou, je nákladem na správu domu."

  Není tomu tak ve všech případech. Položka Odpady, kterou zmínil tazatel, nemusí být ani službou, ani nákladem správy domu. Může jít o místní poplatek, předepsaný osobám s trvalým pobytem v obci, který se vybírá prostřednictvím SVJ a odvádí obci. O způsobu rozúčtování tohoto poplatku se nerozhoduje ve společenství.

  Nejde tedy o položku správy domu, ani o službu zajišťovanou společenstvím. To je zřejmé z toho, že neuhrazený nedoplatek bude vymáhat obec přímo na dlužníkovi.

  lake

  Vložil Krupp, 10. Únor 2011 - 23:30

  U odpadků se může kdokoliv mýlit, pokud nezná příslušnou místní vyhlášku. U nás se platí podle velikosti nádob a četnosti vyvážení. Platí vlastník (správce) domu, tedy SVJ. Zúčtování je pak dáno dohodou v rámci SVJ. U nás je to služba počítaná podle osob. Pokud to změníme na náklad správy domu, bude podle podílu.

  Jirka

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 10. Únor 2011 - 8:42

  naše zkušenost říká, že není možné zjistit a zkontrolovat počet bydlících !!! osob. a nemůžete nikoho donutit, aby se v bytě přihlásil. co jde logicky na byt, účtujeme na byt, co nejde, účtujeme na plochu. O způsobu rozúčtování rozhoduje shromáždění.

  Vložil T. K. (bez ověření), 9. Únor 2011 - 20:16

  Správní firma – resp. její pracovníci – zjevně nemají základní znalost zákona o vlastnictví bytů. Nechtěl bych vidět, jak vypadá správa v jejich pojetí. Způsob rozúčtování cen služeb určuje shromáždění a to tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů. Správní firmě poté pouze oznámíte, co jste si odhlasovali.

  Poznámka: teplo a teplou vodu je třeba rozúčtovávat podle vyhlášky, ale o to patrně ve vašem případe nejde.

  72/1994 Sb. – Zákon o vlastnictví bytů:

  § 9a (2) Společenství je oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu.

  § 11 (4) K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

  Vložil Anonym22 (bez ověření), 9. Únor 2011 - 21:32

  Kde jste vzal, že výše zmíněné položky jsou v domě tazatele služby? Podle prohlášení vlastníka nebo podle stanov to mohou být klidně náklady na správu domu, pak má správce pravdu.

  Vložil T. K. (bez ověření), 10. Únor 2011 - 14:32

  Předpokládejme, že by tomu tak skutečně bylo. Je ale třeba ke změně stanov souhlasu všech? Nebo ke změně údajů, které jsou obsahem prohlášení vlastníka?

  Vložil Anonym22 (bez ověření), 10. Únor 2011 - 17:16

  Na toto téma tu bylo popsáno již mnoho obrazovek (doporučuji např. diskusi s názvem „Způsob rozpočítání nákladů“). Pokud si vzpomínám, k jednoznačným závěrům se nikdy nedospělo.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".