Konec předsednictví po 5 ti letech ...

Vložil Koblih (bez ověření), 11. Říjen 2020 - 21:21 ::

Dobrý den, mam dvě otázky. Ve stanovách máme napsané ze předseda se volí na 5 let. Pak předsednictví zaniká. Otázka zní pokud se neudela schůze a nezvoli se novy předseda ,kdo je tedy hlavní předseda po 5 ti letech? porad ten který byl zvoleny předtím? (I po 5ti letech není vymazan z rejstriku) . Druha otázka je záludna, Předsedou se stal člověk který vlastnil byt,ovšem předseda se odstěhoval a už není členem svj neboť změnil adresu…může být i nadále předsedou svj ? Nebo clen který nevlastní bytovou jednotku nemůže být předsedou svj? Podotýkám že už pak nebyl sepsan žádný dodatek o externím pracovníkovi…diky za odpověď…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 13. Říjen 2020 - 6:00

  Poradil jsem panu Koblihovi použít Lex Covid. Ono se ale zapomíná na to, že problém končícího funkčního období člena statutárního orgánu je řešitelný i za normální situace – bez nouzového stavu a bez uplatnění Lex Covid. Řešení se jmenuje „náhradní člen“.

  89/2012 Sb. § 1221
  (1) Nevyplývá-li z ustanovení o společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o spolku, zejména ustanovení o svolání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů, o neplatnosti rozhodnutí nebo o následcích jeho rozporu s dobrými mravy. Nepoužijí se však ustanovení o shromáždění delegátů ani o dílčích členských schůzích. 

  Z uvedeného plyne, že ustanovení o statutárním orgánu spolku jsou použitelná i pro statutární orgán SVJ (to jest předsedu SVJ nebo výbor). Toto platí za předpokladu, že stanovy SVJ neobsahují odlišnou úpravu.

  89/2012 Sb. § 246
  (2) Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě. 

  Z uvedeného plyne, že problém s končícím předsedou SVJ může být vyřešen i mimo období nouzového stavu a bez použití berličky Lex Covid. Končící předseda SVJ může kooptovat náhradníka. A ani to nemusí učinit písemně.

  • Předseda SVJ tedy může (před zánikem své funkce) „kooptovat“ sám sebe. To může udělat i ústně, doma před zrcadlem v koupelně. Bude pak vykonávat funkci dále (jako řádně kooptovaný náhradník) i po skončení svého funkčního období, a to „do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě“. Tedy do nejbližšího zasedání shromáždění SVJ.
  • Stejně je možno postupovat je-li statutárním orgánem výbor. Pokud počet členů výboru neklesl pod polovinu, mohou hlasováním kooptovat další osoby k doplnění výboru na plný počet. Mohou také kooptovat náhradníky (i sami sebe). Samozřejmě to bude fungovat pouze na dobu do nejbližšího zasedání shromáždění.

  Kouzlo tohoto řešení je v tom, že výkon funkce kooptovaných členů se takto legálně prodlouží až do nejbližšího zasedání shromáždění.

  Nepotřebujete Lex Covid, stačí číst zákon.

  Justitianus

  Vložil Krupp, 13. Říjen 2020 - 9:11

  Justi, někdy mi připadáte, že se pohybujete trochu mimo realitu. Zkuste uvažovat situaci, že výboru skončilo funkční období. Bylo to ještě před kovidem. Nevyhlásil nové volby, protože co kdyby nedopadly… A teď není možno shromáždění svolat. Je možno hlasovat per polam? Kdo by byl oprávněn to hlasování zorganizovat? Neplatný výbor? Někdo jiný? A náhradní člen, kdo to je? Jirka

  Vložil Justitianus, 13. Říjen 2020 - 10:34

  Pane Kruppe, snad jste nepochopil co jsem napsal. Můj text byl o případu, kdy končící výbor/předseda ustanoví náhradníky/náh­radníka (samozřejmě před skončením funkčního období). Tento případ nemá s Covidem nic společného, to lze použít kdykoliv.

  I v případě kdy výboru/předsedovi skončilo funkční období a náhradníci nebyli určeni, stále platí že tyto osoby jsou zapsány v rejstříku. Je tedy v pořádku když svolají shromáždění k volbě nového výboru/předsedy. Proč ne? Nějak se to přece vyřešit musí. Rejstříkový soud nebude při zápisu nově zvoleného výboru zkoumat zda svolavatelé shromáždění „přetáhli“ své funkční období. Soud bude zkoumat zda přílohou žádosti je zápis ze shromáždění obsahující určení kdo byl zvolen a prohlášení nově zvolených o souhlasu s převzetím funkce.

  Pokud chcete stav v SVJ z Vašeho příkladu vykládat striktním způsobem, pak došlo k zániku funkce/funkcí a bývalý výbor už nemá oprávnění svolat shromáždění. V tom případě shromáždění svolají vlastníci jednotek, kteří mají alespoň čtvrtinu hlasů.

  Justitianus

  Vložil Jan77 (bez ověření), 12. Říjen 2020 - 10:49

  Pokud předsedovi předsednictví zaniklo a nebyl nikým nahrazen (volbou, či náhradníkem), pak předsedou není nikdo. Nepíšete , kdy 5 leté období skončilo či má skončit – mohl by vám pomoci covid https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-191 , pokud ovšem předsednictví zaniklo v době mimořádných opatření a za podmínky, že s prodloužením nevyjádří předseda nesouhlas.

  PS, předpokládám, že máte jednočlenný statutární orgán (Předseda společenství), nikoliv výbor.

  Vložil Justitianus, 12. Říjen 2020 - 7:29
  • Pane Koblihu, napsal jste: „předseda se volí na 5 let. Pak předsednictví zaniká.“

  Odpověď: Pokud to chcete aktuálně vyřešit, zadejte hledat „COVID“ a přečtěte si příspěvky pana Pavla na toto téma.

  • Tážete se: „předseda se odstěhoval neboť změnil adresu… může být i nadále předsedou svj?“

  Ani odstěhování, ani změna doručovací adresy, dokonce ani změna adresy trvalého pobytu nemá vliv na trvání výkonu funkce člena statutárního orgánu.

  • Tážete se: „Nebo clen který nevlastní bytovou jednotku nemůže být předsedou svj?“

  Zákon neobsahuje žádný zákaz v tomto smyslu. Přečtěte si tedy vaše stanovy. Ty mohou určit, že členem statutárního orgánu se může stát pouze vlastník jednotky v domě. Takové omezení nemá žádný rozumný smysl, ale některá SVJ mají toto ve stanovách.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".