Komu poslat pozvánku ?

Vložil Tony, 23. Listopad 2020 - 18:34 ::

V KN je zapsáno:

Vlastníci, jiní oprávnění:

Spravovaný svěřenský fond – Soukromý svěřenský fond XY, sídlo neurčeno

Svěřenský správce – Novák Jaroslav, Praha........­.....Černý Jan, Písek..............

V Jiných zápisech je:

Typ – Doba trvání svěřenského fondu a na dalším řádku – Zakladatel svěřenského fondu

Komu poslat pozvánku na shromáždění? Kdo může zastupovat vlastníka? Kdo může za vlastníka podepsat tak oblíbenou plnou moc pro výbor? Případně můžete napsat i další spojitosti s tímto (známým) typem vlastnictví. T.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 23. Listopad 2020 - 18:59

  Tony, je třeba postupovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb..

  Podle § 1448 odst. (3) platí, že vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce.

  Podle § 1456 platí, že svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu. Do veřejného seznamu nebo do jiné evidence se svěřenský správce zapíše jako vlastník majetku ve svěřenském fondu s poznámkou "svěřenský správce“.

  Tím je jednoznačně dáno kdo vystupuje vůči SVJ jako správce majetku ve svěřenském fondu. Tato osoba (svěřenský správce) vykonává vlastnická práva k jednotce, včetně práv vlastníka jednotky vůči SVJ.

  Justitianus

  Vložil Tony, 1. Prosinec 2020 - 17:04

  Tomu celkem rozumím, mám však problém, že správce jsou dvě osoby. Je jedno, které z nich pošlu pozvánku? Stačí když plnou moc podepíše jen jeden z nich. Ve VR nelze „způsob jednání“ nalézt. T.

  Vložil Justitianus, 1. Prosinec 2020 - 22:34

  Správce jsou dvě osoby? A obě jsou zapsány v katastru jako spoluvlastníci jednotky? Jestliže je tomu tak, pak ovšem na ně dopadá ustanovení § 1185 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb..

  Podle tohoto ustanovení platí, že spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu.

  Je tedy povinností dvou svěřenských správců, aby SVJ oznámili jméno a doručovací adresu (nebo firmu a sídlo) osoby, která byde zastupovat vlastníka jednotky a vykonávat vůči SVJ jeho práva. Pouze této osobě budete pak doručovat pozvánky, návrhy, vyúčtování a jakékoliv další písemnosti či výzvy.

  Jestliže tak neučiní, pak jim ani nemusíte posílat pozvánky, protože porušili zákon. Následky nechť si nesou sami.

  Justitianus

  Vložil Tony, 3. Prosinec 2020 - 12:51

  Díky, platí dtto jako na/u SJM.

  Ano, oba jsou zapsáni jako vlastníci na konci jmenného seznamu vlastníků, každý se stejným podílem, jako ho má zapsaný svěřenský fond . T.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".