Komíny - prohlášení vlastníka

Vložil Kosir (bez ověření), 30. Duben 2013 - 10:29 ::

V prohlášení vlastníka pro jednotlivé b.j. jsou určeny společné části budovy – základy, střecha, chodby, kočárkárna atd. a mimo jiné je uvedena položka „komíny“, která je však škrtnuta. T.zn., komíny nejsou společné části budov a odpovídá za ně vlastník b.j. ? Podotýkám, že jde o komíny pro plynové karmy, které byly tehdá v projektu, před 45 lety, uvedeny jako vzduchotechnika.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jandus (bez ověření), 1. Květen 2013 - 10:02

  Komín jako vyzděný prostor je nepochybně společnou součástí budovy. Naopak, komínová vložka, pokud není výslovně uvedena jako společná, je individuálním majetkem.

  Vložil lake, 1. Květen 2013 - 10:30

  Nic z toho co napsal Jandus není absolutní pravda.

  Tvrzení „vyzděné, tedy společné“ neplyne z žádného celostátně platného předpisu. Příčky mezi místnostmi v bytě mohou přece také být vyzděné, ba i bytové jádro. Nikdo ale netvrdí, že by jenom kvůli tomu vyzdění byly automaticky povinně společnými částmi domu.

  Stejně tak je nesmyslný závěr, že komínová vložka je „individuálním majetkem“. Právě tak může být společná, neboť vložka s komínovým tělesem tvoří jeden nedílný funkční a stavební celek. Pak by vložka (věc vedlejší) mohla následovat osud komínu jako věci hlavní. Pokud byla vložka pořízena později, bude rozhodující zda její vlastník je osoba totožná s vlastníkem domu. Podle toho je buď společná, nebo nikoliv společná.

  Je třeba méně fantazírovat a raději vyjít z Prohlášení vlastníka budovy. Tazatel sice uvedl, že komíny jsou škrtnuté v textu Prohlášení týkajícím se společných částí, ale rozhodující je pouze zda (a které konkrétní komíny) jsou výslovně uvedeny v definici jednotlivých jednotek. Pokud to není ani tam, ani tam, jde o vadné Prohlášení. Jak je vlastníci jednotek opraví je na nich.

  lake

  Vložil kosir, 1. Květen 2013 - 16:43

  Souhlasím, ale ke každé b.j. je pouze ten jeden komín (karma), takže žádný další „konkrétní“ již není. P.S. Vlastník (vlastníci) může opravit (doplnit) Prohlášení ? Oznámením na katastr ?

  Vložil Viktor_SVJ, 1. Květen 2013 - 21:39

  PV muzou menit pouze VSICHNI vlastnici jednotek.

  Vložil lake, 2. Květen 2013 - 5:50

  Jde o případ, kdy dochází ke změně v označení (vymezení) jednotek v domě. Dosavadní jednotka (definovaná v Prohlášení bez komínu) se mění na jednotku s komínem.

  Změněné prohlášení (nebo dodatek prohlášení, kterým se mění obsah některé části) se podává příslušnému katastrálnímu pracovišti v počtu dva plus počet účastníků. Lhůta je 30 dnů (§ 11 odst. 7 ZoVB). Vkladem prohlášení vlastníka (změněného prohlášení vlastníka) nabude změna vlastnických vztahů právní moci.

  Změněné prohlášení musí být podepsáno všemi vlastníky jednotek v domě, přičemž „katastrální úřad v řízení o povolení vkladu zkoumá, zda ve smlouvě podle § 36 jde skutečně o písemné projevy vůle osob v ní uvedených, se zvláštním zřetelem k těm, jejichž právo na základě smlouvy zaniká nebo se omezuje.“ Tyto podpisy musejí být ověřeny některým ze způsobů uvedených v § 37 odst. 6 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-26…).

  Totéž uvádí stanovisko Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK 5703/2008–22 ze dne 07.01.2009, podepsán Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů (http://www.cuzk.cz/…jSoubor.ashx?…, str. 245).

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".