Kdy je vyúčtování služeb splatné?

Vložil Anonymous, 6. Červenec 2022 - 18:40 ::

Na jiném místě (které nedokážu nyní najít, prosím o doplnění odkazu) zde bylo uvedeno, že vyúčtování je splatné, je-li

1. řádné,
2. správné,
3. doručené.

Dále se diskutovaly situace, kdy vyúčtování (A) není řádné a je správné, (B) je řádné a není správné.

Mám za to, že nejde o nezávislé požadavky, a že buď řádné == správné (a nemůže tak nastat situace A ani B), a nebo řádné → správné (a nemůže tak nastat B, situace A nastat může).

  • vyúčtování služeb
  • vyúčtování správy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zdenek 22, 7. Červenec 2022 - 15:36

Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování služeb jsou splatné nejdříve po uplynutí 30denní lhůty pro předložení námitek, nejsou-li námitky předloženy – viz § 8 a 7 zákona č. 67/2013 Sb.

Vložil Nechápavý (bez ověření), 7. Červenec 2022 - 15:40

„Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování služeb jsou splatné nejdříve po uplynutí 30denní lhůty pro předložení námitek, nejsou-li námitky předloženy – viz § 8 a 7 zákona č. 67/2013 Sb.“ (Vložil Zdenek 22, 7. Červenec 2022 – 15:36)

A ta začne běžet kdy?

Vložil Zdenek 22, 7. Červenec 2022 - 16:11

Pane nechápavý, což tak přečíst si zákon o službách? Lhůta pro předložení námitek začíná běžet od doručení vyúčtování, popřípadě od doložení podkladů podle § 8 odst. 1 zákona o službách.

Vložil Nechápavý (bez ověření), 7. Červenec 2022 - 16:29

„Pane Nechápavý, což tak přečíst si zákon o službách? Lhůta pro předložení námitek začíná běžet od doručení vyúčtování, popřípadě od doložení podkladů podle § 8 odst. 1 zákona o službách.“ (Vložil Zdenek 22, 7. Červenec 2022 – 16:11)

Pane Zdenku 22,

jenže takhle to v zákoně právě není. V zákoně není, že lhůta běží až od doložení podkladů. Třeba v našem SVJ trvá doložení podkladů i několik let a i potom jsou typicky doloženy jenom některé podklady, takže doloženy (všechny) stále nejsou a není výhled, že doloženy (všechny) kdy budou. Podle Vašeho výkladů lhůta pro předložení námitek v uvedeném případě ještě nezačala běžet. Dále není ze zákona zřejmé, zda běží jedna lhůta pro všechny (formulováno jinak, všichni čekají, až někomu doběhne poslední lhůta) a nebo pro běží a různé lhůty vedle sebe pro každého nezávisle a každému tato lhůta končí jinak nezávisle na lhůtách pro ostatní.

Kdybych to chápal, tak se neptám, pane Zdenku 22. Zákon o službách jsem četl.

Vložil Zdenek 22, 7. Červenec 2022 - 17:15

Pane Nechápavý, musíte si umět také něco domyslet či dovodit. Je zřemé, že splatnost může nastat až poté, co jste obdržel vyúčtování a neuplatnil proti němu námitky, tedy pokádáte ho za správné, a/nebo poté, až obdržíte „náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování“, tj. podklady, podle kterých si můžete zkontrolovat správnost vyúčtování.

Vložil Nechápavý (bez ověření), 7. Červenec 2022 - 18:36

„Je zřemé, že splatnost může nastat až poté, … až obdržíte „náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování“, tj. podklady, podle kterých si můžete zkontrolovat správnost vyúčtování.“ (Vložil Zdenek 22, 7. Červenec 2022 – 17:15)

Pane Zdenku 22,

to právě zřejmé vůbec není.

Navíc způsob stanovení výše záloh za služby je pro kontrolu vyúčtování nepodstatný. Pokud se domníváte něco jiného, napište, k čemu Vám bude informace, že výše záloh na služby byla stanovena pomocí křišťálové koule.

Vložil Zdenek 22, 8. Červenec 2022 - 7:10

Pane Nechápavý, pokud máte z vyúčtování nedoplatek a pokládáte ho za nesprávný a/nebo jste neobdržel veškeré podklady podle § 8 odst. 1 zákona, vyúčtování neplaťte. V tom případě bude důkazní povinnost na SVJ, že vyúčtování je správné a nedoplatek splatný.

Pokud máte přeplatek a podle podkladů podle § 8 odst. 1 zákona je menší, než by měl být, vymáhejte na SVJ nevyplacený zbytek.

Pokud máte přeplatek a neobdržel jste v termínu podklady podle § 8 odst. 1 zákona, domáhejte se na SVJ pokuty podle § 13 zákona.

Vložil AsiTak, 7. Červenec 2022 - 13:39

Po uplynutí lhůty splatnosti.

Vložil Nechápavý (bez ověření), 7. Červenec 2022 - 13:41

„Po uplynutí lhůty splatnosti.“ (Vložil AsiTak, 7. Červenec 2022 – 13:39)

A ta začne běžet kdy?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".