Kdo rozhoduje o programu shromáždění?

Vložil Honza (bez ověření), 26. Říjen 2020 - 11:16 ::

Dobrý den,

chtěl jsem po výboru, aby dal k hlasování konkrétní usnesení. Výbor ho odmítl dát na program shromáždění. Důvod neznám. Předseda pouze odepsal: „O programu shromáždění rozhoduju já.“ Mám jako vlastník právo požadovat, aby se o mém bodu hlasovalo?

Ve stanovách máme jen tento odstavec: Písemná pozvánka musí být doručena a současně vyvěšena nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konáním shromáždění. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání shromáždění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny.

Děkuji za pomoc.

  • shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Hlaváč10, 2. Listopad 2020 - 23:38

Bohužel výbor v domě, kde bydlím je něco, co se jen tak nevidí! Takže si dává do programu co chce a odpůrce se snaží diskreditovat. Takže rada :

  1. na shromáždění veřejně sdělte co chcete projednat a dejte pozor!!! Záleží před jaké body váš požadavek zařadí.Nenechjte se odbýt a už vůůůbec ne , , že to bude zařazeno na di.skuzi, protože to už všichni jdou pryč a navíc v diskuzi se nehlasuje!
  2. napište to pro jistotu na papír a žádejte uložit a vyvěsit na váš web SVJ jako přílohu k jednání shromáždění a pojmenujte to a žádejte, ať je to znění vaší přílohy uvedeno v zápisu – např. příloha pana xy k hospodaření výboru..
Vložil Chris (bez ověření), 27. Říjen 2020 - 8:51

Pane Honzo,

rád Vám odpovím na Vaše dotazy.

"Předseda pouze odepsal: „O programu shromáždění rozhoduju já.“

Máte pravdu. Předseda rozhoduje. O všem. Předseda je zákon. Vlastník poslouchá. Už se zde řešilo.

„Mám jako vlastník právo požadovat, aby se o mém bodu hlasovalo?“

Jako vlastník nemáte žádná práva. Tak rozhodla soudkyně Nejvyššího soudu JUDr. Pavlína Brzobohatá. Už se zde řešilo.

Zdarma odpověděl Chris.

Vložil Justitianus, 27. Říjen 2020 - 8:20

Honzo,

o programu shromáždění rozhoduje svolavatel. Předpokládám, že jste o zařazení bodu do programu shromáždění požádal v dostatečném předstihu a prokazatelně, avšak nebylo Vám vyhověno. Pak máte tyto možnosti:

Můžete požádat o svolání shromáždění (to jest požádají vlastníci jednotek s dostatečným počtem hlasů), podle § 1207 odst. 1 zákona. Do programu tohoto shromáždění navrhnete to, co chcete vyřešit. Nebude-li této žádosti vyhověno (* viz poznámka) svoláte shromáždění sami s programem který si určíte.

  • Náklady účelně vynaložené na svolání shromáždění i na jeho uskutečnění (poštovné, pronájem místnosti, úhrada přítomnosti notáře, je-li to nezbytné, atd.) bude hradit SVJ.
  • SVJ je k tomu povinno poskytnout svolavateli informace, které jsou podle stanov potřebné k řádnému svolání shromáždění (např. emailové nebo poštovní doručovací adresy vlastníků jednotek podle § 1178 odst. 2, případně adresy společných zástupců vlastníků/spo­luvlastníků jednotek).

Zjistěte si zda máte dostatek hlasů k navržení bodu programu případně ke svolání shromáždění. Také je rozumné zjistit si zda je reálné získat většinovou podporu k přijetí usnesení o věci. Ovšem i v případě, že shromáždění nebude schopné usnášení, můžete dát o téže věci hlasovat per rollam (§ 1211 odst. 1). Opět na náklady SVJ, samozřejmě.

Justitianus


Poznámka: Statutární orgán není povinen svolat shromáždění na mimořádný temín ihned po výzvě, nýbrž může stanovit pozdější termín „v přiměřené době“. Nejvyšší soud judikoval v 28 Cdo 5216/2007, že podmínka přiměřené doby bude věcí individuálního posouzení reflektujícího zejména zákonnou povinnost konat shromáždění alespoň jednou ročně a velikost společenství. Je tedy důležité individuálně posoudit, zda jde o záležitost která nesnese odkladu, nebo zda věc může klidně počkat na příští řádný termín shromáždění.

Vložil Předsedkyně SVJ (bez ověření), 26. Říjen 2020 - 13:51

Máte pochopitelně právo požadovat co chcete. Výbor má výsostné právo nesmyslné návrhy do programu nezařadit a ani to nemusí zdůvodňovat. Potom zbývá jen cesta, kterou popsal Jan77.

Vložil Anynomous (bez ověření), 27. Říjen 2020 - 7:09

Statutáři si zde opakovaně stěžují na lenost a nezájem vlastníků o dění ve SVJ. Když se ale objeví člověk, který takový není, hned se hledají cesty jak jej zastavit. Tohle přece není o paragrafech. Pan Honza má ve svém výboru jen dalšího prosťáčka.

Vložil Jan77 (bez ověření), 26. Říjen 2020 - 12:52

Dle mého názoru bez dalšího takové právo nemáte.

Někdy může pomoci ustanovení § 1207 NOZ , pokud ovšem seženete dostatek dalších členů, kteří mají stejný zájem:

§ 1207

(1) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.

(3) Pokud o to před rozesláním pozvánky na shromáždění požádají vlastníci jednotek podle odstavce 1, zařadí statutární orgán na pořad shromáždění jimi určenou záležitost za předpokladu, že k takové záležitosti je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Vložil AnonymousQwerty (bez ověření), 27. Říjen 2020 - 0:02

Největší svinstvo jakési advokáty kteří se rvou na funkce předsedu SVJ do novely zákona prosadili. Kvůli tomu jsem oslovila několik poslanců abych si ověřila jak prdí na svoje voliče poslední místo kde se to byl ústavně-právní výbor Marek Benda. Ani to s ním nehnulo je také pověřeným… když jsem se na to ptal JUDr. Schódl. Na placeném portálu tvrdila že nic takového se nechystá. Divím se že tady nikdo předem neřval když viděl co se chystá. Toto je omezení práv vlastníků. Ano vlastník nemá do zprávy domů co navrhovat. Hrůza Musíte si sehnat 25% podíl mezi lidmi které jste v životě neviděli. Jakási seženete jejich adresu prosím pěkně? Kdo platí náklady na jejich oslovení?

Vložil Prosím (bez ověření), 27. Říjen 2020 - 7:50

Prosím, pište česky. Toto se nedá číst.

Vložil . (bez ověření), 26. Říjen 2020 - 12:02

Program shromáždění samožřejmě ovlivnit můžete. Ve stanovách určitě máte napsané, že člen společenství může dávat nárhy, připomínky, a já nevím co ještě. Tak v předstihu ten program nebo jeho body můžete navrhnout. Pokud máte předsedu a ne výbor, tak samozřejmě o programu rozhoduje on,pokud nedostal nějaké náměty co tam zařadit. Patří to do jeho kompetence. Kdo jiný by o tom měl rozhodovat.

Vložil Petr, 27. Říjen 2020 - 10:59

Zkuste hledat třeba zde v diskusi. Např.

www.portalsvj.cz/…-shromazdeni

Jak dosáhnout zařazení navrhovaného bodu do programu jednání shromáždění? Vložil tribjar, 27. Říjen 2015 – 13:38

www.portalsvj.cz/…-shromazdeni doplnovani bodu do schuze shromazdeni

Vložil bacil, 17. Prosinec 2013 – 22:13

www.portalsvj.cz/…gramu-schuze Neshoda u zařazení bodu programu schůze

Vložil dzarous, 27. Říjen 2018 – 21:00

www.portalsvj.cz/…-shromazdeni

Schvalování usnesení a přidání bodu do programu shromáždění. Vložil Martina (bez ověření), 4. Prosinec 2015 – 12:00

www.portalsvj.cz/…omazdeni-svj

Dodatečný bod na shromáždění SVJ Vložil stepanek (bez ověření), 8. Leden 2020 – 11:01

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".