Neshoda u zařazení bodu programu schůze

Vložil dzarous, 27. Říjen 2018 - 21:00 ::

Dobrý den, Jsme SVJ, které má dvojčlenný výbor (předseda/mís­topředseda). Já jako místopředseda požaduji zařazení bodu do programu, který právě předseda odmítá zařadit. Mám podporu většiny vlastníků a on to bohužel ví a tak se snaží všemožně bránit zařazení bodu. Momentálně byl termín schůze zrušen a emailem mě pověřil vedením nové schůze . Prosím o informaci zdali je možné v této situaci mé pověření platné, když nemohu podepsat ani program, kde jsou nutné podpisy nás obou. Nebo mi bude program napadat a schůze se pak neuskuteční vůbec. Podotýkám, že se schůze musí konat do konce tohoto roku. Prosím o radu z této patové situace.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jarda_, 30. Říjen 2018 - 18:39

  Prozradíte nám, o jaký bod se jedná?

  Vložil Jiří H. (bez ověření), 28. Říjen 2018 - 18:42

  Statutární orgán předkládá návrh programu, shromáždění je na začátku jednání schvaluje. Předtím jsou účastníci dotázáni, zda mají návrh na doplnění programu. Pokud je takový návrh vznesen, proběhne hlasování o tom,zda program bude doplněn či nikoli. Poté je program schválen a postupuje se podle něj.

  Vložil Pavel, 29. Říjen 2018 - 1:01

  Jiří H.,

  máte pravdu v tom, že se to tak velmi často dělá.

  Nicméně je to v rozporu s § 253/3 NOZ a pokud nesouhlasí se změnou programu 100% všech, nejen přítomných, tak lze shromáždění úspěšně napadnout u soudu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jarda_, 29. Říjen 2018 - 11:39

  A máte rozsudek takovéhoto úspěšného napadení?!

  Vložil TN. (bez ověření), 29. Říjen 2018 - 11:10

  Píšu to zde opakovaně, ale vidím, že bez zvláštního efektu.

  § 253 NOZ je dispozitivní, viz §247/3.

  K tomu i bohatá rozhodovací praxe zejm. krajských soudů, které masově zamítají žaloby kverulantů, kteří podávají žaloby dle § 1209 v případě, že shromáždění schválilo něco, co vůbec nebylo na pozvánce.

  Soudci k tomu absurdně argumentují, že členové SVJ přišli, záležitost odhlasovali, vůli projevili a nikdo z nepřítomných neprotestoval. (Samozřejmě, že nepřítomný nemůže protestovat, jelikož není tzv. přehlasovaným.)

  Druhým nejčastějším argumentem je, že daná záležitost není důležitým důvodem.

  Výboři tedy mohou zcela svobodně měnit a doplňovat program zasedání, protože soudy se vlastníků od 1.1.2014 už nezastanou. Můžete dokonce ani neposílat pozvánky a podklady, neodeslání (resp. nedoručení) pozvánky není důvodem k vyslovení neplatnosti usnesení.

  Absence podkladů rovněž není důvodem k vyslovení neplatnosti usnesení, jelikož shromáždění projevilo vůli, většina hlasovala pro přijetí a soud nemůže zasahovat do autonomie právnické osoby a rušit rozhodnutí, které bylo řádně přijato většinou hlasů. (Soud by usnesení zrušil pouze v případě, pokud by nebylo schváleno příslušným kvórem.)

  Vložil alasvetapan, 15. Září 2021 - 2:32

  Dobrý den, prosím uživatele TN. aby mě kontaktoval na tel. 608014908, příp. emailem: ales.agenda@sez­nam.cz. Velmi děkuji. Aleš Ridl

  Vložil Eda (bez ověření), 30. Říjen 2018 - 15:25

  Opravdu zamítají soudy i žaloby v těch SVJ, kde stanovy neurčily jinak? Tzn. že dispozitivní ustanovení § 248 – 257 ObčZ se použijí? Nemáte k dispozici odkaz alespoň na jeden judikát? Díky.

  Vložil Stanovy (bez ověření), 30. Říjen 2018 - 16:06

  Takové stanovy neexistují a tak neexistuje ani judikatura. Je to jen teoretické blouznění.

  Vložil TN. (bez ověření), 30. Říjen 2018 - 15:49

  To jsme si asi nerozuměli. Samozřejmě v daném případě záleží, co je ve stanovách. Pokud tedy stanovy určí jinak, platí stanovy (jen to nesmí být v rozporu s dobrými mravy, stále platí bariéra § 1 NOZ)

  Vložil Zdenek 22, 28. Říjen 2018 - 10:19

  Pane dzarous, ve vašem případě se jedná o 2 problémy:

  1. Máte vadné stanovy. Pokud máte 2členný výbor, měly vaše stanovy předvídat, jak se bude postupovat v případě, který se u statutárního orgánu s lichým počtem členů standardně řeší většinovým rozhodováním.
  2. Váš předseda porušuje zákon. Z § 1207 nepřímo vyplývá, že statutární orgán je povinen zařadit na shromáždění záležitost, kterou navrhnou vlastníci, kteří mají >1/4 všech hlasů. Nehledě k tomu, že statutární orgán by měl na shromáždění zařadit i záležitost, kterou navrhne i jeden vlastník, je-li rozumná a hlasovatelná.

  Řešení: Podle § 1207 věty druhé svolejte nové shromáždění s programem, který navrhnou vlastníci mající >1/4 všech hlasů. Do programu dejte předmětnou kontroverzní záležitost, úpravu stanov a zvažte, zda byste neměli odvolat/vyměnit člena výboru (předsedu), který porušuje zákon.

  Vložil Jarda_, 30. Říjen 2018 - 18:37

  V praxi se málokdy povede sehnat jednu čtvrtinu a když, tak stejně na svolané shromáždění nepřijde, bojí se jít proti výboru …

  Vložil anonymouk (bez ověření), 28. Říjen 2018 - 9:43

  Jako místopředseda byste měl (měli) znát aspoň příslušné statě OZ. Zvláště pak § 159.

  Vložil aa (bez ověření), 27. Říjen 2018 - 21:28

  Výbor má být nejméně trojčlenný. Tak si nestěžujte,když jste si schválili takovou blbost, jako je dvojčlenný výbor. To chce změnit stanovy, pokud máte ve stanovách dvojčlenný výbor. Když se dva nemůžete domluvit, tak jak může být něco, cokoliv platné.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".