Kdo podává návrh na hlasování na shromáždění

Vložil Aronie (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 21:56 ::

Budeme mít shromáždění formou per rollam. Jako kontrolní komise jsme podali návrh několika bodů hlasování na shromáždění. Výbor všechny body odmítl. Kdo může podat návrh na hlasování na shromáždění? Musí o něm výbor vždy nechat hlasovat? Nebo ho může odmítnout bez jakéhokoliv důvodu? Je na podání návrhu nějaké právo dle zákona? Ve stanovách máme jako členské právo „předkládat orgánům společenství vlastníků návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství vlastníků a k odstranění nedostatků v jejich činnosti“. A v popisu spoluvlastnictví, které popisuje vlastnictví jedné jednotky více vlastníky, máme „Společný zástupce je mimo jiné oprávněn zúčastnit se zasedání shromáždění společenství vlastníků a vykonávat na něm práva člena společenství vlastníků, zejména podávat jménem spoluvlastníků bytové jednotky návrhy a hlasovat o jednotlivých usneseních“.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Aronie (bez ověření), 6. Prosinec 2020 - 19:55

  Jaká je realita: Vlastníkům jsme poslali návrh na uspořádání hlasování, chtěli jsme, aby výbor naše hlasování zahrnul do shromáždění konaného formou per rollam, které připravoval. Hned den poté výbor úmyslně poslal pozvánku na shromáždění formou per rollam, aby nemusel zařadit naše body. Přestože shromáždění mělo být v pozdějším termínu. Přestože jsme vlastníkům psali, že lze udělat hlasování formou per rollam samostatně, email s vyjádřením poslalo pouze 17% lidí, ostatní se neobtěžovali. Některé body byly celkem zásadní, aby výbor musel udělat technický posudek pro nákladnější opravy. Teď skončila oprava fasády za 2 miliony, udělaná kvůli 3 prasklinám na domě bez jakéhokoliv posudku. Na druhém domě je to samé plánováno na jaře.

  Vložil Justitianus, 20. Listopad 2020 - 0:34
  • Aronie, udivuje mne, že jako členka kontrolní komise se ptáte: „Je na podání návrhu nějaké právo dle zákona?“.

  Podle § 263 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Z uvedeného plyne, že člen kontrolní komise musí znát příslušné právní předpisy; to je základní předpoklad pro výkon jeho kontrolní činnosti. Nedovedu si představit jak chcete v kontrolní komisi dohlížet na záležitosti SVJ, když neznáte ani to základní – ustanovení občanského zákoníku.

  Právní úpravu NOZ pro Váš případ uvádím dále.  Podle § 1207 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že pokud o to před rozesláním pozvánky na shromáždění požádají vlastníci jednotek [kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva z nich], zařadí statutární orgán na pořad shromáždění jimi určenou záležitost za předpokladu, že k takové záležitosti je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Z uvedeného plyne i odpověď na Váš dotaz:

  Při podání návrhu podle § 1207 odst. 3 je statutární orgán povinen vyhovět. Návrh musí dojít statutárnímu orgánu před odesláním pozvánky a musí být podpořen vlastníky jednotek s jednou čtvrtinou hlasů, nejméně však dvěma vlastníky.

  V jiných případech může statutární orgán návrh odmítnout, a to i bez odůvodnění. Odlišnou úpravu mohou obsahovat stanovy. Členové, jejichž návrh byl odmítnut, mají samozřejmě možnost požádat o svolání shromáždění s jimi určeným programem, nebo svolají shromáždění sami na náklady SVJ (§ 1207 odst. 1). Možnost hlasovat o své záležitosti tedy mají v každém případě zachovánu.

  Citovala jste části vašich stanov. Citovaný text se ovšem nijak netýká vymezení okruhu osob oprávněných podat návrh k zařazení záležitosti na pořad jednání shromáždění. Pokud vaše stanovy neobsahují ještě něco dalšího, pak se plně uplatní zákonná úprava podle § 1207 odst. 3.

  Justitianus

  Vložil JR, 20. Listopad 2020 - 15:41

  „Při podání návrhu podle § 1207 odst. 3 je statutární orgán povinen vyhovět. Návrh musí dojít statutárnímu orgánu před odesláním pozvánky a musí být podpořen vlastníky jednotek s jednou čtvrtinou hlasů, nejméně však dvěma vlastníky.“ Toto považuji zásadní omezování vlastníků. Obsahuje to novela a nikdo to ani nepřipomínkoval…Jak v rámci přípravy novely tak ve sněmovně.

  Vložil Proč? (bez ověření), 20. Listopad 2020 - 16:23

  Proč by to měl někdo připomínkovat? Je to velmi rozumné. Jinak by mohl každý navrhovat kdejakou blbost. Projednávání každé pitomosti by zásadně omezovala na využití času ostatní vlastníky. Pokud ale má o něco zájem 1/4 vlastníků, tak to asi bude závažnější a mělo by se to projednat.

  Vložil JR, 20. Listopad 2020 - 23:55

  Nicku Proč, nemělo se to připomínkovat, vlastníci se měli bránit a nedovolit si nechat omezit svá práva takto zásadním způsobem. Jinak teď může kdejaký statutár navrhovat kdejakou blbost, ve snaze prosadit tuto blbost, za kterou ovšem obvykle stojí velmi nekalé úmysly, připravuje vlastníky o čas .A obvykle je připraví i o spoustu peněz. Z čeho usuzujete že pitomosti se rodí v hlavě jednoho vlastníka nikoli například jednoho předsedy. A často to nejsou jenom pitomosti .Často jsou to návrhy které odporují zákonům. A teď prosím zkuste být upřímný a prozradit zda jste či nejste člen statutárního orgánu. Děkuji.

  Vložil Pepa. (bez ověření), 25. Listopad 2020 - 17:28

  Napsal jste:

  " Z čeho usuzujete že pitomosti se rodí v hlavě jednoho vlastníka nikoli například jednoho předsedy."

  Často se najde ve společenství nějaký vlastník kverulant (viz Wikipedie – „notorický stěžovatel; stálý nespokojenec, člověk, který si neustále stěžuje, domáhá se svého domnělého práva;též sudič, svárlivý, nesnášenlivý člověk“).

  Proto je v § 1207 podminka „vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich“, aby se zabránilo či omezilo zneužívání práva ke svolání shromáždění a projednávání zmíněných pitomostí.

  Pokud by se pitomosti, jak jste uvedl, „rodily v hlavě jednoho předsedy“ , tak si vlastníci mohou zvolit jiného předsedu. Vlastníka kverulanta se jen tak nezbavíte.

  Vložil AnonymousQwerty (bez ověření), 25. Listopad 2020 - 21:36

  Taky jeden statutár kterému vadí nějaký příliš vědoucí vlastník? A popravdě Pepo jste členem statutárního orgánu?

  Vložil Pepa. (bez ověření), 26. Listopad 2020 - 15:13

  Členem statutárního orgánu nejsem, nebuďte tak podezřívavý.

  Vložil AnonymousQwerty (bez ověření), 26. Listopad 2020 - 21:22

  Pepo, tak vidíte jak jste e svých právech omezen, zkuste si představit, že máte smysluplný a důležitý návrh, jakpak budete shánět tu podporu? A prosím, proč ji máte shánět? Vy jistě nejste ten hloupý otrava, že? No a i když půjde o nesmysl, který podá onen otrava, znění, zdůvodnění, to je na něm. Na zbytku hlasování, je-li to blbina, tak jistě ti moudří vlastníci to rozeznají a řeknou ne. Za pár minut je to vyřízeno. Vy budete mít se sháněním podpory sakra práci, a třeba už máte potřebná procenta a šup, dostanete pozvánku můžete si svůj návrh strčit za klobouk. To se Vám líbí, Pepo? A jinak, také dostáváte přesné znění usnesení v pozvánce a k němu zdůvodnění a podklady? Nebo de znění formuluje na schůzi, jakpak to u Vás chodí, zkuste nám to popsat.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 21. Listopad 2020 - 8:53

  Rozdíl samozřejmě je – předsedu či členy výboru si přece volíte a jejich kvalitu tak ovlivňujete. Zatímco vlastníci jsou (obvykle) velká masa lidí, jejichž složení si nevybíráte :)

  Vložil Anonynus Qwerty (bez ověření), 24. Listopad 2020 - 23:08

  Jane77, už jste někdy byl přítomen volbě výboru/předsedy?

  Já mnohokrát, obvykle výbor vzešel z té „masy“ a nikdy, ale opravu nikdy se nikdo nezeptal, co jsou zač.

  Samozřejmě, že chyba je na straně vlastníků, kteří pečou na to, koho si volí, nekontrolují si prakticky nic a kývají jako ovce na vše.

  Račte pohlédnout do sněmovny, do Strakovky a na Hrad, taky jste si volil a možná jste spokojen…

  Vložil Justitianus, 21. Listopad 2020 - 8:30

  Pane JR, jste směšně popleten.

  Statutáři mohou samozřejmě navrhovat program jednání. A bylo tomu tak vždy. Novelou NOZ se tedy v tomto nic nemění. (Tím „vždy“ míním od okamžiku, kdy se v českém právním řádu objevilo SVJ jako právnická osoba. Tedy ode dne 1.7.2000, kdy nabyla účinnosti novela zákona o vlastnictví bytů č. 103/2000 Sb..)

  Dále: Podle § 11 zákona č. 72/1994 Sb. platilo, že shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Z uvedeného je zřejmé, že oprávnění vlastníků jednotek bylo vždy spojeno s nutností získat čtvrtinu hlasů.

  Za těch 20 let se naprosto nic nezměnilo v oprávnění statutárů ohledně svolání shromáždění. U vlastníků přibyla pouze podmínka aby vůli ke svolání projevili alespoň dva vlastníci jednotek v domě.

  Možná jste posledních 20 let prospal?

  Justitianus

  Vložil JR, 24. Listopad 2020 - 23:24

  Justiane/nusi, obávám se, že popleten nejsem. Moje vyjádření se týká odst. 3 § 1207 zákona 89/2012 Sb., a sice toho, že návrh musí podat nejméně dva různí vlastníci a vlastníci s podíle 25%.

  Bylo toto v zákoně do 30.6.2020? Ano/ne?

  Kde je povinnost sdělit lhůtu pro podání návrhu ze strany svolavatele?

  Jaký je zdůvodnil navrhovatel a zákonodárce oněch 25%? Jsou-li podle Vás a dalších diskutujících vlastníci blbci, kde bere zákonodárce jistotu že 25% blbců vyplodí inteligentnější návrh, než např. 1 vlastník.

  Jakou asi má v praxi možnost vlastník oněch zbývajících x % pružně oslovit?

  Prosím, v klidu Justi a bez urážek. Děkuji Vám.

  Vložil Justitianus, 25. Listopad 2020 - 8:04

  Pane JR, reagoval jsem na to co jste napsal. Teď ovšem měníte téma a píšete o jiné problematice (o které jste ve vašem příspěvku nenapsal nic).

  • Napsal jste (vložil JR, 20. Listopad 2020 – 23:55): „Jinak teď může kdejaký statutár navrhovat kdejakou blbost, ve snaze prosadit tuto blbost, za kterou ovšem obvykle stojí velmi nekalé úmysly (…).“.

  Na tuto Vaši větu jsem reagoval. Stále nechápu co se Vám nezdá na skutečnosti, že statutáři mohou zařadit na program jednání shromáždění jakýkoliv bod podle své úvahy. Opakuji Vám, že tomu tak bylo vždy, i za platnosti zákona č. 72/1994 Sb..

  Justitianus

  Vložil JR, 25. Listopad 2020 - 12:01

  "•Napsal jste (vložil JR, 20. Listopad 2020 – 23:55): „Jinak teď může kdejaký statutár navrhovat kdejakou blbost, ve snaze prosadit tutoblbost, za kterou ovšem obvykle stojí velmi nekalé úmysly(…).“.

  Na tuto Vaši větu jsem reagoval. Stále nechápu co se Vám nezdá na skutečnosti, že statutáři mohou zařadit na program jednání shromáždění jakýkoliv bod podle své úvahy. Opakuji Vám, že tomu tak bylo vždy, i za platnosti zákona č. 72/1994 Sb.."

  Můj příspěvek reagoval na přispěvatele Proč, kde uvádí, že by mohl kdejaký vlastník navrhovat kdejakou blbost. Moje reakce nepopírá skutečnost, že návrhy k projednání podává statutární orgán, je to do jisté míry ironie, která má poukázat na to, že blbost může navrhnout i statutár.

  K navržení blbosti je potřeba alespoň 25% podílu vlastníků.

  Prosím, pojďme uzavřít tuto debatu a moc prosím o Váš na názor na to, že podat návrh dle zákona mohou vlastníci s 25 podílem. Děkuji.

  Vložil Vlastník s podílem 27 % (bez ověření), 21. Listopad 2020 - 9:27

  „přibyla pouze podmínka, aby vůli ke svolání projevili alespoň dva vlastníci jednotek v domě.“

  Což vede pouze k tomu, že vlastníci, kteří jsou změnou dotčeni, přepisují část svého podílu na osoby blízké nebo na svoji společnost, tj. ke zbytečnému navýšení nákladů.

  Vložil Tomol (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 22:14
  • jako kontrolní komise máte právo kontrolovat
  • body programu stanoví ten kdo shromáždění svolává
  • pokud nemáte stanoveno jinak asi nemusí přidat body, které si usmyslíte(třeba chcete opravdu hovadiny), to co píšete zní jako že přijímají podněty nikoli že je to právo ovlivnit program
  • pokud jsou zamítnuté body závažné, můžete uspořádat vlastní shromáždění, pokud vás podpoří tuším čtvrtina vlastníků
  Vložil Aronie (bez ověření), 7. Prosinec 2020 - 15:14

  Jaká je realita: Vlastníkům jsme poslali návrh na uspořádání hlasování, chtěli jsme, aby výbor naše hlasování zahrnul do shromáždění konaného formou per rollam, které připravoval. Hned den poté výbor úmyslně poslal pozvánku na shromáždění formou per rollam, aby nemusel zařadit naše body. Přestože shromáždění mělo být v pozdějším termínu. Přestože jsme vlastníkům psali, že lze udělat hlasování formou per rollam samostatně, email s vyjádřením poslalo pouze 17% lidí, ostatní se neobtěžovali. Některé body byly celkem zásadní, aby výbor musel udělat technický posudek pro nákladnější opravy. Teď skončila oprava fasády za 2 miliony, udělaná kvůli 3 prasklinám na domě bez jakéhokoliv posudku. Na druhém domě je to samé plánováno na jaře.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".