Vložil Justitianus, 20. Listopad 2020 - 0:34
  • Aronie, udivuje mne, že jako členka kontrolní komise se ptáte: „Je na podání návrhu nějaké právo dle zákona?“.

Podle § 263 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Z uvedeného plyne, že člen kontrolní komise musí znát příslušné právní předpisy; to je základní předpoklad pro výkon jeho kontrolní činnosti. Nedovedu si představit jak chcete v kontrolní komisi dohlížet na záležitosti SVJ, když neznáte ani to základní – ustanovení občanského zákoníku.

Právní úpravu NOZ pro Váš případ uvádím dále.Podle § 1207 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že pokud o to před rozesláním pozvánky na shromáždění požádají vlastníci jednotek [kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva z nich], zařadí statutární orgán na pořad shromáždění jimi určenou záležitost za předpokladu, že k takové záležitosti je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Z uvedeného plyne i odpověď na Váš dotaz:

Při podání návrhu podle § 1207 odst. 3 je statutární orgán povinen vyhovět. Návrh musí dojít statutárnímu orgánu před odesláním pozvánky a musí být podpořen vlastníky jednotek s jednou čtvrtinou hlasů, nejméně však dvěma vlastníky.

V jiných případech může statutární orgán návrh odmítnout, a to i bez odůvodnění. Odlišnou úpravu mohou obsahovat stanovy. Členové, jejichž návrh byl odmítnut, mají samozřejmě možnost požádat o svolání shromáždění s jimi určeným programem, nebo svolají shromáždění sami na náklady SVJ (§ 1207 odst. 1). Možnost hlasovat o své záležitosti tedy mají v každém případě zachovánu.

Citovala jste části vašich stanov. Citovaný text se ovšem nijak netýká vymezení okruhu osob oprávněných podat návrh k zařazení záležitosti na pořad jednání shromáždění. Pokud vaše stanovy neobsahují ještě něco dalšího, pak se plně uplatní zákonná úprava podle § 1207 odst. 3.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.