Kdo mi píše z datové schránky?

Vložil Anonymous, 29. Listopad 2022 - 19:37 ::

Pokud mi přijde datová zpráva z datové schránka právnické osoby (třeba spolku, s.r.o, nebo SVJ), je zřejmé, který člověk ji sepsal a který ji odeslal, když bude textu podepsána pouze „Kynologický klub, z. s.“, „Veselá zahrada, s. r. o.“ nebo „Společenství vlastníků Dlouhá 25“ a nebude opatřena elektronickou pečetí?

Bylo to předmětem návrhu zákona. Jak to dopadlo?

  • datová schránka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 30. Listopad 2022 - 7:41
  • „je zřejmé, který člověk ji sepsal …“

To ovšem zřejmé není, není-li dokument který je přiložen k datové zprávě opatřený příslušným elektronickým podpisem.

  • „… a který ji odeslal“

Dá se samozřejmě zjistit konkrétní osoba jejíž přihlašovací údaje byly aktivní v okamžiku odeslání datové zprávy (mohla to být jeden z členů statutárního orgánu, pověřená osoba, nebo administrátor DS).

  • "Bylo to předmětem návrhu zákona. Jak to dopadlo?

Pokud vím, zmatek panuje už asi 13 let. Jak zákonodárci tak i soudci nejsou schopni si ujasnit, zda datová zpráva je jeden nedělitelný celek včetně příloh, nebo datová zpráva je pouze jakási doručovací obálka, a přílohy jsou samostatné dokumenty. Popleteni jsou i soudci Nejvyššího soudu.

Skutečnost že kdosi odeslal ze své datové schránky datovou zprávu s přílohou neznamená sama o sobě že by tu přílohu také elektronicky podepsal. A i kdyby elektronicky podepsal, není jisto zda dokument v příloze datové zprávy je projevem vůle osoby které byla datová schránka zřízena.

Ono totiž neplatí že by odeslaný dokument prostřednictvím datové schránky měl snad být automaticky považován za prokázaný projev vůle držitele datové schránky.

  • Příklad 1: Advokát obdrží plnou moc od klienta jako pdf soubor s elektronickým podpisem. Advokát tuto plnou moc odešle soudu datovou schránkou. O projev vůle advokáta se samozřejmě nejedná.
  • Příklad 2: SVJ je zastupováno členy výboru způsobem zapsaným v rejstříku: na listinu připojí svůj podpis předseda výboru a místopředseda. Ministersto však rozdává přístupové údaje do DS každému členovi výboru. Každý z nich tedy může samostatně vstupovat do DS a odesílat cokoliv co je mu libo (bez ohledu na ostatní statutáry). Pokud na té odeslané listině nejsou dva elektronické podpisy (předseda + místopředseda), pak nejde o projev vůle právnické osoby SVJ způsobem uvedeným v rejstříku.

Justitianus

Vložil § (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 11:44

„Pokud na té odeslané listině nejsou dva elektronické podpisy (předseda + místopředseda), pak nejde o projev vůle právnické osoby SVJ způsobem uvedeným v rejstříku.“ (Vložil Justitianus, 30. Listopad 2022 – 7:41)

Tohle soudíte odkud? Někde jste to vyčetl? Nebo to je z praxe?

Úřady běžně podání zaslaná z datové schránky právnických osob přijímají a nakládají s nimi stejně, jako by byla právnickou osobou podepsána, pokud je v textu (přílohy) jako odesílatel právnická osoba označena a je odesláno z datové schránky téže právnické osoby. Nic dalšího nezkoumají.

Váš příklad s plnou mocí není případný. Pokud z datové schránky posílám listinu někoho jiného (než je vlastník datové schránky odesílatele), což je sazmořejmě možné, musí být opatřena elektronickou početí nebo být úředně zkonvertována, jinak má stejnou právní sílu jako s prostá neověřená kopie.

Vložil Justitianus, 1. Prosinec 2022 - 14:07
  • Diskutující „§ (bez ověření)“ napsal: ,„Váš příklad s plnou mocí není případný.“

Prosím nepište nesmysly. Jestliže plná moc je dokumet opatřený elektronickým podpiem, uznávaným orgány veřejné moci, pak je úplně jedno jakým způsobem byl soudu doručen a je úplně jedno, že byl doručen přes datovou schránku advokáta. Na průkaznosti dokumentu se tím nic nemění.

Právě v tom tkví základní vlastnost dokumentu podepsaného elektronickým podpisem nebo opatřeného elektronickou pečetí. Pouhým uložením, odesláním či zkopírováním digitálních dat se na ověření tohoto dokumentu nic nemění. Při tom je bezýznamné že byl (soudu) doručen přes datovou schránku osoby odlišné od osoby která dokument podepsala.

Koukám že jste stejně zmaten jako soudci Nejvyššího soudu. LOL.

Justitianus

Vložil § (bez ověření), 1. Prosinec 2022 - 14:16

"Diskutující „§ (bez ověření)“ napsal: ,„Váš příklad s plnou mocí není případný.“

… Jestliže plná moc je dokumet opatřený elektronickým podpiem, uznávaným orgány veřejné moci, pak je úplně jedno jakým způsobem byl soudu doručen a je úplně jedno, že byl doručen přes datovou schránku advokáta. Na průkaznosti dokumentu se tím nic nemění.

Právě v tom tkví základní vlastnost dokumentu podepsaného elektronickým podpisem nebo opatřeného elektronickou pečetí. Pouhým uložením, odesláním či zkopírováním digitálních dat se na ověření tohoto dokumentu nic nemění. Při tom je bezýznamné že byl (soudu) doručen přes datovou schránku osoby odlišné od osoby která dokument podepsala.

Justitianus" (Vložil Justitianus, 1. Prosinec 2022 – 14:07)

Vžďyť jsem napsal totéž, co Vy. Nechápu, proč mi píšete Prosím nepište nesmysly. a Koukám že jste stejně zmaten jako soudci Nejvyššího soudu. LOL.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".