Kamery na každém podlaží

Vložil Karl (bez ověření), 7. Leden 2022 - 23:40 ::

Scromáždění SVJ si odsouhlasilo že budou na každém podlaží v domě kamery. Mají na něco takového právo ?

 • kamerový systém

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Stanislav K. (bez ověření), 19. Srpen 2022 - 20:05

Přeji všem hezký den, dovolím si ke kamerovému systému v bytovém domě přidat praktickou zkušenost předsedy výboru SVJ, který také prosadil kamerový systém v domě s 32 bytovými jednotkami. V příspěvcích a komentářích je řada správných informací, ale také spousta polopravd i nesmyslů. Sám jsem se o tuto problematiku trochu zajímal a nakonec jsme využili zkušenosti jedné poradenské a konzultační firmy, díky které (a díky jejim zkušenostem s kamerovým systémem z jiných SVJ) můžu klidně spát i s kamerami v domě. Zkusím k tomu napsat stručný přehled důležitých a praktických informací:

 1. protože využívání záznamu kamerového systému podléhá GDPR a důvodem zpracování osobních údajů je ochrana majetku, není potřeba souhlasu jednotlivých vlastníků (postačí odsouhlasení na shromáždění vlastnků, kde bude pro více jak 50% účastníků shromáždění. pokud je shromáždění usnášeníschopné)

Pokud máte kamerový systém někdo instalovaný z doby před r. 2018, platí i pro vás vše další, co uvádím v dalších bodech

 1. kamery mohou snímat vstup do domu, společné prostory, ale ne veřejné prostranství před domem (dá se vymaskovat)!!, také ne vstupy do bytů!!, jen vstupy do společných částí, špatně se obhajuje kabina výtahu (ale lze obhájit pravidelným poškozováním, sprejováním…), můžete tedy kamerou snímat vstupní vestibuly, vstupy do sklepů, sklepy, vstupy do sušárny, prádelny, schodiště… tj. společné prostory
 2. instalace kamerového systému už od května 2018 nepodléhá žádné oznamovací povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ), nic nemusíte zasílat, je to ale vykoupeno tím, že musíte mít zpracovanou určitou dokumentaci ke kamerám, kterou máte u sebe
 3. pominu nyní dokumentaci, kterou máme (SVJ) kvůli GDPR obecně, nyní uvádím pouze dokumentaci, kterou je potřeba mít kvůli kamerovému systému:
 • analýza předcházející instalaci kamerového systému
 • analýza dle metodického pokynu ÚOOÚ, zda je potřeba kvůli kamerovému systému u SVJ potřeba zpracovat posouzení rizik (tzv. analýza DPIA), pokud by byl závěr, že ano, pak i tuto analýzu (našeho SVJ se netýkalo)
 • směrnice GDPR pro kamerový systém (v ní jsou uvedeny nejen principy ochrany osobních údajů-záznamů, ale zejména i povinnosti SVJ, kdo má přístup k záznamům, a za jakých podmínek, doba ukládání záznamů, zda se dají záznamy předat třetí straně (např. policie, pojišťovna), a za jakých pomínek, jak se řeší incedenty, oznamovací povinnosti vůči subjektům (vlastníci, nájemníci, návštěvy…),přijatá organizační a technická opatření k ochraně kamerových záznamů, záznamy o zpracování osobních údajů, práva subjektů apod.)
 • jakési informační memorandum o kamerovém systému (na nástěnku u vstupu, na web SVJ…) + upozornění na každý vstup/vjezd

Nikde takový soupis nenajdete, nařízení GDPR nic takového nenařizuje, ale v případě kontroly ze strany ÚOOÚ musíte umět prokázat, že splňujete veškeré požadavky nařízení GDPR a platných právních předpisů. Právě v této dokumentaci vše potřebné jako SVJ máme. Za sebe mohu říci několik praktických zkušeností:

 • Kamerový systém máme v domě přes 2 roky, od té doby nebyla jediná krádež, ani pokus, do doby instalace minimálně 1× za půlrok, čistota domu se zlepšila minimálně o 80%, jednak se zvedla kvalita úklidové firmy, druhak méně přizpůsobivý vlastníci přestali dělat nepořádek (sám jsem takovou změnu nečekal)
 • ani ne půlrok po instalaci kamerového systému nás kontaktoval ÚOOÚ kvůli anonymu, který obdržel jako stížnost nepodepsaného vlastníka. Fakticky bylo v dopise z ÚOOÚ několik dotazů, jak jsme naplnili GDPR. Aby byla odpověď fundovanější, předali jsme dopis poradenské firmě, která nám odpověď předchystala. ÚOOÚ byl s odpovědí spokojen a sdělil nám, že není důvod u nás jakoukoli kontrolu vykonávat na místě a ještě jsme byli pochváleni, že jsme vzorní…

Za sebe mohu říci jedno, nebojte se kamerového systému, i odpůrci si na něj zvyknou a nakonec budou spokojeni. Za celou tu dobu mne nenapadají žádné negativa (snad jen to, že je to nějaká investice), pouze samá pozitiva, která investici už teď vyvážila… P.S. Pokud se chcete ptát na poradenskou firmu, nechci tady dělat nikomu žádnou reklamu, takže žádné kontaktní údaje tady uvádět nebudu, … snad jen pro jistotu naznačím, do vyhledávače bych zadal GooDPeeR

Vložil AntiSVJ (bez ověření), 20. Srpen 2022 - 11:20

Zapomněl jste uvést, že váš předseda výboru SVJ je zárověň jediným jednatelem firmy, které nechcete dělat reklamu, ale jejíž název jste raději přímo uvedl. Máte nás za blbce?

Vložil Odpověď (bez ověření), 11. Únor 2022 - 11:20

Tedy to shrnu, pokud máte obavy, že dochází k nepřiměřenému zásahu do vašich práv obraťte se na UOOU a ta to v rámci kontroly prověří.

Jinak bych cilela na to zda je zahas do soukromí dostatečně odrgumentovan a zda je správce schopen dostatečně prokázat že ve zvolené lokalitě je to vhodný instrument k ochraně soukromí. Jak zajistí výkon vašich práv, dále zda splní informační povinnost, zda má vypracováné DPIA a BT. Apod. Na tom je kdyztak dostanete.

Vložil Bezpečnost (bez ověření), 8. Leden 2022 - 12:14

„budou na každém podlaží v domě kamery“ (Vložil Karl (bez ověření), 7. Leden 2022 – 23:40)

To je pro bezpečnost naprosto nedostatečné. V zájmu bezpečnosti je třeba instalovat kamery do každé místnosti domu a rovněž na všechny sousední domy a obraz všech kamer rozvést do všech bytů.

Bezpečnost musí být!

Vložil Kameraman (bez ověření), 8. Leden 2022 - 10:30

Nepíšete, zda máte souhlas všech vlastníků i uživatelů bytu. Toto je jeden z mála případů, kdy SVJ využije seznam osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, který SVJ podle zákona má.

Dále nepíšete, kdo bude mít kamerové záznamy k disposici.

Pokud nebude kterýkoliv (jediný) vlastník bytu či uživatel bytu souhlasit, má slušnou šanci, že uspěje. Dokonce by mohla uspět i osoba, která není vlastníkem ani uživatelem bytu (rodinný příslušník, častá návštěva ad.).

Vložil Karl (bez ověření), 8. Leden 2022 - 11:28

Souhlas všech vlastníků bytu nemají, protože nemají můj a já ho nikdy nedám. Kdo bude mít kamerové záznamy k disposici, nevím protože mi to nikdo nechce sdělit.

Vložil Justitianus, 8. Leden 2022 - 15:18

Karle, ono je úplně jedno že Vy nedáte nikdy souhlas. Nikdo totiž Váš souhlas nepotřebuje. Pokud Vám vadí že mezi spoluvlastníky se rozhoduje většinově, odstěhujte se na samotu u lesa.

Naprosto se mýlí Kameraman (bez ověření)!

SVJ nevyužije „seznam osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání“. SVJ může na tyto osoby zvysoka kašlat. Je pouze věcí vlastníka jednotky, aby předal svým nájemcům informaci o kamerovém systému v domě. Bavit se o kamerách s nájemci, podnájemci, výměnkáři a návštěvníky – to není povinnost SVJ!!! SVJ je v právním vztahu pouze s vlastníky jednotek.

Justitianus

Vložil Odpověď (bez ověření), 11. Únor 2022 - 11:26

Omluvám se ale opět nemáte pravdu. Subjektem údajů je zde i nájemce, podnájemce i další fyzické osoby ktere budou zachyceny. Ochrana se netýká vlastníků, ale fyzických osob jejichž soukromí se chrání.

Vložil Kverulant. (bez ověření), 9. Leden 2022 - 0:01

Pokud bude kamera zabírat prostor před dveřmi do bytu (natož dveře samotné), je samozřejmě souhlas potřeba.

V opačných případech (zabírání spol. prostor včetně výtahu) již dle stanoviska ÚOOÚ bohužel souhlas potřeba není. A statutáři s pestrým rejstříkem trestů mohou šmírovat.

Vložil Bruno2, 8. Leden 2022 - 8:10

Ano shromáždění může umístění kamer schválit, ale není to tak jednoduché, musí být dodržena řada podmínek: https://www.homepartner.cz/…ladu-s-gdpr/

Vložil kamakama (bez ověření), 8. Leden 2022 - 1:57

A vy jste kdo, že se ptáte, zda mají (oni) na to právo. JIstěže mají, kamery ale nesmí zabírat dveře do bytů.

Vložil Karl (bez ověření), 8. Leden 2022 - 11:29

Já jsem člen SVJ a tím i spolumajitel domu.

Vložil kamakama (bez ověření), 8. Leden 2022 - 13:49

Vy jste na shromáždění nebyl? Napsal jste: shromáždění schválilo.

Vložil Karl (bez ověření), 10. Leden 2022 - 13:08

Jestli jsem byl nebo nebyl to je irelevantní. Ptám se jestli na něco takového mají dle zákona právo.

Vložil Anonymisek (bez ověření), 11. Únor 2022 - 10:06

Dobrý den, Ja se ochranou osobních údajů profesně zabývám. Doporučím Vám obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, nabízí i konzultace zdarma. Dále musí mít jako správce osobních údajů splnění informační povinnost tedy zajistit abyste byl informován kde se kamery vyskytují, jak dlouho evidují záznamy, kde můžete poprosit o svá práva jako pravo na přístup apod. Dale by měli vést záznamy o činnostech zpracování a tento účel tam zavést. Dále mít pro případ kontroly balancni to test, to chci kamery je věc jedna ale úřad často chce vyhodnocení, zda je v okolí například vyšší kriminalita apod. Tedy proč by měl zájem svj převzít nad zájmem na soukromí.

Vložil Ištván (bez ověření), 11. Únor 2022 - 10:29

„úřad často chce vyhodnocení, zda je v okolí například vyšší kriminalita“ (Vložil Anonymisek (bez ověření), 11. Únor 2022 – 10:06)

Takovéto údaje nejsou veřejně dostupné. Nikdo mi nesdělí, zda v okolí domu na ulici Dlouhá 782/55 je vyšší kriminalita, kromě toho nevím, co je vyšší kriminalita.

Vložil Justitianus, 11. Únor 2022 - 10:57

Ištváne, tím se nezabývejte. Není pravda, že by provozovatel kamerového systému byl povinen dokazovat nějakou „vyšší kriminalitu“. To je jen jeden z mnoha nesmyslů, které vypouští ten zbytečný úřad.

Kamerový systém může klidně sloužit i k tomu, aby budoucnu odradil případné kriminálníky od protiprávního jednání. Jde tedy o prevenci – předcházení škodám a nezvýšení kriminality v případě, kdy by se bez kamerového systému kriminalita zvýšit mohla.

Argumentace „vyšší kriminalitou“ mi připomíná tvrzení, že při napadení musíte počkat až Vás útočník přizabije, a pak teprve se můžete začít bránit.

Justitianus

Vložil Odpověď (bez ověření), 11. Únor 2022 - 11:02

To není pravda, jedná se o vodítka sboru pro ochranu osobních údajů z EU ke kamera , která jsou dostupná online – a definují jaké požadavky jsou kladené na správce, tj co má vyhodnotit než kamery zvolí jako prvek ochrany. Jsem si 100% jistá že bych na tomto spor vyhrála.

Vložil Justitianus, 11. Únor 2022 - 11:06

Ale no tak, neplácejte zde nesmysly. Prevenční povinnost ukládá občanský zákoník všem osobám bez výjimky.

Není třeba čekat, až přímo v domě nějaký vandal zničí výtah, rozbije domovní schránky, nebo někoho přepadne.

Justitianus

Vložil Odpověď (bez ověření), 11. Únor 2022 - 11:11

Nic ve zlém, ale v tomto oboru se pohybují jako právník dlouho, mám CIPP E certifikaci a vím jak jsou kamery tricky oblast. Jedná se o zásah do soukromí, a proto gdpr a dostupná vodítka ke kamera upresnuji jake jsou podmínky pro jejich využití. Můžete si myslet že jsou to nesmysli, ale to soud / uoou nezajímá. Teď se v případě sporu bude držet GDPR a vodítek. Je jasné že přeci jen zvolím kamery tedy instrument který je velmi invazivní, že musím jako správce osobních údajů zhodnotit zda je zásah přiměřený. A Proto se do balanční ho testu uvádí i lokální informace například, vandalismu na domě a že toho je nutná prevence apod. Pokud mi nevěříte, klidně si to ověřte u Úřadu, však nabízí zdarma konzultace. Já vím že v tomto ohledu mám pravdu.

Vložil Justitianus, 11. Únor 2022 - 11:31

A zase píšete nesmysly.

Uplatní se výjimka podle § 88 odst. 1 občanského zákoníku: „Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.“.

Na chodbě bytového domu se nikdo nemůže dovolávat práva na soukromí – nejedná se o soukromý prostor. Ten je až uvnitř bytu a okolo bytoych dveří. Nejde ani o veřejný prostor, ve kterém se pohybují neurčené osoby zcela volně.

Uplatní se GDPR: „… zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany“, přičemž oprávněným zájmem je i ochrana majetku vlastníků jednotek. Vždyt ochrana majetku je uvedena přímo v Listině základních práv a svobod!

Naproti tomu LZPS zaručuje: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.“ Na chodbě bytového domu neprobíhá žádný soukromý a rodinný život. Manželé zpravidla nesouloží na chodbě.

Justitianus

Vložil Re (bez ověření), 11. Únor 2022 - 11:32

Takže co na to říct, nemusí se vám zdát logické to jak gdpr funguje ale právo na soukromí mám i na chodbě, kde píšete že nikoliv, bohužel s tím nic ne vyhrajete.

Vložil RE (bez ověření), 11. Únor 2022 - 11:31

Samozřejmě že právní titul je bod f) oprávněný zájem ale to není tak snadné, že si řeknu bude to f) naše právo na ochranu majetku převáží tož že osoby co tam chodí nechtějí být monitorovány. A mimochodem k užití právního titulu oprávněný zájem jsou vydaná také vodítka. Oprávněný zájem ze ho můžete použít jako titul musíte podložit balančním testem kde opět musíte argumentovat podklady proč je to nezbytné apod. Navíc to že vás oprávněný zájem není až tak oprávněný lze opět napadnout námitkou. Správce by měl to vyjdonoceni námitky osobní údaje přestat zpracovávat. Dalším stupněm vyhodnocení je pak Úřad. Pokud se na něj subjekt údajů obrátí.

Vložil Justitianus, 11. Únor 2022 - 11:37

Vodítka? Jaká vodítka? Myslíte vodítka na psa? To povídání z EU je nezávazné.

Justitianus

Vložil Re (bez ověření), 11. Únor 2022 - 11:45

Nezblote se ale tahle diskuze nemá smysl. Ano jsou nezávazná ale dodržují se. Jsou brána velmi vážně a to jak úřadem tak soudy. Je to prostě pomoc ve výkladu a pracuje se s tím. S tím se smířit musíte.

Vložil Justitianus, 12. Únor 2022 - 5:26

Takže připouštíte, že ta bruselská vodítka jsou naprosto nezávazná pro nikoho. Výborně. Jsem rád, že si to uvědomujete.

 • A pokud jde o ty statistiky kriminality:

Z tiskové zprávy Policie ČR:

Za poslední dva roky policisté měsíčně řešili v průměru necelých 400 případů, ke konci loňského roku však statistika narostla. Za listopad zloději v České republice vykradli 514 domácností a za prosinec, za který zatím policie nemá tuto statistiku, bude číslo ještě vyšší.

Z článku na TZB-info.cz:

Letos se zatím počet krádeží vloupáním do bytů, rodinných domů nebo víkendových chat od začátku roku každým měsícem zvyšuje. Od lednových 433 případů se v dubnu počet krádeží vyšplhal na 2 000 případů.
Statistika kriminality, kterou každoročně vydává Policie České republiky, ukazuje například mírný nárůst krádeží v bytech. Zatímco celorepublikový měsíční průměr v roce 2020 byl 146 případů, průměr v období červen až srpen vzrostl o 20 procent na 176. Stejně vzrůstající trend zaznamenaly také krádeže vloupáním do rodinných domů, kde čísla v červenci a srpnu vzrostly o 13 procent.

Z toho je zřejmé, že kriminalita v ČR roste. Statistika krádeží vloupáním je jasná. Tím je prokázáno oprávnění instalovat kamerové systémy kdekoliv na území ČR. Nazdar.

Vy zde papouškujete naprosto nezávazné nesmysly z Bruselu, a ani si to neuvědomujete. Necháte se poslušně vodit na bruselském „vodítku“, jako pejsek. Nezapomněla jste si náhubek?

 • Dám další příklad nesmyslnosti toho bruselského „vodítka“:

V obci Osnice postavil developer rezidenční čtvrť exkluzivních rodinných domů. Drahé vybavení, peníze, šperky, drahé automobily před domy. Po serii vloupání (zločinecký gang) si část majitelů nainstalovala kamery a poplašná zařízení. Kriminalita ihned poklesla. Takže – podle Vás – nesmí nikdo další v Osnici chránit svůj majetek a instalovat kamery, protože stav kriminality to neospravedlňuje? Tedy – podle Vás – ti ostatní majitelé mají čekat a nechat se vykrást a okrást o auta, protože kriminalita v Osnici už není „zvýšená“? A není to náhodou právě díky těm kamerám?

A prosím neargumentujete „lokálním vandalismem“ či „lokální kriminalitou“. Co je to ta „lokální kriminalita“? Ten gang vykradačů dojížděl ze Slovenska. Na loupeže v klenotnictvích a bankách dojíždějí zločinecké týmy z Rumunska, Německa, Ukrajiny, atd. Myslíte, že oni si vybírají obchody a banky podle statistik „zýšené lokální kriminality“? Právě naopak: nepůjdou vyloupit banku či klenotnictví na Václavském náměstí v Praze, protože vědí kolik je tam policistů a kamer všude okolo. Takže raději zamíří do oblasti „nezýšené kriminality“: sídliště Novodvorská, nebo Praha-Strašnice, Liberec či Mladá Boleslav. Tam ještě kamery nejsou, protože Brusel.

 • A ještě jeden příklad naprostého odtržení bruselských klaunů od reality:

„Pokud je nainstalována [ve vozidle] palubní kamera (např. za účelem shromažďování důkazů v případě nehody), je důležité zajistit, aby tato kamera nezaznamenávala nepřetržitě provoz, jakož i osoby, které se nacházejí v blízkosti silnice. Pokud tento požadavek není splněn, zájem mít k dispozici videozáznamy jako důkaz ve spíše teoretickém případě dopravní nehody nemůže odůvodnit tento závažný zásah do práv subjektů údajů.“

Citováno z: Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videotechniky (revize 2020)

Je dobře známo, že kamery si do automobilů řidiči instalují právě proto, aby měli k dispozici záznam o tom co se dělo před nehodou. (A samozřejmě nikdy nevíte předem kdy a kde k nehodě dojde, proto se zásadně natáčí nepřetržitě.) Bruselští pitomci ovšem míní, že kamera musí být VYPNUTA PO CELOU DOBU, a mohla by začít natáčet teprve po nehodě.

Pak taky bruselští klauni nestydatě lžou o „spíše teoretickém případě dopravní nehody“. To není jen teorie, vy evropští lháři! Podle statistiky bylo jen v ČR a jen v roce 2021: 92681 dopravních nehod za účasti asi 150000 vozidel, 462 mrtvých, 1410 těžce zraněných, 18868 lehce zraněných, celkové škody přes 7 miliard Kč.

Jděte s těmi bruselskými myšlenkovými zvratky do prdele.


Justitianus
Vložil Odpověď (bez ověření), 11. Únor 2022 - 10:35

Jsou k tomu již vydána vodítka. Může se jednat o zkušenosti když dům pro kontrolu úřadu eviduje zda již byly třeba vykradené sklepy apod. Dají se najít i statistické údaje. Tedy tohle doopravdy posouzení ke kamera vyžaduje. Reálně si dokážu představit že spor soused vyhraje. Tedy, že se obrátí na uoou že je převyšuje jeho právo na soukromí oproti právu svj na kamery. Navíc kamery v každém patře jsou velký zásah do soukromí. Mám své zkušenosti z kontrol a vím, že úřad je dost pečlivý a bude chtít od svj dokumentaci jak to posuzoval, kde mají balanční test apod. Pokud jejich zájem neprokážou, můžou také dostat sankci či napravne opatření.

Vložil člen (bez ověření), 10. Leden 2022 - 13:18

Irelevantní to není, pokud jste tam byl a nehlasoval jste proti, tak nemůžete podat žalobu.

A ano, pokud byly usnášení schopni a mají většinu, tak si kamerový systém odhlasovat mohou. Stejně jako odhlasovat uklízečku a nebo vrátnicí nici s panem vrátným concierge …

Máte chodit na shromáždění a argumentovat proti a přetáhnout na svoji stranu ostatní vlastníky před hlasováním. Měnit cokoliv napadáním platných hlasování je velmi nepraktické a téměř neprůchodné.

Vložil Postup (bez ověření), 10. Leden 2022 - 19:00

„Irelevantní to není, pokud jste tam byl a nehlasoval jste proti, tak nemůžete podat žalobu.“ (Vložil člen (bez ověření), 10. Leden 2022 – 13:18)

Za předpokladu, že řešená věc patří do působnosti shromáždění vlastníků. Což zde zatím nikdo netvrdil ani nepodložil, ale ani netvrdil ani nepodložil opak.

Vložil MartinII, 10. Leden 2022 - 10:35

pro Karla „Kamery“ dle ÚOOÚ Vložil MartinII, 10. Leden 2022 – 10:32 „SVJ si odsouhlasilo že budou na každém podlaží v domě kamery. Mají na něco takového právo ?“

 • – – – – – – – – – –

Na webu ÚOOÚ jsem (jako nejaktuálnější) našel toto stanovisko:

Stanovisko č. 1/2016 – Umístění kamerových systémů v bytových domech

1.

2. Častými důvody pro zpracování osobních údajů – pořizování záznamů kamerovými systémy jsou v případě BD …

3.

4. Při stanovení prostředků a způsobu zpracování osobních údajů (tj. při nastavení kamerového systému), … doporučuje Úřad přihlédnout k povaze prostor, které mají být sledovány, a to zejména … .

5. Sledování prostor jako jsou

sklepy a půdy a vchody do nich, … nevyvolává zásadní problémy. V obdobném režimu jsou obvykle také vstupní dveře do domu, … .

6. V případě kamerového sledování vchodových dveří do bytů …

7.

8.

9. U obyvatel domu

 • je nutné splnit informační povinnost, např. prostřednictvím … .

10. V případě dalších osob,

které do bytového domu budou přicházet nepravidelně, resp. nepředvídatelně, je správce povinen splnit … .

Vložil MartinII, 10. Leden 2022 - 10:40

„SVJ si odsouhlasilo že budou na každém podlaží v domě kamery. Mají na něco takového právo ?“

 • – – – – – – – – – – –

Nějak se mi slily oba moje poslední příspěvky (názory)

Pokud má někdo lepší radu tazateli, tak (což platí pro každý dotaz) je lepší poradit, než mínusovat ale neporadit něco lepšího

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".